Darowizna od zadłużonego ojca a skarga pauliańska

Od roku 2014 (4 lat) nie utrzymuję kontaktu z ojcem, nasze relacje nie były bliskie już od czasu dłuższego. W tym roku zamierzam doprowadzić do darowizny od ojca na mnie jego części z 3 różnych nieruchomości, których jesteśmy wspólnie właścicielami. Wiem, że ojciec jest zadłużony kredytem hipotecznym na dom, w którym obecnie zamieszkuje. Ojciec powiedział mi, że nie jest przeprowadzana działalność egzekucyjna wobec niego. Wiem, że prowadził rozrzutny tryb życia i przypuszczam, że możliwe są inne zadłużenia (karty kredytowe, chwilówki), nie mam możliwości sprawdzenia tego. Ojciec za moją namową zgadza się na przekazanie darowizn swoich części, przez wiele lat nie wykazywał zainteresowania nieruchomościami, nie był na nich obecny od około 10 lat. Po otrzymaniu nieruchomości przez darowiznę zamierzam je sprzedać, ojciec nie chce ode mnie żadnych pieniędzy z sprzedaży. Jeżeli w przyszłości ojciec stałby się niewypłacalny, czy jest możliwość, że byłbym pociągnięty do odpowiedzialności prawnej na przykład w formie skargi pauliańskiej?

Sprawa o upadłość konsumencką a komornik

Moja mama ma za kilka dni pierwszą sprawę o upadłość konsumencką. Dostała SMS-a od banku, że przekazuje on sprawę do komornika, jeśli mama nie zacznie spłacać 2000 zł miesięcznie. Mama nie ma majątku, jej mieszkanie należy do wnuczki. Na stare sprzęty AGD nie ma rachunków. Co może zająć komornik? Jak mama ma się bronić? Dodam, że ma ok. 1000 zł emerytury.

Egzekucja z nieruchomości mimo spłacania zadłużenia

Spłacam dług przez komornika. Było to około 50 000 zł. Obecnie zostało ok. 8000 zł spłacane co miesiąc. Nagle wierzyciel zażądał egzekucji z nieruchomości. Co robić? Wyceny jeszcze nie było.

Zajęcie partycypacji TBS za dług najemcy

Jesteśmy z żoną partycypantami w TBS-IE, gdzie wskazaliśmy moją siostrę jako najemcę, A ona posiada długi. Czy komornik może zająć naszą partycypację na poczet długu mojej siostry?

Uznanie długu przerywające przedawnienie

Przez kilka lat, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, świadczyłam usługi prowadzenia sklepu na rzecz pewnej firmy. Od 4 lat otrzymuję od kontrahenta na koniec roku potwierdzenie salda. Z tego okresu pochodzi również faktura za braki inwentaryzacyjne, którą wystawiła ta firma. Nie zgadzam się z wynikiem ich inwentaryzacji, ale co roku podpisuję przesyłane przez nich potwierdzenia salda. Współpracę z nimi i prowadzenie działalności gospodarczej zakończyłam w listopadzie ubiegłego roku. Saldo na dzień zakończenia współpracy nie jest według mnie zgodne z rzeczywistością. Czy wspomniana faktura jest już przedawniona? Czy okoliczność, że podpisuję potwierdzenie salda na dany dzień, przerywa przedawnienie za niezapłaconą fakturę?

Znajoma nie oddaje pożyczki - co zrobić?

Rok temu pożyczyłem znajomej 20 tys. zł w obecności dwóch świadków. Do dziś nie otrzymałem zwrotu, znajoma unika kontaktu. Okazało się, że ta osoba wyłudziła więcej pożyczek od znajomych. Co robić?

Stare długi zlikwidowanej spółki cywilnej

Ok. 20 lat temu została zlikwidowana spółka cywilna. Dopiero teraz dostałam pismo od firmy windykacyjnej dotyczące tak starego długu. Współwłaścicielem spółki nie jestem od wielu lat, ale nie wiem, co mam teraz zrobić. Czy dług się nie przedawnił? Wcześniej nie dostałam żadnej korespondencji w tej sprawie.

Postępowanie o dokonanie oszustwa za niespłacanie rat

Przed rokiem moja znajoma kupiła psa na raty (jest umowa). Niestety raty nie zostały spłacone z powodu różnych trudności ( m.in. przeprowadzka – i kontakt został utracony). Kilka dni temu pojawiła się u niej policja, żeby potwierdzić miejsce zamieszkania. Podobno funkcjonariusze te dane przekazali do prokuratury, która ma prowadzić postępowanie o dokonanie oszustwa. Moim zdaniem to jest naginanie faktów, tu chodzi o zwykły dług do zapłacenia. Proszę o objaśnienie tej kwestii! 1. Czy faktycznie jest to sprawa dla prokuratury i policji a nie dla komornika? 2. Co zrobić, aby znajoma mogła spłacić ten dług w ratach? Dłużniczka to samotna matka 4 dzieci, nie pracuje, utrzymują się tylko z alimentów i dodatków.

Odpowiedzialność za zobowiązania finansowe dorosłego syna który mieszka z rodzicami

Chciałbym zapytać o odpowiedzialność rodziców za zobowiązania finansowe dorosłego syna – wiek 26 lat. Syn mieszka z nami w naszym domu i jest zameldowany na stałe. Pracował, ale obecnie został zwolniony z pracy z własnej. Chcemy, niestety, z wielu istotnych powodów, aby opuścił nasz dom i zaczął żyć samodzielnie oraz przestał nas terroryzować. Syn jest zadłużony u nas, z banku wziął również pożyczkę. Po 6 latach pracy nie posiada praktycznie żadnego własnego majątku poza TV oraz zestawem audio. Syn chce wynająć mieszkanie, ale jego właściciel żąda potwierdzenia na piśmie faktu jego zameldowania u nas na stałe, jak rozumiem – dla celówewentualnej egzekucji. Syn nigdy nie spłacał swoich zobowiązań w terminie i jestem pewien, że będzie tak nadal. Co mam zrobić, aby uniknąć odpowiedzialności finansowej za działania syna? Czy musimy potwierdzać fakt zameldowania syna?

Wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły

Właśnie dostałem wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły, z której zostałem skreślony z listy uczniów w dniu 10 maja 2017 roku. Wezwanie do zapłaty (były to opłaty miesięczne) obejmuje okres od 15 maja 2015 r. do 15 lutego 2017 roku, do szkoły uczęszczałem od 2013 roku. Czy w takim przypadku przedawnienie roszczeń z tytułu zaległych opłat za studia jest możliwe?

Odsetki od ściągniętych alimentów

W 2009 roku wystąpiłam do komornika o ściągnięcie zaległych alimentów z 10 lat, ale nie pomyślałam o odsetkach. Komornik wyegzekwował zgłoszoną kwotę. W styczniu 2018 syn, już dorosły, zgłosił do komornika kolejną wymaganą zaległość (niestety tylko trzy lata wstecz), ale już z należnymi odsetkami. Czy przysługują mu również odsetki od tych alimentów ściągniętych wcześniej?

Spłacanie długów od najnowszych zamiast od najstarszych

Mam zadłużenie w składkach ZUS od 1996 r. do 2005 r. Komornik prowadził egzekucję i wyegzekwował już 45 000 zł, ale komornik przekazywał pieniądze, a ZUS nie księgował najstarszych długów, tylko długi z lat późniejszych i narastały odsetki za stare długi. ZUS winą za to obarcza komornika, a ten – ZUS. Dług dalej jest, co mam robić?

Nadpłata długu, jak ją odzyskać?

W październiku otrzymałam nakaz zapłaty na kwotę ok. 3300 zł. W dniu 10 grudnia zapłaciłam część kwoty, tzn. 2000 zł przelewem na konto wierzyciela. W dniu 18 grudnia komornik zablokował moje konto na całą kwotę plus opłaty dodatkowe. Nie otrzymałam wtedy jeszcze pisma od komornika, o zajęciu dowiedziałam się w banku. Bank zdążył ściągnąć całą należność z mojego konta i przekazać do komornika. Poinformowałam komornika telefonicznie, że część kwoty była już wcześniej przelana na konto wierzyciela, on jednak poinformował mnie, że wniosek był na taką kwotę i tę kwotę ściągnął i zakończył egzekucję, natomiast o zwrot nadpłaty 2000 zł powinnam się ubiegać u mojego wierzyciela. Wysłałam odpowiednie wezwanie do wierzyciela, ale do tej pory nie otrzymałam ani żadnej odpowiedzi, ani zwrotu nadpłaconej kwoty. Proszę o poradę, jakie powinnam podjąć kroki, aby otrzymać z powrotem nadpłaconą kwotę długu.

Oszczędzenie przed licytacją domu

Rodzice przepisali dom na brata, który obecnie przebywa w ZK (tata nie żyje, mama – osoba niepełnosprawna, I-stopień). Zadłużenie brata to kwota ok. 15 tys. zł. Licytacji poza działkami rolnymi poddano również dom, w którym dożywotnio zamieszkanie powinien mieć rodzic (zapisano w akcie notarialnym). Oszacowana przez komornika wartość nieruchomości poddanych licytacji to ok. 138 tys. zł. Jaka jest szansa oszczędzić przed licytacją choć sam dom? W razie sprzedaży całości, w drodze licytacji, co dzieje się z kwotą ponad zadłużenie?

Wpis hipoteki przymusowej dla wierzytelności

Jestem wierzycielem. Posiadam wyrok z klauzulą wykonalności. Przeprowadzona egzekucja okazała się bezskuteczna. Dłużnik posiada nieruchomość z wpisaną na pierwszym miejscu hipoteką bankową. Chcę dokonać wpisu hipoteki przymusowej dla wierzytelności stwierdzonej wyrokiem na drugim miejscu, aby zabezpieczyć ewentualną sprzedaż nieruchomości bez mojej wiedzy. Nieruchomość jest współwłasnością dłużnika i jego żony, która z długiem nie ma nic wspólnego (dług dotyczy firmy męża). Uzyskałam zatem wyrok kolejny ustanawiający rozdzielność majątkową dłużnika i jego żony. Czy to wystarczy, aby sąd wieczystoksięgowy wpisał moją hipotekę na 1/2 udziału w nieruchomości, czy też muszę uzyskiwać dodatkowy podział tej nieruchomości na udziały przez sąd?

Powrót z zagranicy a stary dług

Po jakim czasie przedawniają się długi i czy trzeba składać jakiś wniosek o przedawnienie? Mieszkamy od 12 lat za granicą i chcielibyśmy kiedyś wrócić do Polski, kupić jakąś nieruchomość… Czy komornik będzie mógł ją zająć? Czy możemy dokonać zakupu na dzieci niepełnoletnie lub jedno pełnoletnie, a drugie nie? Czy wtedy komornik zajmie nieruchomość za dług jednego z rodziców?

Czy jest możliwość dowiedzenia się, które z kredytów się nie przedawniły?

Przed wyjazdem z Polski (ponad 10 lat temu) nie uregulowałem wszystkich kredytów i teraz chciałbym dowiedzieć się ile jestem winny. Czy jest możliwość dowiedzenia się, które z kredytów się nie przedawniły, tak aby nie naruszyć czasu przedawnienia?

Dom kupiony na spółkę z dzieckiem a egzekucja z udziałów

Przed 2 laty kupiłam dom na spółkę z córką – udziały po połowie. Córka nie pracowała, dlatego na zapłatę jej połowy domu dokonałam darowizny w formie przelewu bankowego. Obecnie córka mieszka z chłopakiem i cały czas biorą pożyczki – chwilówki. Dług wynosi już ponad 10 tys. zł. Jak wyjść z tej sytuacji?

Egzekucja długów od małżonków pozostających w separacji

Jestem od 12 lat w separacji (sąd), wcześniej wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko mojej żonie, później również przeciwko mnie z ograniczeniem mojej odpowiedzialności do majątku wspólnego. Teraz komornik wysłał do mnie i do niej zawiadomienie o wszczęciu egzekucji długów. Co powinienem zrobić?

Jak postąpić, aby nie płacić niezasłużonych zaległości alimentów?

Za mną wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, alimenty na dziecko i alimenty na byłą żonę. Z tego co wiem po 5 latach, o ile była żona nie złoży o przedłużenie alimentów, następuje wygaśniecie świadczenia. Jednak komornik wszczął egzekucję zaległych alimentów oraz żąda bieżącej wpłaty. Na moją informację, że świadczenie na byłą żonę wygasło poinformował mnie, że nie przyjmie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego i musi mieć wyrok sądu w sprawie umorzenia świadczenia. Jak postąpić, aby nie płacić niezasłużonych zaległości alimentów? Jeśli mam wystąpić do sądu to o co? Jeśli wystąpić do komornika to też w oparciu o co?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »