Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja - Porady prawne

Jeśli nie spłacamy naszych zobowiązań, musimy liczyć się z wszczęciem wobec nas egzekucji komorniczej. Taka egzekucja to szereg czynności, które sprowadzają się do zajęcia ruchomego i nieruchomego majątku dłużnika na poczet zaciągniętych przez niego zobowiązań. Warto podkreślić, że komornik dokonuje zajęcia na wniosek wierzyciela, który uprzednio musi go zaopatrzyć w tytuł wykonawczy – czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności wydaną przez sąd.

Strona: 1 2


Opublikowane: 2024-06-18

Czy najemcy muszą przekazywać czynsz komornikowi przy egzekucji komorniczej?

Czy najemcy muszą przekazywać czynsz komornikowi przy egzekucji komorniczej?

Posiadam mieszkanie, które zostało przeze mnie kupione na kredyt hipoteczny Hipoteka jest wpisana w księdze wieczystej i przekracza wartość nieruchomości. Obecnie znalazłam się w trudnej sytuacji finansowej, straciłam pracę i mam problem ze znalezieniem innego...

Opublikowane: 2024-06-10

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Mam zaległości alimentacyjne, była żona złożyła sprawę do komornika i wszczął on egzekucje długu na dziecko. Dwa lata temu dzecko osiągnęło już pełnoletność, ale komornik nadal egzekwuje dług na podstawie sprawy założonej przez była żonę jako przedstawiciela...

Opublikowane: 2024-06-10

Spłacony dług i dalsza egzekucja komornicza

Spłacony dług i dalsza egzekucja komornicza

Mam problem z komornikiem, który bezzasadnie prowadzi przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne. Wpłaciłam w całości bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela dochodzoną kwotę, czyli należność główną wraz z odsetkami i kosztami. Mimo to komornik zajął mój...

Opublikowane: 2024-06-07

Blokada na koncie za przedawniony dług, co zrobić?

Blokada na koncie za przedawniony dług, co zrobić?

Sprawa dotyczy nieopłaconego bilety MZK z 2005 roku. Komornik zablokował kwotę spłaty na koncie. Zmieniłam adres zamieszkania, wszelkie wezwania przychodziły na stary adres. Nie miałam pojęcia o niezapłaconym bilecie. Nie posiadam żadnego papieru na to, że jestem winna,...

Opublikowane: 2024-05-24

Czy kara za nieoddanie książki do biblioteki przedawnia się po 3 latach?

Czy kara za nieoddanie książki do biblioteki przedawnia się po 3 latach?

Przed prawie 3 laty wypożyczyłem z biblioteki książkę, której nie oddałem. Dzisiaj na Facebooku napisał do mnie „miły pan” z informacją, żebym skontaktował się pod wskazany numer telefonu w sprawie biblioteki publicznej. Sprawdziłem ten numer...

Opublikowane: 2024-05-15

Czy komornik może zająć spadek po rodzicach?

Czy komornik może zająć spadek po rodzicach?

Ojciec zmarł w zeszłym tygodniu. Miał majątek wspólny z żoną – dom i kawałek pola. Ojciec w testamencie przekazał swój majątek mojemu bratu. Jest jeszcze siostra. Czy musimy od razu zakładać sprawę spadkową? Brat i tak na razie nie będzie...

Opublikowane: 2024-05-07

Dłużnik alimentacyjny - co robić, gdy komornik zabiera większość wynagrodzenia?

Dłużnik alimentacyjny - co robić, gdy komornik zabiera większość wynagrodzenia?

Dostałem dzisiaj telefon od pracodawcy, że fundusz alimentacyjny będzie mi zabierał 60% mojego wynagrodzenia, co wiąże się z tym, że zostaję bez środków do życia. Jest to moje jedyne źródło dochodu, a mam na utrzymaniu 4-osobową rodzinę. Przelewałem co miesiąc...

Opublikowane: 2024-04-11

Zapłaciłem a nie otrzymałem towaru, co zrobić?

Zapłaciłem a nie otrzymałem towaru, co zrobić?

Miesiąc temu zamówiłem na firmę towar o wartości ok. 14 tys. zł, płacąc za niego przelewem na podstawie faktury proforma, z terminem realizacji zamówienia na koniec miesiąca i do chwili obecnej nie otrzymałem towaru. Niedługo przed terminem dostarczenia towary kontrahent na swojej...

Opublikowane: 2024-03-18

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV

Czy faktycznie wystarczy wysłać do Poczty Polskiej jako odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV pismo z następującej treści: „W związku z otrzymanym pismem z UP nr (tu numer pisma) z dnia (data), na podstawie art. 73 K.p.a. wnoszę o wydanie...

Opublikowane: 2024-02-16

Jak odzyskać zaległy czynsz od lokatora?

Jak odzyskać zaległy czynsz od lokatora?

W obliczu rosnących trudności związanych z zarządzaniem nieruchomościami i wynajmem, kluczową kwestią staje się skuteczne i zgodne z prawem opróżnienie lokalu. Artykuł przedstawia mechanizmy prawne, które umożliwiają przyspieszenie eksmisji, biorąc pod uwagę zarówno...

Opublikowane: 2024-02-14

Odsetki od alimentów

Odsetki od alimentów

Egzekucja zaległych alimentów to temat wyjątkowo istotny i często spotykany w praktyce prawniczej. W artykule poruszymy kwestie związane z procesem egzekwowania odsetek od zaległych alimentów, zarówno w sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne nadal trwa, jak i w przypadkach,...

Opublikowane: 2024-01-29

Windykacja należności - Najlepsze sposoby na odzyskanie długu

Windykacja należności - Najlepsze sposoby na odzyskanie długu

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, windykacja należności staje się nieodzownym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa. Problem nieuregulowanych płatności może znacząco wpłynąć na finanse firmy, dlatego efektywne strategie odzyskiwania długów są kluczowe dla utrzymania...

Opublikowane: 2024-01-29

Ponowne wszczęcie egzekucji po umorzeniu a przedawnienie

Ponowne wszczęcie egzekucji po umorzeniu a przedawnienie

Artykuł ten skupia się na kluczowych zmianach w prawie dotyczących terminów przedawnienia roszczeń, które weszły w życie 9 lipca 2018 roku. Przed tą datą większość roszczeń przedawniała się po 10 latach, a w przypadku roszczeń okresowych oraz...

Opublikowane: 2024-01-28

Komornik zajął wynagrodzenie z faktury, co zrobić?

Komornik zajął wynagrodzenie z faktury, co zrobić?

Egzekucja z wierzytelności umożliwia komornikowi ściągnięcie długu. Proces ten dotyczy również wynagrodzenia za pracę wynikającego z wystawionych faktur. Co warto wiedzieć i jakie kroki można podjąć, aby uchronić swoje środki przed zajęciem? W niniejszym artykule...

Opublikowane: 2024-01-24

Sprzeciw małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości

Sprzeciw małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości

W dzisiejszych czasach umowy poręczenia kredytu są częstym zobowiązaniem finansowym, które może wpływać zarówno na poręczyciela, jak i dłużnika. Kodeks cywilny precyzyjnie reguluje zasady i konsekwencje takiego poręczenia, podkreślając odpowiedzialność poręczyciela...

Opublikowane: 2024-01-17

Dług po śmierci wierzyciela

Dług po śmierci wierzyciela

W obliczu dziedziczenia długów pojawia się wiele niejasności i wyzwań. Śmierć dłużnika nie kończy bowiem jego długów , o czym przekonała się pani Maria. Rok temu zmarła jej mama, pozostawiając po sobie długi....

Opublikowane: 2024-01-14

Przedawnienie opłat za śmieci

Przedawnienie opłat za śmieci

W dzisiejszym świecie, gdzie gospodarka odpadami i ochrona środowiska stają się coraz bardziej istotne, umowy o odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych nabierają szczególnego znaczenia. W gąszczu zobowiązań nietrudno jednak zapomnieć o niektórych opłatach, np....

Opublikowane: 2024-01-12

Czy komornik może zająć mieszkanie rodziców dłużnika?

Czy komornik może zająć mieszkanie rodziców dłużnika?

Czy zamieszkiwanie z osobą zadłużoną , nad którą ciąży postępowanie egzekucyjne, wiąże się z konsekwencjami dla współmieszkańców ? To pytanie, które często nurtuje osoby znajdujące się w podobnej sytuacji. Z takim...

Opublikowane: 2024-01-10

Świadczenie integracyjne a komornik

Świadczenie integracyjne a komornik

W dzisiejszym tekście rozważymy, czy świadczenie integracyjne może być zajęte przez komornika. Pytanie w tym temacie zadała nam pani Karolina. Napisała, że w jej Centrum Integracji Społecznej jest uczestniczka realizująca...

Opublikowane: 2024-01-08

Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela po drugiej licytacji komorniczej

Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela po drugiej licytacji komorniczej

Druga licytacja dwóch nieruchomości dłużnika okazała się bezskuteczna. Dowiedziałem się, że jako wierzyciel mogę przejąć te nieruchomości tylko wtedy, jeżeli wpłacę ok. 100 tys. zł na konto komornika, z których zostanie pokryta zaległość alimentacyjna dłużnika...

Opublikowane: 2024-01-08

Jak odzyskać pieniądze z depozytu sądowego w sprawie o alimenty?

Jak odzyskać pieniądze z depozytu sądowego w sprawie o alimenty?

Alimentacja to zobowiązanie, które często staje się przedmiotem sporów, zwłaszcza po orzeczeniu rozwodu lub separacji. W Polsce egzekwowanie alimentów przez komornika na rzecz dzieci, choć powszechne, budzi wiele kontrowersji i jest często postrzegane jako nadużycie....

Opublikowane: 2024-01-07

Zajęcie komornicze a pieniądze na koncie na spłatę kredytu

Zajęcie komornicze a pieniądze na koncie na spłatę kredytu

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika to złożony proces, który może wpłynąć na finanse dłużnika w znaczący sposób. Procedura ta polega na blokowaniu środków znajdujących się na koncie, w tym również tych wpłacanych po dokonaniu zajęcia, do...

Opublikowane: 2024-01-02

Jak płacić alimenty bez komornika?

Jak płacić alimenty bez komornika?

W artykule przedstawiamy kluczowe aspekty umorzenia postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego. Omawiamy, kiedy i na jakich warunkach możliwe jest umorzenie postępowania, skupiając się na sytuacjach dotyczących świadczeń alimentacyjnych i...

Opublikowane: 2023-12-31

Mam komornika i dostałem spadek, co zrobić?

Mam komornika i dostałem spadek, co zrobić?

W artykule omawiamy złożoną problematykę prawno-finansową dotyczącą postępowań egzekucyjnych w kontekście majątku i spadku. Poruszamy kluczowe zagadnienia, jak wpływ decyzji wierzyciela na przebieg egzekucji, oraz specyfikę egzekucji z majątku nabytego w drodze...

Opublikowane: 2023-12-24

Czy komornik może zająć świadczenie pielęgnacyjne?

Czy komornik może zająć świadczenie pielęgnacyjne?

W artykule omówimy, jakie rodzaje świadczeń są chronione przed zajęciem przez komornika. Przepisy z 2010 roku wprowadziły istotne zmiany w zakresie ochrony zasiłków, jednak nie wszystkie świadczenia są objęte tą ochroną. Szczególną uwagę poświęcimy zasiłkom z...

Opublikowane: 2023-12-14

Kolejność zajmowania pieniędzy na koncie przez komornika

Kolejność zajmowania pieniędzy na koncie przez komornika

W artykule omówimy kwestię pierwszeństwa w egzekwowaniu należności od dłużnika ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności alimentacyjnych. Zgodnie z polskim prawem świadczenia alimentacyjne mają zagwarantowane pierwszeństwo w egzekucji, co wynika z...

Opublikowane: 2023-12-07

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Dla sprzedawców i nabywców samochodów ważne są obowiązki wynikające ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Należy podkreślić konieczność przekazania nowemu właścicielowi dokumentów takich jak potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz zawiadomienia o...

Opublikowane: 2023-12-07

Alimenty bieżące i zaległe ściągane przez komornika - odsetki i kolejność ściągania

Alimenty bieżące i zaległe ściągane przez komornika - odsetki i kolejność ściągania

W procesie egzekucji alimentów istotne jest zrozumienie momentu spełnienia świadczenia przez dłużnika. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego świadczenie uznaje się za spełnione w momencie wpłaty na rachunek komornika. Ten artykuł szczegółowo wyjaśni,...

Opublikowane: 2023-10-27

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką – najważniejsze informacje

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką – najważniejsze informacje

Decyzja o sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką jest istotną kwestią, która wymaga gruntownego rozważenia. Wartość tej inwestycji oraz indywidualne okoliczności finansowe i życiowe każdej osoby...

Opublikowane: 2023-09-06

Egzekucja długu od nabywcy nieruchomości - skarga pauliańska

Egzekucja długu od nabywcy nieruchomości - skarga pauliańska

Kupiłem zabudowaną działkę rolną od rodziny – kilku osób, które miały udziały ze spadku po zmarłej mamie i żonie. Nie chcieliśmy tego przepisywać osobno, tylko wszyscy razem sprzedali mi tę nieruchomość jako całość. Czworo dzieci miało po 3/64 części i ich...

Opublikowane: 2023-08-04

Stare mandaty i wezwanie do zapłaty, czy doszło do przedawnienia?

Stare mandaty i wezwanie do zapłaty, czy doszło do przedawnienia?

Temat stary jak świat – stare, przedawnione mandaty. Otrzymałem (jedyne jak dotąd pismo) z wezwaniem przedegzekucyjnym w sprawie mandatów sprzed 10 lat i więcej. Każdy z mandatów ma już sygnaturę sądową, a jak wspomniałem, żadnych pism nie...

Opublikowane: 2023-07-26

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności z niezapłaconych faktur, jak stosować?

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności z niezapłaconych faktur, jak stosować?

Prowadzę firmę, od czasu do czasu zdarzają się niesolidni kontrahenci, którzy nie płacą na czas swoich zobowiązań. Wysyłam wtedy klientom wezwania do zapłaty takie, jak w załączniku. Proszę o informację: Czy opłatę za koszty odzyskiwania należności 40 euro mogę...

Opublikowane: 2023-06-28

Skutki licytacji udziału w mieszkaniu dla drugiego współwłaściciela

Skutki licytacji udziału w mieszkaniu dla drugiego współwłaściciela

Jestem właścicielem udziału 50% w mieszkaniu, w którym mieszka moja mama. Druga połowa należy do mojej córki (babcia przekazała jej w darowiźnie). Moja połowa jest zajęta przez komornika i zostanie zlicytowana. Kwota jest duża i nie posiadam takich...

Opublikowane: 2023-05-31

Przedawnienie roszczeń z tytułu podziału majątku

Przedawnienie roszczeń z tytułu podziału majątku

Moje pytanie dotyczy przedawnienia spłaty połowy wartości mieszkania, jaką jestem winna byłemu mężowi po rozwodzie i sądowym podziale majątku. Sąd wydał postanowienie o podziale majątku dokładnie 20 lat temu i przyznał mi mieszkanie z obowiązkiem spłaty....

Opublikowane: 2023-05-26

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko kontrahentowi

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko kontrahentowi

Prowadzę jednoosobową działalność. Przytrafił mi się kontrahent, z którym mam same problemy. Wykonywałem dla niego zlecenie 4 miesiące temu. Był problem już na początku ze sporządzeniem zlecenia prac, ale ostatecznie taki dokument powstał i podpisał go właściciel...

Opublikowane: 2023-05-19

Czy komornik może zająć mieszkanie odziedziczone przez dłużnika?

Czy komornik może zająć mieszkanie odziedziczone przez dłużnika?

Odziedziczyłem mieszkanie po mamie. Ciąży na mnie komornik. Czy jeśli przyjmę to mieszkanie, to komornik je zabierze? Czy jest jakiś sposób, żeby sprzedać mieszkanie, zanim komornik je przejmie? Jestem jedynym spadkobiercą.

Opublikowane: 2023-04-28

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika po wygranej sprawie?

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika po wygranej sprawie?

Sąd cywilny orzekł, że pozwana przeze mnie firma ma zwrócić 10 700 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 12 października 2020 r. do dnia zapłaty. Do dzisiaj nie wpłynęła żadna kwota od tej firmy. Jak mogę odzyskać swoje pieniądze?

Opublikowane: 2023-04-14

Jak wstrzymać egzekucję starego długu z konta bankowego?

Jak wstrzymać egzekucję starego długu z konta bankowego?

Dokładnie 11 dni temu, w poniedziałek komornik zajął moje konto bankowe. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam informacji o zajęciu konta bankowego. W piątek (4 dni później) złożyłam zapytanie drogą e-mailową do komornika, na jakiej podstawie wszczęto egzekucję. Do...

Opublikowane: 2023-03-31

Samochód w spadku a komornik - czy można przekazać auto synowi?

Samochód w spadku a komornik - czy można przekazać auto synowi?

Problem dotyczy przerejestrowania auta, które otrzymałam w spadku od mojego taty. Mam prawomocne orzeczenie sądu. Niestety istnieje obawa, że jeśli przerejestruję auto na siebie, mógłby zainteresować się nim komornik. Z tego auta i tak nie korzystam. Co mogłabym...

Opublikowane: 2023-03-24

Zajęcie komornicze pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

Zajęcie komornicze pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników na podstawie umów-zlecenia. W stosunku do jednego pracownika otrzymałem „zajęcie wierzytelności” od komornika. Wypełniłem swój obowiązek i w ciągu 7 dni wysłałem „oświadczenie...

Opublikowane: 2023-03-10

Ugoda z solidarnym dłużnikiem i zwolnienie go z egzekucji

Ugoda z solidarnym dłużnikiem i zwolnienie go z egzekucji

Mam trzech dłużników, którzy poręczyli solidarnie weksel. Dwoje z nich to małżeństwo mieszkające w innym mieście niż trzeci dłużnik. W stosunku do całej trójki prowadzone jest postępowanie egzekucyjne m.in. z nieruchomości, które posiadają. Postępowanie...

Opublikowane: 2023-03-03

Urząd skarbowy zajął samochód za długi poprzedniego właściciela, co zrobić?

Urząd skarbowy zajął samochód za długi poprzedniego właściciela, co zrobić?

Kupiłem niecały rok temu samochód od osoby prywatnej. Dwa tygodni temu otrzymałem pismo o długach poprzedniego właściciela i nakazie zwrotu samochodu do urzędu skarbowego. Celem jest spłata zadłużenia byłego właściciela. W jaki sposób mogę zatrzymać samochód?...

Opublikowane: 2023-02-03

Klient nie chce zapłacić za projekt - jak odzyskać pieniądze?

Klient nie chce zapłacić za projekt - jak odzyskać pieniądze?

Prowadzę studio graficzne, mam problem z klientem, który zlecił nam wykonanie projektu za ustaloną zapłatą w wysokości 1000 zł. Teraz nie chce płacić, bo twierdzi, że żadna koncepcja projektu mu nie odpowiada. Poprosiłem go więc o płatność za samą robociznę,...

Opublikowane: 2023-01-20

Egzekucja z dochodów z działalności gospodarczej

Egzekucja z dochodów z działalności gospodarczej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jako pielęgniarka pracuję tylko w szpitalu na umowie cywilnoprawnej. Mam komornika, który chce mi zająć wynagrodzenie. Czy komornik może zająć cały dochód z działalności gospodarczej? Czy musi uwzględnić kwotę na...

Opublikowane: 2022-10-28

Wszczęcie egzekucji a doręczenie zawiadomienia

Wszczęcie egzekucji a doręczenie zawiadomienia

W 2003 r. ZUS wystawił tytuły egzekucyjne i wszczął egzekucję. Została ona umorzona jako bezskuteczna dwa lata później. W 2011 r. wystawiono nowe tytuły i egzekucja trwa do dzisiaj. Czy podczas wszczęcia obu egzekucji ZUS miał obowiązek doręczyć skutecznie...

Opublikowane: 2022-05-13

Jakie świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej?

Jakie świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej?

Wpadłam w pętlę chwilówek i straciłam płynność finansową. Nie jestem w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek. Utrzymuję się z dodatku 500+ na dwójkę dzieci. Ponadto pobieram zasiłek rodzinny oraz zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Czy...

Opublikowane: 2022-02-07

Zajęcie wynagrodzenia za abonament RTV mimo wyrejestrowanego odbiornika

Zajęcie wynagrodzenia za abonament RTV mimo wyrejestrowanego odbiornika

Otrzymałam zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę – tytuł wykonawczy wniesiony przez pocztę polską, która twierdzi, że należy jej się abonament RTV. Odbiornik wyrejestrowałam bardzo dawno, w 1995 lub 96 roku, i od tej pory nie mam telewizora....

Opublikowane: 2022-01-17

Zadatek na wykonanie mebli i brak kontaktu z wykonawcą - jak odzyskać pieniądze?

Zadatek na wykonanie mebli i brak kontaktu z wykonawcą - jak odzyskać pieniądze?

Zamówiłem wykonanie mebli na wymiar i zapłaciłem zadatek w wysokości 2000 zł. Termin wykonania już upłynął, a wykonawca teraz nie odbiera telefonu, nie odpisuje na SMS-y i nie mam z nim kontaktu. Byłem na policji i powiedzieli mi, że trzeba wnieść...

Egzekucja komornicza mimo depozytu w sądzie

Egzekucja komornicza mimo depozytu w sądzie

W roku 2004 po dłuższych problemach sąd zezwolił mi na złożenie do depozytu sądowego 6-miesięcznego zabezpieczenia alimentów. I umocował konkretnego komornika do podjęcia ich w razie zwłoki w płaceniu alimentów. W 2020 roku spóźniłem się z zapłatą...

Zbieg egzekucji komorniczych - przekazanie przez bank pieniędzy na spłatę kredytu zamiast alimentów

Zbieg egzekucji komorniczych - przekazanie przez bank pieniędzy na spłatę kredytu zamiast alimentów

Zostały mi zajęte środki na rachunku bankowym przez komornika w kwocie 1500 zł z tytułu niespłaconego kredytu. Po trzech dniach od tego zdarzenia na mój wniosek zostało zablokowane powyższe konto przez komornika, u którego spłacam zalegle alimenty. Pomimo tego ww....

Strona: 1 2

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »