Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja - Porady prawne

Jeśli nie spłacamy naszych zobowiązań, musimy liczyć się z wszczęciem wobec nas egzekucji komorniczej. Taka egzekucja to szereg czynności, które sprowadzają się do zajęcia ruchomego i nieruchomego majątku dłużnika na poczet zaciągniętych przez niego zobowiązań. Warto podkreślić, że komornik dokonuje zajęcia na wniosek wierzyciela, który uprzednio musi go zaopatrzyć w tytuł wykonawczy – czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności wydaną przez sąd.

Strona: 1 2 3 4


Opublikowane: 2023-05-31

Przedawnienie roszczeń z tytułu podziału majątku

Przedawnienie roszczeń z tytułu podziału majątku

Moje pytanie dotyczy przedawnienia spłaty połowy wartości mieszkania, jaką jestem winna byłemu mężowi po rozwodzie i sądowym podziale majątku. Sąd wydał postanowienie o podziale majątku dokładnie 20 lat temu i przyznał mi mieszkanie z obowiązkiem spłaty....

Opublikowane: 2023-05-26

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko kontrahentowi

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko kontrahentowi

Prowadzę jednoosobową działalność. Przytrafił mi się kontrahent, z którym mam same problemy. Wykonywałem dla niego zlecenie 4 miesiące temu. Był problem już na początku ze sporządzeniem zlecenia prac, ale ostatecznie taki dokument powstał i podpisał go właściciel...

Opublikowane: 2023-05-19

Czy komornik może zająć mieszkanie odziedziczone przez dłużnika?

Czy komornik może zająć mieszkanie odziedziczone przez dłużnika?

Odziedziczyłem mieszkanie po mamie. Ciąży na mnie komornik. Czy jeśli przyjmę to mieszkanie, to komornik je zabierze? Czy jest jakiś sposób, żeby sprzedać mieszkanie, zanim komornik je przejmie? Jestem jedynym spadkobiercą.

Opublikowane: 2023-04-28

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika po wygranej sprawie?

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika po wygranej sprawie?

Sąd cywilny orzekł, że pozwana przeze mnie firma ma zwrócić 10 700 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 12 października 2020 r. do dnia zapłaty. Do dzisiaj nie wpłynęła żadna kwota od tej firmy. Jak mogę odzyskać swoje pieniądze?

Opublikowane: 2023-04-14

Jak wstrzymać egzekucję starego długu z konta bankowego?

Jak wstrzymać egzekucję starego długu z konta bankowego?

Dokładnie 11 dni temu, w poniedziałek komornik zajął moje konto bankowe. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam informacji o zajęciu konta bankowego. W piątek (4 dni później) złożyłam zapytanie drogą e-mailową do komornika, na jakiej podstawie wszczęto egzekucję. Do...

Opublikowane: 2023-03-31

Samochód w spadku a komornik - czy można przekazać auto synowi?

Samochód w spadku a komornik - czy można przekazać auto synowi?

Problem dotyczy przerejestrowania auta, które otrzymałam w spadku od mojego taty. Mam prawomocne orzeczenie sądu. Niestety istnieje obawa, że jeśli przerejestruję auto na siebie, mógłby zainteresować się nim komornik. Z tego auta i tak nie korzystam. Co mogłabym...

Opublikowane: 2023-03-24

Zajęcie komornicze pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

Zajęcie komornicze pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników na podstawie umów-zlecenia. W stosunku do jednego pracownika otrzymałem „zajęcie wierzytelności” od komornika. Wypełniłem swój obowiązek i w ciągu 7 dni wysłałem „oświadczenie...

Opublikowane: 2023-03-10

Ugoda z solidarnym dłużnikiem i zwolnienie go z egzekucji

Ugoda z solidarnym dłużnikiem i zwolnienie go z egzekucji

Mam trzech dłużników, którzy poręczyli solidarnie weksel. Dwoje z nich to małżeństwo mieszkające w innym mieście niż trzeci dłużnik. W stosunku do całej trójki prowadzone jest postępowanie egzekucyjne m.in. z nieruchomości, które posiadają. Postępowanie...

Opublikowane: 2023-03-03

Urząd skarbowy zajął samochód za długi poprzedniego właściciela, co zrobić?

Urząd skarbowy zajął samochód za długi poprzedniego właściciela, co zrobić?

Kupiłem niecały rok temu samochód od osoby prywatnej. Dwa tygodni temu otrzymałem pismo o długach poprzedniego właściciela i nakazie zwrotu samochodu do urzędu skarbowego. Celem jest spłata zadłużenia byłego właściciela. W jaki sposób mogę zatrzymać samochód?...

Opublikowane: 2023-02-03

Klient nie chce zapłacić za projekt - jak odzyskać pieniądze?

Klient nie chce zapłacić za projekt - jak odzyskać pieniądze?

Prowadzę studio graficzne, mam problem z klientem, który zlecił nam wykonanie projektu za ustaloną zapłatą w wysokości 1000 zł. Teraz nie chce płacić, bo twierdzi, że żadna koncepcja projektu mu nie odpowiada. Poprosiłem go więc o płatność za samą robociznę,...

Opublikowane: 2023-01-20

Egzekucja z dochodów z działalności gospodarczej

Egzekucja z dochodów z działalności gospodarczej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jako pielęgniarka pracuję tylko w szpitalu na umowie cywilnoprawnej. Mam komornika, który chce mi zająć wynagrodzenie. Czy komornik może zająć cały dochód z działalności gospodarczej? Czy musi uwzględnić kwotę na...

Opublikowane: 2022-11-04

Spłacenie długu przed uprawomocnieniem przysądzenia nieruchomości

Spłacenie długu przed uprawomocnieniem przysądzenia nieruchomości

Posiadam egzekucję nieruchomości, gdzie odbyła się już licytacja i nabywca wpłacił już całą kwotę wylicytowanej nieruchomości. Przyszła już wiadomość, że sąd przysądził nieruchomość nabywcy, ale jeszcze nie uprawomocniło się to przysądzenie. Czy jeśli...

Opublikowane: 2022-10-28

Wszczęcie egzekucji a doręczenie zawiadomienia

Wszczęcie egzekucji a doręczenie zawiadomienia

W 2003 r. ZUS wystawił tytuły egzekucyjne i wszczął egzekucję. Została ona umorzona jako bezskuteczna dwa lata później. W 2011 r. wystawiono nowe tytuły i egzekucja trwa do dzisiaj. Czy podczas wszczęcia obu egzekucji ZUS miał obowiązek doręczyć skutecznie...

Opublikowane: 2022-10-21

Egzekucja komornika z emerytury i wynagrodzenia za pracę

Egzekucja komornika z emerytury i wynagrodzenia za pracę

Pobieram emeryturę oraz pracuję na cały etat z wynagrodzeniem 3010 zł brutto. Mam egzekucję komorniczą. Z emerytury potrącana jest kwota zgodna z przepisami, natomiast z wynagrodzenia za pracę (umowa o pracę) po odliczeniu obowiązkowych opłat przekazywana...

Opublikowane: 2022-07-29

Przeniesienie własności nieruchomości dłużnika na żonę a bezskuteczna czynność darowizny

Przeniesienie własności nieruchomości dłużnika na żonę a bezskuteczna czynność darowizny

Posiadam nakaz zapłaty wobec dłużnika wydany w 2019 r. na ok. 100 tys. zł. Niedługo po jego wydaniu dłużnik przeniósł na żonę własność nieruchomości o znacznej wartości, a ona przepisała ją na dzieci. Oprócz mnie jest jeszcze 3 innych wierzycieli...

Opublikowane: 2022-06-17

Zajęcie kont przez urząd skarbowy za zaległy podatek - wniosek do naczelnika urzędu skarbowego

Zajęcie kont przez urząd skarbowy za zaległy podatek - wniosek do naczelnika urzędu skarbowego

W 2017 r. sprzedałam działkę rolną, ale nie odprowadziłam podatku od sprzedaży, gdyż pieniądze poszły na wykończenie domu, w którym mieszkam z rodziną, ale nadal jego właścicielem jest mój teść. W tym roku złożyłam wniosek o umorzenie podatku...

Opublikowane: 2022-05-27

Pozew uproszczony przy odzyskaniu pożyczki poniżej 20 tys. zł

Pozew uproszczony przy odzyskaniu pożyczki poniżej 20 tys. zł

Mój siostrzeniec pożyczył ode mnie 14 tys. złotych na podstawie umowy pożyczki. Pomimo wcześniejszych dwóch wezwań do zapłaty i przekazania sprawy do firm windykacyjnych oraz obecnie podjęcia bezskutecznej próby zawarcia ugody oraz trzeciego wezwania – podjęłam decyzję...

Opublikowane: 2022-05-13

Jakie świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej?

Jakie świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej?

Wpadłam w pętlę chwilówek i straciłam płynność finansową. Nie jestem w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek. Utrzymuję się z dodatku 500+ na dwójkę dzieci. Ponadto pobieram zasiłek rodzinny oraz zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Czy...

Opublikowane: 2022-05-06

Egzekucja dawnego długu ze spadku

Egzekucja dawnego długu ze spadku

Sprawa dotyczy egzekucja dawnego długu ze spadku. 10 lat temu wzięłam pożyczkę. Nie spłaciłam kredytu i wjechałam za granicę. Cały czas dzwoniła do mnie firma windykacyjna, nigdy nie odebrałam telefonu, ale kilka razy odrzuciłam. W tej chwili mieszkam dalej za granicą,...

Opublikowane: 2022-03-28

Wierzyciel wystąpił dwukrotnie o to samo roszczenie, co robić?

Wierzyciel wystąpił dwukrotnie o to samo roszczenie, co robić?

Wyprowadziłam się z domu 4 lata temu. Licznik energii był na moje nazwisko, a nowy właściciel spóźnił się z zawarciem umowy z dostawcą energii. W konsekwencji dostawca energii wystąpił przeciwko mnie do sądu rejonowego w mieście...

Opublikowane: 2022-03-21

Dłużnik uchyla się od zapłacenia zadłużenia - co zrobić?

Dłużnik uchyla się od zapłacenia zadłużenia - co zrobić?

Jest sprawa u komornika o należność pieniężną. Dłużnik uchyla się od zapłacenia zadłużenia i robi wszystko, żeby nie spłacić wierzyciela. Dłużnik ma ziemię w dzierżawie, na umowę ustną. Czy komornik może: sprzedać tę ziemię, przepisać na...

Opublikowane: 2022-03-14

Spłata należności głównej i wezwania do zapłaty odsetek, rekompensaty i kosztów procesu

Spłata należności głównej i wezwania do zapłaty odsetek, rekompensaty i kosztów procesu

Mieliśmy zaległe faktury VAT do zapłacenia. Dostaliśmy nakaz zapłaty z sądu z klauzulą wykonalności. Dokonaliśmy spłaty głównej należności (12 tys. zł). Dzisiaj dostaliśmy wezwanie do zapłaty pozostałych kwot (odsetki, rekompensata, koszty procesu). Czy to...

Opublikowane: 2022-02-28

Jak odzyskać zaległości od najemcy?

Jak odzyskać zaległości od najemcy?

Sprawa dotyczy odzyskania zaległości czynszowych od najemcy. Mam umowę najmu okazjonalnego. Najemca zalega z płatnością od 3 miesięcy. Kobieta pod koniec zeszłego miesiąca prosiła (kontakt tylko SMS lub przez maila), aby dać jej czas do dziesiątego danego miesiąca na...

Opublikowane: 2022-02-07

Zajęcie wynagrodzenia za abonament RTV mimo wyrejestrowanego odbiornika

Zajęcie wynagrodzenia za abonament RTV mimo wyrejestrowanego odbiornika

Otrzymałam zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę – tytuł wykonawczy wniesiony przez pocztę polską, która twierdzi, że należy jej się abonament RTV. Odbiornik wyrejestrowałam bardzo dawno, w 1995 lub 96 roku, i od tej pory nie mam telewizora....

Opublikowane: 2022-01-17

Zadatek na wykonanie mebli i brak kontaktu z wykonawcą - jak odzyskać pieniądze?

Zadatek na wykonanie mebli i brak kontaktu z wykonawcą - jak odzyskać pieniądze?

Zamówiłem wykonanie mebli na wymiar i zapłaciłem zadatek w wysokości 2000 zł. Termin wykonania już upłynął, a wykonawca teraz nie odbiera telefonu, nie odpisuje na SMS-y i nie mam z nim kontaktu. Byłem na policji i powiedzieli mi, że trzeba wnieść...

Opublikowane: 2021-12-20

Dlaczego KRUS potrąca zaległe składki rolnika ze świadczenia małżonka?

Dlaczego KRUS potrąca zaległe składki rolnika ze świadczenia małżonka?

Jestem na rencie inwalidzkiej i chorobowej, a KRUS znowu potrącił z mojej renty na zaległe składki małżonka – rolnika, z którym jestem od 6 lat w separacji. Z ostatniej renty była to kwota 80 zł z 984 zł. Dlaczego KRUS zawsze potrąca...

Opublikowane: 2021-11-29

Egzekucja komornicza mimo depozytu w sądzie

Egzekucja komornicza mimo depozytu w sądzie

W roku 2004 po dłuższych problemach sąd zezwolił mi na złożenie do depozytu sądowego 6-miesięcznego zabezpieczenia alimentów. I umocował konkretnego komornika do podjęcia ich w razie zwłoki w płaceniu alimentów. W 2020 roku spóźniłem się z zapłatą...

Opublikowane: 2021-11-22

Adres zarejestrowania firmy a egzekucja komornicza

Adres zarejestrowania firmy a egzekucja komornicza

Mój brat prowadzi działalność gospodarczą. Siedziba firmy zarejestrowana jest na adres moich rodziców, gdzie brat ma stałe zameldowanie, ale mieszka pod innym adresem (wynajmuje mieszkanie). Biuro mieściło się jeszcze gdzie indziej, ale umowa najmu wygasła. Firma brata jest...

Opublikowane: 2021-07-19

Spłacanie kredytu za byłego małżonka i wszczęcie egzekucji

Spłacanie kredytu za byłego małżonka i wszczęcie egzekucji

Spłacam za byłą małżonkę kredyt od kilku lat (kredyt hipoteczny na nas oboje w związku z zakupem domu po 50% udziałów – mieliśmy rozdzielność majątkową). Teraz otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji związanego z orzeczeniem sądowym...

Opublikowane: 2021-07-11

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Właśnie odebrałem pismo od komornika sądowego, że mam zapłacić za nieopłacenie automatycznie odnawianej składki OC za rok 2004. Chodzi o OC za samochód, którego już wtedy nie posiadałem. W 2003 r. wyprowadziłem się z bloku do własnego domu i zmieniłem...

Opublikowane: 2021-07-05

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Mam zaległości alimentacyjne, była żona złożyła sprawę do komornika i wszczął on egzekucje długu na dziecko. Dwa lata temu dzecko osiągnęło już pełnoletność, ale komornik nadal egzekwuje dług na podstawie sprawy założonej przez była żonę jako przedstawiciela...

Opublikowane: 2021-06-07

Długi właściciela mieszkania - jak zabezpieczyć mieszkanie przed zajęciem i licytacją?

Długi właściciela mieszkania - jak zabezpieczyć mieszkanie przed zajęciem i licytacją?

Bliska mi osoba popadła w długi, których nie jest w stanie spłacać. Banki oddały 3 kredyty do firm windykacyjnych, które zaproponowały, aby dłużnik wpłacał jakąś część pieniędzy na obsługę kredytu, w przeciwnym razie oddadzą sprawę do komornika. Niestety...

Opublikowane: 2021-05-24

Długi współwłaściciela gospodarstwa rolnego - co zrobić?

Długi współwłaściciela gospodarstwa rolnego - co zrobić?

Mój brat popadł w długi, jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (ze mną i rodzeństwem) w części ułamkowej. Ja mam największy udział, który przejąłem w darowiźnie za dożywocie od matki. Brat wyjechał za granicę i zerwał kontakty...

Opublikowane: 2021-05-17

Po ilu latach można ponownie wszcząć egzekucję po umorzeniu?

Po ilu latach można ponownie wszcząć egzekucję po umorzeniu?

W 2010 r. moja firma uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec byłego pracownika, który dokonał przywłaszczenia mienia. W 2012 r. nastąpiło zajęcie wierzytelności, natomiast w listopadzie 2012 r. egzekucja została umorzona. Mając na uwadze, że mamy...

Opublikowane: 2021-05-10

Zbieg egzekucji komorniczych - przekazanie przez bank pieniędzy na spłatę kredytu zamiast alimentów

Zbieg egzekucji komorniczych - przekazanie przez bank pieniędzy na spłatę kredytu zamiast alimentów

Zostały mi zajęte środki na rachunku bankowym przez komornika w kwocie 1500 zł z tytułu niespłaconego kredytu. Po trzech dniach od tego zdarzenia na mój wniosek zostało zablokowane powyższe konto przez komornika, u którego spłacam zalegle alimenty. Pomimo tego ww....

Opublikowane: 2021-04-19

Zaległości alimentacyjne - ustalenie kwoty, wierzycieli i przedawnienia

Zaległości alimentacyjne - ustalenie kwoty, wierzycieli i przedawnienia

Mam dwie córki mieszkające w Polsce. Ja mieszkam w Anglii, mam zaległości w płaceniu alimentów, sprawa jest u komornika, o czym dowiedziałem się w ubiegłym tygodniu, bo zostało zajęte moje konto bankowe. Potrzebuję ustalić, kto jest moim wierzycielem...

Opublikowane: 2021-04-12

Jak uzyskać informacje o stanie zadłużenia po zajęciu kont przez komornika?

Jak uzyskać informacje o stanie zadłużenia po zajęciu kont przez komornika?

Konto bankowe mojej narzeczonej wraz z wszystkimi oszczędnościami i lokatami zostało zablokowane przez komornika. W rozmowie telefonicznej komornik nie udzielił jej żadnych informacji o stanie zadłużenia, tylko zalecił oczekiwać pisma, które podobno zostało...

Opublikowane: 2021-03-29

Jak i gdzie sprawdzić czy dług jest przedawniony? - Wszczęcie egzekucji starego długu

Jak i gdzie sprawdzić czy dług jest przedawniony? - Wszczęcie egzekucji starego długu

Moje pytanie brzmi jak i gdzie sprawdzić czy dług jest przedawniony i jakie mam szanse skutecznego wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Przed 20 laty sąd wydał w stosunku do mojej osoby nakaz zapłaty na rzecz firmy telekomunikacyjnej na kwotę 4 tys. zł + odsetki. Od tamtego czasu...

Opublikowane: 2021-03-22

Egzekucja zaległych alimentów na żonę sprzed lat

Egzekucja zaległych alimentów na żonę sprzed lat

W 1999 r. sąd rejonowy zasądził ode mnie na rzecz byłej żony alimenty. Powstała pewna zaległość i w 2002 r. była żona złożyła wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. Na mocy wyroku z 2004 r. sąd uchylił obowiązek alimentacyjny wynikający z wyroku...

Opublikowane: 2021-03-01

Udział w spadku a egzekucja długu

Udział w spadku a egzekucja długu

Posiadam dług alimentacyjny w wysokości ok. 70 tys. zł. Nie spłacam go, bo nie mam żadnych dochodów. Kilka lat temu zmarli moi rodzice. Zostawili po sobie nieruchomość rolną wartą ok. 1 mln zł. Dopiero teraz mam zamiar wraz z bratem przeprowadzić spadek na nas...

Opublikowane: 2021-02-22

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności przez e-sąd

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności przez e-sąd

Pytanie dotyczy sądu internetowego, czyli e-sądu, i postępowań w sprawach o spłatę należności. Znane są praktyki wyłudzaczy, którzy rejestrują sprawę w e-sądzie, podając nieprawidłowy adres „wierzyciela”. Wówczas taka osoba nie ma pojęcia, że...

Opublikowane: 2021-02-15

Nakaz zapłaty wobec osoby chorej psychicznie

Nakaz zapłaty wobec osoby chorej psychicznie

Mam brata, który od urodzenia jest upośledzony umysłowo i jest chory psychicznie. Dzisiaj otrzymałem z sądu cywilnego nakaz zapłaty na kwotę prawie 6 tys. zł. O tę wierzytelność wystąpiła firma windykacyjna, która twierdzi, że brat wziął w banku pożyczkę...

Opublikowane: 2020-11-27

Brak zapłaty przez firmę za wykonaną usługę - jak odzyskać pieniądze?

Brak zapłaty przez firmę za wykonaną usługę - jak odzyskać pieniądze?

Wykonałem usługę dla firmy, naprawiłem 2 urządzenia grzewcze i wystawiłem fakturę na kwotę 8000 zł brutto, klient zapłacił w lutym tego roku 5000 zł i poinformował mnie e-mailem, że pozostałą kwotę ureguluje w następnym miesiącu, ale tego nie zrobił....

Opublikowane: 2020-11-13

Wezwanie do zapłaty od komornika za odpady komunalne

Wezwanie do zapłaty od komornika za odpady komunalne

Otrzymałem wezwanie do zapłaty od komornika. Sprawa dotyczy odpadów komunalnych*: w 2015 r. otrzymałem fakturę za usługę odbioru odpadów, niestety jej nie opłaciłem. W listopadzie 2018 r. przeprowadzone zostało upominawcze postępowanie sądowe w sądzie rejonowym,...

Opublikowane: 2020-10-30

Czy najemcy muszą przekazywać czynsz komornikowi przy egzekucji komorniczej?

Czy najemcy muszą przekazywać czynsz komornikowi przy egzekucji komorniczej?

Posiadam mieszkanie, które zostało przeze mnie kupione na kredyt hipoteczny Hipoteka jest wpisana w księdze wieczystej i przekracza wartość nieruchomości. Obecnie znalazłam się w trudnej sytuacji finansowej, straciłam pracę i mam problem ze znalezieniem innego...

Opublikowane: 2020-08-21

Czy komornik może zająć mieszkanie matki dłużnika?

Czy komornik może zająć mieszkanie matki dłużnika?

Jestem właścicielką własnościowego mieszkania, w którym jest zameldowany mój 33-letni syn. Prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą. Syn posiada zadłużenia w kwocie ok. 60 000 zł (ZUS, US, bank), które ciągle rosną. Boję się, że komornik zajmie mi...

Opublikowane: 2020-08-07

Czy muszę płacić alimenty przez komornika?

Czy muszę płacić alimenty przez komornika?

Mam problem z komornikiem po wyrównaniu mojego zobowiązania alimentacyjnego. Moja była żona złożyła wniosek, że dalsze wpłaty alimentów mają być pobierane przez komornika. Napisałem wniosek o ustalenie dnia dalszych płatności, ale został odrzucony. Co mogę zrobić?...

Opublikowane: 2020-07-17

Zajęcie komornicze spadkobiercy

Zajęcie komornicze spadkobiercy

Mama dostała w testamencie spadek po dziadkach i jest jednym z kilku spadkobierców. Babcia już zmarła, dziadek dalej żyje, czyli jest współwłaścicielem. Mama ma zajęcie komornicze, więc specjalnie nie ujawniała testamentu, teraz chce ujawnić testament i przepisać go na mnie jako...

Opublikowane: 2020-07-03

Potrącanie długu alimentacyjnego z emerytury

Potrącanie długu alimentacyjnego z emerytury

Od 2003 roku wisi na mnie dług alimentacyjny w ZUS-ie. Czy przy przyznaniu emerytury ZUS może potrącać dług alimentacyjny ode mnie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Od 1991 mieszkam za granicą.

Opublikowane: 2020-06-12

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Mam tytuł wykonawczy na alimenty. Przekazałam to pracodawcy byłego męża, a on potrącał z pensji byłego męża alimenty na moje konto. W tym miesiącu okazało się, że jest jakiś komornik, który jest ważniejszy od alimentów i nakazał pracodawcy wypłacać...

Strona: 1 2 3 4

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info