Kolejność zajmowania pieniędzy na koncie

Rozpocząłem pracę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie netto 3000 zł. Mam zasądzone alimenty 1200 zł (jest wyrok) i płacę je regularnie. Dodatkowo na drugie dziecko płacę alimenty 700 – według umowy ustnej z byłą partnerką (bez wyroku). Jednocześnie mam spory dług wobec US, na który jest nakaz i dwa zajęcia konta bankowego wielokrotnie przewyższające moje zarobki. Czy mogę jakoś obronić pieniądze przeznaczone na alimenty przed zajęciem? Pewnie po pierwszej wypłacie US wejdzie na moją pensję u pracodawcy? Czy wtedy będzie zajmował moje pobory i w banku i u pracodawcy?

Oddanie części pożyczki - jak otrzymać całość?

Pożyczyłem byłem dziewczynie łącznie 45 tys. zł w ciągu 1,5 roku. Nie mieliśmy umowy pisemnej, pozostały tylko rozmowy na portalu społecznościowym (w załączniku). Oddała mi część pożyczki - 30 tys. zł, reszty nie chce – twierdzi, że to była moja dobra wola. Jak mogę doprowadzić do otrzymania zwrotu całej pożyczki?

Sąd właściwy do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w sprawie o zapłatę wierzytelności

Czy sąd rejonowy w Warszawie jest sądem właściwym do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w sprawie o zapłatę moich wierzytelności (przeterminowane zadłużenie na karcie kredytowej) przeciwko mojej małżonce (wspólnota majątkowa małżeńska), która posiada miejsce zamieszkania w Poznaniu i moim zdaniem do sądu w tym mieście powinna trafić ta sprawa? Dodam jeszcze, że powód, którym jest fundusz sekurytyzacyjny, ma siedzibę właśnie w Warszawie.

Szansa na odzyskanie pożyczonych pieniędzy

Znajomy pożyczył ode mnie kilka tysięcy złotych i miał je oddać za kilka dni. Parę razy dzwonił, przesuwał termin, przysyłał SMS-y. Potem kontakt się urwał. Nie znam jego aktualnego adresu (podobno przeprowadził się do innej miejscowości), mam tylko jego numer telefonu i SMS-y, które do mnie wysłał. Czy jest szansa na odzyskanie pożyczonych pieniędzy?

Przedawnienie wierzytelności za wynajem sprzętu

Mąż prowadził działalność gospodarczą i przez niewypłacalnych kontrahentów popadł w długi i musiał ją zamknąć. Jednym z jego wierzycieli jest kontrahent, z którym mąż zawarł umowę najmu sprzętu i nie uregulował przysługującego kontrahentowi czynszu najmu. Sytuacja ta miała miejsce 4 lata temu. Wczoraj otrzymaliśmy nakaz zapłaty tejże zaległej kwoty. Czy ten dług jeszcze się nie przedawnił? Czy jeśli błędnie podniesiemy zarzut przedawnienia, poniesiemy z tego powodu jakieś konsekwencje?

Bezumowne korzystanie z lokalu - zapłata czynszu i odsetek

W wyniku podziału majątku sąd przyznał mi mieszkanie. Miałem spłacić byłą żonę, jednak nie miałem pieniędzy. Żona natomiast miała opuścić lokal, ale tego nie zrobiła, zamieszkiwała jeszcze przez wiele lat. Ostatecznie podała mnie do komornika, zapłaciłem 30 tys. zł odsetek. Wobec tego ja również podałem ją do sądu za bezumowne korzystanie z lokalu (średni czynsz 800 zł plus odsetki). Sąd nakazał mi w ciągu 7 dni podać podstawę prawną żądania odsetek. Wydaje mi się, że są to te same paragrafy, na podstawie których ja zostałem ukarany za niewykonanie wyroku. Proszę o potwierdzenie!

Spłacanie długu za pośrednictwem komornika

Moja sprawa dotyczy zadłużonego mieszkania rodziców na kwotę ok. 50 000 tys. zł. Wiem że była już rozprawa sądowa, spłata miała być dokonana, ale rodzice nie zapłacili. Niedawno odebraliśmy pismo od komornika w sprawie uiszczenia długu lub stawienia się do jego siedziby. Czy w takim wypadku muszą rodzice iść do komornika i tam spłacać dług, czy mogą bezpośrednio próbować załatwić to w mieszkaniówce?

Spłata długów spółki z o.o. przez członków zarządu

Mojemu ojcu oraz bratu, jako członkom zarządu spółki z o.o., która nie była w stanie spłacić długów wobec innej firmy, wytoczono sprawę osobowo i zasądzono solidarnie dla dwóch osób wyrok spłaty długów firmy. Ojciec nie ma dochodów, komornik pobiera pieniądze z konta brata. Odsetki ustalone przez komornika są tak wysokie, że znacznie przekraczają kwotę pobieraną, dług jest stale coraz większy i nie do spłacenia. Brat konsultuje się z prawnikiem już kilka lat i dotychczas nie ma żadnego sposobu na upadłość konsumencką, zmianę wyroku na indywidualny dla ojca, przedawnienie. Bardzo proszę o pomoc, być może są prawnicy, którzy potrafią coś zdziałać w tak trudnych sprawach, ale nie wiem, jak znaleźć właściwą kancelarię.

Dawny dług z działalności gospodarczej a otworzenie nowej

18 lat temu prowadziłem działalność gospodarczą jednoosobową. Miałem jeden niezapłacony rachunek VAT. Z tego, co pamiętam, tylko raz był u mnie ktoś z urzędu skarbowego i powiadomił mnie o długu i doradził, żebym spłacił. Od tego czasu do dzisiaj nic otrzymałem żadnego ponaglenia, wezwań do zapłaty itd. Teraz chciałbym ponownie otworzyć działalność, ale nie wiem, czy to bezpieczne.

Częściowe umorzenie długu z powodu przedawnienia

W 2010 roku zaciągnąłem pożyczkę w banku. Bank wypowiedział ją w 2012, gdyż nie płaciłem rat z powodu utraty pracy. Następnie uzyskał bankowy tytuł egzekucyjny, a w 2013 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności egzekucji. Bank sprzedał dług w 2013 r. firmie windykacyjnej. W 2016 r. moja mama odebrała pismo z firmy, która wezwała mnie do spłaty długu, i mama odpisała, że wnosi o częściowe umorzenie długu z powodu przedawnienia, a częściowo i rozłożenie na raty. Podpisała się za mnie. Następnie firma wystąpiła z pozwem do sądu. Sąd wydał nakaz, a moja mama za mnie napisała sprzeciw, podnosząc, że przedawniło się roszczenie. Sąd wezwał mnie do złożenia oświadczenia, czy to ja podpisałem dokumenty. Ja potwierdziłem, gdyż byłem zdenerwowany i bałem się, że mama będzie miała kłopoty. Sędzia zaproponował zawarcie ugody. Zaproponowałem warunki, na które firma się zgodziła, lecz doliczono jeszcze koszty procesu. Czy przedawnienie liczy się od dnia wypowiedzenia mi umowy przez bank, czy też od innego terminu? Czy mogę jeszcze odwołać te zeznania i powiedzieć prawdę, czy w przypadku przedawnienia mam szansę na wygrany proces? Czy jeżeli pożyczka była ubezpieczona, to czy mam szansę na pozew wobec banku, bo nie dostałem polisy ubezpieczeniowej ani warunków ubezpieczenia? Składka została opłacona jednorazowo, przysługiwał mi zwrot nadpłaconych składek. Czy jak zawrę ugodę, to czy stracę możliwość dochodzenia roszczeń wobec banku?

Postępowanie egzekucyjne za przejazd bez biletu

Dostałem pismo od komornika sądowego o zasądzeniu kary za przejazd bez biletu 4 lata temu. Koperta zawierała około 10 różnych pism – wszystkie były z wcześniejszą datą, sprzed prawie 4 tygodni. Jedno z pism (również z taką datą) informuje mnie, że mam zapłacić 1800 zł za to, że komornik odnalazł mój majątek. Wcześniej nie otrzymałem żadnych pism i nikt nie wzywał mnie do uiszczenia czegokolwiek, a komornik od razu wszedł mi na pensję i pobrał kwotę powiększoną o te 1800 zł. Czy jest to zgodne z prawem i czy można coś z tym zrobić? [załączam dokumenty]

Wykupienie nieuznanego długu

Firma windykacyjna kupiła mój dług (nakaz zapłaty z e-sądu z 2013 r.). Nie znam tej firmy, nigdy nie uznałem tego długu, egzekucja komornicza od 2014 r. do 2016 r., umorzona przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W uzasadnieniu komornik napisał, że egzekucja z nieruchomości umorzyła się z mocy samego prawa, że był zbieg z innymi komornikami,. Czy dobrze rozumuję (art. 823 K.p.c w zw. z art. 182 § 2 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.), że pozew nie wywołał żadnych skutków prawnych, jakie wiąże ustawa z wytoczeniem powództwa? Firma windykacyjna moje dokładne dane wystawiła na platformie długi.info. Co mogę zrobić?

Udostępnienie dłużnikowi adresu do korespondencji - czy komornik ma prawo wejścia do mieszkania?

Pewna osoba zaciągnęła kredyt w Providencie, a ja udostępniłem jej mój adres do korespondencji. U mnie nie jest zameldowana, nie mieszka ani nie przebywa u mnie. Wiem, że nie spłaca tego kredytu i przebywa za granicą. Czy komornik ma prawo wejścia do mojego mieszkania?

Przeniesienie własności nieruchomości w przypadku braku spłaty pożyczki

Żona zaciągnęła pożyczkę od osoby trzeciej z klauzulą – w razie jej niespłacenia w wyznaczonym terminie stawi się u notariusza i przeniesie własność nieruchomość. W międzyczasie nieruchomość została przeniesiona aktem darowizny. Obecnie jest wniesiona skarga paulińska przez innego wierzyciela żony. Jeśli zostanie cofnięty akt darowizny, czy skarga upadnie? Czy osoba trzecia będzie mogła wyegzekwować zawartą wcześniej umowę i nieruchomość powróci do dłużnika? Czy akt notarialny spisany na podstawie umowy pożyczki z przeniesieniem własności nieruchomości jest ważny?

Firma windykacyjna dzwoni w sprawie długów po ojcu

Mój ojciec zmarł 4 lata temu. Mimo, że kilka lat przed śmiercią miałyśmy z mamą znikomy kontakt z tatą, pani notariusz doradziła nam przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ponieważ mam trójkę dzieci. Tata nie miał nic wartościowego, ale nie wiedziałyśmy, czy miał jakieś kredyty i inne zobowiązania. Mama jedynie dostała po tacie przelew z jego firmy w wysokości ok. 3700 zł. Przez 4 lata nikt się nie upominał, nie otrzymywałyśmy żadnych pism ani zawiadomień. Wczoraj zadzwoniła do mnie pani prawdopodobnie z jakiejś firmy windykacyjnej, że są długi do spłacenia po ojcu. Miał kredyt i kartę kredytową. Nie wiem, jak z tą firmą rozmawiać. Kiedy po śmierci przedawniają się zaciągnięte kredyty i jak rozwiązać tę sytuację? Czy muszę przesyłać tej firmie jakiekolwiek dokumenty i informacje? Kontaktowali się ze mną raz, wyłącznie telefonicznie. Podali jedynie datę, kiedy podpisane były dokumenty spadkowe. Oficjalnie nie dostałam żadnych pism ani wezwań do zapłaty.

Kredyt wzięty dla kogoś - jak odzyskać pieniądze?

Wzięłam kredyt bankowy na swoje nazwisko, ale pieniądze przekazałam ciotce na remont dachu. Zobowiązała się spłacać raty, ale nie płaci. Bank ode mnie domaga się spłaty. Nie mam żadnego potwierdzenia, że dałam jej te pieniądze. Czy w jakiś sposób mogę dochodzić swoich praw, żeby oddała mi te pieniądze? Jak odzyskać te pieniądze od ciotki?

Czy dług na rzecz funduszu alimentacyjnego się przedawni?

W pewnym okresie miałem problemy finansowe. Wtedy nie płaciłem alimentów na dziecko i jego matka pobierała je z funduszu alimentacyjnego. Miałem komornika, spłacałem tyle, ile mogłem. Obecnie płacę już na bieżąco alimenty do rąk matki, ale dług u komornika został. Czy dług na rzecz funduszu się przedawni? W jakim terminie?

Ściąganie długu spółki z o.o.

W 2015 r. spółka z o.o., w której mam 100% udziałów (jednoosobowa), nie zapłaciła jednej faktury i powstała zaległość na kwotę ok. 10 tys. zł. Wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy z e-sądu, próbował to ściągnąć z konta spółki, ale niestety nie udało się mu to, ponieważ kondycja spółki w tym czasie była zerowa. Po nieudanej próbie ściągnięcia przez komornika sumy z konta wierzyciel udał się ponownie do sadu i uzyskał nakaz zapłaty przez właściciela spółki tego długu – komornik wchodzi mi na prywatne konto i czeka, aż spłacę. Dotychczas spółka nic nie robiła i czy jak bym teraz uaktywnił spółkę, która by zaczęła przynosić dochody, to czy ponownie komornik w imieniu wierzyciela możne wejść spółce na konto bankowe? Czy gdybym utworzył zupełnie nową spółkę, to komornik może w imieniu wierzyciela tam także zablokować ww. sumę na rachunku bankowym?

Należności wobec ZUS zabezpieczone hipoteką a przedawnienie

Problem dotyczy hipoteki na nieruchomości z powodu należności wobec ZUS. Zadłużenie na hipotece to wpis przymusowy ZUS za nieopłacone składki z okresu 1996-1998. Jest to ok. 60 tys. zł w kilku wpisach, jednak według ZUS dług wynosi – razem z odsetkami nieujętymi we wpisach – 250 tys. Jest to zadłużenie spadkowe. Jeśli wpłacona zostałaby tylko kwota zabezpieczona wpisem, czyli te ok. 60 tys., czy ZUS ma obowiązek zejść z księgi wieczystej, a kwota odsetek jest przedawniona? Proszę o wyjaśnienie kwestii przedawnienia zobowiązań na księgach wieczystych!

Zajęcie świadczenia integracyjnego przez komornika

W naszym Centrum Integracji Społecznej jest uczestniczka realizująca program reintegracji społecznej i zawodowej, która z tego tytułu otrzymuje, na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, świadczenie integracyjne. Komornik domaga się zajęcia tego świadczenia z tytułu alimentów. Dotąd informowaliśmy komorników o zwolnieniu świadczenia integracyjnego z zajęcia, także z tytułu alimentacyjnego, podając art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego i odpowiedź ta była uwzględniana. Jednak ten komornik poucza nas, że źle interpretujemy przepisy i przywołuje art. 831 § 1 pkt 2, tj. „sumy przyznane na specjalne cele przez Skarb Państwa (w szczególności stypendia, wsparcia), podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części. Prosimy o rozstrzygnięcie tego problemu!

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »