Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zablokowanie konta przez komornika bez informacji i powiadomienia

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2020-12-07

Komornik zablokował mi konto 21 lipca, dowiedziałam się o tym 27 sierpnia, sprawdziłam w banku, kto i zadzwoniłam, rozmawiałam z sekretarką komornika. Podałam jej aktualny adres, minął miesiąc, a ja nadal nie dostałam od komornika żadnego pisma wyjaśniającego zablokowanie konta. Powiedziano mi, że konto zablokowano za stary dług z wznowienia sprawy z 2013 roku i należność wynosi 8750 zł (dług ten w 2010 roku wynosił 1790 zł, jednak wtedy nie mieszkałam już w miejscu, dokąd wysyłano list). Co powinnam zrobić w związku z takim zablokowaniem konta bez informacji i powiadomienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zablokowanie konta przez komornika bez informacji i powiadomienia

Egzekucja wierzytelności i zajęcie konta przez komornika

Jak wiemy, zadaniem komornika jest ściągnięcie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

Trzeba pamiętać, że komornik jest związany treścią wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji i nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Podstawowa zasada: to wierzyciel kieruje sprawę do komornika sądowego. I tylko wierzyciel może ją od niego wycofać.

Informacja o wszczęciu egzekucji

Co do zasady z chwilą przystąpienia do pracy, czyli wszczęcia egzekucji, komornik zawiadamia dłużnika o tym fakcie. Informuje, z jakiego tytułu i na rzecz kogo prowadzone jest postępowanie oraz jakich kwot dotyczy. Jeżeli wierzyciel wskazał zajęcie rachunku bankowego jako jeden ze sposób prowadzenia egzekucji, to komornik nie może bez jego wniosku odstąpić od tej egzekucji. Podobnie wygląda egzekucja z wynagrodzenia, emerytury, renty, wierzytelności etc.

Niemniej podkreślam, komornik jest zobowiązany poinformować Panią o wszczęciu egzekucji z rachunku, natomiast bank musi, niestety, niezwłocznie po odebraniu zawiadomienia przekazać środki dostępne na Pani koncie.

Zasięgnięcie informacji w kancelarii

Przykro mi to stwierdzić, ale rozmowy telefoniczne rzadko kiedy bywają skuteczne, dlatego też rekomendowałabym w ślad zatem za przeprowadzoną rozmową telefoniczną z sekretariatem komornika, złożyć wniosek do kancelarii komorniczej, w której jest prowadzona Pani sprawa, o sprostowanie Pani adresu, doręczenia postanowienia o wszczęciu egzekucji oraz wskazania szczegółowego wyliczenia kwot do zajęcia.

Skarga na czynności komornika – brak informacji o zajęciu konta

Jeśli nie otrzymała Pani zawiadomienia, to przysługuje tu prawo wniesienia skargi na czynność lub zaniechanie komornika. Sprawę można wnieść do sądu, w terminie do siedmiu dni od dnia popełnienia przez komornika zaniechania.

Podstawą do tego jest art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad”.

Generalnie czy to wierzyciel, czy komornik winien prawidłowo ustalić Pani adres. Warto jednak uzyskać informację od komornika, bo być może Pani dług jest przedawniony, a wtedy warto wnieść powództwo przeciwegzekucyjne właśnie z powodu przedawnienia długu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »