Ściąganie długu spółki z o.o.

W 2015 r. spółka z o.o., w której mam 100% udziałów (jednoosobowa), nie zapłaciła jednej faktury i powstała zaległość na kwotę ok. 10 tys. zł. Wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy z e-sądu, próbował to ściągnąć z konta spółki, ale niestety nie udało się mu to, ponieważ kondycja spółki w tym czasie była zerowa. Po nieudanej próbie ściągnięcia przez komornika sumy z konta wierzyciel udał się ponownie do sadu i uzyskał nakaz zapłaty przez właściciela spółki tego długu – komornik wchodzi mi na prywatne konto i czeka, aż spłacę. Dotychczas spółka nic nie robiła i czy jak bym teraz uaktywnił spółkę, która by zaczęła przynosić dochody, to czy ponownie komornik w imieniu wierzyciela możne wejść spółce na konto bankowe? Czy gdybym utworzył zupełnie nową spółkę, to komornik może w imieniu wierzyciela tam także zablokować ww. sumę na rachunku bankowym?

Należności wobec ZUS zabezpieczone hipoteką a przedawnienie

Problem dotyczy hipoteki na nieruchomości z powodu należności wobec ZUS. Zadłużenie na hipotece to wpis przymusowy ZUS za nieopłacone składki z okresu 1996-1998. Jest to ok. 60 tys. zł w kilku wpisach, jednak według ZUS dług wynosi – razem z odsetkami nieujętymi we wpisach – 250 tys. Jest to zadłużenie spadkowe. Jeśli wpłacona zostałaby tylko kwota zabezpieczona wpisem, czyli te ok. 60 tys., czy ZUS ma obowiązek zejść z księgi wieczystej, a kwota odsetek jest przedawniona? Proszę o wyjaśnienie kwestii przedawnienia zobowiązań na księgach wieczystych!

Zajęcie świadczenia integracyjnego przez komornika

W naszym Centrum Integracji Społecznej jest uczestniczka realizująca program reintegracji społecznej i zawodowej, która z tego tytułu otrzymuje, na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, świadczenie integracyjne. Komornik domaga się zajęcia tego świadczenia z tytułu alimentów. Dotąd informowaliśmy komorników o zwolnieniu świadczenia integracyjnego z zajęcia, także z tytułu alimentacyjnego, podając art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego i odpowiedź ta była uwzględniana. Jednak ten komornik poucza nas, że źle interpretujemy przepisy i przywołuje art. 831 § 1 pkt 2, tj. „sumy przyznane na specjalne cele przez Skarb Państwa (w szczególności stypendia, wsparcia), podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części. Prosimy o rozstrzygnięcie tego problemu!

Nieoczekiwane zajęcie konta

Mieszkam za granicą. Niedawno (rok temu) doszło do nieoczekiwanego zajęcia mojego konta bankowego w Polsce przez komornika. Nie miałam na ten temat żadnych informacji. Podobno sprawa dotyczy jakichś abonamentów sprzed 15 lat. Nie wiem, jak rozwiązać tę sytuację. Dodatkowo w Polsce mam mieszkanie i nie chciałabym mieć dalszych kłopotów z komornikiem. Co robić?

Przedawnienie roszczenia regresowego

Chciałbym rozstrzygnąć kwestię przedawnienia się roszczenia regresowego. W 2010 r. doszło do zdarzenia – potrącenia dwóch pieszy (ja i mój kolega) z naszej winy, przyjęliśmy mandaty. Odszkodowanie z polisy AC zostało wypłacone poszkodowanemu kilka tygodni po tym zdarzeniu (pokrycie kosztów naprawy). Następnie w 2012 r. ubezpieczyciel wystosował wobec nas nakaz zapłaty, a potem przedsądowy nakaz zapłaty roszczenia wynikającego z wypłaty odszkodowania swojemu klientowi. Odpowiedzieliśmy, tłumacząc, że nie mamy środków finansowych na spłatę (byliśmy na początku studiów dziennych). W następnych latach nic się nie wydarzyło. Dopiero pod koniec 2018 r. otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Przedstawiciel (kancelaria) ubezpieczyciela złożyła pozew przeciwko nam, co poskutkowało nakazem zapłaty. W 2016 nastąpiła zmiana własnościowa w firmie ubezpieczającej. Wiele wskazuje na to, że roszczenie uległo przedawnieniu. Nie był to wypadek, ponieważ poszkodowany nie ucierpiał w żaden sposób (oprócz szkody na pojeździe). Czy to prawda, że roszczenie uległo przedawnieniu po 3 latach i powinienem złożyć zażalenie z tego powodu?

List od komornika o wszczęciu egzekucji

Dzisiaj otrzymałam list od komornika o wszczęciu egzekucji (zajęcie rachunku bankowego i obowiązek wykazu majątku), który przekazali mi rodzice. Na dzień dzisiejszy nie mieszkam w Polsce i jestem wymeldowana z mieszkania, gdzie poprzednio mieszkałam. Czy komornik przyjdzie do domu, gdzie byłam ostatni raz zameldowania? I czy cokolwiek może zająć? Dodam, że nie mam pieniędzy na koncie, majątku, nieruchomości i żadnych inne rzeczy. Oczekuję również kolejnego komornika, więc mam pytanie, czy jeśli dogadam się z tym pierwszym na spłatę długu w ratach, to z tym drugim i ewentualnie każdym innym komornikiem też będę musiała się osobno dogadać?

Wpis do BIK za brak na rachunku bankowym niewielkiej kwoty na opłatę za prowadzenie konta

Dzisiaj otrzymałem informację z BIK (alert) o nowym zobowiązaniu kredytowym. Okazało się, że na jednym z kilku rachunków bankowych, jakie posiadam w pewnym banku, zabrakło 15 zł na opłatę za prowadzenie rachunku. Podkreślam, że na pozostałych pomocniczych kontach pieniądze były. To jednak wystarczyło, żeby ten bank wpisał mnie jako dłużnika do BIK, uznając, że jest to nowe zobowiązanie kredytowe niespłacone w terminie. Czy to jest właściwe postępowanie? Co mogę w tej sprawie zrobić? Chciałbym usunąć konta w tym banku oraz wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Mandat za brak biletu a przedawnienie

W roku 2001 r. otrzymałem mandat za brak biletu – czego sobie nie przypominam, ale tak wynika z dokumentów, które otrzymałem kilka dni temu (i które przesyłam jako załączniki do tego pytania). Z pism wynika, że mandat nie uległ przedawnieniu (wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny w 2002 r.) i mam do spłaty ponad 1000 zł. Czy faktycznie takie sprawy się nie przedawniają? Co mogę ewentualnie zrobić, by powstrzymać komornika?

Roszczenie o zwrot wydatków od byłego chłopaka

Do niedawna mieszkałam z chłopakiem, mieliśmy osobne konta, ale wszystko kupowałam ja. Zapisywałam mu, ile ma do oddania. Dług wynosi ok. 7000 zł. Obecnie nie jesteśmy razem, a on nie chce oddać mi pieniędzy. Co mogę zrobić z tym roszczeniem o zwrot połowy wydatków?

Dostałem pismo od komornika, co robić?

Dostałem pismo od komornika w sprawie spłaty długu powstałego w 2009 roku z wyrokiem (nakazem spłaty) z 2010 roku. Problem polega na, że nawet nie wiedziałem, że mam jakiś dług, ponieważ nie otrzymałem ani z sądu, ani od firmy windykacyjnej żadnej korespondencji. Co robić? Czy nie obowiązuje tu jakaś forma przedawnienia?

Odsetki po śmierci dłużnika

Odziedziczyłam 4 lata temu dług po zmarłej osobie. Bank żąda spłaty długu wraz z odsetkami do dnia dzisiejszego, a nie do dnia śmierci zmarłego. Kiedyś czytałam, że bank nie nalicza odsetek już po śmierci zmarłego. Jak to jest według prawa?

Przedawnienie w sprawach komorniczych

Moja mama po raz kolejny otrzymała zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Moją wątpliwość wzbudziło, że nakaz zapłaty został wydany w 2008 r. (z klauzulą wykonalności z 3.03.2009 r.). Sprawa więc odbyła się 10 lat temu, a do komornika trafiła w 2018 r. Moje pytanie w tym wypadku odnosi się do kwestii ewentualnego przedawnienia tego roszczenia. Jak biegnie termin przedawnienia w kwestiach komorniczych? Czy istnieje jakikolwiek sposób na podważenie tej egzekucji?

Zabezpieczenie długu między osobami prywatnymi

Jestem osobą prywatną. Inna osoba prywatna jest mi dłużna kwotę X zł. Jest wola obydwu stron na sformalizowanie i zabezpieczenie tego długu. Jaki instrument możemy wybrać, bym zabezpieczył spłatę tego długu?

Pożyczki dla osoby poznanej w internecie

Pewnej osobie poznanej w internecie pożyczałam pieniądze na lokaty. Spłaty miały być co miesiąc, powiększone o mój zysk. Niestety osoba ta spłaca bardzo wolno. Nie wiem, jak zmusić do szybszych spłat. Posiadam dowody na zawarcie umów i pożyczki.

Odzyskanie niezapłaconego czynszu po śmierć najemcy

Najemcą mieszkania była starsza osoba, która po śmierci współmałżonka, jako osoba stale zamieszkująca lokal, przejęła stosunek najmu. Jednak korzystała z niego bezumownie (nie podpisała umowy na siebie, nie było możliwości eksmisji z racji braku lokalu zastępczego). Ponadto nie uiszczała czynszu w pełnej wysokości, przez co powstało zadłużenie. Córka tej kobiety mówiła otwarcie, że wie o długach i zrzeknie się spadku po matce. Dzisiaj przypadkowo dowiedziałam się, że najemczyni zmarła – córka bez pytania weszła do mieszkania i zaczęła wynosić rzeczy (od niej samej nie uzyskałam informacji o śmierci matki). Posiadam nakaz zapłaty na zaległości, jednak nie został on jeszcze złożony do komornika. Jakie mam możliwości odzyskania choć części pieniędzy? Czy mogę uniemożliwić rodzinie zmarłej wejście do mieszkania? Obawiam się, że wyniosą wszelkie cenne ruchomości, które mogłyby pokryć chociaż częściowo zadłużenie. Co z przysługującą ostatnią wypłatą emerytury? Jeśli rodzina odbierze emeryturę, czy jest to jednoznaczne z przyjęciem przez nich spadku? Jakie mam możliwości działania?

Przywrócenie terminu rozprawy i łożenie wniosku o przedawnienie roszczenia

Od ponad 10 lat przebywam za granicą. 6 lat temu sąd wydał tytuł wykonawczy do zadłużenia z 2005 roku. Aktualnie firma windykacyjna domaga się spłaty tego zadłużenia. Czy istnieje możliwość przywrócenia terminu rozprawy, gdyż nie byłem powiadomiony o terminie rozprawy oraz złożenie wniosku o przedawnienie roszczenia?

Upadłość konsumencka czy negocjacje z bankiem

Mam zadłużenie w banku. Niestety straciłem dochód, który pozwalał mi na regularną spłatę zadłużenia. Znajomy poradził mi, żeby starać się o upadłość konsumencką, ale nie wiem, czy to najlepsze rozwiązanie, bo pewnie istnieje kilka możliwości wyjścia z takiej sytuacji. W związku z tym mam pytanie – czy lepiej wybrać upadłość konsumencką czy negocjacje z bankiem?

Egzekucja z majątku żony

Posiadam zadłużenie komornicze i sądowy nakaz zapłaty. Z żoną mamy rozdzielność majątkową i nie mieszkamy na stałe razem. Jestem zameldowany i mieszkam w mieszkaniu, które wynajmuję. Żona mieszka w domu, który zgodnie z umową podziału majątku jest tylko i wyłącznie jej własnością. Ja tylko podaję we wszystkich sprawach adres korespondencyjny żony. Czy komornik może przeprowadzić egzekucję z majątku żony, czy może do niej przyjść do domu? Co w sytuacji, jeśli komornik przyjdzie do żony i będzie chciał dokonać egzekucji?

Zajęcie egzekucyjne przez komornika zakupionego domu za długi sprzedającego

Dwa miesiące temu kupiłam 1/2 domu rodzinnego. Dokonałam tego nabycia u notariusza. Pozostałą część domu posiada inny członek rodziny. Dzisiaj okazało się, że 3 dni temu nastąpiło zajęcie egzekucyjne przez komornika. Osoba, która mi sprzedała część domu ma długi i w związku z tym komornik zajął jej udziały w nieruchomości, ponieważ księgi wieczyste nie zostały jeszcze zmienione. Co mam robić w takiej sytuacji? Czy będę musiała płacić długi za tę osobę?

Problemy z pożyczkobiorcą

Mam problem z odzyskaniem pożyczki, której udzieliłem znajomemu. Dostał pieniądze do ręki u mnie w domu w obecności żony i miał zwrócić w terminie X, czego nie uczynił. Później robił mi niewielkie przelewy i w końcu poprosił o umowę dotyczącą zwrotu na rady – jednak jej nie podpisał. Ostatnio stwierdził, że nic nie podpisze i nic mi już nie zapłaci. Czy w tej sytuacji mogę jakoś odzyskać moje pieniądze?

wizytówka Zadaj pytanie »