Spirala długów, jak uratować mieszkanie przed licytacją komorniczą?

Spirala długów, jak uratować mieszkanie przed licytacją komorniczą?

Wpadłam w spiralę długów nie całkiem ze swojej winy, chciałam ratować przyjaciółkę i firmę, w której pracuję, ale nie wyszło. Jestem w tzw. kropce i chcę uratować jedyny majątek, jaki posiadam, tzn. mieszkanie. Czy w tej sytuacji mogę swoje mieszkanie przepisać na wnuczkę, aby uniknąć ewentualnej licytacji komorniczej? 

Komornik a założenie spółki z o.o.

Komornik a założenie spółki z o.o.

Mój mąż ma komornika z tytułu nieopłaconego ZUS-u. Komornik miał zając działkę, ale tego nie zrobił. W chwili obecnej mój maż chce założyć spółkę z o.o. i zostać wspólnikiem 50%. Moje pytanie brzmi, czy i kiedy komornik może zająć jakiekolwiek środki spółki? Czy np. przy chęci zaciągnięcia kredytu czy leasingu komornik nie stanie temu na drodze? Jaki rodzaj spółki w takiej sytuacji mój mąż może założyć lub czy w ogóle może cos założyć, aby komornik nie zabrał mu osiąganych dochodów?

Licytacja mieszkania przy niewielkim długu

Licytacja mieszkania przy niewielkim długu

Czy za niewielki mój dług komornik może zlicytować mieszkanie, którego jestem współwłaścicielką?

Umowa pożyczki jako spadek - jak zmusić osobę do spłacania pożyczki po śmierci pożyczkodawcy?

Umowa pożyczki jako spadek - jak zmusić osobę do spłacania pożyczki po śmierci pożyczkodawcy?

Mój brat niedawno zmarł, ale pozostawił dług w postaci pożyczki, którą wziął dla kolegi. Do spłacenia pozostało około 70 tysięcy w okresie około sześciu lat. Podczas życia brata poszczególne raty były płacone, ale po jego śmierci osoba, która zobowiązała się do spłacania kredytu, poinformowała, że zaprzestanie tego robić. Żona brata, wiedząc o długu, już zrzekła się prawa do spadku. Dzieci brata – jest ich troje – też zamierzają tak postąpić; również w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci. Kolejnym spadkobiercą jest mama, która wiele lat temu, przed ślubem brata, zapisała mu, wraz z tatą, mocą testamentu, swoje mieszkanie. Mama chciałaby pozostawić to mieszkanie swoim wnukom – dzieciom brata. Czy w zaistniałej sytuacji może to uczynić, czy też część, która była już brata, bowiem tata zmarł, zostanie przejęta przez bank na poczet długu brata? Czy jest jakaś możliwość, by wymóc na osobie, która wzięła pieniądze, by dalej je oddawała bankowi, czy też ten obowiązek spadnie na spadkobiercę? Do kogo najlepiej jest zwrócić się w tej sprawie? Jak długo może trwać wyjaśnianie tego problemu? Jedynym śladem, że brat dał koledze pieniądze, są przelewy do banku kolejnych rat, dokonywane z jego osobistego konta. Tylko po jego numerze można byłoby pozyskać informacje o personaliach dłużnika.

Jak stać się właścicielem wylicytowanej i opłaconej nieruchomości z zapewnieniem spadkowym?

Jak stać się właścicielem wylicytowanej i opłaconej nieruchomości z zapewnieniem spadkowym?

Dwa lata temu kupiłem od komornika nieruchomość. Jak stać się właścicielem wylicytowanej i dawno opłaconej nieruchomości? Na czym polega zapewnienie spadkowe, które występuje w tej sytuacji?

Jak zabezpieczyć raty kredytów przed zajęciem komorniczym?

Jak zabezpieczyć raty kredytów przed zajęciem komorniczym?

Komornik zajął moje konto, które mam z mężem, i tylko męża wynagrodzenie wpływa na to konto. Jak mam zabezpieczyć raty kredytów bankowych? Obawiamy się trudności w spłacie kredytu przez zajęcia komornika. Może warto ustawić stałe zlecenie przelewu raty przed komornikiem?

Zakup ziemi obciążonej hipoteką przymusową i wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

Zakup ziemi obciążonej hipoteką przymusową i wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

Chcę zakupić ziemię obciążoną hipoteką przymusową za niepłacenie alimentów na 2 dzieci – jedno jest już pełnoletnie, a drugie ma 13 lat. Kwota zadłużenia wynosi 80 tys. zł, a kwota, którą zamierzam zapłacić za tę ziemię, pokrywa w całości zadłużenie z nawiązką. Pozostałyby do płacenia tylko alimenty na dziecko niepełnoletnie w kwocie 500 zł miesięcznie. Czy po zapłacie komornikowi tych 80 tys. zł można wykreślić wpis z księgi wieczystej o hipotece przymusowej i nieruchomość będzie już miała czyste księgi wieczyste? Czy nawet pomimo spłacenie tego zadłużenia wpis pozostanie, aż obowiązek alimentacyjny się zakończy i jakie konsekwencję będą dla kupującego tę ziemię, jeśli wpis o hipotece przymusowej nie będzie wykreślony, a ziemia zostanie przez niego zakupiona?

Porozumienia z wierzycielem i wyłączenie ruchomości spod licytacji

Porozumienia z wierzycielem i wyłączenie ruchomości spod licytacji

Mam wyznaczony termin licytacji ruchomości w moim domu. Doszedłem do porozumienia z wierzycielem, które ma polegać na tym, że odstąpi on od licytacji, gdy wypłacę mu kwotę oszacowania wszystkich przedmiotów, które mają być na tej licytacji wstawione. Jestem na to przygotowany, tylko nie wiem, jakie powinny być sporządzone dokumenty, żeby zabezpieczyć się przed sytuacją, gdzie za np. miesiąc komornik po raz drugi wejdzie mi do domu i będzie ponownie zabezpieczał mi te same przedmioty. Zaznaczam, że te ruchomości, za które chcę zapłacić, nie pokrywają całości moich zobowiązań. Równolegle są prowadzone licytacje z nieruchomości. Tutaj chcę tylko wyłączyć te ruchomości spod licytacji komornika.

Długi współwłaściciela domu

Długi współwłaściciela domu

Dwóch braci dziedziczy dom jednorodzinny po połowie (ich matka nie zostawiła testamentu, miała jedynie dwóch synów) i są jego współwłaścicielami. Po jakimś czasie jeden z braci popada w długi o wysokości większej niż jego połowa własności domu (można nawet przyjąć, że dług jest większy niż wartość całego domu). Obaj bracia nie chcą stracić domu, gdyż ma on dla nich dużą wartość sentymentalną. Żaden z braci nie dysponuje dochodami w wysokości wystarczającej na spłatę zadłużenia w rozsądnym okresie czasu. Co stanie się z domem we współwłasności? Czy komornik może zlicytować połowę domu jednego z braci? Jeśli tak, co stanie się z częścią należącą do drugiego brata?

Spłacanie kredytu za byłego małżonka i wszczęcie egzekucji

Spłacanie kredytu za byłego małżonka i wszczęcie egzekucji

Spłacam za byłą małżonkę kredyt od kilku lat (kredyt hipoteczny na nas oboje w związku z zakupem domu po 50% udziałów – mieliśmy rozdzielność majątkową). Teraz otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji związanego z orzeczeniem sądowym o zwrocie kosztów procesu i wydanym postanowieniem o klauzuli wykonalności. Czy mogę podnieść, że spłacam raty kredytu i to była małżonka jest mi winna pieniądze? Jeżeli tak, to jak mogę to zrobić?

Sprzedający nie chce wysłać towaru po wygranej licytacji

Sprzedający nie chce wysłać towaru po wygranej licytacji

Wylicytowałem w korzystnej cenie przedmiot za pośrednictwem Allegro. Forma zapłaty to pobranie przy odbiorze. Sprzedający uchyla się od nadania przesyłki, ponieważ na zagranicznym portalu prowadzi licytację tego przedmiotu, która osiąga wyższa cenę. Czy jest prawna możliwość wymuszenia na sprzedającym wydania przedmiotu lub roszczenia odszkodowania za niedopełnienie warunków umowy kupna?

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki OC

Właśnie odebrałem pismo od komornika sądowego, że mam zapłacić za nieopłacenie automatycznie odnawianej składki OC za rok 2004. Chodzi o OC za samochód, którego już wtedy nie posiadałem. W 2003 r. wyprowadziłem się z bloku do własnego domu i zmieniłem adres zamieszkania. Nie byłem świadom, że bez informowania mnie (bo się komuś nie chciało sprawdzić mojego nowego adresu), w roku 2011, na wniosek jakiejś firmy windykacyjnej, sprawa trafiła do sądu, który orzekł nakaz egzekucji długu. Teraz komornik daje mi 7 dni na spłacenie 3600 zł (!), z tego prawie 80% to odsetki. Czy rok 2011 to nie za późno na wszczynanie działań sądowych? Nie rozumiem, dlaczego miałbym płacić, skoro to pierwszy list, jaki w tej sprawie do mnie dotarł. Co powinienem zrobić?

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Mam zaległości alimentacyjne, była żona złożyła sprawę do komornika i wszczął on egzekucje długu na dziecko. Dwa lata temu dzecko osiągnęło już pełnoletność, ale komornik nadal egzekwuje dług na podstawie sprawy założonej przez była żonę jako przedstawiciela dziecka i przelewa pieniądze na konto byłej zony. Co i czy w ogóle można coś zrobić, żeby komornik wstrzymał (umorzył) egzekucję na podstawie wniosku byłej żony i żeby to dziecko złożyło ponownie sprawę o egzekucję?

Pożyczki po zmarłym a przedawnienie

Pożyczki po zmarłym a przedawnienie

Po śmierci ojca zrobiłam postepowanie spadkowe z braćmi i przyjęliśmy spadek wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Ojciec zostawił po sobie długi. Były to nieopłacone mandaty, pożyczki, ubezpieczenia komunikacyjne. Ojciec już dawno widniał w BIK-u, a mimo to dostawał pożyczki. Nieruchomość chcę przepisać na siebie, ponieważ widzę, że spłata długów i tak spocznie na moich barkach. W tej chwili spłacam zadłużenia opłat za wodę, podatków od nieruchomości. Dostałam dziś pismo od jakiejś kancelarii, że jest do zapłaty dług pożyczki zawartej w 2008 r. – nieco ponad 3000 zł. Czy takie rzeczy się nie przedawniają? Dalej naliczają odsetki. Proszę o radę.

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Chciałbym się dowiedzieć, co mam zrobić, gdzie i jak, aby uniknąć sytuacji, że ojciec pociągnie mnie do odpowiedzialności za jego długi lub inne sprawy, roszczenia finansowe. Ojciec opuścił nas, gdy miałem 2 lata, teraz mam 30 i nie widziałem ojca i nie widzę do dziś. Z tego, co wiem, to żyje, ale nic więcej nie wiem. Chciałbym sporządzić odpowiedni dokument notarialny, aby formalnie zrzec się wszystkiego, co jest z nim związane. Jestem wykształcony, mam dobrą pracę i nie chciałbym, aby to, na co pracowałem, pociągało mnie do jakiejś odpowiedzialności finansowej na rzecz nieznanego mi ojca. Co mogę z tym zrobić wcześniej, zanim nieznany mi ojciec zacznie czegoś ode mnie nagle chcieć?

Wyrok w sprawie upadłości konsumenckiej i umorzenie długów

Wyrok w sprawie upadłości konsumenckiej i umorzenie długów

Dostałam już wersję dokumentu – wyroku sądowego w sprawie upadłości konsumenckiej, a dokładnie w sprawie zmiany planu spłat i umorzenia moich zobowiązań w związku z tym, że straciłam pracę i nowa, którą dostałam (przesłałam sądowi umowę o pracę i regulamin pracy w zakładzie) nie pozwala na zadośćuczynienie wierzycielom. Sąd zmienił plan spłaty i umorzył moje długi. Czy to kończy sprawę, czy też może wierzyciele będą mogli wzruszyć wyrok i w jakim czasie od prawomocnego doręczenia do mnie tego wyroku/postanowienia? Czy mogę w tym czasie zmienić pracę na lepiej płatną, czy też muszę czekać, aż upłynie czas (2 lata), jaki był ustanowiony w pierwszym wyroku (tym, w którym ustalono plan spłaty)?

Długi właściciela mieszkania - jak zabezpieczyć mieszkanie przed zajęciem i licytacją?

Długi właściciela mieszkania - jak zabezpieczyć mieszkanie przed zajęciem i licytacją?

Bliska mi osoba popadła w długi, których nie jest w stanie spłacać. Banki oddały 3 kredyty do firm windykacyjnych, które zaproponowały, aby dłużnik wpłacał jakąś część pieniędzy na obsługę kredytu, w przeciwnym razie oddadzą sprawę do komornika. Niestety dłużnik nie był w stanie płacić nawet tego, więc zapewne sprawa trafi do sądu. U tej osoby niedawno zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową i obawiam się, że, pomimo zapewnień, nie będzie spłacać zobowiązań, a jest właścicielem mieszkania, które jak dotąd nie zostało obciążone hipoteką. Chodzi o to, w jakiś sposób zabezpieczyć to mieszkanie przed zajęciem i licytacją. Długi wynoszą ok. 50 tys. zł, więc utrata mieszkania jest realna. Chciałbym pomóc zabezpieczyć prawnie to mieszkanie, aby nie można go było zlicytować, bo ten człowiek nie będzie miał się gdzie podziać. Czy wyjściem z sytuacji byłoby ustanowienie służebności? Co można w tej sytuacji zrobić?

Propozycja spłaty natychmiastowej pożyczki i umorzenie reszty długu

Propozycja spłaty natychmiastowej pożyczki i umorzenie reszty długu

Mam zadłużenie w pewnej firmie pożyczkowej. Chciałem je rozłożyć na raty, jednak firma się nie zgodziła. Teraz dostałem e-maila z propozycją spłaty natychmiastowej 40% długu z chwilówki i w zamian umorzenia reszty długu. Dziwi mnie ten pomysł, skoro wcześniej nie chciano ze mną rozmawiać. Obawiam się, że to może być pomysł na uznanie długu i później z resztą pójdą do sądu. Czy tak może być?

Długi współwłaściciela gospodarstwa rolnego - co zrobić?

Długi współwłaściciela gospodarstwa rolnego - co zrobić?

Mój brat popadł w długi, jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (ze mną i rodzeństwem) w części ułamkowej. Ja mam największy udział, który przejąłem w darowiźnie za dożywocie od matki. Brat wyjechał za granicę i zerwał kontakty z rodziną; w tym czasie przychodziły do niego listy polecone – najpierw z sądu, a teraz od komornika. W jaki sposób mogę bronić swojego majątku (i pozostałych współwłaścicieli) przed egzekucją? Brat sprzedał wszystkie swoje ruchomości i nie posiada niczego prócz zapisu w księdze wieczystej dokonanego w latach 90., gdy był jeszcze dzieckiem. Zawsze był niezaradny życiowo, jednak nie został ubezwłasnowolniony (być może powinien). Prawdopodobnie pracuje w Holandii, ale nie mam pewności (nie wymeldował się z domu w Polsce, w którym mieszkam).

Po ilu latach można ponownie wszcząć egzekucję po umorzeniu?

Po ilu latach można ponownie wszcząć egzekucję po umorzeniu?

W 2010 r. moja firma uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec byłego pracownika, który dokonał przywłaszczenia mienia. W 2012 r. nastąpiło zajęcie wierzytelności, natomiast w listopadzie 2012 r. egzekucja została umorzona. Mając na uwadze, że mamy 10 lat na ponowne wszczęcie egzekucji, aby nie nastąpiło przedawnienie, zaczęłam przygotowywać dokumentację i natknęłam się w Internecie na informację, że zmieniły się zasady i teraz jest 6 lat na podjęcie działań. Czy obowiązują nas stare zasady, czy już nowe i sprawa się przedawniła?

Windykacja, egzekucja, długi, zajęcia komornicze - Porady prawne

Czasami, mimo naszych najlepszych starań, popadamy w kłopoty finansowe, a czasem to my mamy problem z odzyskaniem mienia albo środków finansowych, które powierzyliśmy osobie trzeciej lub firmie. W takich sytuacjach szukamy informacji na temat sposobów i procedur, które zapisane w polskim prawie służą rozwiązywaniu takich problemów. Zatem warto wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki, będąc w pozycji dłużnika, jaki i wierzyciela.


W Serwisie Ewindykacja24.pl zespół naszych prawników specjalistów publikuje dla Państwa porady prawne, które szczegółowo i przystępnie objaśniają zagadnienia postępowań egzekucyjnych, windykacji należności i upadłości konsumenckiej. Znajdą tu Państwo porady na temat nakazów zapłaty, e-sądu, zajęć komorniczych, licytacji, a także przedawnienia długów.

Co ważne, prezentowane porady powstały na kanwie prawdziwych spraw, którymi zajmowali się nasi prawnicy. Pomogliśmy już wielu naszym klientom, nasz zespół specjalistów jest do Państwa dyspozycji.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »