Odsetki od alimentów

• Data: 2024-02-14 Autor: Michał Berliński

Egzekucja zaległych alimentów to temat wyjątkowo istotny i często spotykany w praktyce prawniczej. W artykule poruszymy kwestie związane z procesem egzekwowania odsetek od zaległych alimentów, zarówno w sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne nadal trwa, jak i w przypadkach, gdy zostało już zakończone. Wskażemy, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie dochodzić swoich praw, a także wyjaśnimy, jakie przeszkody mogą pojawić się na drodze do uzyskania należnych środków. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Jadwigi.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odsetki od alimentów

Pani Jadwiga w 2013 roku wystąpiła do komornika o ściągnięcie zaległych alimentów z 10 lat, ale nie pomyślała o odsetkach. Komornik wyegzekwował zgłoszoną kwotę. W styczniu tamtego roku syn pani Jadwigi, już dorosły, zgłosił do komornika kolejną wymaganą zaległość (niestety tylko trzy lata wstecz), ale już z należnymi odsetkami. Pani Jadwiga zapytała nas, czy przysługują mu również odsetki od tych alimentów ściągniętych wcześniej.

Egzekucja zaległych alimentów

Temat, który poruszyła pani Jadwiga, jest problematyczny z uwagi na fakt, iż nie posiadam zbyt wielu danych. Nie wiem przede wszystkim, czy postępowanie u komornika sądowego dalej się toczy. Jeśli tak, to wystarczy, że pani Jadwiga złoży u niego wniosek o rozszerzenie egzekucji o odsetki należne od należności alimentacyjnych, a ten wyliczy te odsetki, a w zasadzie zrobi to za niego system informatyczny do obsługi kancelarii, a następnie zawiadomi dłużnika alimentacyjnego i będzie egzekwował należność wraz z odsetkami. Jeśli zaś postępowanie egzekucyjne zostało już zakończone, to sprawa jest troszkę trudniejsza.

Ważna jest kwestia, o co pani Jadwiga wnosiła u komornika. Jeśli bowiem tylko o alimenty zaległe, to komornik powinien zwrócić pani Jadwidze wyrok sądowy – odnotowując na nim wynik egzekucji i wskazując, jaka należność została wyegzekwowana – oraz wskazać datę zakończenia postępowania. Jeśli jednak z jakichś przyczyn komornik nie zwrócił pani Jadwidze tego wyroku, to aby skierować sprawę ponownie do egzekucji, pani Jadwiga musi odzyskać ten wyrok lub sprawę złożyć u tego samego komornika, wskazując, że tytuł wykonawczy znajduje się w aktach sprawy i podać jej sygnaturę. Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Odsetki od należności głównej bezsprzecznie należą się pani Jadwidze.

Zobacz też: Odsetki od alimentów u komornika

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odsetki od nieuiszczonych alimentów

Jak obliczyć odsetki od alimentów? Wskazać należy jedynie, że może być spory problem z określeniem ich wysokości. Odsetki bowiem liczone są od każdej kwoty alimentów, począwszy od daty jej wymagalności, aż do daty jej spełnienia, w tym przypadku wyegzekwowania przez komornika sądowego. Nie wiem, jakie to były kwoty, natomiast odsetki mogą stanowić całkiem pokaźną kwotę. Należy jednak pamiętać, że trzeba dokładnie wskazać ich wysokość. W wyrokach zasądzających alimenty odsetki są najczęściej w wysokości ustawowej, która również na przestrzeni lat ciągle się zmieniała. Aktualnie odsetki ustawowe wynoszą 5%, a odsetki ustawowe za opóźnienia 7%. Nie wiem, z jakiego okresu jest roszczenie, więc nie mogę wskazać, jaka wysokość odsetek obowiązywała wtedy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przedawnienie odsetek od należności alimentacyjnych

Warto również wskazać, że odsetki za spóźnione alimenty mogą ulec przedawnieniu. Jednak ten zarzut podnosić może dłużnik alimentacyjny w toku postępowania sądowego, po zgłoszeniu tego zarzutu w powództwie przeciw egzekucyjnym, które musi zostać wytoczone przed właściwym sądem. Zarzut przedawnienia bada sąd, nie zaś komornik. Odsetki traktowane jako świadczenie powtarzające się z reguły przedawniają się z upływem 3 lat, ale także i w tym przypadku można ten termin przerwać np. poprzez skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Wskazać oczywiście należy, że dłużnik może, ale nie musi skierować sprawy do sądu i nie musi podnosić zarzutu przedawnienia.

Podsumowując, nie ma przeszkód prawnych do wniesienia wniosku do komornika sądowego celem egzekucji odsetek od należności alimentacyjnych, wskazując we wniosku datę wymagalności poszczególnych rat oraz termin ich spełnienia, w ten sposób prawidłowo ustalona zostanie kwota należnych odsetek za alimenty, bowiem, jak wiadomo, odsetki dalej nie rosną, skoro należności zostały już uregulowane. Najłatwiej w mojej ocenie sprawę będzie złożyć do tego samego komornika, ponieważ ten w swoim systemie ma daty wyegzekwowania konkretnych należności. Jednak nie ma przeszkód natury prawnej, aby wniosek złożyć u innego komornika.

W pytaniu pani Jadwigi jest kilka wątpliwości, o których pisałem powyżej, dlatego też, jeśli po przeczytaniu mojej opinii pani Jadwiga będzie mieć dodatkowe pytania, może je śmiało zadać, abyśmy mogli wszystko doprecyzować i szczegółowo wyjaśnić.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek Anny i zaległych alimentów

Anna przez kilka lat nie otrzymywała od swojego byłego męża należnych alimentów na utrzymanie ich wspólnego dziecka. Po wielu nieudanych próbach polubownego rozwiązania problemu zdecydowała się na egzekucję komorniczą. Złożyła wniosek o rozszerzenie egzekucji o odsetki za okres, w którym alimenty nie były wypłacane. Dzięki dokładnej dokumentacji i terminowemu działaniu komornik szybko przystąpił do egzekucji zaległości wraz z odsetkami alimentacyjnymi, co znacznie poprawiło sytuację finansową Anny i jej dziecka.

 

Tomasz kontra przedawnienie

Tomasz, nieświadomy przysługujących mu praw, dopiero po kilku latach postanowił wyegzekwować zaległe alimenty od swojego ojca. Niestety, w międzyczasie część z należności alimentacyjnych uległa przedawnieniu. Z pomocą adwokata złożył wniosek do komornika. Dzięki tej sytuacji Tomasz zrozumiał, jak ważne jest bieżące monitorowanie swoich spraw i regularne podejmowanie kroków prawnych, by nie dopuścić do przedawnienia roszczeń.

 

Ewa zmienia komornika

Ewa, po niezadowalających wynikach egzekucji prowadzonej przez jednego komornika, postanowiła złożyć wniosek o przeniesienie sprawy do innego, bardziej skutecznego w jej ocenie. Wcześniej zebrała wszelkie potrzebne dokumenty, w tym tytuł wykonawczy, który znajdował się już w aktach sprawy u poprzedniego komornika. Nowy komornik, dysponując kompletną dokumentacją i jasnym wykazem zaległości wraz z odsetkami, szybko przystąpił do działań, które przyniosły Ewie oczekiwane rezultaty w postaci uregulowania zaległych alimentów wraz z odsetkami. 

Podsumowanie

Egzekucja zaległych alimentów oraz dochodzenie należnych odsetek to proces, który wymaga od wierzyciela nie tylko znajomości przepisów, ale również determinacji i cierpliwości. Jak pokazują przedstawione przykłady, kluczowe jest odpowiednie dokumentowanie roszczeń i terminowe działanie. Chociaż droga do uzyskania zaległych alimentów i odsetek może być skomplikowana, istnieją jasne procedury, które umożliwiają skuteczne dochodzenie swoich praw. 

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w egzekucji zaległych alimentów lub odsetek? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania niezbędnych pism. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, by pomóc Ci skutecznie dochodzić Twoich praw. Skontaktuj się z nami poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »