Jak postąpić, aby nie płacić niezasłużonych zaległości alimentów?

Za mną wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, alimenty na dziecko i alimenty na byłą żonę. Z tego co wiem po 5 latach, o ile była żona nie złoży o przedłużenie alimentów, następuje wygaśniecie świadczenia. Jednak komornik wszczął egzekucję zaległych alimentów oraz żąda bieżącej wpłaty. Na moją informację, że świadczenie na byłą żonę wygasło poinformował mnie, że nie przyjmie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego i musi mieć wyrok sądu w sprawie umorzenia świadczenia. Jak postąpić, aby nie płacić niezasłużonych zaległości alimentów? Jeśli mam wystąpić do sądu to o co? Jeśli wystąpić do komornika to też w oparciu o co?

Ochrona dziedziczonego majątku przed komornikiem

Mam obecnie 45 lat, żonę i dwie córki oraz jednego brata. W testamencie po rodzicach, zmarli w 2011 r. i 2013 r. mam dziedziczony cały majątek i testament został już w sądzie otwarty. Ja natomiast mam zajęcie komornicze i chciałbym cały majątek darować dwóm pełnoletnim córkom. Jak to zrobić, nie narażając się na utratę domu i przejęcie majątku przez komornika i czy to w ogóle jest możliwe?

Odpowiedzialność za długi alimentacyjne brata

Brat ma orzeczony wobec byłej żony obowiązek alimentacyjny na 2 swoich dzieci. Niestety nie reguluje tego zobowiązania, przez co narósł dług w wysokości około 80–90 tys. zł. Brat jest osobą niepracującą. Jest zameldowany w mieszkaniu rodziców i tam mieszka, zajmując jeden z pokoi. Nie jest właścicielem mieszkania, a jedynie z niego korzysta. Korzysta również z innych składników majątku rodziców: komputery, auta. W związku z powyższym chciałbym uzyskać informacje: 1. Czy możliwa jest egzekucja już istniejącego długu alimentacyjnego z majątku rodziców i z jakich zapisów prawa to wynika? 2. Czy możliwa jest egzekucja długu alimentacyjnego brata z mojego majątku i z jakich zapisów prawa to wynika? 3. Czy możliwe jest ustanowienie przez sąd obowiązku alimentacyjnego na dzieci brata wobec mnie lub rodziców i jak ewentualnie można się przed tym uchronić?

Informacja o ogromnych długach męża - jak się zabezpieczyć?

Od miesiąca mam informację o ogromnych długach męża. Okazało się, że jest hazardzistą. Pożyczał pieniądze od prywatnych osób, ma 280 tys. zł długu… Mamy wspólne mieszkanie na kredyt. Jak zabezpieczyć siebie i małoletnie dziecko przed długami męża? Jak zabezpieczyć mieszkanie? Nie mamy intercyzy.

Zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu świadczeń rentowych

Mam pytanie dotyczące opłaty RTV. Nie miałem podpisanej żadnej umowy z radiem i telewizją na świadczenie usług. Dzisiaj dostałem zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu moich świadczeń rentowych przez Pocztę Polską. Rzekome zaległości istnieją od pięciu lat. Czy jest to poprawne działanie ze strony Poczty Polskiej?

Zabezpieczenie nieruchomości i odzyskanie długu

Otrzymałam z sądu klauzulę wykonalności dla wierzytelności. Niestety dłużnik nie pracuje i jedynym majątkiem, który posiada jest nieruchomość wspólna. Współwłaścicielem jest były małżonek. Nie mogę starać się o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko byłemu małżonkowi dłużnika, ponieważ nie jestem w stanie udowodnić, że odbyło się to za jego zgodą. Czy jest sposób na zabezpieczenie nieruchomości i odzyskanie długu w takiej sytuacji?

Problemy ze spłatą kredytów

Rok temu otworzyłam działalność gospodarczą. W tym czasie mieliśmy z mężem wspólnotę majątkową. Pół roku temu przeprowadziliśmy rozdzielność, przepisując działkę, którą posiadaliśmy na męża i mąż zaczął budowę domu za kredyt hipoteczny zaciągnięty na niego. Jeszcze przed zawarciem rozdzielności wzięłam parę kredytów, o których mąż nie wie (część była na mnie, a część na firmę). Po zawarciu rozdzielności zaciągnęłam kredyt na rozwój firmy. Co się stanie, jeśli zaczęłyby się jakieś problemy ze spłatą kredytów? Czy mąż będzie za coś odpowiadał?

Wpadłam w pętlę kredytową

Wpadłam w pętlę kredytową. Pół roku temu zaufałam firmie oddłużeniowej, która zamiast mi pomóc pogłębiła mój dług (prawie dwukrotnie). Moje wynagrodzenie nie pozwala spłacać bieżących rat. Firmy windykacyjne i banki upominają się o wpłaty. Moja sytuacja z dnia na dzień się pogarsza. Mam mieszkanie własnościowe. Czy komornik może zająć tę nieruchomość? Czy jest możliwość skonsolidowania takiego zadłużenia?

Kolejność zajmowania pieniędzy na koncie

Rozpocząłem pracę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie netto 3000 zł. Mam zasądzone alimenty 1200 zł (jest wyrok) i płacę je regularnie. Dodatkowo na drugie dziecko płacę alimenty 700 – według umowy ustnej z byłą partnerką (bez wyroku). Jednocześnie mam spory dług wobec US, na który jest nakaz i dwa zajęcia konta bankowego wielokrotnie przewyższające moje zarobki. Czy mogę jakoś obronić pieniądze przeznaczone na alimenty przed zajęciem? Pewnie po pierwszej wypłacie US wejdzie na moją pensję u pracodawcy? Czy wtedy będzie zajmował moje pobory i w banku i u pracodawcy?

Oddanie części pożyczki - jak otrzymać całość?

Pożyczyłem byłem dziewczynie łącznie 45 tys. zł w ciągu 1,5 roku. Nie mieliśmy umowy pisemnej, pozostały tylko rozmowy na portalu społecznościowym (w załączniku). Oddała mi część pożyczki - 30 tys. zł, reszty nie chce – twierdzi, że to była moja dobra wola. Jak mogę doprowadzić do otrzymania zwrotu całej pożyczki?

Sąd właściwy do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w sprawie o zapłatę wierzytelności

Czy sąd rejonowy w Warszawie jest sądem właściwym do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w sprawie o zapłatę moich wierzytelności (przeterminowane zadłużenie na karcie kredytowej) przeciwko mojej małżonce (wspólnota majątkowa małżeńska), która posiada miejsce zamieszkania w Poznaniu i moim zdaniem do sądu w tym mieście powinna trafić ta sprawa? Dodam jeszcze, że powód, którym jest fundusz sekurytyzacyjny, ma siedzibę właśnie w Warszawie.

Szansa na odzyskanie pożyczonych pieniędzy

Znajomy pożyczył ode mnie kilka tysięcy złotych i miał je oddać za kilka dni. Parę razy dzwonił, przesuwał termin, przysyłał SMS-y. Potem kontakt się urwał. Nie znam jego aktualnego adresu (podobno przeprowadził się do innej miejscowości), mam tylko jego numer telefonu i SMS-y, które do mnie wysłał. Czy jest szansa na odzyskanie pożyczonych pieniędzy?

Przedawnienie wierzytelności za wynajem sprzętu

Mąż prowadził działalność gospodarczą i przez niewypłacalnych kontrahentów popadł w długi i musiał ją zamknąć. Jednym z jego wierzycieli jest kontrahent, z którym mąż zawarł umowę najmu sprzętu i nie uregulował przysługującego kontrahentowi czynszu najmu. Sytuacja ta miała miejsce 4 lata temu. Wczoraj otrzymaliśmy nakaz zapłaty tejże zaległej kwoty. Czy ten dług jeszcze się nie przedawnił? Czy jeśli błędnie podniesiemy zarzut przedawnienia, poniesiemy z tego powodu jakieś konsekwencje?

Bezumowne korzystanie z lokalu - zapłata czynszu i odsetek

W wyniku podziału majątku sąd przyznał mi mieszkanie. Miałem spłacić byłą żonę, jednak nie miałem pieniędzy. Żona natomiast miała opuścić lokal, ale tego nie zrobiła, zamieszkiwała jeszcze przez wiele lat. Ostatecznie podała mnie do komornika, zapłaciłem 30 tys. zł odsetek. Wobec tego ja również podałem ją do sądu za bezumowne korzystanie z lokalu (średni czynsz 800 zł plus odsetki). Sąd nakazał mi w ciągu 7 dni podać podstawę prawną żądania odsetek. Wydaje mi się, że są to te same paragrafy, na podstawie których ja zostałem ukarany za niewykonanie wyroku. Proszę o potwierdzenie!

Spłacanie długu za pośrednictwem komornika

Moja sprawa dotyczy zadłużonego mieszkania rodziców na kwotę ok. 50 000 tys. zł. Wiem że była już rozprawa sądowa, spłata miała być dokonana, ale rodzice nie zapłacili. Niedawno odebraliśmy pismo od komornika w sprawie uiszczenia długu lub stawienia się do jego siedziby. Czy w takim wypadku muszą rodzice iść do komornika i tam spłacać dług, czy mogą bezpośrednio próbować załatwić to w mieszkaniówce?

Spłata długów spółki z o.o. przez członków zarządu

Mojemu ojcu oraz bratu, jako członkom zarządu spółki z o.o., która nie była w stanie spłacić długów wobec innej firmy, wytoczono sprawę osobowo i zasądzono solidarnie dla dwóch osób wyrok spłaty długów firmy. Ojciec nie ma dochodów, komornik pobiera pieniądze z konta brata. Odsetki ustalone przez komornika są tak wysokie, że znacznie przekraczają kwotę pobieraną, dług jest stale coraz większy i nie do spłacenia. Brat konsultuje się z prawnikiem już kilka lat i dotychczas nie ma żadnego sposobu na upadłość konsumencką, zmianę wyroku na indywidualny dla ojca, przedawnienie. Bardzo proszę o pomoc, być może są prawnicy, którzy potrafią coś zdziałać w tak trudnych sprawach, ale nie wiem, jak znaleźć właściwą kancelarię.

Dawny dług z działalności gospodarczej a otworzenie nowej

18 lat temu prowadziłem działalność gospodarczą jednoosobową. Miałem jeden niezapłacony rachunek VAT. Z tego, co pamiętam, tylko raz był u mnie ktoś z urzędu skarbowego i powiadomił mnie o długu i doradził, żebym spłacił. Od tego czasu do dzisiaj nic otrzymałem żadnego ponaglenia, wezwań do zapłaty itd. Teraz chciałbym ponownie otworzyć działalność, ale nie wiem, czy to bezpieczne.

Częściowe umorzenie długu z powodu przedawnienia

W 2010 roku zaciągnąłem pożyczkę w banku. Bank wypowiedział ją w 2012, gdyż nie płaciłem rat z powodu utraty pracy. Następnie uzyskał bankowy tytuł egzekucyjny, a w 2013 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności egzekucji. Bank sprzedał dług w 2013 r. firmie windykacyjnej. W 2016 r. moja mama odebrała pismo z firmy, która wezwała mnie do spłaty długu, i mama odpisała, że wnosi o częściowe umorzenie długu z powodu przedawnienia, a częściowo i rozłożenie na raty. Podpisała się za mnie. Następnie firma wystąpiła z pozwem do sądu. Sąd wydał nakaz, a moja mama za mnie napisała sprzeciw, podnosząc, że przedawniło się roszczenie. Sąd wezwał mnie do złożenia oświadczenia, czy to ja podpisałem dokumenty. Ja potwierdziłem, gdyż byłem zdenerwowany i bałem się, że mama będzie miała kłopoty. Sędzia zaproponował zawarcie ugody. Zaproponowałem warunki, na które firma się zgodziła, lecz doliczono jeszcze koszty procesu. Czy przedawnienie liczy się od dnia wypowiedzenia mi umowy przez bank, czy też od innego terminu? Czy mogę jeszcze odwołać te zeznania i powiedzieć prawdę, czy w przypadku przedawnienia mam szansę na wygrany proces? Czy jeżeli pożyczka była ubezpieczona, to czy mam szansę na pozew wobec banku, bo nie dostałem polisy ubezpieczeniowej ani warunków ubezpieczenia? Składka została opłacona jednorazowo, przysługiwał mi zwrot nadpłaconych składek. Czy jak zawrę ugodę, to czy stracę możliwość dochodzenia roszczeń wobec banku?

Postępowanie egzekucyjne za przejazd bez biletu

Dostałem pismo od komornika sądowego o zasądzeniu kary za przejazd bez biletu 4 lata temu. Koperta zawierała około 10 różnych pism – wszystkie były z wcześniejszą datą, sprzed prawie 4 tygodni. Jedno z pism (również z taką datą) informuje mnie, że mam zapłacić 1800 zł za to, że komornik odnalazł mój majątek. Wcześniej nie otrzymałem żadnych pism i nikt nie wzywał mnie do uiszczenia czegokolwiek, a komornik od razu wszedł mi na pensję i pobrał kwotę powiększoną o te 1800 zł. Czy jest to zgodne z prawem i czy można coś z tym zrobić? [załączam dokumenty]

Wykupienie nieuznanego długu

Firma windykacyjna kupiła mój dług (nakaz zapłaty z e-sądu z 2013 r.). Nie znam tej firmy, nigdy nie uznałem tego długu, egzekucja komornicza od 2014 r. do 2016 r., umorzona przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W uzasadnieniu komornik napisał, że egzekucja z nieruchomości umorzyła się z mocy samego prawa, że był zbieg z innymi komornikami,. Czy dobrze rozumuję (art. 823 K.p.c w zw. z art. 182 § 2 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.), że pozew nie wywołał żadnych skutków prawnych, jakie wiąże ustawa z wytoczeniem powództwa? Firma windykacyjna moje dokładne dane wystawiła na platformie długi.info. Co mogę zrobić?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »