Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie komornicze - Porady prawne

Mianem postępowania komorniczego określa się postępowanie o odzyskanie zaległych wierzytelności (postępowanie egzekucyjne). Wszczęcie takiego postępowania rozpoczyna się od złożenia wniosku egzekucyjnego do komornika. Ów wniosek musi spełniać wymogi pisma procesowego, czyli zawierać wskazanie komornika, do którego jest kierowany, oznaczenie wierzyciela poprzez podanie imienia i nazwiska (lub nazwy przedsiębiorstwa) oraz jego adresu. Na stronach komorników dostępny jest urzędowy formularz takiego wniosku, należy do niego dołączyć tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Strona: 1 2


Opublikowane: 2024-07-02

Zablokowane konto za dług z przeszłości - sprzeciw od nakazu zapłaty

Zablokowane konto za dług z przeszłości - sprzeciw od nakazu zapłaty

Ku mojemu zaskoczeniu 2 godziny temu otrzymałam informację, że moje konto bankowe zostało zablokowane. Ze strony internetowej banku dowiedziałam się, o którego komornika chodzi i natychmiast tam zadzwoniłam. Poinformowano mnie, że jest przeciwko mnie nakaz zapłaty, ale co...

Opublikowane: 2024-06-12

Dostarczenie zawiadomienia od komornika listem zwykłym

Dostarczenie zawiadomienia od komornika listem zwykłym

Otrzymałem od komornika zawiadomienie o egzekucji z ruchomości. Zostało jednak dostarczone listem zwykłym, co budzi moje wątpliwości. Czy uzasadnione?

Opublikowane: 2024-06-10

Czy komornik może zająć rzeczy konkubiny w wynajmowanym mieszkaniu?

Czy komornik może zająć rzeczy konkubiny w wynajmowanym mieszkaniu?

Mam dług wynikający z niespłaconego kredytu. Komornik próbował wejść na rachunek bankowy, jednak moje zatrudnienie na 1/4 etatu utrudniło mu wyegzekwowanie długu. Obecnie jestem z nim umówiony na oględziny w mieszkaniu, które wynajmuję wraz z konkubiną....

Opublikowane: 2024-06-04

Sprzedaż samochodu przed zajęciem komorniczym

Sprzedaż samochodu przed zajęciem komorniczym

Mąż ma długi, w związku z tym, w obawie przed utratą samochodu, auto zostało sprzedane (mojemu tacie) 08.02.2021. W dniu 06.03 komornik podjechał i zajął samochód, które akurat stało pod blokiem. Samochód został sprzedany 08.02, wyrejestrowany przez...

Opublikowane: 2024-06-04

Licytacja mieszkania z hipoteką za inny dług

Licytacja mieszkania z hipoteką za inny dług

Jestem właścicielką mieszkania z kredytem hipotecznym banku, który spłacam regularnie. Komornik ogłosił licytację mieszkania za mój dług z innego tytułu, który wynosi 18 tys. zł. Mieszkanie warte jest około 500 tys. Kredyt do spłaty wynosi 500 tys. kapitału....

Opublikowane: 2024-01-31

Umowa o pracę i umowa zlecenie a komornik

Umowa o pracę i umowa zlecenie a komornik

W obliczu rosnącej liczby przypadków zajęć komorniczych ważne jest zrozumienie, jak dochód dłużnika z kilku źródeł jest obliczany i jakie przepisy regulują ten proces. W szczególności, jak art. 835 Kodeksu postępowania cywilnego wpływa na egzekucję długu, gdy...

Opublikowane: 2024-01-25

Zajęcie przez komornika rzeczy ruchomych ze wspólnego majątku

Zajęcie przez komornika rzeczy ruchomych ze wspólnego majątku

Prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego to moment trudny zwłaszcza dla dłużnika. W swojej działalności komornik kieruje się przede wszystkim wnioskiem wierzyciela i dołączonym do niego tytułem wykonawczym. Często pojawia się...

Opublikowane: 2024-01-22

Czy komornik może wejść do domu rodziców?

Czy komornik może wejść do domu rodziców?

Kiedy dług pozostaje niespłacony pomimo uzyskania wyroku sądowego wierzyciel staje przed koniecznością podjęcia radykalnych kroków – wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi. Jest to jednak trudna i stresująca sytuacja. Podobnej doświadczył pan...

Opublikowane: 2024-01-19

Dogadanie się z wierzycielami lub porozumienie z komornikiem

Dogadanie się z wierzycielami lub porozumienie z komornikiem

Rozważając możliwość uporządkowania swoich finansów poprzez negocjacje z wierzycielem i rozłożenie długu na raty, należy znać potencjalne korzyści i pułapki. W niniejszym artykule omówimy, jak można porozumieć się z wierzycielami w celu zawieszenia lub umorzenia...

Opublikowane: 2024-01-12

Czy komornik może zająć emeryturę rodzica za długi syna?

Czy komornik może zająć emeryturę rodzica za długi syna?

W artykule omówimy kwestię odpowiedzialności rodziców za zadłużenie pełnoletniego dziecka. Często pojawiają się pytania dotyczące tego, czy rodzice mogą być obciążeni długami dorosłego dziecka, zwłaszcza gdy mieszka ono z nimi. Pragniemy wyjaśnić, że zgodnie z...

Opublikowane: 2024-01-11

Czy komornik może zająć mieszkanie we współwłaśności?

Czy komornik może zająć mieszkanie we współwłaśności?

W przypadku postępowania komorniczego istotne jest opracowanie przemyślanej strategii działania, która umożliwi skuteczną ochronę własnych praw. To ważne, aby podjęte czynności zostały udokumentowane na piśmie – będą one stanowić potwierdzenie poczynionych...

Opublikowane: 2024-01-09

Jak przesunąć termin drugiej licytacji nieruchomości?

Jak przesunąć termin drugiej licytacji nieruchomości?

W artykule przyglądamy się procedurom i regulacjom dotyczącym licytacji nieruchomości w świetle polskiego Kodeksu postępowania cywilnego. Takie problemy dotyczą niestety wielu Polaków, w tym pani Bożeny, która do nas napisała. Za 3 dni ma wyznaczony drugi termin...

Opublikowane: 2024-01-09

Co zrobić żeby komornik nie zajął samochodu i rzeczy z mieszkania?

Co zrobić żeby komornik nie zajął samochodu i rzeczy z mieszkania?

Artykuł ten przybliża kwestię zajęcia przez komornika samochodu będącego współwłasnością. Analizuje aspekty prawne egzekucji z ruchomości, w tym pojazdu, z uwzględnieniem złożoności sytuacji, gdy pojazd jest własnością wspólną kilku osób. Omawia również...

Opublikowane: 2024-01-05

Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?

Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?

Artykuł ten koncentruje się na procesie egzekucji wierzytelności i działaniach komornika w przypadku zajęcia konta bankowego dłużnika. Pani Joanna miała sytuację zajęcia komorniczego bez powiadomienia . Jak się zorientowała, że do tego...

Opublikowane: 2024-01-05

Czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika?

Czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika?

W niniejszym artykule omówimy kwestie dotyczące uprawnień komornika w przypadku zajmowania mienia osoby zadłużonej. Wskażemy, jakie przedmioty może zająć komornik, a jakie nie. Zwrócimy uwagę na różnicę między nieruchomościami a ruchomościami. Ponadto przyjrzymy...

Opublikowane: 2023-12-31

Rozliczenie komornika z dłużnikiem i zakończenie egzekucji

Rozliczenie komornika z dłużnikiem i zakończenie egzekucji

Artykuł omawia procedury związane z egzekucją komorniczą, od momentu wszczęcia egzekucji przez komornika aż po umorzenie postępowania po spłacie długu. Szczegółowo wyjaśnia role i obowiązki komornika, proces powiadamiania dłużnika o egzekucji oraz kroki podejmowane w...

Opublikowane: 2023-12-24

Licytacja nieruchomości z hipoteką przymusową

Licytacja nieruchomości z hipoteką przymusową

Hipoteka przymusowa i jej wygaśnięcie są kluczowymi aspektami w prawie dotyczącym nieruchomości i prawie zobowiązań. Artykuł ten omawia mechanizmy i konsekwencje związane z hipoteką przymusową, określając zarówno warunki jej powstania, jak i wygaśnięcia. Szczególnie...

Opublikowane: 2023-12-11

Zaległe alimenty od komornika a fundusz alimentacyjny

Zaległe alimenty od komornika a fundusz alimentacyjny

Egzekucja alimentów od dłużnika to istotny element systemu prawnego, który zapewnia wsparcie osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku wprowadza szczegółowe zasady dotyczące podziału kwot uzyskanych z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego. W...

Opublikowane: 2023-12-11

Komornik a zameldowanie, dłużnik nie mieszka pod adresem zameldowania

Komornik a zameldowanie, dłużnik nie mieszka pod adresem zameldowania

Niniejszy artykuł omawia zasady działania komornika w procesie egzekucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zajęciem ruchomości dłużnika. Porusza kwestie praktyczne i prawne, zwracając uwagę na potencjalne pułapki, które nie są bezpośrednio...

Opublikowane: 2023-12-07

Co dalej po licytacji komorniczej mieszkania?

Co dalej po licytacji komorniczej mieszkania?

Proces postępowania po zakończonej licytacji komorniczej w Polsce jest skomplikowany i wieloetapowy, zgodny z Kodeksem postępowania cywilnego. Od potwierdzenia wygranej licytanta przez sąd, poprzez uregulowanie wylicytowanej kwoty, aż do formalnego przekazania własności...

Opublikowane: 2023-10-19

Komornik zajął ułamkową część nieruchomości z powodu długu byłej żony, co robić?

Komornik zajął ułamkową część nieruchomości z powodu długu byłej żony, co robić?

Jestem współwłaścicielem 1/2 lokalu mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Drugim współwłaścicielem jest była żona. Jednak od rozwodu przed 10 laty mieszkam w tym mieszkaniu sam, bo ona się wyprowadziła i urwał się nam kontakt, nie znam jej...

Opublikowane: 2023-09-20

Czy komornik może zająć wynagrodzenie z umowy-zlecenia i zwrot podatku?

Czy komornik może zająć wynagrodzenie z umowy-zlecenia i zwrot podatku?

Czy komornik może zająć całe wynagrodzenie z umowy-zlecenia oraz zwrot podatku z urzędu skarbowego? Zostawił mnie bez środków do życia. Dodam, że przez 10 lat strona nie była zainteresowana alimentami.

Opublikowane: 2023-07-07

Odwołanie od zajęcia komorniczego

Odwołanie od zajęcia komorniczego

Zauważyłem na swoim koncie trzy zajęcia komornicze. Po skontaktowaniu się z komornikiem dowiedziałem się, że dotyczą one niezapłaconych mandatów za bilety z lutego 2007 r., kwietnia 2013 r. oraz listopada 2006 r. Prowadzone są również czynności za trzy mandaty...

Opublikowane: 2023-06-30

Spłata długu alimentacyjnego i umorzenie egzekucji, ile pobierze komornik?

Spłata długu alimentacyjnego i umorzenie egzekucji, ile pobierze komornik?

Komornik od 2 lat bezskutecznie prowadzi wobec mnie egzekucję zadłużenia alimentacyjnego. Chciałbym teraz spłacić całe to zadłużenie. Czy istnieje sposób na niepłacenie lub na obniżenie opłat komorniczych, a w szczególności opłaty stosunkowej? Jak spłacić...

Opublikowane: 2023-06-16

Śmierć dłużnika, brak majątku, umorzenie postępowania - czy wierzyciela obciąża opłata szacunkowa?

Śmierć dłużnika, brak majątku, umorzenie postępowania - czy wierzyciela obciąża opłata szacunkowa?

Jestem wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym. Komornik zawiesił postępowanie w związku ze śmiercią dłużnika. Egzekucja była prowadzona długo, w tym ponawiana, i wiem z całą pewnością, że dłużnik nie pozostawił majątku. Wobec tego nie zamierzam...

Opublikowane: 2023-05-09

Komornik pobrał więcej niż wynosi zobowiązanie, co robić?

Komornik pobrał więcej niż wynosi zobowiązanie, co robić?

Mam zajęcie komornicze za zaległości czynszowe sprzed lat. Gmina z związku z zadłużeniem mieszkania skierowała wniosek do sądu o nakaz zapłaty, a następnie sprawę oddała do komornika w celu egzekucji zadłużenia. Nie mieszkam tam od 6 lat, zostali moi...

Opublikowane: 2023-05-05

Czy nadwyżka pozostała po spłacie wierzycieli przypada dłużnikowi?

Czy nadwyżka pozostała po spłacie wierzycieli przypada dłużnikowi?

W wyniku licytacji komorniczej sprzedana została moja nieruchomość. Według planu podziału zostali spłaceni wszyscy wierzyciele, którzy dołączyli się do egzekucji z nieruchomości i pozostała znaczna część pieniędzy jako nadwyżka. Na planie podziału zostało wyraźnie...

Opublikowane: 2023-02-10

Komornik zajął konto i wszystkie dochody zostawiając mnie bez środków do życia, co zrobić?

Komornik zajął konto i wszystkie dochody zostawiając mnie bez środków do życia, co zrobić?

Posiadam kilka tytułów egzekucyjnych, w tym alimenty. Pobieram emeryturę w wysokości ponad 5 tys. brutto. ZUS regularnie potrąca mi z emerytury i przekazuje komornikowi, po potrąceniach pozostaje kwota 1904 zł. Jakiś czas temu założyłem inne konto, by ta reszta...

Opublikowane: 2022-09-05

Wysokość opłaty egzekucyjnej na podstawie art. 29 § 3 w wysokości 5%

Wysokość opłaty egzekucyjnej na podstawie art. 29 § 3 w wysokości 5%

Pytanie dotyczy opłaty egzekucyjnej naliczonej przez komornika na podstawie art. 29 § 3 w wysokości 5%, tj. 720 zł. Dotyczy to częściowego umorzenia egzekucji komorniczej w związku z wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Czy komornik miał prawo do zastosowania...

Opublikowane: 2022-08-05

Pismo komornika do kontrahenta w celu dochodzenia wierzytelności

Pismo komornika do kontrahenta w celu dochodzenia wierzytelności

Komornik wysłał pismo do mojego kontrahenta w celu zajęcia wypłat za faktury, na rzecz którego świadczę usługi i wystawiam fv, aby nie wypłacał mi pieniędzy na konto, tylko bezpośrednio komornikowi. Zaznaczam, że nie mamy między sobą żadnej umowy, tylko wystawiam, co...

Opublikowane: 2022-04-25

Jak odzyskać pieniądze ściągnięte przez komornika?

Jak odzyskać pieniądze ściągnięte przez komornika?

Komornik ściągnął z mojego konta pewną kwotę na rzecz jakiejś firmy (chodzi podobno o umowę na lokalu, który został sprzedany przeze mnie w 2009 r.). O ile dobrze kojarzę, procedura od zeszłego roku zobowiązuje komornika do dostarczenia mi nakazu i pism...

Opublikowane: 2022-04-11

Co dalej po odroczeniu przybicia nieruchomości?

Co dalej po odroczeniu przybicia nieruchomości?

W dniu wczorajszym uczestniczyłem w licytacji komorniczej nieruchomości, oferując najwyższą ofertę. Sąd odroczył przybicie do 2 maja. Potrzebuję informacji, jak będzie dalej wyglądał ten proces i jakie czynności muszę wykonać do sfinalizowania transakcji. Kiedy...

Opublikowane: 2022-02-21

Rozliczenie pieniędzy po licytacji mieszkania

Rozliczenie pieniędzy po licytacji mieszkania

Chciałem zapytać, jak wygląda kwestia rozliczania pieniędzy z licytacji komorniczej. Załóżmy, że w dniu dzisiejszym odbywa się licytacja komornicza mojego mieszkania, dług egzekwowany przez komornika wynosi 200 tys. złotych. Mieszkanie zostało sprzedane za 300 tys....

Opublikowane: 2022-01-03

Jak wyliczyć kwotę zajęcia komorniczego i wypłatę dla pracownika?

Jak wyliczyć kwotę zajęcia komorniczego i wypłatę dla pracownika?

Jestem pracodawcą. Otrzymałem od komornika polecenie zajęcia wynagrodzenia pracownikowi, który jest zatrudniony na 1/4 etatu i otrzymuje wynagrodzenie 800 zł (osiemset złotych) brutto. Jaką kwotę powinienem przekazać komornikowi, ile wypłaty pracownika? Proszę...

Jak zabezpieczyć raty kredytów przed zajęciem komorniczym?

Jak zabezpieczyć raty kredytów przed zajęciem komorniczym?

Komornik zajął moje konto, które mam z mężem, i tylko męża wynagrodzenie wpływa na to konto. Jak mam zabezpieczyć raty kredytów bankowych? Obawiamy się trudności w spłacie kredytu przez zajęcia komornika. Może warto ustawić stałe zlecenie przelewu raty przed...

Długi współwłaściciela domu

Długi współwłaściciela domu

Dwóch braci dziedziczy dom jednorodzinny po połowie (ich matka nie zostawiła testamentu, miała jedynie dwóch synów) i są jego współwłaścicielami. Po jakimś czasie jeden z braci popada w długi o wysokości większej niż jego połowa własności domu (można...

Czy wierzyciel może wycofać licytację nieruchomości?

Czy wierzyciel może wycofać licytację nieruchomości?

Czy wierzyciel może wycofać licytację nieruchomości po przybiciu przez sąd, ale gdy jeszcze postanowienie jest nieprawomocne? Składałem skargi na czynności komornika – chodziło o zbyt niskie oszacowanie nieruchomości, które miało miejsce przeszło rok temu, ale niestety...

Utrudniony kontakt z komornikiem i problem z wyegzekwowaniem długu

Utrudniony kontakt z komornikiem i problem z wyegzekwowaniem długu

Rok temu, na mocy prawomocnego wyroku zapłaty z klauzulą wykonalności wydanego przez sąd zwróciłam się do kancelarii komorniczej o wszczęcie i prowadzenie egzekucji z tytułu niezwróconej pożyczki pieniężnej. Czynności trwały około pół roku. Trzy miesiące...

Zajęcie konta spółki przez komornika za prywatne długi właściciela

Zajęcie konta spółki przez komornika za prywatne długi właściciela

Od kilku lat prowadzę firmę. Niestety popadłem w długi – podatkowe, ZUS, komornik. Prywatne konta są zajęte. Rok temu założyłem spółkę z o.o., by dalej nie popadać w długi, stanąć na nogi i sprawnie wszystko spłacić. Niestety komornik zajął to...

Zajęcie partycypacji TBS za dług najemcy

Zajęcie partycypacji TBS za dług najemcy

Jesteśmy z żoną partycypantami w TBS-IE, gdzie wskazaliśmy moją siostrę jako najemcę, A ona posiada długi. Czy komornik może zająć naszą partycypację na poczet długu mojej siostry?

Mimo że obowiązek alimentacyjny wygasł, komornik nadal ściąga alimenty, co robić?

Mimo że obowiązek alimentacyjny wygasł, komornik nadal ściąga alimenty, co robić?

Zgodnie z wyrokiem sądu mój obowiązek alimentacyjny wygasł, ale komornik go nie respektuje i nadal potrąca pieniądze. Co robić? Jestem rencistą. Przeszło pół roku temu przesłałem do komornika wyrok sądu, z którego wynika, że mój obowiązek alimentacyjny...

Czy komornik może coś zabrać z naszego domu za długi zameldowanego w domu?

Czy komornik może coś zabrać z naszego domu za długi zameldowanego w domu?

Szwagier ma pełno długów, których nie spłaca. Jest zameldowany u nas w domu. Mąż prowadzi gospodarstwo, teściowa jest emerytką, ja na bezrobociu. Czy komornik może coś zabrać z naszego domu? Czy ktoś z nas będzie musiał spłacać jego długi, np. po jego...

Czy komornik może zająć diety za podróż służbową?

Czy komornik może zająć diety za podróż służbową?

Czy komornik może zająć diety za wyjazdy służbowe? Czy z diet, które otrzymuję na wyjazdy służbowe, komornik może mi zająć jakieś kwoty, jeżeli nie są to alimenty?

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu?

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu?

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu? Mam zajęcie komornicze niezwiązane z alimentami. Jestem zatrudniona na etat z minimalnym wynagrodzeniem. Mój komornik każe mi przekazywać wszystko w całości.

Dom ze wspólną hipoteką a licytacja udziału z tytułu innego zadłużenia współwłaściciela

Dom ze wspólną hipoteką a licytacja udziału z tytułu innego zadłużenia współwłaściciela

Jesteśmy z mamą właścicielkami domu po połowie bez fizycznego podziału. Mamy wspólnie kredyt hipoteczny. Jej udział w tej nieruchomości jest dodatkowo zadłużony, właśnie ma się odbyć druga licytacja komornicza, której domaga się firma X. Co w sytuacji, gdy...

Komornik zajął moje konto za dług brata, co robić?

Komornik zajął moje konto za dług brata, co robić?

Komornik za niezapłacone mandaty komunikacji miejskiej brata zajął moje konto w banku. Jest do zapłaty prawie 700 zł. Nikt mnie o niczym nie informował. Wszystkie pisma, jakie przychodziły, były adresowane do brata, który mieszka z dziewczyną w wynajętym...

Zajęcie pożyczonego auta przez komornika

Zajęcie pożyczonego auta przez komornika

Mam komornika. Pożyczyłem firmowe auto od kolegi, zatrzymał mnie komornik, pokazałem mu dowód rejestracyjny, z którego wynikało, że nie jest ono moją własnością, mimo to zajął pojazd. Nie wiedziałem, że sprawę powinienem oddać do sądu i dzisiaj otrzymałem pismo...

Czy komornik może zająć angielskie konto?

Czy komornik może zająć angielskie konto?

Moje pytanie dotyczy długów z Polski za granicą. Jestem od niedawna w Anglii, pracuję i mam konto w banku. Czy komornik z Polski może zająć mi angielskie konto? Jakie są możliwości mojej obrony? Zarabiam niewiele jak na brytyjskie realia.

Czy można zlicytować nieruchomość za dług poniżej jej wartości?

Czy można zlicytować nieruchomość za dług poniżej jej wartości?

Nie ma jeszcze terminu licytacji, ale komornik oszacował już nieruchomość na 15 mln zł, a dług wraz kosztami komorniczymi wynosi 300 tys. zł. Czy można zablokować licytację ze względu na rażącą różnicę między wysokością długu w stosunku do wartości...

Oględziny nieruchomości przez komornika

Oględziny nieruchomości przez komornika

Otrzymałem 5 dni temu od komornika „zawiadomienie dłużnika o terminie oględzin nieruchomości” z powodu niepłaconej pożyczki. Czy komornik może zlicytować mieszkanie już obciążone wcześniej wziętym kredytem? Ten kredyt jest regularnie spłacany. Jakie...

Strona: 1 2

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »