Wyrok w sprawie upadłości konsumenckiej i umorzenie długów

Wyrok w sprawie upadłości konsumenckiej i umorzenie długów

Dostałam już wersję dokumentu – wyroku sądowego w sprawie upadłości konsumenckiej, a dokładnie w sprawie zmiany planu spłat i umorzenia moich zobowiązań w związku z tym, że straciłam pracę i nowa, którą dostałam (przesłałam sądowi umowę o pracę i regulamin pracy w zakładzie) nie pozwala na zadośćuczynienie wierzycielom. Sąd zmienił plan spłaty i umorzył moje długi. Czy to kończy sprawę, czy też może wierzyciele będą mogli wzruszyć wyrok i w jakim czasie od prawomocnego doręczenia do mnie tego wyroku/postanowienia? Czy mogę w tym czasie zmienić pracę na lepiej płatną, czy też muszę czekać, aż upłynie czas (2 lata), jaki był ustanowiony w pierwszym wyroku (tym, w którym ustalono plan spłaty)?

Długi właściciela mieszkania - jak zabezpieczyć mieszkanie przed zajęciem i licytacją?

Długi właściciela mieszkania - jak zabezpieczyć mieszkanie przed zajęciem i licytacją?

Bliska mi osoba popadła w długi, których nie jest w stanie spłacać. Banki oddały 3 kredyty do firm windykacyjnych, które zaproponowały, aby dłużnik wpłacał jakąś część pieniędzy na obsługę kredytu, w przeciwnym razie oddadzą sprawę do komornika. Niestety dłużnik nie był w stanie płacić nawet tego, więc zapewne sprawa trafi do sądu. U tej osoby niedawno zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową i obawiam się, że, pomimo zapewnień, nie będzie spłacać zobowiązań, a jest właścicielem mieszkania, które jak dotąd nie zostało obciążone hipoteką. Chodzi o to, w jakiś sposób zabezpieczyć to mieszkanie przed zajęciem i licytacją. Długi wynoszą ok. 50 tys. zł, więc utrata mieszkania jest realna. Chciałbym pomóc zabezpieczyć prawnie to mieszkanie, aby nie można go było zlicytować, bo ten człowiek nie będzie miał się gdzie podziać. Czy wyjściem z sytuacji byłoby ustanowienie służebności? Co można w tej sytuacji zrobić?

Propozycja spłaty natychmiastowej pożyczki i umorzenie reszty długu

Propozycja spłaty natychmiastowej pożyczki i umorzenie reszty długu

Mam zadłużenie w pewnej firmie pożyczkowej. Chciałem je rozłożyć na raty, jednak firma się nie zgodziła. Teraz dostałem e-maila z propozycją spłaty natychmiastowej 40% długu z chwilówki i w zamian umorzenia reszty długu. Dziwi mnie ten pomysł, skoro wcześniej nie chciano ze mną rozmawiać. Obawiam się, że to może być pomysł na uznanie długu i później z resztą pójdą do sądu. Czy tak może być?

Długi współwłaściciela gospodarstwa rolnego - co zrobić?

Długi współwłaściciela gospodarstwa rolnego - co zrobić?

Mój brat popadł w długi, jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (ze mną i rodzeństwem) w części ułamkowej. Ja mam największy udział, który przejąłem w darowiźnie za dożywocie od matki. Brat wyjechał za granicę i zerwał kontakty z rodziną; w tym czasie przychodziły do niego listy polecone – najpierw z sądu, a teraz od komornika. W jaki sposób mogę bronić swojego majątku (i pozostałych współwłaścicieli) przed egzekucją? Brat sprzedał wszystkie swoje ruchomości i nie posiada niczego prócz zapisu w księdze wieczystej dokonanego w latach 90., gdy był jeszcze dzieckiem. Zawsze był niezaradny życiowo, jednak nie został ubezwłasnowolniony (być może powinien). Prawdopodobnie pracuje w Holandii, ale nie mam pewności (nie wymeldował się z domu w Polsce, w którym mieszkam).

Po ilu latach można ponownie wszcząć egzekucję po umorzeniu?

Po ilu latach można ponownie wszcząć egzekucję po umorzeniu?

W 2010 r. moja firma uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec byłego pracownika, który dokonał przywłaszczenia mienia. W 2012 r. nastąpiło zajęcie wierzytelności, natomiast w listopadzie 2012 r. egzekucja została umorzona. Mając na uwadze, że mamy 10 lat na ponowne wszczęcie egzekucji, aby nie nastąpiło przedawnienie, zaczęłam przygotowywać dokumentację i natknęłam się w Internecie na informację, że zmieniły się zasady i teraz jest 6 lat na podjęcie działań. Czy obowiązują nas stare zasady, czy już nowe i sprawa się przedawniła?

Jak zabezpieczyć się przed długami mamy?

Jak zabezpieczyć się przed długami mamy?

Dowiedziałem się jakiś czas temu, że moja mama posiada zadłużenie (z jej informacji wynika, że w kwocie około 20 tys. zł). Nie mieszkam z rodzicami, mam działalność gospodarczą. Dobrze zarabiam. Moja żona jest właścicielką domu, w którym mieszkamy z żoną i dzieckiem. Aktualnie dowiedziałem się, że moja matka jest niewypłacalna i otrzymała egzekucję komorniczą z nieruchomości. Co mi grozi z tytułu tych zadłużeń? Jakie najlepiej podjąć kroki w kierunku zabezpieczenia siebie i rodziny? Czy jestem w stanie dowiedzieć się czegoś więcej o zadłużeniu mojej mamy? Jak to zrobić? Moja mama nie jest chora psychicznie, więc ubezwłasnowolnienie nie wchodzi w grę. 

Zbieg egzekucji komorniczych - przekazanie przez bank pieniędzy na spłatę kredytu zamiast alimentów

Zbieg egzekucji komorniczych - przekazanie przez bank pieniędzy na spłatę kredytu zamiast alimentów

Zostały mi zajęte środki na rachunku bankowym przez komornika w kwocie 1500 zł z tytułu niespłaconego kredytu. Po trzech dniach od tego zdarzenia na mój wniosek zostało zablokowane powyższe konto przez komornika, u którego spłacam zalegle alimenty. Pomimo tego ww. kwotę bank przekazał w całości po 14 dniach pierwszemu komornikowi, nie zważając na to, że alimenty mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami i że powstała zbieżność egzekucji, o czym bank wiedział. Jednakże bank twierdzi, że w momencie, kiedy wpłynął wniosek od komornika z tytułu zaległego kredytu, zbieg egzekucji nie istniał, a nie ma znaczenia to, iż w momencie przekazania środków komornikowi zbieg taki następował, o czym bank był poinformowany. Czy decyzja banku jest słuszna? I czy w zaistniałej sytuacji bank nie powinien przekazać zablokowanych środków komornikowi na poczet alimentów? Jak do takiej sytuacji ma się Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo bankowe?

Sprzedaż samochodu przed zajęciem komorniczym

Sprzedaż samochodu przed zajęciem komorniczym

Mąż ma długi, w związku z tym, w obawie przed utratą samochodu, auto zostało sprzedane (mojemu tacie) 08.02.2021. W dniu 06.03 komornik podjechał i zajął samochód, które akurat stało pod blokiem. Samochód został sprzedany 08.02, wyrejestrowany przez męża w wydziale komunikacji 02.03.2021 r. Czy w tej sytuacji to samochód jest bezpieczny i komornik miał prawo go zająć?

Zaległości alimentacyjne - ustalenie kwoty, wierzycieli i przedawnienia

Zaległości alimentacyjne - ustalenie kwoty, wierzycieli i przedawnienia

Mam dwie córki mieszkające w Polsce. Ja mieszkam w Anglii, mam zaległości w płaceniu alimentów, sprawa jest u komornika, o czym dowiedziałem się w ubiegłym tygodniu, bo zostało zajęte moje konto bankowe. Potrzebuję ustalić, kto jest moim wierzycielem (dzieci czy Fundusz Alimentacyjny), czy i w jakich widnieję w rejestrach, jaką jestem winien kwotę uwzględniając przedawnienie (o ile nastąpiło)?

Jak uzyskać informacje o stanie zadłużenia po zajęciu kont przez komornika?

Jak uzyskać informacje o stanie zadłużenia po zajęciu kont przez komornika?

Konto bankowe mojej narzeczonej wraz z wszystkimi oszczędnościami i lokatami zostało zablokowane przez komornika. W rozmowie telefonicznej komornik nie udzielił jej żadnych informacji o stanie zadłużenia, tylko zalecił oczekiwać pisma, które podobno zostało wysłane 6 dni temu, ale ona do tej pory go nie otrzymała. Z informacji, jakie udzielił nam bank, wiemy, że zostały zablokowane konta wszystkich członków jej najbliższej rodziny. Skontaktowaliśmy się z firmą windykacyjną, która zleciła blokady, i ustaliliśmy, że zadłużenie jest spowodowane zaciągnięciem przed 7 laty przez tatę mojej narzeczonej pożyczki. Tylko że tata zmarł 2 lata później, a cała rodzina była w sądzie i z tego, co pamiętają, wynika, że chodziło właśnie o umorzenie tej pożyczki. Nic się więc tu nie zgadza! Dlaczego wcześniej ta firma się nie zgłaszała, tylko dopiero po 5 latach od śmierci ojca zdecydowała się zablokować konta bez żadnej informacji? Co możemy zrobić w tej sprawie? Jak uzyskać informacje o tym zadłużeniu? Nawet pracownicy banku zwrócili uwagę, że to dość dziwna sytuacja.

Wszczęcie egzekucji starego długu - jak sprawdzić przedawnienie?

Wszczęcie egzekucji starego długu - jak sprawdzić przedawnienie?

Moje pytanie dotyczy szans skutecznego wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Przed 20 laty sąd wydał w stosunku do mojej osoby nakaz zapłaty na rzecz firmy telekomunikacyjnej na kwotę 4 tys. zł + odsetki. Od tamtego czasu było kilka wszczynanych i umarzanych egzekucji. 5 lat temu, na podstawie cesji firma windykacyjna stała się nowym wierzycielem. Kilka dni temu moje konto znów zajął komornik. Chciałbym zobowiązać wierzyciela do wykazania przed obecnym komornikiem, w jaki sposób biegł termin przedawnienia w ciągu tych 20 lat. Jak należy to zrobić? Jeśli w którymś momencie nastąpiło przedawnienie, czy są szanse na pozbawienie mocy tytułu wykonawczego? Gdy zadałem komornikowi pytanie co do terminu przedawnienia, nabrał wody w usta. O egzekucji dowiedziałem się, widząc zajęcie na koncie bankowym. Do dziś nie dotarło do mnie pocztą powiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Egzekucja zaległych alimentów na żonę sprzed lat

Egzekucja zaległych alimentów na żonę sprzed lat

W 1999 r. sąd rejonowy zasądził ode mnie na rzecz byłej żony alimenty. Powstała pewna zaległość i w 2002 r. była żona złożyła wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. Na mocy wyroku z 2004 r. sąd uchylił obowiązek alimentacyjny wynikający z wyroku sądu rejonowego. Postanowieniem z kwietnia 2015 r. postępowanie prowadzone na podstawie wniosku egzekucyjnego z 2002 r. zostało umorzone na wniosek wierzyciela. W październiku bieżącego roku* była żona złożyła ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji. Czy alimenty przedawniają się po trzech latach zgodnie z art. 137 § 1 K.r.o. jako świadczenia okresowe? Złożyłem skargę na czynności komornika z powodu egzekucji przedawnionych roszczeń, ale mimo to komornik przelał pieniądze wierzycielce. Zostawił mi 850 zł emerytury. Co mogę zrobić, aby ta kobieta w końcu dała mi spokój? To już trwa ponad 20 lat! Proszę o radę!

Czy wierzyciel może wycofać licytację nieruchomości?

Czy wierzyciel może wycofać licytację nieruchomości?

Czy wierzyciel może wycofać licytację nieruchomości po przybiciu przez sąd, ale gdy jeszcze postanowienie jest nieprawomocne? Składałem skargi na czynności komornika – chodziło o zbyt niskie oszacowanie nieruchomości, które miało miejsce przeszło rok temu, ale niestety sąd oddalił zażalenia. Tymczasem zgłosił się nabywca, który wcześniej nie wiedział o licytacji, a jest gotów za tę nieruchomość zapłacić 15% więcej. Dla mnie miałoby to ogromne znaczenie, ponieważ pozwoliłoby mi spłacić cały dług. Czy wierzyciel może jeszcze coś w tej sprawie zrobić? Czy należy zwrócić się sądu o wstrzymanie uprawomocnienia przybicia?

Zadłużenie mieszkania przez byłą żonę i syna

Zadłużenie mieszkania przez byłą żonę i syna

W 2012 r. wyjechałem z własnego mieszkania do wiekowej matki. W moim mieszkaniu został syn i była żona. Mieli wspólnie płacić za mieszkanie. Mieszkanie zostało zadłużone – gaz wyłączony, energia elektryczna odcięta. Skutkami jestem ja obciążony. Co robić?

Udział w spadku a egzekucja długu

Udział w spadku a egzekucja długu

Posiadam dług alimentacyjny w wysokości ok. 70 tys. zł. Nie spłacam go, bo nie mam żadnych dochodów. Kilka lat temu zmarli moi rodzice. Zostawili po sobie nieruchomość rolną wartą ok. 1 mln zł. Dopiero teraz mam zamiar wraz z bratem przeprowadzić spadek na nas u notariusza, a następnie wpisać nas, jako nowych właścicieli, do księgi wieczystej. Brat dziedziczy tylko po matce, bo miał innego ojca, jego udział to 1/4, ja mam udział 3/4. Jeśli będąc dłużnikiem, zostanę uwidoczniony w dokumentach sądu i urzędu skarbowego jako współwłaściciel, czy komornik się o tym dowie, jakie będą wtedy jego działania? Czy komornik może przejąć i sprzedać mój udział? Czy zabezpieczy całe 3/4 własności, czy tylko nałoży hipotekę do wysokości długu, aby przy ewentualnej sprzedaży ściągnąć wierzytelność? Problem polega na tym, że ta ziemia teraz jest warta 1 mln zł, a za kilka lat jej wartość się podwoi, bo jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Dlatego właśnie nie chciałbym jej teraz sprzedawać.

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności przez e-sąd

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności przez e-sąd

Pytanie dotyczy sądu internetowego, czyli e-sądu, i postępowań w sprawach o spłatę należności. Znane są praktyki wyłudzaczy, którzy rejestrują sprawę w e-sądzie, podając nieprawidłowy adres „wierzyciela”. Wówczas taka osoba nie ma pojęcia, że wobec niej jest rozpatrywana sprawa o nakaz zapłaty. Nie może się więc obronić, odpowiedzieć na pytania, przedstawić dokumenty, bo po prostu nie wie, że znalazł się w takiej sytuacji. Naciągacz uzyskuje wyrok z klauzulą wykonalności, a „wierzyciel” dalej nie wie, że toczy się przeciwko niemu sprawa. Wkracza komornik i zajmuje mu np. konta bankowe – dopiero wtedy „wierzyciel” się dowiaduje o sprawie, ale jest już za późno na zażalenie. Jak można się ustrzec przed takimi naciąganymi wyrokami? Czy jest tylko jeden sąd internetowy? Czy można zarejestrować się w takim e-sądzie i mieć możliwość sprawdzania na bieżąco, czy jest złożony jakiś pozew przeciwko mnie?

Nakaz zapłaty wobec osoby chorej psychicznie

Nakaz zapłaty wobec osoby chorej psychicznie

Mam brata, który od urodzenia jest upośledzony umysłowo i jest chory psychicznie. Dzisiaj otrzymałem z sądu cywilnego nakaz zapłaty na kwotę prawie 6 tys. zł. O tę wierzytelność wystąpiła firma windykacyjna, która twierdzi, że brat wziął w banku pożyczkę 24 czerwca 2017 r. na kwotę 3500 zł. Jestem mocno zaskoczony, gdyż ta sprawa już raz trafiła do sądu, ale w innym mieście, i wówczas sąd odrzucił pozew, pisząc, że brak podstaw do wydania nakazu. Jak widać, firma windykacyjna skierowało sprawę do innego sądu i z niego przyszedł nakaz zapłaty. Mamy 14 dni na odpowiedź. Co zrobić? Jak się ustosunkować? Czy ten dług się jeszcze nie przedawnił?

Odrzucenie wniosku o upadłość konsumencką i co dalej?

Odrzucenie wniosku o upadłość konsumencką i co dalej?

Mam 32 lata, pracuję na umowę o pracę na pełen etat, obecnie jestem w ciąży z trzecim dzieckiem. Utrzymuję rodzinę, czyli dwoje dzieci i niepracującego męża, zarabiam 2000 zł netto. Mam długi: dwa swoje, niespłacone kredyty, co do spłaty których wystawione zostały nakazy zapłaty, ale nie mam jeszcze komornika, oraz jeden nakaz do podpisanego przez mnie weksla na zakup auta przez mojego męża, który wtedy prowadził firmę – działalność transportową. Mąż musiał jednak zamknął firmę, bo zaczęła przynosić straty. Zostaliśmy z długami. Moje kredyty były brane na pomoc dla męża w prowadzeniu działalności. Mąż też ma niespłacone zobowiązania i na głowie komorników. Część kredytów sam zaciągnął już po naszym ślubie a przed rozdzielnością majątkową. Posiada na nie nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy obowiązek ich spłaty może przejść na mnie? Składałam wniosek o upadłość konsumencką w sądzie, ale został odrzucony, powód – rażące niedbalstwo. Nie posiadam żadnego majątku. Nie wiem, co mam teraz robić! Czy jest sens składać ponowny wniosek do sądu, dokładniej opisując swoją sytuację (poprzedni był bardzo nieprecyzyjny)? Sąd mi zarzucił, że brałam kredyty dla męża, mimo że jego działalność przynosiła straty i że w tamtym czasie suma kredytów przewyższała moje dochody. Czy próbować układać się z bankami i spłacać zadłużenie według ich harmonogramu? Jak zabezpieczyć dzieci, aby w razie śmierci któregoś z nas nie zostały z długami? Podobno ustawa o upadłości ma zostać zmieniona na korzyść dłużników, czy warto z nowym wnioskiem o upadłość konsumencką poczekać, aż te zmiany wejdą w życie?* [Dołączam wniosek do sądu i dwa postanowienia o upadłość]

Wypowiedzenie umowy bankowi w celu licytacji mieszkania

Wypowiedzenie umowy bankowi w celu licytacji mieszkania

Posiadam kredyt hipoteczny, a poręczeniem kredytu jest mieszkanie mojej mamy. Zdecydowałem się na ten kredyt, ponieważ mieszkanie miało być przepisane na mnie (należy do mamy). Niestety mama po 10 latach się rozmyśliła, nie wyobrażam sobie spłacać jeszcze przez 17 lat mieszkania, które nie będzie moje. Czy w tej sytuacji mogę wypowiedzieć umowę bankowi, tak żeby mieszkanie zostało zlicytowane przez komornika? Mama jest poręczycielem i na pewno nie będzie chciała na to pozwolić. Zapewne będzie spłacać raty i wzywać sądownie do spłaty zapłaconych przez nią rat.

Udokumentowanie środków na zakup mieszkania urzędowi skarbowemu

Udokumentowanie środków na zakup mieszkania urzędowi skarbowemu

Moje pytanie dotyczy zakupu mieszkania i ewentualnej kontroli urzędu skarbowego pod kątem nieujawnionych dochodów. Przez kilka lat nie byłem aktywny zawodowo, ale pewne kwoty uzyskiwałem z gry w internetowych zagranicznych zakładach bukmacherskich. Moja sytuacja zmieniła się w ubiegłym roku, gdy podjąłem legalną pracę. Przed miesiącem kupiliśmy wraz z narzeczoną mieszkanie za gotówkę. Nasze udziały wyniosły po 50%, więc każde z nas wpłaciło po połowie żądanej sumy. Sumując mój dochód z tytułu świadczonej od półtora roku pracy oraz otrzymane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy darowizny od rodziców, brata i babci (złożyłem druki SD-Z2) – nie wyczerpuję jednak całej kwoty, jaka wynikałaby z zakupu połowy udziału w mieszkaniu. Jestem w stanie udokumentować 90% tej kwoty. Nie wziąłem jednak pod uwagę, że jest coś takiego jak „koszty życia” i obawiam się, że US zechce sprawdzić, skąd posiadałem nadwyżkę. Mieszkam co prawda z rodzicami, więc teoretycznie moje koszty utrzymania były niskie. Co mogę jeszcze w tej chwili zrobić, aby na wypadek kontroli urzędu skarbowego mieć się czym podeprzeć? Czy warto zasłaniać się darowiznami od krewnych z I i II grupy podatkowej otrzymanymi do ręki w formie prezentu? Czy sensowna byłaby pomoc ze strony narzeczonej? Proszę o informacje co grozi za nieudokumentowanie środków na zakup mieszkania.  

Windykacja, egzekucja, długi, zajęcia komornicze - Porady prawne

Czasami, mimo naszych najlepszych starań, popadamy w kłopoty finansowe, a czasem to my mamy problem z odzyskaniem mienia albo środków finansowych, które powierzyliśmy osobie trzeciej lub firmie. W takich sytuacjach szukamy informacji na temat sposobów i procedur, które zapisane w polskim prawie służą rozwiązywaniu takich problemów. Zatem warto wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki, będąc w pozycji dłużnika, jaki i wierzyciela.


W Serwisie Ewindykacja24.pl zespół naszych prawników specjalistów publikuje dla Państwa porady prawne, które szczegółowo i przystępnie objaśniają zagadnienia postępowań egzekucyjnych, windykacji należności i upadłości konsumenckiej. Znajdą tu Państwo porady na temat nakazów zapłaty, e-sądu, zajęć komorniczych, licytacji, a także przedawnienia długów.

Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, którymi zajmowali się nasi prawnicy. Pomogliśmy już wielu naszym klientom, nasz zespół specjalistów jest do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo karne

prawo ubezpieczeń społecznych

prawo rolne

Szukamy prawnika »