Długi współwłaściciela domu

Długi współwłaściciela domu

Dwóch braci dziedziczy dom jednorodzinny po połowie (ich matka nie zostawiła testamentu, miała jedynie dwóch synów) i są jego współwłaścicielami. Po jakimś czasie jeden z braci popada w długi o wysokości większej niż jego połowa własności domu (można nawet przyjąć, że dług jest większy niż wartość całego domu). Obaj bracia nie chcą stracić domu, gdyż ma on dla nich dużą wartość sentymentalną. Żaden z braci nie dysponuje dochodami w wysokości wystarczającej na spłatę zadłużenia w rozsądnym okresie czasu. Co stanie się z domem we współwłasności? Czy komornik może zlicytować połowę domu jednego z braci? Jeśli tak, co stanie się z częścią należącą do drugiego brata?

Spłacanie kredytu za byłego małżonka i wszczęcie egzekucji

Spłacanie kredytu za byłego małżonka i wszczęcie egzekucji

Spłacam za byłą małżonkę kredyt od kilku lat (kredyt hipoteczny na nas oboje w związku z zakupem domu po 50% udziałów – mieliśmy rozdzielność majątkową). Teraz otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji związanego z orzeczeniem sądowym o zwrocie kosztów procesu i wydanym postanowieniem o klauzuli wykonalności. Czy mogę podnieść, że spłacam raty kredytu i to była małżonka jest mi winna pieniądze? Jeżeli tak, to jak mogę to zrobić?

Sprzedający nie chce wysłać towaru po wygranej licytacji

Sprzedający nie chce wysłać towaru po wygranej licytacji

Wylicytowałem w korzystnej cenie przedmiot za pośrednictwem Allegro. Forma zapłaty to pobranie przy odbiorze. Sprzedający uchyla się od nadania przesyłki, ponieważ na zagranicznym portalu prowadzi licytację tego przedmiotu, która osiąga wyższa cenę. Czy jest prawna możliwość wymuszenia na sprzedającym wydania przedmiotu lub roszczenia odszkodowania za niedopełnienie warunków umowy kupna?

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Właśnie odebrałem pismo od komornika sądowego, że mam zapłacić za nieopłacenie automatycznie odnawianej składki OC za rok 2004. Chodzi o OC za samochód, którego już wtedy nie posiadałem. W 2003 r. wyprowadziłem się z bloku do własnego domu i zmieniłem adres zamieszkania. Nie byłem świadom, że bez informowania mnie (bo się komuś nie chciało sprawdzić mojego nowego adresu), w roku 2011, na wniosek jakiejś firmy windykacyjnej, sprawa trafiła do sądu, który orzekł nakaz egzekucji długu. Teraz komornik daje mi 7 dni na spłacenie 3600 zł (!), z tego prawie 80% to odsetki. Czy rok 2011 to nie za późno na wszczynanie działań sądowych? Nie rozumiem, dlaczego miałbym płacić, skoro to pierwszy list, jaki w tej sprawie do mnie dotarł. Co powinienem zrobić?

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Mam zaległości alimentacyjne, była żona złożyła sprawę do komornika i wszczął on egzekucje długu na dziecko. Dwa lata temu dzecko osiągnęło już pełnoletność, ale komornik nadal egzekwuje dług na podstawie sprawy założonej przez była żonę jako przedstawiciela dziecka i przelewa pieniądze na konto byłej zony. Co i czy w ogóle można coś zrobić, żeby komornik wstrzymał (umorzył) egzekucję na podstawie wniosku byłej żony i żeby to dziecko złożyło ponownie sprawę o egzekucję?

Pożyczki po zmarłym a przedawnienie

Pożyczki po zmarłym a przedawnienie

Po śmierci ojca zrobiłam postepowanie spadkowe z braćmi i przyjęliśmy spadek wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Ojciec zostawił po sobie długi. Były to nieopłacone mandaty, pożyczki, ubezpieczenia komunikacyjne. Ojciec już dawno widniał w BIK-u, a mimo to dostawał pożyczki. Nieruchomość chcę przepisać na siebie, ponieważ widzę, że spłata długów i tak spocznie na moich barkach. W tej chwili spłacam zadłużenia opłat za wodę, podatków od nieruchomości. Dostałam dziś pismo od jakiejś kancelarii, że jest do zapłaty dług pożyczki zawartej w 2008 r. – nieco ponad 3000 zł. Czy takie rzeczy się nie przedawniają? Dalej naliczają odsetki. Proszę o radę.

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Chciałbym się dowiedzieć, co mam zrobić, gdzie i jak, aby uniknąć sytuacji, że ojciec pociągnie mnie do odpowiedzialności za jego długi lub inne sprawy, roszczenia finansowe. Ojciec opuścił nas, gdy miałem 2 lata, teraz mam 30 i nie widziałem ojca i nie widzę do dziś. Z tego, co wiem, to żyje, ale nic więcej nie wiem. Chciałbym sporządzić odpowiedni dokument notarialny, aby formalnie zrzec się wszystkiego, co jest z nim związane. Jestem wykształcony, mam dobrą pracę i nie chciałbym, aby to, na co pracowałem, pociągało mnie do jakiejś odpowiedzialności finansowej na rzecz nieznanego mi ojca. Co mogę z tym zrobić wcześniej, zanim nieznany mi ojciec zacznie czegoś ode mnie nagle chcieć?

Wyrok w sprawie upadłości konsumenckiej i umorzenie długów

Wyrok w sprawie upadłości konsumenckiej i umorzenie długów

Dostałam już wersję dokumentu – wyroku sądowego w sprawie upadłości konsumenckiej, a dokładnie w sprawie zmiany planu spłat i umorzenia moich zobowiązań w związku z tym, że straciłam pracę i nowa, którą dostałam (przesłałam sądowi umowę o pracę i regulamin pracy w zakładzie) nie pozwala na zadośćuczynienie wierzycielom. Sąd zmienił plan spłaty i umorzył moje długi. Czy to kończy sprawę, czy też może wierzyciele będą mogli wzruszyć wyrok i w jakim czasie od prawomocnego doręczenia do mnie tego wyroku/postanowienia? Czy mogę w tym czasie zmienić pracę na lepiej płatną, czy też muszę czekać, aż upłynie czas (2 lata), jaki był ustanowiony w pierwszym wyroku (tym, w którym ustalono plan spłaty)?

Długi właściciela mieszkania - jak zabezpieczyć mieszkanie przed zajęciem i licytacją?

Długi właściciela mieszkania - jak zabezpieczyć mieszkanie przed zajęciem i licytacją?

Bliska mi osoba popadła w długi, których nie jest w stanie spłacać. Banki oddały 3 kredyty do firm windykacyjnych, które zaproponowały, aby dłużnik wpłacał jakąś część pieniędzy na obsługę kredytu, w przeciwnym razie oddadzą sprawę do komornika. Niestety dłużnik nie był w stanie płacić nawet tego, więc zapewne sprawa trafi do sądu. U tej osoby niedawno zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową i obawiam się, że, pomimo zapewnień, nie będzie spłacać zobowiązań, a jest właścicielem mieszkania, które jak dotąd nie zostało obciążone hipoteką. Chodzi o to, w jakiś sposób zabezpieczyć to mieszkanie przed zajęciem i licytacją. Długi wynoszą ok. 50 tys. zł, więc utrata mieszkania jest realna. Chciałbym pomóc zabezpieczyć prawnie to mieszkanie, aby nie można go było zlicytować, bo ten człowiek nie będzie miał się gdzie podziać. Czy wyjściem z sytuacji byłoby ustanowienie służebności? Co można w tej sytuacji zrobić?

Propozycja spłaty natychmiastowej pożyczki i umorzenie reszty długu

Propozycja spłaty natychmiastowej pożyczki i umorzenie reszty długu

Mam zadłużenie w pewnej firmie pożyczkowej. Chciałem je rozłożyć na raty, jednak firma się nie zgodziła. Teraz dostałem e-maila z propozycją spłaty natychmiastowej 40% długu z chwilówki i w zamian umorzenia reszty długu. Dziwi mnie ten pomysł, skoro wcześniej nie chciano ze mną rozmawiać. Obawiam się, że to może być pomysł na uznanie długu i później z resztą pójdą do sądu. Czy tak może być?

Długi współwłaściciela gospodarstwa rolnego - co zrobić?

Długi współwłaściciela gospodarstwa rolnego - co zrobić?

Mój brat popadł w długi, jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (ze mną i rodzeństwem) w części ułamkowej. Ja mam największy udział, który przejąłem w darowiźnie za dożywocie od matki. Brat wyjechał za granicę i zerwał kontakty z rodziną; w tym czasie przychodziły do niego listy polecone – najpierw z sądu, a teraz od komornika. W jaki sposób mogę bronić swojego majątku (i pozostałych współwłaścicieli) przed egzekucją? Brat sprzedał wszystkie swoje ruchomości i nie posiada niczego prócz zapisu w księdze wieczystej dokonanego w latach 90., gdy był jeszcze dzieckiem. Zawsze był niezaradny życiowo, jednak nie został ubezwłasnowolniony (być może powinien). Prawdopodobnie pracuje w Holandii, ale nie mam pewności (nie wymeldował się z domu w Polsce, w którym mieszkam).

Po ilu latach można ponownie wszcząć egzekucję po umorzeniu?

Po ilu latach można ponownie wszcząć egzekucję po umorzeniu?

W 2010 r. moja firma uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec byłego pracownika, który dokonał przywłaszczenia mienia. W 2012 r. nastąpiło zajęcie wierzytelności, natomiast w listopadzie 2012 r. egzekucja została umorzona. Mając na uwadze, że mamy 10 lat na ponowne wszczęcie egzekucji, aby nie nastąpiło przedawnienie, zaczęłam przygotowywać dokumentację i natknęłam się w Internecie na informację, że zmieniły się zasady i teraz jest 6 lat na podjęcie działań. Czy obowiązują nas stare zasady, czy już nowe i sprawa się przedawniła?

Jak zabezpieczyć się przed długami mamy?

Jak zabezpieczyć się przed długami mamy?

Dowiedziałem się jakiś czas temu, że moja mama posiada zadłużenie (z jej informacji wynika, że w kwocie około 20 tys. zł). Nie mieszkam z rodzicami, mam działalność gospodarczą. Dobrze zarabiam. Moja żona jest właścicielką domu, w którym mieszkamy z żoną i dzieckiem. Aktualnie dowiedziałem się, że moja matka jest niewypłacalna i otrzymała egzekucję komorniczą z nieruchomości. Co mi grozi z tytułu tych zadłużeń? Jakie najlepiej podjąć kroki w kierunku zabezpieczenia siebie i rodziny? Czy jestem w stanie dowiedzieć się czegoś więcej o zadłużeniu mojej mamy? Jak to zrobić? Moja mama nie jest chora psychicznie, więc ubezwłasnowolnienie nie wchodzi w grę. 

Zbieg egzekucji komorniczych - przekazanie przez bank pieniędzy na spłatę kredytu zamiast alimentów

Zbieg egzekucji komorniczych - przekazanie przez bank pieniędzy na spłatę kredytu zamiast alimentów

Zostały mi zajęte środki na rachunku bankowym przez komornika w kwocie 1500 zł z tytułu niespłaconego kredytu. Po trzech dniach od tego zdarzenia na mój wniosek zostało zablokowane powyższe konto przez komornika, u którego spłacam zalegle alimenty. Pomimo tego ww. kwotę bank przekazał w całości po 14 dniach pierwszemu komornikowi, nie zważając na to, że alimenty mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami i że powstała zbieżność egzekucji, o czym bank wiedział. Jednakże bank twierdzi, że w momencie, kiedy wpłynął wniosek od komornika z tytułu zaległego kredytu, zbieg egzekucji nie istniał, a nie ma znaczenia to, iż w momencie przekazania środków komornikowi zbieg taki następował, o czym bank był poinformowany. Czy decyzja banku jest słuszna? I czy w zaistniałej sytuacji bank nie powinien przekazać zablokowanych środków komornikowi na poczet alimentów? Jak do takiej sytuacji ma się Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo bankowe?

Sprzedaż samochodu przed zajęciem komorniczym

Sprzedaż samochodu przed zajęciem komorniczym

Mąż ma długi, w związku z tym, w obawie przed utratą samochodu, auto zostało sprzedane (mojemu tacie) 08.02.2021. W dniu 06.03 komornik podjechał i zajął samochód, które akurat stało pod blokiem. Samochód został sprzedany 08.02, wyrejestrowany przez męża w wydziale komunikacji 02.03.2021 r. Czy w tej sytuacji to samochód jest bezpieczny i komornik miał prawo go zająć?

Zaległości alimentacyjne - ustalenie kwoty, wierzycieli i przedawnienia

Zaległości alimentacyjne - ustalenie kwoty, wierzycieli i przedawnienia

Mam dwie córki mieszkające w Polsce. Ja mieszkam w Anglii, mam zaległości w płaceniu alimentów, sprawa jest u komornika, o czym dowiedziałem się w ubiegłym tygodniu, bo zostało zajęte moje konto bankowe. Potrzebuję ustalić, kto jest moim wierzycielem (dzieci czy Fundusz Alimentacyjny), czy i w jakich widnieję w rejestrach, jaką jestem winien kwotę uwzględniając przedawnienie (o ile nastąpiło)?

Jak uzyskać informacje o stanie zadłużenia po zajęciu kont przez komornika?

Jak uzyskać informacje o stanie zadłużenia po zajęciu kont przez komornika?

Konto bankowe mojej narzeczonej wraz z wszystkimi oszczędnościami i lokatami zostało zablokowane przez komornika. W rozmowie telefonicznej komornik nie udzielił jej żadnych informacji o stanie zadłużenia, tylko zalecił oczekiwać pisma, które podobno zostało wysłane 6 dni temu, ale ona do tej pory go nie otrzymała. Z informacji, jakie udzielił nam bank, wiemy, że zostały zablokowane konta wszystkich członków jej najbliższej rodziny. Skontaktowaliśmy się z firmą windykacyjną, która zleciła blokady, i ustaliliśmy, że zadłużenie jest spowodowane zaciągnięciem przed 7 laty przez tatę mojej narzeczonej pożyczki. Tylko że tata zmarł 2 lata później, a cała rodzina była w sądzie i z tego, co pamiętają, wynika, że chodziło właśnie o umorzenie tej pożyczki. Nic się więc tu nie zgadza! Dlaczego wcześniej ta firma się nie zgłaszała, tylko dopiero po 5 latach od śmierci ojca zdecydowała się zablokować konta bez żadnej informacji? Co możemy zrobić w tej sprawie? Jak uzyskać informacje o tym zadłużeniu? Nawet pracownicy banku zwrócili uwagę, że to dość dziwna sytuacja.

Wszczęcie egzekucji starego długu - jak sprawdzić przedawnienie?

Wszczęcie egzekucji starego długu - jak sprawdzić przedawnienie?

Moje pytanie dotyczy szans skutecznego wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Przed 20 laty sąd wydał w stosunku do mojej osoby nakaz zapłaty na rzecz firmy telekomunikacyjnej na kwotę 4 tys. zł + odsetki. Od tamtego czasu było kilka wszczynanych i umarzanych egzekucji. 5 lat temu, na podstawie cesji firma windykacyjna stała się nowym wierzycielem. Kilka dni temu moje konto znów zajął komornik. Chciałbym zobowiązać wierzyciela do wykazania przed obecnym komornikiem, w jaki sposób biegł termin przedawnienia w ciągu tych 20 lat. Jak należy to zrobić? Jeśli w którymś momencie nastąpiło przedawnienie, czy są szanse na pozbawienie mocy tytułu wykonawczego? Gdy zadałem komornikowi pytanie co do terminu przedawnienia, nabrał wody w usta. O egzekucji dowiedziałem się, widząc zajęcie na koncie bankowym. Do dziś nie dotarło do mnie pocztą powiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Egzekucja zaległych alimentów na żonę sprzed lat

Egzekucja zaległych alimentów na żonę sprzed lat

W 1999 r. sąd rejonowy zasądził ode mnie na rzecz byłej żony alimenty. Powstała pewna zaległość i w 2002 r. była żona złożyła wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. Na mocy wyroku z 2004 r. sąd uchylił obowiązek alimentacyjny wynikający z wyroku sądu rejonowego. Postanowieniem z kwietnia 2015 r. postępowanie prowadzone na podstawie wniosku egzekucyjnego z 2002 r. zostało umorzone na wniosek wierzyciela. W październiku bieżącego roku* była żona złożyła ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji. Czy alimenty przedawniają się po trzech latach zgodnie z art. 137 § 1 K.r.o. jako świadczenia okresowe? Złożyłem skargę na czynności komornika z powodu egzekucji przedawnionych roszczeń, ale mimo to komornik przelał pieniądze wierzycielce. Zostawił mi 850 zł emerytury. Co mogę zrobić, aby ta kobieta w końcu dała mi spokój? To już trwa ponad 20 lat! Proszę o radę!

Czy wierzyciel może wycofać licytację nieruchomości?

Czy wierzyciel może wycofać licytację nieruchomości?

Czy wierzyciel może wycofać licytację nieruchomości po przybiciu przez sąd, ale gdy jeszcze postanowienie jest nieprawomocne? Składałem skargi na czynności komornika – chodziło o zbyt niskie oszacowanie nieruchomości, które miało miejsce przeszło rok temu, ale niestety sąd oddalił zażalenia. Tymczasem zgłosił się nabywca, który wcześniej nie wiedział o licytacji, a jest gotów za tę nieruchomość zapłacić 15% więcej. Dla mnie miałoby to ogromne znaczenie, ponieważ pozwoliłoby mi spłacić cały dług. Czy wierzyciel może jeszcze coś w tej sprawie zrobić? Czy należy zwrócić się sądu o wstrzymanie uprawomocnienia przybicia?

Windykacja, egzekucja, długi, zajęcia komornicze - Porady prawne

Czasami, mimo naszych najlepszych starań, popadamy w kłopoty finansowe, a czasem to my mamy problem z odzyskaniem mienia albo środków finansowych, które powierzyliśmy osobie trzeciej lub firmie. W takich sytuacjach szukamy informacji na temat sposobów i procedur, które zapisane w polskim prawie służą rozwiązywaniu takich problemów. Zatem warto wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki, będąc w pozycji dłużnika, jaki i wierzyciela.


W Serwisie Ewindykacja24.pl zespół naszych prawników specjalistów publikuje dla Państwa porady prawne, które szczegółowo i przystępnie objaśniają zagadnienia postępowań egzekucyjnych, windykacji należności i upadłości konsumenckiej. Znajdą tu Państwo porady na temat nakazów zapłaty, e-sądu, zajęć komorniczych, licytacji, a także przedawnienia długów.

Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, którymi zajmowali się nasi prawnicy. Pomogliśmy już wielu naszym klientom, nasz zespół specjalistów jest do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »