Odmowa banku wypłaty środków na pokrycie kosztów pogrzebu z konta zmarłego

Odmowa banku wypłaty środków na pokrycie kosztów pogrzebu z konta zmarłego

Poniosłam koszty pogrzebu zmarłej siostry, która miała w banku rachunek. Podjęłam próbę wystąpienia do banku o wypłatę środków z konta zmarłej na pokrycie kosztów pogrzebu – w oparciu o przedstawione faktury (art. 55 Prawa bankowego). Pracownica banku powiedziała, że musi sprawdzić, bo są zajęcia komornicze na rachunku siostry. W końcu po miesiącu konsultacji z centralą pani z banku dała ustną odpowiedź, że „konieczna jest zgoda komornika”. Na jakiej podstawie bank tak zdecydował? Czy komornik ma pierwszeństwo przed moim żądaniem? Jakich argumentów użyć, aby skutecznie żądając od banku wypłaty środków bez zgody komornika? Kto się ma o tę zgodę komornika ubiegać – ja czy bank?

Bezskuteczna egzekucji długu od syndyka upadłej spółki, co robić?

Bezskuteczna egzekucji długu od syndyka upadłej spółki, co robić?

Jestem wierzycielem upadłej spółki. Syndyk wypłacił sobie zawyżone wynagrodzenie w trakcie prowadzenia upadłości. Sąd gospodarczy wydał postanowienie nakazujące syndykowi zwrot nadwyżki pobranej jako wynagrodzenie. Jednak do dnia dzisiejszego syndyk nie zwrócił pieniędzy do spółki. Ani kurator, ani likwidator nie odzyskali długu od syndyka. Komornik 3-krotnie dokonywał wobec niego nieskutecznych egzekucji. Ostatnia egzekucja była 5 lat temu. Co mam zrobić, aby skutecznie wyegzekwować moje wierzytelności od byłego syndyka – trzeciodłużnika? Jestem wierzycielem upadłej spółki i mam prawomocne wyroki sądowe z nadanymi klauzulami wykonalności. Kiedy przedawnią się moje roszczenia? Mam dwa wyroki sądu z 2002 r. z nadaną klauzulą wykonalności na mnie z 2008 r. zasądzające należności. Ostatnie bezskuteczne zajęcie komornicze skierowane do syndyka co do obu tych wierzytelności jest z 2013 r. Nie otrzymałem od komornika wysłuchania w trybie art. 827 K.p.c.? Co mogę zrobić, aby odzyskać pieniądze?

Egzekucja przez komornika przedawnionego długu

Egzekucja przez komornika przedawnionego długu

Mój pracodawca otrzymał pismo o zajęciu wierzytelności na w sumie nie dużą kwotę ok. 900 zł, ale dług jest bardzo mocno przedawniony, co najmniej 15 lat, sam nie pamiętam dokładnie, o co chodzi. Jakieś zaległości w banku, ale nie finansowe tylko z tytułu nieopłaconych potrąceń. Ja do domu nigdy nie dostałem żadnego pisma od komornika. A jak szef mi pokazał to pismo, które dostał dziś, to wszedłem na swoje konto bankowe (doświadczenie mam już z przed 10 lat raz i zapłaciłem niepotrzebnie zamiast załatwić to), a tam okazało się, że bank w porozumieniu z komornikiem zabezpieczył mi kwotę, ale jej nie zabrał (bo jest debet). Co mam teraz zrobić? Wiem, że mogę podnieść zarzut przedawnienia, ale w piśmie do kogo?

Drugi tytuł wykonawczy dla jednego długu

Drugi tytuł wykonawczy dla jednego długu

Jest zaległość alimentacyjna w wysokości ok. 10 000 zł wynikająca z zabezpieczenia alimentacyjnego. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, w tym z ułamkowej części nieruchomości. Wierzyciel, zaraz po dniu zasądzenia alimentów (wyrok po ponad 2,5 roku), zwrócił się do sądu o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego celem prowadzenia egzekucji z nieruchomości (2 małe działki rekreacyjne, na jednej jest domek) położonych poza terenem działania pierwszego komornika. Sąd wydał ten tytuł dla działek. Pierwsza (ułamkowa) nieruchomość została właśnie zajęta. Czy sąd słusznie wydał ten drugi tytuł wykonawczy, skoro dla niezbyt wielkiego długu już jest prowadzona egzekucja z nieruchomości, a teraz najprawdopodobniej dodatkowo zostanie uruchomiona egzekucja z dalszej części majątku? Czy można na samym wstępie egzekucji zająć aż 3 nieruchomości? Oczywiście są też prowadzone egzekucje z kont bankowych, nadpłaty podatku i wynagrodzenia.

Jak ściągnąć dług od członka rodziny?

Jak ściągnąć dług od członka rodziny?

Jak ściągnąć dług od członka rodziny? Jedyne kwity to zapis na messengerze i dowody przelewów.

Wiele niespłaconych kredytów, pożyczki wzięte na męża bez jego zgody

Wiele niespłaconych kredytów, pożyczki wzięte na męża bez jego zgody

Moja mama narobiła sobie i ojcu długów. Zaciągnęła wiele kredytów na łączną kwotę 60 tys. Jej emerytura wynosi 600 zł i ma miesięczną ratę kredytu w wysokości 2000 zł. Jak to jest możliwe, że tyle kredytu zostało jej przyznane?! Co ją czeka, jeśli nie będzie w stanie tego spłacać? Zaciągnęła także kredyty na tatę w wysokości ok. 120 tys. zł. bez jego wiedzy – zaniosła potrzebne dokumenty do pośrednika i razem sfałszowali podpis taty. Tę sprawę zgłosiliśmy na policję. Proszę mi wyjaśnić, czy z konta taty komornik może ściągać pieniądze na długi mamy, o których nic nie wiedział? Jeśli tak, to co zrobić, żeby to uniemożliwić?

Egzekucja z nieruchomości a służebność osobista

Egzekucja z nieruchomości a służebność osobista

Mam problem z odpowiednim zrozumieniem zapisu z aukcji komorniczej. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, przed jej zajęciem i wpisem ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, nie została ujawniona służebność osobista mieszkania polegająca na dożywotnim i bezpłatnym korzystaniu z całego lokalu, której wartość oszacowana została na kwotę 30 000 zł. Wartość nieruchomości podana została bez uwzględnienia służebności, która ze względu na brak ujawnienia w księdze wieczystej, przed dokonaniem wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, nie zostanie zaliczona na cenę nabycia, będzie uwzględniona w planie podziału sumy uzyskanej w egzekucji z nieruchomości. Czy kwota 32 000 zł jest do zapłaty przez kupującego i czy w tym momencie służebność zostanie spłacona?

Jak się bronić przed kosztami komorniczymi?

Jak się bronić przed kosztami komorniczymi?

Mam podpisaną ugodę z wierzycielem, wywiązuję się z niej rzetelnie. Niestety mimo tego wierzyciel oddaje sprawę do komornika. Po interwencji sprawa jest wycofywana, ale ja zostaje obciążony przez komornika kosztami egzekucji, które są niemałe. Czy ugoda jest wiążąca obie strony? Czy mogę się bronić przed oddawaniem sprawy do komornika? Podkreślam, że z ugody wywiązuję się rzetelnie, dług spłacam w ratach bez opóźnienia.

Zaległości wobec urzędu skarbowego - jak uregulować i co grozi?

Zaległości wobec urzędu skarbowego - jak uregulować i co grozi?

Sprawa dotyczy zaległości w urzędzie skarbowym. Przez kilka lat nie składałem w urzędzie PIT-ów z powodu długów. Zamknąłem działalność, zacząłem pracować na umowę. Opłacam zaległe składki ZUS (komornik). Żyję w ogromnym strachu i obciążeniu. Chciałbym wszystko spłacić, ale to potrwa wiele lat. Jak zacząć regulować te ogromne zaległości wobec US? Czy grozi mi więzienie? Co robić?

Umowa notarialna w sprawie alimentów

Umowa notarialna w sprawie alimentów

Brat od kilku lat pozostaje w ze swoją żoną w separacji orzeczonej przez sąd. Ma zasadzone alimenty na żonę, które komornik ściąga z jego wynagrodzenia. Zwróciła się teraz do niego żona z propozycją wypłaty przez niego jednorazowo dość dużej kwoty, która objęłaby przyszłe spłaty należnych jej alimentów zasądzonych bezterminowo. Oświadczyła, że wystąpi do komornika o umorzenie jego pozostałych należności, z tym, że ma on wcześniej podpisać u notariusza wraz z nią swego rodzaju ugodę, w której wypłaci jej tę sumą w ciągu tygodnia wraz z poddaniem się rygorowi egzekucji co do tej jednorazowej spłaty. Czy jest to dla niego bezpieczne i czy jest ta droga dopuszczalna? Z tego, co mi mówił, uzyskał informację od notariusza, że tego rodzaju ugoda jest bezskuteczna i należy skierować sprawę do sądu. Jeżeli tak jest, to czy może on wystąpić z taka propozycją?

Niesłuszne wpisanie przez bank do BIK-u

Niesłuszne wpisanie przez bank do BIK-u

Mam duży problem z bankiem. W 2016 r. założyłem konto firmowe i dostałem linię kredytową z limitem 10 tys. zł, po roku przedłużyłem umowę na limit w rachunku i dołożyli mi na kwotę 15 tys. W 2018 r. we wrześniu skończyła się umowa i nie przedłużyłem linii kredytowej, w ciągu 30dni cała kwota została spłacona. W tym roku, chcąc wziąć kredyt firmowy, dostałem trzy razy decyzję negatywną. W raporcie z BIK-u widnieję z zadłużeniem na kwotę 3000 zł! Napisałem pismo do banku, w ciągu 14 dni miał mnie usunąć z listy. Tymczasem mija miesiąc i nic się nie zmieniło. Co mam zrobić albo gdzie się udać w tą sprawą?

Darowizna nieruchomości żonie a odpowiedzialność za długi męża

Darowizna nieruchomości żonie a odpowiedzialność za długi męża

Mąż do związku małżeńskiego wprowadził zakupiony na kredyt grunt rolny. Prowadził firmę, po ślubie niestety się zadłużał. Ustanowiliśmy rozdzielność majątkową. Mąż postanowił przepisać mi w darowiźnie połowę nieruchomości (gruntu rolnego i domu). Tak też zrobił, a niedługo potem zachorował poważnie na serce. Niestety wzięte przez niego kredyty zostały wypowiedziane z powodu braku możności spłaty zadłużeń. Czy w tej sytuacji mogę odłączyć niezadłużoną część nieruchomości, czyli tę należącą do mnie, a pozostałą oddać wierzycielom? Czy moją częścią otrzymanej w darowiźnie nieruchomości odpowiadam za długi męża? Słyszałam również o skardze pauliańskiej wierzycieli, proszę o opis jak przedstawia się prawnie opisana przeze mnie sytuacja.

Użyczenie nieruchomości z zajęciem komorniczym do czasu licytacji

Użyczenie nieruchomości z zajęciem komorniczym do czasu licytacji

Dziadek chce mi nieodpłatnie użyczyć nieruchomość zajętą przez komornika do czasu jej licytacji. Czy jest to możliwe bez ponoszenia kosztów z mojej strony? Czy na takie użyczenie komornik musi wyrazić zgodę? Czy mogę taką nieruchomość najmować odpłatnie? Jeśli tak, czy powinienem się liczyć z żądaniem komornika zwrotu pobranych kwot? Czy komornik żądałby w takiej sytuacji kwot pobranych od momentu wezwania, czy również tych sprzed wezwania?

Długi męża i darowizna połowy domu przy rozdzielności majątkowej

Długi męża i darowizna połowy domu przy rozdzielności majątkowej

Mamy od 5 lat z mężem rozdzielność majątkową. Mąż prowadzi firmę. Trzy lata temu kupił za gotówkę dom, potem przekazał mi połowę w darowiźnie. Ma różne kredyty firmowe, ale na razie je spłaca. Czy jak sprzedamy dom po 5 latach, a ja za swoją połowę kupię mieszkanie, to w razie ewentualnej egzekucji ten lokal będzie mógł być zajęty?

Darowizna od dłużnika a skarga pauliańska

Darowizna od dłużnika a skarga pauliańska

Cztery lata temu w akcie darowizny otrzymałem od brata połowę nieruchomości. Nie wiedziałam, że brat ma długi za najem hali, w której prowadził firmę. Faktury były łącznie na kwotę 110 tys. zł. Wierzyciel oddał sprawę do sądu. Obecnie wierzyciel chce wyegzekwować dług brata ode mnie, a nie jego jako dłużnika. Ja nieruchomość dawno sprzedałam i nie mam już tych pieniędzy. Czy mam się obawiać komornika z związku z długami brata? Czy ta nieruchomość otrzymana w darowiźnie nie zostanie zakwalifikowana jako ucieczka dłużnika przed spłatą wierzyciela. Co mam zrobić w przedstawionej sytuacji?

Darowizna od zadłużonego ojca a skarga pauliańska

Darowizna od zadłużonego ojca a skarga pauliańska

Od roku 2014 (4 lat) nie utrzymuję kontaktu z ojcem, nasze relacje nie były bliskie już od czasu dłuższego. W tym roku zamierzam doprowadzić do darowizny od ojca na mnie jego części z 3 różnych nieruchomości, których jesteśmy wspólnie właścicielami. Wiem, że ojciec jest zadłużony kredytem hipotecznym na dom, w którym obecnie zamieszkuje. Ojciec powiedział mi, że nie jest przeprowadzana działalność egzekucyjna wobec niego. Wiem, że prowadził rozrzutny tryb życia i przypuszczam, że możliwe są inne zadłużenia (karty kredytowe, chwilówki), nie mam możliwości sprawdzenia tego. Ojciec za moją namową zgadza się na przekazanie darowizn swoich części, przez wiele lat nie wykazywał zainteresowania nieruchomościami, nie był na nich obecny od około 10 lat. Po otrzymaniu nieruchomości przez darowiznę zamierzam je sprzedać, ojciec nie chce ode mnie żadnych pieniędzy z sprzedaży. Jeżeli w przyszłości ojciec stałby się niewypłacalny, czy jest możliwość, że byłbym pociągnięty do odpowiedzialności prawnej na przykład w formie skargi pauliańskiej?

Sprawa o upadłość konsumencką a komornik

Sprawa o upadłość konsumencką a komornik

Moja mama ma za kilka dni pierwszą sprawę o upadłość konsumencką. Dostała SMS-a od banku, że przekazuje on sprawę do komornika, jeśli mama nie zacznie spłacać 2000 zł miesięcznie. Mama nie ma majątku, jej mieszkanie należy do wnuczki. Na stare sprzęty AGD nie ma rachunków. Co może zająć komornik? Jak mama ma się bronić? Dodam, że ma ok. 1000 zł emerytury.

Egzekucja z nieruchomości mimo spłacania zadłużenia

Egzekucja z nieruchomości mimo spłacania zadłużenia

Spłacam dług przez komornika. Było to około 50 000 zł. Obecnie zostało ok. 8000 zł spłacane co miesiąc. Nagle wierzyciel zażądał egzekucji z nieruchomości. Co robić? Wyceny jeszcze nie było.

Zajęcie partycypacji TBS za dług najemcy

Zajęcie partycypacji TBS za dług najemcy

Jesteśmy z żoną partycypantami w TBS-IE, gdzie wskazaliśmy moją siostrę jako najemcę, A ona posiada długi. Czy komornik może zająć naszą partycypację na poczet długu mojej siostry?

Uznanie długu przerywające przedawnienie

Uznanie długu przerywające przedawnienie

Przez kilka lat, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, świadczyłam usługi prowadzenia sklepu na rzecz pewnej firmy. Od 4 lat otrzymuję od kontrahenta na koniec roku potwierdzenie salda. Z tego okresu pochodzi również faktura za braki inwentaryzacyjne, którą wystawiła ta firma. Nie zgadzam się z wynikiem ich inwentaryzacji, ale co roku podpisuję przesyłane przez nich potwierdzenia salda. Współpracę z nimi i prowadzenie działalności gospodarczej zakończyłam w listopadzie ubiegłego roku. Saldo na dzień zakończenia współpracy nie jest według mnie zgodne z rzeczywistością. Czy wspomniana faktura jest już przedawniona? Czy okoliczność, że podpisuję potwierdzenie salda na dany dzień, przerywa przedawnienie za niezapłaconą fakturę?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »