Spłacanie długów od najnowszych zamiast od najstarszych

Mam zadłużenie w składkach ZUS od 1996 r. do 2005 r. Komornik prowadził egzekucję i wyegzekwował już 45 000 zł, ale komornik przekazywał pieniądze, a ZUS nie księgował najstarszych długów, tylko długi z lat późniejszych i narastały odsetki za stare długi. ZUS winą za to obarcza komornika, a ten – ZUS. Dług dalej jest, co mam robić?

Nadpłata długu, jak ją odzyskać?

W październiku otrzymałam nakaz zapłaty na kwotę ok. 3300 zł. W dniu 10 grudnia zapłaciłam część kwoty, tzn. 2000 zł przelewem na konto wierzyciela. W dniu 18 grudnia komornik zablokował moje konto na całą kwotę plus opłaty dodatkowe. Nie otrzymałam wtedy jeszcze pisma od komornika, o zajęciu dowiedziałam się w banku. Bank zdążył ściągnąć całą należność z mojego konta i przekazać do komornika. Poinformowałam komornika telefonicznie, że część kwoty była już wcześniej przelana na konto wierzyciela, on jednak poinformował mnie, że wniosek był na taką kwotę i tę kwotę ściągnął i zakończył egzekucję, natomiast o zwrot nadpłaty 2000 zł powinnam się ubiegać u mojego wierzyciela. Wysłałam odpowiednie wezwanie do wierzyciela, ale do tej pory nie otrzymałam ani żadnej odpowiedzi, ani zwrotu nadpłaconej kwoty. Proszę o poradę, jakie powinnam podjąć kroki, aby otrzymać z powrotem nadpłaconą kwotę długu.

Oszczędzenie przed licytacją domu

Rodzice przepisali dom na brata, który obecnie przebywa w ZK (tata nie żyje, mama – osoba niepełnosprawna, I-stopień). Zadłużenie brata to kwota ok. 15 tys. zł. Licytacji poza działkami rolnymi poddano również dom, w którym dożywotnio zamieszkanie powinien mieć rodzic (zapisano w akcie notarialnym). Oszacowana przez komornika wartość nieruchomości poddanych licytacji to ok. 138 tys. zł. Jaka jest szansa oszczędzić przed licytacją choć sam dom? W razie sprzedaży całości, w drodze licytacji, co dzieje się z kwotą ponad zadłużenie?

Wpis hipoteki przymusowej dla wierzytelności

Jestem wierzycielem. Posiadam wyrok z klauzulą wykonalności. Przeprowadzona egzekucja okazała się bezskuteczna. Dłużnik posiada nieruchomość z wpisaną na pierwszym miejscu hipoteką bankową. Chcę dokonać wpisu hipoteki przymusowej dla wierzytelności stwierdzonej wyrokiem na drugim miejscu, aby zabezpieczyć ewentualną sprzedaż nieruchomości bez mojej wiedzy. Nieruchomość jest współwłasnością dłużnika i jego żony, która z długiem nie ma nic wspólnego (dług dotyczy firmy męża). Uzyskałam zatem wyrok kolejny ustanawiający rozdzielność majątkową dłużnika i jego żony. Czy to wystarczy, aby sąd wieczystoksięgowy wpisał moją hipotekę na 1/2 udziału w nieruchomości, czy też muszę uzyskiwać dodatkowy podział tej nieruchomości na udziały przez sąd?

Powrót z zagranicy a stary dług

Po jakim czasie przedawniają się długi i czy trzeba składać jakiś wniosek o przedawnienie? Mieszkamy od 12 lat za granicą i chcielibyśmy kiedyś wrócić do Polski, kupić jakąś nieruchomość… Czy komornik będzie mógł ją zająć? Czy możemy dokonać zakupu na dzieci niepełnoletnie lub jedno pełnoletnie, a drugie nie? Czy wtedy komornik zajmie nieruchomość za dług jednego z rodziców?

Czy jest możliwość dowiedzenia się, które z kredytów się nie przedawniły?

Przed wyjazdem z Polski (ponad 10 lat temu) nie uregulowałem wszystkich kredytów i teraz chciałbym dowiedzieć się ile jestem winny. Czy jest możliwość dowiedzenia się, które z kredytów się nie przedawniły, tak aby nie naruszyć czasu przedawnienia?

Dom kupiony na spółkę z dzieckiem a egzekucja z udziałów

Przed 2 laty kupiłam dom na spółkę z córką – udziały po połowie. Córka nie pracowała, dlatego na zapłatę jej połowy domu dokonałam darowizny w formie przelewu bankowego. Obecnie córka mieszka z chłopakiem i cały czas biorą pożyczki – chwilówki. Dług wynosi już ponad 10 tys. zł. Jak wyjść z tej sytuacji?

Egzekucja długów od małżonków pozostających w separacji

Jestem od 12 lat w separacji (sąd), wcześniej wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko mojej żonie, później również przeciwko mnie z ograniczeniem mojej odpowiedzialności do majątku wspólnego. Teraz komornik wysłał do mnie i do niej zawiadomienie o wszczęciu egzekucji długów. Co powinienem zrobić?

Jak postąpić, aby nie płacić niezasłużonych zaległości alimentów?

Za mną wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, alimenty na dziecko i alimenty na byłą żonę. Z tego co wiem po 5 latach, o ile była żona nie złoży o przedłużenie alimentów, następuje wygaśniecie świadczenia. Jednak komornik wszczął egzekucję zaległych alimentów oraz żąda bieżącej wpłaty. Na moją informację, że świadczenie na byłą żonę wygasło poinformował mnie, że nie przyjmie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego i musi mieć wyrok sądu w sprawie umorzenia świadczenia. Jak postąpić, aby nie płacić niezasłużonych zaległości alimentów? Jeśli mam wystąpić do sądu to o co? Jeśli wystąpić do komornika to też w oparciu o co?

Ochrona dziedziczonego majątku przed komornikiem

Mam obecnie 45 lat, żonę i dwie córki oraz jednego brata. W testamencie po rodzicach, zmarli w 2011 r. i 2013 r. mam dziedziczony cały majątek i testament został już w sądzie otwarty. Ja natomiast mam zajęcie komornicze i chciałbym cały majątek darować dwóm pełnoletnim córkom. Jak to zrobić, nie narażając się na utratę domu i przejęcie majątku przez komornika i czy to w ogóle jest możliwe?

Odpowiedzialność za długi alimentacyjne brata

Brat ma orzeczony wobec byłej żony obowiązek alimentacyjny na 2 swoich dzieci. Niestety nie reguluje tego zobowiązania, przez co narósł dług w wysokości około 80–90 tys. zł. Brat jest osobą niepracującą. Jest zameldowany w mieszkaniu rodziców i tam mieszka, zajmując jeden z pokoi. Nie jest właścicielem mieszkania, a jedynie z niego korzysta. Korzysta również z innych składników majątku rodziców: komputery, auta. W związku z powyższym chciałbym uzyskać informacje: 1. Czy możliwa jest egzekucja już istniejącego długu alimentacyjnego z majątku rodziców i z jakich zapisów prawa to wynika? 2. Czy możliwa jest egzekucja długu alimentacyjnego brata z mojego majątku i z jakich zapisów prawa to wynika? 3. Czy możliwe jest ustanowienie przez sąd obowiązku alimentacyjnego na dzieci brata wobec mnie lub rodziców i jak ewentualnie można się przed tym uchronić?

Informacja o ogromnych długach męża - jak się zabezpieczyć?

Od miesiąca mam informację o ogromnych długach męża. Okazało się, że jest hazardzistą. Pożyczał pieniądze od prywatnych osób, ma 280 tys. zł długu… Mamy wspólne mieszkanie na kredyt. Jak zabezpieczyć siebie i małoletnie dziecko przed długami męża? Jak zabezpieczyć mieszkanie? Nie mamy intercyzy.

Zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu świadczeń rentowych

Mam pytanie dotyczące opłaty RTV. Nie miałem podpisanej żadnej umowy z radiem i telewizją na świadczenie usług. Dzisiaj dostałem zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu moich świadczeń rentowych przez Pocztę Polską. Rzekome zaległości istnieją od pięciu lat. Czy jest to poprawne działanie ze strony Poczty Polskiej?

Zabezpieczenie nieruchomości i odzyskanie długu

Otrzymałam z sądu klauzulę wykonalności dla wierzytelności. Niestety dłużnik nie pracuje i jedynym majątkiem, który posiada jest nieruchomość wspólna. Współwłaścicielem jest były małżonek. Nie mogę starać się o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko byłemu małżonkowi dłużnika, ponieważ nie jestem w stanie udowodnić, że odbyło się to za jego zgodą. Czy jest sposób na zabezpieczenie nieruchomości i odzyskanie długu w takiej sytuacji?

Odpowiedzialność męża za kredyty wzięte przed rozdzielnością majątkową

Rok temu otworzyłam działalność gospodarczą. W tym czasie mieliśmy z mężem wspólnotę majątkową. Pół roku temu przeprowadziliśmy rozdzielność, przepisując działkę, którą posiadaliśmy na męża i mąż zaczął budowę domu za kredyt hipoteczny zaciągnięty na niego. Jeszcze przed zawarciem rozdzielności wzięłam parę kredytów, o których mąż nie wie (część była na mnie, a część na firmę). Po zawarciu rozdzielności zaciągnęłam kredyt na rozwój firmy. Co się stanie, jeśli zaczęłyby się jakieś problemy ze spłatą kredytów? Czy mąż będzie za coś odpowiadał?

Wpadłam w pętlę kredytową

Wpadłam w pętlę kredytową. Pół roku temu zaufałam firmie oddłużeniowej, która zamiast mi pomóc pogłębiła mój dług (prawie dwukrotnie). Moje wynagrodzenie nie pozwala spłacać bieżących rat. Firmy windykacyjne i banki upominają się o wpłaty. Moja sytuacja z dnia na dzień się pogarsza. Mam mieszkanie własnościowe. Czy komornik może zająć tę nieruchomość? Czy jest możliwość skonsolidowania takiego zadłużenia?

Kolejność zajmowania pieniędzy na koncie

Rozpocząłem pracę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie netto 3000 zł. Mam zasądzone alimenty 1200 zł (jest wyrok) i płacę je regularnie. Dodatkowo na drugie dziecko płacę alimenty 700 – według umowy ustnej z byłą partnerką (bez wyroku). Jednocześnie mam spory dług wobec US, na który jest nakaz i dwa zajęcia konta bankowego wielokrotnie przewyższające moje zarobki. Czy mogę jakoś obronić pieniądze przeznaczone na alimenty przed zajęciem? Pewnie po pierwszej wypłacie US wejdzie na moją pensję u pracodawcy? Czy wtedy będzie zajmował moje pobory i w banku i u pracodawcy?

Oddanie części pożyczki - jak otrzymać całość?

Pożyczyłem byłem dziewczynie łącznie 45 tys. zł w ciągu 1,5 roku. Nie mieliśmy umowy pisemnej, pozostały tylko rozmowy na portalu społecznościowym (w załączniku). Oddała mi część pożyczki - 30 tys. zł, reszty nie chce – twierdzi, że to była moja dobra wola. Jak mogę doprowadzić do otrzymania zwrotu całej pożyczki?

Sąd właściwy do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w sprawie o zapłatę wierzytelności

Czy sąd rejonowy w Warszawie jest sądem właściwym do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w sprawie o zapłatę moich wierzytelności (przeterminowane zadłużenie na karcie kredytowej) przeciwko mojej małżonce (wspólnota majątkowa małżeńska), która posiada miejsce zamieszkania w Poznaniu i moim zdaniem do sądu w tym mieście powinna trafić ta sprawa? Dodam jeszcze, że powód, którym jest fundusz sekurytyzacyjny, ma siedzibę właśnie w Warszawie.

Szansa na odzyskanie pożyczonych pieniędzy

Znajomy pożyczył ode mnie kilka tysięcy złotych i miał je oddać za kilka dni. Parę razy dzwonił, przesuwał termin, przysyłał SMS-y. Potem kontakt się urwał. Nie znam jego aktualnego adresu (podobno przeprowadził się do innej miejscowości), mam tylko jego numer telefonu i SMS-y, które do mnie wysłał. Czy jest szansa na odzyskanie pożyczonych pieniędzy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »