Odsetki od ściągniętych alimentów

Autor: Michał Berliński

W 2009 roku wystąpiłam do komornika o ściągnięcie zaległych alimentów z 10 lat, ale nie pomyślałam o odsetkach. Komornik wyegzekwował zgłoszoną kwotę. W styczniu 2018 syn, już dorosły, zgłosił do komornika kolejną wymaganą zaległość (niestety tylko trzy lata wstecz), ale już z należnymi odsetkami. Czy przysługują mu również odsetki od tych alimentów ściągniętych wcześniej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odsetki od ściągniętych alimentów

Egzekucja zaległych alimentów

Temat, który Pani poruszyła, jest problematyczny z uwagi na fakt, iż nie posiadam zbyt wielu danych. Nie wiem przede wszystkim, czy postępowanie u komornika sądowego dalej się toczy. Jeśli tak, to wystarczy, że złoży Pani u niego wniosek o rozszerzenie egzekucji o odsetki należne od należności alimentacyjnych, a ten wyliczy te odsetki, a w zasadzie zrobi to za niego system informatyczny do obsługi kancelarii, a następnie zawiadomi dłużnika alimentacyjnego i będzie egzekwował należność wraz z odsetkami. Jeśli zaś postępowanie egzekucyjne zostało już zakończone, to sprawa jest troszkę trudniejsza. Ważna jest kwestia, o co Pani wnosiła u komornika. Jeśli bowiem tylko o alimenty zaległe, to komornik powinien zwrócić Pani wyrok sądowy, odnotowując na nim wynik egzekucji, wskazując, jaka należność została wyegzekwowana, oraz wskazać datę zakończenia postępowania. Jeśli jednak z jakichś przyczyn komornik nie zwrócił Pani tego wyroku, to aby skierować sprawę ponownie do egzekucji, musi Pani odzyskać ten wyrok lub sprawę złożyć u tego samego komornika, wskazując, że tytuł wykonawczy znajduje się w aktach sprawy i wskazać jej sygnaturę. Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Odsetki od należności głównej bezsprzecznie się Pani należą.

Zobacz też: Odsetki od alimentów u komornika

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odsetki od nieuiszczonych alimentów

Wskazać należy jedynie, że może być spory problem z określeniem ich wysokości. Odsetki bowiem liczone są od każdej kwoty alimentów, począwszy od daty jej wymagalności, aż do daty jej spełnienia, w tym przypadku wyegzekwowania przez komornika sądowego. Nie wiem jakie to były kwoty natomiast odsetki mogą stanowić całkiem pokaźną kwotę. Należy jednak pamiętać, że trzeba dokładnie wskazać ich wysokość. W wyrokach zasądzających alimenty odsetki są najczęściej w wysokości ustawowej – która również na przestrzeni lat ciągle się zmieniała. Aktualnie odsetki ustawowe wynoszą 5%, a odsetki ustawowe za opóźnienia 7%. Nie wiem, z jakiego okresu jest roszczenie, więc nie mogę wskazać, jaka wysokość odsetek obowiązywała wtedy.

Przedawnienie odsetek od należności alimentacyjnych

Warto również wskazać, że odsetki mogą ulec przedawnieniu. Jednak ten zarzut podnosić może dłużnik alimentacyjny w toku postępowania sądowego, po zgłoszeniu tego zarzutu w powództwie przeciw egzekucyjnym, które musi zostać wytoczone przed właściwym sądem. Zarzut przedawnienia bada sąd, nie zaś komornik. Odsetki traktowane jako świadczenie powtarzające się z reguły przedawniają się z upływem 3 lat, ale także i w tym przypadku można ten termin przerwać np. poprzez skierowanie sprawę do egzekucji komorniczej. Wskazać oczywiście należy, że dłużnik może, ale nie musi skierować sprawy do sądu i nie musi podnosić zarzutu przedawnienia.

Podsumowując, nie ma przeszkód prawnych do wniesienia wniosku do komornika sądowego celem egzekucji odsetek od należności alimentacyjnych, wskazując we wniosku datę wymagalności poszczególnych rat oraz termin ich spełnienia, w ten sposób prawidłowo ustalona zostanie kwota należnych odsetek, bowiem, jak wiadomo, odsetki dalej nie rosną, skoro należności zostały już uregulowane. Najłatwiej w mojej ocenie sprawę będzie złożyć do tego samego komornika, bowiem ten w swoim systemie ma daty wyegzekwowania konkretnych należności. Jednak nie ma przeszkód natury prawnej, aby wniosek złożyć u innego komornika.

W Pani pytaniu jest kilka wątpliwości, o których pisałem powyżej, dlatego też jeśli po przeczytaniu mojej opinii będzie Pani mieć dodatkowe pytania, proszę śmiało je zadać, abyśmy mogli wszystko doprecyzować i szczegółowo wyjaśnić.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »