Dogadanie się z wierzycielami lub porozumienie z komornikiem

• Data: 2024-01-19 Autor: Anna Sufin

Rozważając możliwość uporządkowania swoich finansów poprzez negocjacje z wierzycielem i rozłożenie długu na raty, należy znać potencjalne korzyści i pułapki. W niniejszym artykule omówimy, jak można porozumieć się z wierzycielami w celu zawieszenia lub umorzenia egzekucji komorniczej, jakie są związane z tym procedury oraz jakie korzyści finansowe może to przynieść dłużnikowi. Jako przykład dla naszych rozważań posłuży nam sprawa pana Sławomira.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dogadanie się z wierzycielami lub porozumienie z komornikiem

Pan Sławomir jakiś czas temu założył firmę, jednak biznes się nie powiódł i popadł w długi. Obecnie ma zajęcia komornicze dwóch różnych wierzycieli. Komornik zajmuje jego wynagrodzenie. Pan Sławomir napisał do nas, bo chciałby się dogadać się z wierzycielami, proponując, aby należności wpłacał im bezpośrednio na konto po 2000 zł miesięcznie. Problem w tym, że planował wyjazd za granicę i chciał wiedzieć, co zrobić, żeby po powrocie do Polski i podjęciu pracy komornik znowu nie zajął mu wynagrodzenia. Czy wierzyciele są zobowiązani wycofać wnioski egzekucyjne od komornika, a może można się dogadać w tej sprawie z komornikiem?

Porozumienie z wierzycielem i rozłożenie długu na raty

Pan Sławomir oczywiście może dogadać się bezpośrednio z wierzycielami, nawet podpisać z nimi ugodę, która określi harmonogram spłaty rat. Wtedy jednak – aby zatrzymać egzekucję komorniczą, a należności wpłacać bezpośrednio wierzycielom – musiałby wynegocjować u wierzycieli, aby wnieśli wniosek do komornika o umorzenie bądź zawieszenie egzekucji. Zapewne argumentem po stronie pana Sławomira, który może przekonać wierzycieli, będzie rychła bezskuteczność egzekucji z wynagrodzenia.

Komornik prowadzi egzekucję, ale w istocie gospodarzem postępowania jest wierzyciel, stąd zalecałabym panu Sławomirowi, aby szukał porozumienia z wierzycielami, a nie z komornikiem. Porozumienie z komornikiem (w formie oświadczenia dłużnika) też może nastąpić, ale oznaczać ono będzie, że postępowanie egzekucyjne cały czas będzie trwało i jeśli pan Sławomir nie wywiąże się z porozumienia, komornik szybko przystąpi do dalszej egzekucji. Jeśli natomiast wierzyciele złożą wniosek o zawieszenie (umorzenie) egzekucji, a pan Sławomir nie wywiąże się z porozumienia, będą musieli ponownie złożyć wniosek o kontynuowanie (wszczęcie) egzekucji, co trwa dłużej, choć powoduje dodatkowe koszty po stronie dłużnika, stąd lepiej spłacać raty regularnie i nie dawać wierzycielom powodu do egzekwowania roszczenia przez komornika.

Na mocy art. 826 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Koszty egzekucji komorniczej

Kluczowe znaczenie mogą mieć koszty – należy pamiętać, że wpłacając pieniądze do komornika, dłużnik uiszcza jeszcze koszty komornicze, jeśli natomiast należność będzie wpłacana bezpośrednio wierzycielom – takiej opłaty nie będzie (jeśli egzekucja zostanie umorzona bądź zawieszona, ale wierzyciel nie poda komornikowi, że umorzenia/zawieszenia egzekucji żąda z powodu spłaty należności).

Zgodnie z art. 820 K.p.c.organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji”.

Na mocy art. 825organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zawieszenie lub umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela

Podsumowując, na wniosek wierzyciela komornik może zawiesić i umorzyć egzekucję. Taki wniosek nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia egzekucji na nowo. Jeśli pan Sławomir widzi możliwość dogadania się z wierzycielami, warto ustalić z nimi harmonogram spłaty rat przy założeniu, że wniosą o umorzenie egzekucji (lub przynajmniej zawieszenie). W takim wypadku – o ile pan Sławomir będzie spłacał raty i nie da powodu wierzycielom do ponownego wszczęcia egzekucji – będzie mógł korzystniej spłacić zobowiązanie i nie być podmiotem dalszego postępowania egzekucyjnego po powrocie do kraju. Jeśli jednak wierzyciel ponownie złoży wniosek o wszczęcie egzekucji, będzie to dla pana Sławomira niekorzystne finansowo. Jeśli egzekucja pozostawałaby zawieszona, po spłacie zobowiązania należy dopilnować, by wierzyciel wniósł o umorzenie egzekucji, jednak bez podawania przyczyny takiego umorzenia we wniosku (jeśli poda, że przyczyną jest spłata zobowiązania, pan Sławomir zostanie obciążony wyższą opłatą).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Pani Ewa i negocjacje z bankiem

Pani Ewa zalegała z płatnościami kredytu hipotecznego. Zamiast czekać na komornika, postanowiła działać. Skontaktowała się z bankiem i przedstawiła swoją sytuację. Bank zgodził się na rozłożenie zaległej kwoty na mniejsze, bardziej przystępne raty. Dzięki temu uniknęła egzekucji komorniczej i mogła spokojnie kontynuować spłatę długu.

 

Pan Tomasz i umowa z firmą telekomunikacyjną

Pan Tomasz, z powodu nagłych problemów zdrowotnych, nie był w stanie opłacić kilku rachunków za telefon. Zamiast unikać problemu, skontaktował się z dostawcą usług. Wyjaśnił swoją sytuację i poprosił o rozłożenie długu na raty. Firma zgodziła się, co pozwoliło mu uniknąć dodatkowych odsetek i kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

 

Firma „X” i ugoda z dostawcą

Mała firma „X” z powodu spadku zamówień miała trudności z opłaceniem faktur od swojego dostawcy. Zamiast ryzykować proces sądowy i komornika, zarząd firmy zdecydował się na bezpośrednie rozmowy z dostawcą. Udało się uzgodnić warunki umowy, która pozwoliła na rozłożenie zobowiązań na dogodne raty, dając firmie czas na poprawę płynności finansowej.

Podsumowanie

Negocjacje z wierzycielem i rozłożenie długu na raty to efektywne strategie zarządzania zobowiązaniami, które mogą uchronić przed egzekucją komorniczą. Istotne jest jednak, aby podejmować działania proaktywnie, rozumieć swoje prawa i możliwości oraz komunikować się otwarcie z wierzycielami. Ugodowe rozwiązanie problemów zadłużenia nie tylko pozwala na wyjście z finansowych trudności, ale także otwiera drogę do zdrowszej przyszłości finansowej.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w negocjacjach z wierzycielami lub przygotowaniu dokumentów? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online – zapewniamy profesjonalne wsparcie i indywidualnie przygotowane pisma, które pomogą Ci uporządkować Twoje finanse. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Akty prawne i przepisy:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »