Adres zarejestrowania firmy a egzekucja komornicza

Adres zarejestrowania firmy a egzekucja komornicza

Mój brat prowadzi działalność gospodarczą. Siedziba firmy zarejestrowana jest na adres moich rodziców, gdzie brat ma stałe zameldowanie, ale mieszka pod innym adresem (wynajmuje mieszkanie). Biuro mieściło się jeszcze gdzie indziej, ale umowa najmu wygasła. Firma brata jest zadłużona. Czy egzekucja długów może objąć majątek w mieszkaniu moich rodziców? Jak mogą się uchronić przed tym?

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłata jednego z wierzycieli

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłata jednego z wierzycieli

Nabyłam spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza. Złożyłam do sądu wykaz inwentarza. Długi przewyższają aktywa. Długi dotyczą zaległości podatkowych, ale też innych wierzycieli (bank, telefonia). Kwota aktywów to 5000 zł, natomiast kwota długów to 30 000 zł, w tym 25 000 zł dla urzędu skarbowego. Czy ja zatem mogę przekazać te 5000 zł do urzędu skarbowego przed wszczęciem przez urząd egzekucji, czy muszę poczekać na wszczęcie egzekucji, żeby nie było zarzutu wyboru wierzyciela przeze mnie? Moim zdaniem to nie miałoby sensu, bo przecież egzekucja to dodatkowy koszt, a jak już mam decyzję urzędu zobowiązującą mnie do zapłaty, to wiadomo, że zaraz będzie egzekucja.

Co zrobić po zajęciu komorniczym rachunku bankowego?

Co zrobić po zajęciu komorniczym rachunku bankowego?

Mam pewien niespłacony dług. Właśnie dostałem pismo komornicze o zajęciu wierzytelności z mojego rachunku bankowego. Czy mogę coś jeszcze w tym przypadku zrobić oprócz spłaty?

Ściąganie długu po 15 latach od żyranta

Ściąganie długu po 15 latach od żyranta

Mój znajomy żyrował koledze 15 lat temu kredyt. Wyjechał następnie za granicę. Wrócił po 15 latach, założył sobie konto, a komornik zajął to konto egzekucją. Dodam, że główny dłużnik nie spłaca kredytu, gdyż wyjechał z Polski w nieznane miejsce. Pozostali żyranci zachowali się podobnie, są nie do zlokalizowania. Czy ten dług nie uległ już przedawnieniu? Co teraz zrobić w takiej sytuacji? Znajomy nie posiada żadnego majątku ani też nikogo z rodziny, od kogo można by było ten dług ściągnąć. Proszę o poradę w tej sprawie.

Stary dług a przepisy przejściowe o przedawnieniu?

Stary dług a przepisy przejściowe o przedawnieniu?

Otrzymałem od komornika wezwanie w sprawie postępowania egzekucyjnego*, które toczyło się przeciwko mnie w latach 2010-2013. O ile się orientuję, obecnie roszczenia potwierdzone sądowym nakazem zapłaty przedawniają się po 6 latach. Czy w moim przypadku ten stary dług się przedawnił? Zaznaczam, że nic mi nie wiadomo o przerwaniu biegu przedawnienia (korespondencję odbieram zawsze). Czy komornik może wznowić postępowanie bez powiadamiania o tym dłużnika? 

Spirala długów, jak uratować mieszkanie przed licytacją komorniczą?

Spirala długów, jak uratować mieszkanie przed licytacją komorniczą?

Wpadłam w spiralę długów nie całkiem ze swojej winy, chciałam ratować przyjaciółkę i firmę, w której pracuję, ale nie wyszło. Jestem w tzw. kropce i chcę uratować jedyny majątek, jaki posiadam, tzn. mieszkanie. Czy w tej sytuacji mogę swoje mieszkanie przepisać na wnuczkę, aby uniknąć ewentualnej licytacji komorniczej? 

Komornik a założenie spółki z o.o.

Komornik a założenie spółki z o.o.

Mój mąż ma komornika z tytułu nieopłaconego ZUS-u. Komornik miał zając działkę, ale tego nie zrobił. W chwili obecnej mój maż chce założyć spółkę z o.o. i zostać wspólnikiem 50%. Moje pytanie brzmi, czy i kiedy komornik może zająć jakiekolwiek środki spółki? Czy np. przy chęci zaciągnięcia kredytu czy leasingu komornik nie stanie temu na drodze? Jaki rodzaj spółki w takiej sytuacji mój mąż może założyć lub czy w ogóle może cos założyć, aby komornik nie zabrał mu osiąganych dochodów?

Licytacja mieszkania przy niewielkim długu

Licytacja mieszkania przy niewielkim długu

Czy za niewielki mój dług komornik może zlicytować mieszkanie, którego jestem współwłaścicielką?

Umowa pożyczki jako spadek - jak zmusić osobę do spłacania pożyczki po śmierci pożyczkodawcy?

Umowa pożyczki jako spadek - jak zmusić osobę do spłacania pożyczki po śmierci pożyczkodawcy?

Mój brat niedawno zmarł, ale pozostawił dług w postaci pożyczki, którą wziął dla kolegi. Do spłacenia pozostało około 70 tysięcy w okresie około sześciu lat. Podczas życia brata poszczególne raty były płacone, ale po jego śmierci osoba, która zobowiązała się do spłacania kredytu, poinformowała, że zaprzestanie tego robić. Żona brata, wiedząc o długu, już zrzekła się prawa do spadku. Dzieci brata – jest ich troje – też zamierzają tak postąpić; również w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci. Kolejnym spadkobiercą jest mama, która wiele lat temu, przed ślubem brata, zapisała mu, wraz z tatą, mocą testamentu, swoje mieszkanie. Mama chciałaby pozostawić to mieszkanie swoim wnukom – dzieciom brata. Czy w zaistniałej sytuacji może to uczynić, czy też część, która była już brata, bowiem tata zmarł, zostanie przejęta przez bank na poczet długu brata? Czy jest jakaś możliwość, by wymóc na osobie, która wzięła pieniądze, by dalej je oddawała bankowi, czy też ten obowiązek spadnie na spadkobiercę? Do kogo najlepiej jest zwrócić się w tej sprawie? Jak długo może trwać wyjaśnianie tego problemu? Jedynym śladem, że brat dał koledze pieniądze, są przelewy do banku kolejnych rat, dokonywane z jego osobistego konta. Tylko po jego numerze można byłoby pozyskać informacje o personaliach dłużnika.

Jak stać się właścicielem wylicytowanej i opłaconej nieruchomości z zapewnieniem spadkowym?

Jak stać się właścicielem wylicytowanej i opłaconej nieruchomości z zapewnieniem spadkowym?

Dwa lata temu kupiłem od komornika nieruchomość. Jak stać się właścicielem wylicytowanej i dawno opłaconej nieruchomości? Na czym polega zapewnienie spadkowe, które występuje w tej sytuacji?

Jak zabezpieczyć raty kredytów przed zajęciem komorniczym?

Jak zabezpieczyć raty kredytów przed zajęciem komorniczym?

Komornik zajął moje konto, które mam z mężem, i tylko męża wynagrodzenie wpływa na to konto. Jak mam zabezpieczyć raty kredytów bankowych? Obawiamy się trudności w spłacie kredytu przez zajęcia komornika. Może warto ustawić stałe zlecenie przelewu raty przed komornikiem?

Zakup ziemi obciążonej hipoteką przymusową i wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

Zakup ziemi obciążonej hipoteką przymusową i wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

Chcę zakupić ziemię obciążoną hipoteką przymusową za niepłacenie alimentów na 2 dzieci – jedno jest już pełnoletnie, a drugie ma 13 lat. Kwota zadłużenia wynosi 80 tys. zł, a kwota, którą zamierzam zapłacić za tę ziemię, pokrywa w całości zadłużenie z nawiązką. Pozostałyby do płacenia tylko alimenty na dziecko niepełnoletnie w kwocie 500 zł miesięcznie. Czy po zapłacie komornikowi tych 80 tys. zł można wykreślić wpis z księgi wieczystej o hipotece przymusowej i nieruchomość będzie już miała czyste księgi wieczyste? Czy nawet pomimo spłacenie tego zadłużenia wpis pozostanie, aż obowiązek alimentacyjny się zakończy i jakie konsekwencję będą dla kupującego tę ziemię, jeśli wpis o hipotece przymusowej nie będzie wykreślony, a ziemia zostanie przez niego zakupiona?

Porozumienia z wierzycielem i wyłączenie ruchomości spod licytacji

Porozumienia z wierzycielem i wyłączenie ruchomości spod licytacji

Mam wyznaczony termin licytacji ruchomości w moim domu. Doszedłem do porozumienia z wierzycielem, które ma polegać na tym, że odstąpi on od licytacji, gdy wypłacę mu kwotę oszacowania wszystkich przedmiotów, które mają być na tej licytacji wstawione. Jestem na to przygotowany, tylko nie wiem, jakie powinny być sporządzone dokumenty, żeby zabezpieczyć się przed sytuacją, gdzie za np. miesiąc komornik po raz drugi wejdzie mi do domu i będzie ponownie zabezpieczał mi te same przedmioty. Zaznaczam, że te ruchomości, za które chcę zapłacić, nie pokrywają całości moich zobowiązań. Równolegle są prowadzone licytacje z nieruchomości. Tutaj chcę tylko wyłączyć te ruchomości spod licytacji komornika.

Długi współwłaściciela domu

Długi współwłaściciela domu

Dwóch braci dziedziczy dom jednorodzinny po połowie (ich matka nie zostawiła testamentu, miała jedynie dwóch synów) i są jego współwłaścicielami. Po jakimś czasie jeden z braci popada w długi o wysokości większej niż jego połowa własności domu (można nawet przyjąć, że dług jest większy niż wartość całego domu). Obaj bracia nie chcą stracić domu, gdyż ma on dla nich dużą wartość sentymentalną. Żaden z braci nie dysponuje dochodami w wysokości wystarczającej na spłatę zadłużenia w rozsądnym okresie czasu. Co stanie się z domem we współwłasności? Czy komornik może zlicytować połowę domu jednego z braci? Jeśli tak, co stanie się z częścią należącą do drugiego brata?

Spłacanie kredytu za byłego małżonka i wszczęcie egzekucji

Spłacanie kredytu za byłego małżonka i wszczęcie egzekucji

Spłacam za byłą małżonkę kredyt od kilku lat (kredyt hipoteczny na nas oboje w związku z zakupem domu po 50% udziałów – mieliśmy rozdzielność majątkową). Teraz otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji związanego z orzeczeniem sądowym o zwrocie kosztów procesu i wydanym postanowieniem o klauzuli wykonalności. Czy mogę podnieść, że spłacam raty kredytu i to była małżonka jest mi winna pieniądze? Jeżeli tak, to jak mogę to zrobić?

Sprzedający nie chce wysłać towaru po wygranej licytacji

Sprzedający nie chce wysłać towaru po wygranej licytacji

Wylicytowałem w korzystnej cenie przedmiot za pośrednictwem Allegro. Forma zapłaty to pobranie przy odbiorze. Sprzedający uchyla się od nadania przesyłki, ponieważ na zagranicznym portalu prowadzi licytację tego przedmiotu, która osiąga wyższa cenę. Czy jest prawna możliwość wymuszenia na sprzedającym wydania przedmiotu lub roszczenia odszkodowania za niedopełnienie warunków umowy kupna?

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Właśnie odebrałem pismo od komornika sądowego, że mam zapłacić za nieopłacenie automatycznie odnawianej składki OC za rok 2004. Chodzi o OC za samochód, którego już wtedy nie posiadałem. W 2003 r. wyprowadziłem się z bloku do własnego domu i zmieniłem adres zamieszkania. Nie byłem świadom, że bez informowania mnie (bo się komuś nie chciało sprawdzić mojego nowego adresu), w roku 2011, na wniosek jakiejś firmy windykacyjnej, sprawa trafiła do sądu, który orzekł nakaz egzekucji długu. Teraz komornik daje mi 7 dni na spłacenie 3600 zł (!), z tego prawie 80% to odsetki. Czy rok 2011 to nie za późno na wszczynanie działań sądowych? Nie rozumiem, dlaczego miałbym płacić, skoro to pierwszy list, jaki w tej sprawie do mnie dotarł. Co powinienem zrobić?

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Mam zaległości alimentacyjne, była żona złożyła sprawę do komornika i wszczął on egzekucje długu na dziecko. Dwa lata temu dzecko osiągnęło już pełnoletność, ale komornik nadal egzekwuje dług na podstawie sprawy założonej przez była żonę jako przedstawiciela dziecka i przelewa pieniądze na konto byłej zony. Co i czy w ogóle można coś zrobić, żeby komornik wstrzymał (umorzył) egzekucję na podstawie wniosku byłej żony i żeby to dziecko złożyło ponownie sprawę o egzekucję?

Pożyczki po zmarłym a przedawnienie

Pożyczki po zmarłym a przedawnienie

Po śmierci ojca zrobiłam postepowanie spadkowe z braćmi i przyjęliśmy spadek wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Ojciec zostawił po sobie długi. Były to nieopłacone mandaty, pożyczki, ubezpieczenia komunikacyjne. Ojciec już dawno widniał w BIK-u, a mimo to dostawał pożyczki. Nieruchomość chcę przepisać na siebie, ponieważ widzę, że spłata długów i tak spocznie na moich barkach. W tej chwili spłacam zadłużenia opłat za wodę, podatków od nieruchomości. Dostałam dziś pismo od jakiejś kancelarii, że jest do zapłaty dług pożyczki zawartej w 2008 r. – nieco ponad 3000 zł. Czy takie rzeczy się nie przedawniają? Dalej naliczają odsetki. Proszę o radę.

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Chciałbym się dowiedzieć, co mam zrobić, gdzie i jak, aby uniknąć sytuacji, że ojciec pociągnie mnie do odpowiedzialności za jego długi lub inne sprawy, roszczenia finansowe. Ojciec opuścił nas, gdy miałem 2 lata, teraz mam 30 i nie widziałem ojca i nie widzę do dziś. Z tego, co wiem, to żyje, ale nic więcej nie wiem. Chciałbym sporządzić odpowiedni dokument notarialny, aby formalnie zrzec się wszystkiego, co jest z nim związane. Jestem wykształcony, mam dobrą pracę i nie chciałbym, aby to, na co pracowałem, pociągało mnie do jakiejś odpowiedzialności finansowej na rzecz nieznanego mi ojca. Co mogę z tym zrobić wcześniej, zanim nieznany mi ojciec zacznie czegoś ode mnie nagle chcieć?

Windykacja, egzekucja, długi, zajęcia komornicze - Porady prawne

Czasami, mimo naszych najlepszych starań, popadamy w kłopoty finansowe, a czasem to my mamy problem z odzyskaniem mienia albo środków finansowych, które powierzyliśmy osobie trzeciej lub firmie. W takich sytuacjach szukamy informacji na temat sposobów i procedur, które zapisane w polskim prawie służą rozwiązywaniu takich problemów. Zatem warto wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki, będąc w pozycji dłużnika, jaki i wierzyciela.


W Serwisie Ewindykacja24.pl zespół naszych prawników specjalistów publikuje dla Państwa porady prawne, które szczegółowo i przystępnie objaśniają zagadnienia postępowań egzekucyjnych, windykacji należności i upadłości konsumenckiej. Znajdą tu Państwo porady na temat nakazów zapłaty, e-sądu, zajęć komorniczych, licytacji, a także przedawnienia długów.

Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, którymi zajmowali się nasi prawnicy. Pomogliśmy już wielu naszym klientom, nasz zespół specjalistów jest do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »