Potrącanie długu alimentacyjnego z emerytury

Potrącanie długu alimentacyjnego z emerytury

Od 2003 roku wisi na mnie dług alimentacyjny w ZUS-ie. Czy przy przyznaniu emerytury ZUS może potrącać dług alimentacyjny ode mnie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Od 1991 mieszkam za granicą.

Zajęcie przez komornika rzeczy ruchomych ze wspólnego majątku

Zajęcie przez komornika rzeczy ruchomych ze wspólnego majątku

Czy komornik może zająć rzeczy ruchome z naszego wspólnego majątku, czyli np. telewizor, meble, lodówkę – skoro moje długi powstały na długo przed ślubem i mąż nie ma nic z nimi wspólnego? Czy może zająć jego samochód, który kupił też przed ślubem?

Długi spadkobiercy a zrzeczenie się spadku

Długi spadkobiercy a zrzeczenie się spadku

Mój brat, spadkobierca po naszej mamie ma duże długi. Czy brat może zrzec się spadku na poczet brata? Chodzi o połowę mieszkania i 50% pieniędzy na koncie bankowym po zmarłej mamie. Brat, który chce dokonać przesunięcia spadku w rodzinie, ma długi w urzędzie skarbowym, ZUS-ie i inne zaległości. Boi się, że po przyjęciu spadku połowa mieszkania zostanie zajęta przez komornika, a pieniądze trafią od razu do urzędu. Nie mamy jeszcze poświadczenia dziedziczenia. Minęło 5 miesięcy od śmierci mamy. Brat ma dzieci. Co zrobić w takim przypadku? 

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Mam tytuł wykonawczy na alimenty. Przekazałam to pracodawcy byłego męża, a on potrącał z pensji byłego męża alimenty na moje konto. W tym miesiącu okazało się, że jest jakiś komornik, który jest ważniejszy od alimentów i nakazał pracodawcy wypłacać pieniądze do niego, przymuszając mnie, abym złożyła u niego wniosek o egzekucje alimentacyjna. Tak też zrobiłam. W dniu dzisiejszym komornik przekazał alimenty, ale o 300 zł niższe – pewnie ze względu na swoje koszty. Czy musi tak być, skoro były mąż przelewał mi pełna kwotę?

Jak pozbyć się złej historii w BIK?

Jak pozbyć się złej historii w BIK?

Staram się o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez BIK, obecnie dostałam odmowę. Wzięłam kredyt dla mojej siostry, gdzie ja byłam głównym pożyczkobiorcą, a ona poręczycielem. Spłata leżała w jej gestii, ale niestety nie wywiązała się z tego i skończyło się zajęciem komorniczym na moim koncie bankowym. Chciałabym pozbyć się złej historii w BIK-u. Jak to zrobić?

Przepisanie części spadku przez spadkobiercę z długami

Przepisanie części spadku przez spadkobiercę z długami

W styczniu zmarł mój tata. Zrobiliśmy notarialne przyjęcie spadku – moja mama, ja i moja trójka rodzeństwa. Chcemy zrobić nieodpłatne zniesienie współwłasności mieszkania na mnie. Jedna ze spadkobierczyń ma długi komornicze. Czy jak siostra, która przyjęła spadek, przepisze mi swoją część, która wynika z podziału, to czy komornik może mnie ścigać za jej długi (do kwoty jej udziału w spadku)? Czy może zająć mieszkanie lub zrobić wpis w księdze wieczystej? Księga wieczysta będzie dopiero zakładana, a mieszkanie jest spółdzielcze własnościowe.

Zabezpieczenie umowy pożyczki po jej udzieleniu

Zabezpieczenie umowy pożyczki po jej udzieleniu

Rok temu udzieliłem pożyczki i zawarłem umowę na 14 tys. zł. Umowy nie zabezpieczyłem deklaracją ani wekslem. Obawiam się, że dłużnik (członek rodziny) nie spłaci tego długu. Czy obecnie, czyli po udzieleniu pożyczki, możliwe jest jakieś zabezpieczenie tej umowy pożyczki?  

Obciążenie wynagrodzenia minimalnego z tytułów wykonawczych

Obciążenie wynagrodzenia minimalnego z tytułów wykonawczych

Jestem pracodawcą, zatrudniam pracownika, wynagrodzenie minimalne. Dostałam z urzędu skarbowego zawiadomienie obciążenia wynagrodzenia z tytułów wykonawczych. Czy mogę obciążyć to wynagrodzenie, skoro jest minimalne? Moim zdaniem nie, wynika to z art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Ale proszę o odpowiedź, bo nie jestem pewna, co powinnam napisać do urzędu skarbowego.

Odpowiedzialność za zagraniczne długi

Odpowiedzialność za zagraniczne długi

Mam pokaźne długi na kartach kredytowych za granicą, w Kandzie. W związku z pogorszeniem się mojego stanu zdrowia rozważam powrót do Polski. Czy w konsekwencji niespłacenia kart kredytowych Kanada będzie mnie szukać w Polsce i jakie czekają mnie ewentualnie inne konsekwencje?

Wygranie licytacji komorniczej i trudność z wejściem do kupionej nieruchomości

Wygranie licytacji komorniczej i trudność z wejściem do kupionej nieruchomości

Po wygranej licytacji komorniczej otrzymałem już prawomocne postanowienie o przysadzeniu nieruchomości w postaci domu z działką. Próbowałem się osobiście skontaktować z była właścicielką, która zamieszkuje dom, lecz niestety unika odbierania korespondencji pocztowej, jak przebywa w domu, to nas nie wpuszcza do domu, a do otwarcia drzwi wysyła swojego byłego męża, który z nią pomieszkuje. Z tego, co przeczytałem w Państwa poradach teraz, powinienem wystąpić do komornika z wnioskiem o dalsze czynności. Co mam konkretnie zrobić?

Usunięcie lokatora z mieszkania po licytacji

Usunięcie lokatora z mieszkania po licytacji

Chcę nabyć mieszkanie na licytacji. Jak usunąć potem z niego lokatora (dotychczasową właścicielkę)? Czy mogę jej nie wpuść do mieszkania? A może lepiej z nią zamieszkać i rozpocząć remont?

Problemy ze spłatą kredytów - restrukturyzacja czy upadłość konsumencka?

Problemy ze spłatą kredytów - restrukturyzacja czy upadłość konsumencka?

Mam bardzo poważny problem finansowy. Od 3 lat pogłębia się moje zadłużenie w banku (mnóstwo kredytów gotówkowych na łączną kwotę ok. 70 tys. zł). Rata miesięczna to w tej chwili 1600 zł, a moje zarobki wahają się od 1900 do 3200 zł w sezonie. Wszystko zaczęło się niewinnie – bank zaproponował kartę debetową, następnie wziąłem kredyt na spłatę tej karty i tak powoli wpadłem w spiralę. Kredy spłacałem kolejnym kredytem. Mieszkam z dziadkami, daje im 400 zł miesięcznie na życie, do tego opłaty i jeśli znowu nie wezmę kredytu, to nawet nie chcę myśleć, co będzie. Słyszałem o restrukturyzacji kredytów, ale podobno mało komu udaje się przekonać bank. Dla mnie idealnym rozwiązaniem byłoby płacenie rat po 500 zł miesięcznie, wtedy mógłbym wiązać koniec z końcem. Proszę o jakąś poradę co dalej, gdyż naprawdę mam wielki problem i nie wiem, co mogę zrobić. Czy w mojej sytuacji możliwa jest upadłość konsumencka? Zależy mi na pewnej dyskrecji, nie chcę martwić rodziny.

Odmowa banku wypłaty środków na pokrycie kosztów pogrzebu z konta zmarłego

Odmowa banku wypłaty środków na pokrycie kosztów pogrzebu z konta zmarłego

Poniosłam koszty pogrzebu zmarłej siostry, która miała w banku rachunek. Podjęłam próbę wystąpienia do banku o wypłatę środków z konta zmarłej na pokrycie kosztów pogrzebu – w oparciu o przedstawione faktury (art. 55 Prawa bankowego). Pracownica banku powiedziała, że musi sprawdzić, bo są zajęcia komornicze na rachunku siostry. W końcu po miesiącu konsultacji z centralą pani z banku dała ustną odpowiedź, że „konieczna jest zgoda komornika”. Na jakiej podstawie bank tak zdecydował? Czy komornik ma pierwszeństwo przed moim żądaniem? Jakich argumentów użyć, aby skutecznie żądając od banku wypłaty środków bez zgody komornika? Kto się ma o tę zgodę komornika ubiegać – ja czy bank?

Bezskuteczna egzekucji długu od syndyka upadłej spółki, co robić?

Bezskuteczna egzekucji długu od syndyka upadłej spółki, co robić?

Jestem wierzycielem upadłej spółki. Syndyk wypłacił sobie zawyżone wynagrodzenie w trakcie prowadzenia upadłości. Sąd gospodarczy wydał postanowienie nakazujące syndykowi zwrot nadwyżki pobranej jako wynagrodzenie. Jednak do dnia dzisiejszego syndyk nie zwrócił pieniędzy do spółki. Ani kurator, ani likwidator nie odzyskali długu od syndyka. Komornik 3-krotnie dokonywał wobec niego nieskutecznych egzekucji. Ostatnia egzekucja była 5 lat temu. Co mam zrobić, aby skutecznie wyegzekwować moje wierzytelności od byłego syndyka – trzeciodłużnika? Jestem wierzycielem upadłej spółki i mam prawomocne wyroki sądowe z nadanymi klauzulami wykonalności. Kiedy przedawnią się moje roszczenia? Mam dwa wyroki sądu z 2002 r. z nadaną klauzulą wykonalności na mnie z 2008 r. zasądzające należności. Ostatnie bezskuteczne zajęcie komornicze skierowane do syndyka co do obu tych wierzytelności jest z 2013 r. Nie otrzymałem od komornika wysłuchania w trybie art. 827 K.p.c.? Co mogę zrobić, aby odzyskać pieniądze?

Egzekucja przez komornika przedawnionego długu

Egzekucja przez komornika przedawnionego długu

Mój pracodawca otrzymał pismo o zajęciu wierzytelności na w sumie nie dużą kwotę ok. 900 zł, ale dług jest bardzo mocno przedawniony, co najmniej 15 lat, sam nie pamiętam dokładnie, o co chodzi. Jakieś zaległości w banku, ale nie finansowe tylko z tytułu nieopłaconych potrąceń. Ja do domu nigdy nie dostałem żadnego pisma od komornika. A jak szef mi pokazał to pismo, które dostał dziś, to wszedłem na swoje konto bankowe (doświadczenie mam już z przed 10 lat raz i zapłaciłem niepotrzebnie zamiast załatwić to), a tam okazało się, że bank w porozumieniu z komornikiem zabezpieczył mi kwotę, ale jej nie zabrał (bo jest debet). Co mam teraz zrobić? Wiem, że mogę podnieść zarzut przedawnienia, ale w piśmie do kogo?

Drugi tytuł wykonawczy dla jednego długu

Drugi tytuł wykonawczy dla jednego długu

Jest zaległość alimentacyjna w wysokości ok. 10 000 zł wynikająca z zabezpieczenia alimentacyjnego. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, w tym z ułamkowej części nieruchomości. Wierzyciel, zaraz po dniu zasądzenia alimentów (wyrok po ponad 2,5 roku), zwrócił się do sądu o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego celem prowadzenia egzekucji z nieruchomości (2 małe działki rekreacyjne, na jednej jest domek) położonych poza terenem działania pierwszego komornika. Sąd wydał ten tytuł dla działek. Pierwsza (ułamkowa) nieruchomość została właśnie zajęta. Czy sąd słusznie wydał ten drugi tytuł wykonawczy, skoro dla niezbyt wielkiego długu już jest prowadzona egzekucja z nieruchomości, a teraz najprawdopodobniej dodatkowo zostanie uruchomiona egzekucja z dalszej części majątku? Czy można na samym wstępie egzekucji zająć aż 3 nieruchomości? Oczywiście są też prowadzone egzekucje z kont bankowych, nadpłaty podatku i wynagrodzenia.

Jak ściągnąć dług od członka rodziny?

Jak ściągnąć dług od członka rodziny?

Jak ściągnąć dług od członka rodziny? Jedyne kwity to zapis na messengerze i dowody przelewów.

Wiele niespłaconych kredytów, pożyczki wzięte na męża bez jego zgody

Wiele niespłaconych kredytów, pożyczki wzięte na męża bez jego zgody

Moja mama narobiła sobie i ojcu długów. Zaciągnęła wiele kredytów na łączną kwotę 60 tys. Jej emerytura wynosi 600 zł i ma miesięczną ratę kredytu w wysokości 2000 zł. Jak to jest możliwe, że tyle kredytu zostało jej przyznane?! Co ją czeka, jeśli nie będzie w stanie tego spłacać? Zaciągnęła także kredyty na tatę w wysokości ok. 120 tys. zł. bez jego wiedzy – zaniosła potrzebne dokumenty do pośrednika i razem sfałszowali podpis taty. Tę sprawę zgłosiliśmy na policję. Proszę mi wyjaśnić, czy z konta taty komornik może ściągać pieniądze na długi mamy, o których nic nie wiedział? Jeśli tak, to co zrobić, żeby to uniemożliwić?

Egzekucja z nieruchomości a służebność osobista

Egzekucja z nieruchomości a służebność osobista

Mam problem z odpowiednim zrozumieniem zapisu z aukcji komorniczej. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, przed jej zajęciem i wpisem ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, nie została ujawniona służebność osobista mieszkania polegająca na dożywotnim i bezpłatnym korzystaniu z całego lokalu, której wartość oszacowana została na kwotę 30 000 zł. Wartość nieruchomości podana została bez uwzględnienia służebności, która ze względu na brak ujawnienia w księdze wieczystej, przed dokonaniem wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, nie zostanie zaliczona na cenę nabycia, będzie uwzględniona w planie podziału sumy uzyskanej w egzekucji z nieruchomości. Czy kwota 32 000 zł jest do zapłaty przez kupującego i czy w tym momencie służebność zostanie spłacona?

Jak się bronić przed kosztami komorniczymi?

Jak się bronić przed kosztami komorniczymi?

Mam podpisaną ugodę z wierzycielem, wywiązuję się z niej rzetelnie. Niestety mimo tego wierzyciel oddaje sprawę do komornika. Po interwencji sprawa jest wycofywana, ale ja zostaje obciążony przez komornika kosztami egzekucji, które są niemałe. Czy ugoda jest wiążąca obie strony? Czy mogę się bronić przed oddawaniem sprawy do komornika? Podkreślam, że z ugody wywiązuję się rzetelnie, dług spłacam w ratach bez opóźnienia.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »