Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co dalej po odroczeniu przybicia nieruchomości?

Autor: Tomasz Krupiński

W dniu wczorajszym uczestniczyłem w licytacji komorniczej nieruchomości, oferując najwyższą ofertę. Sąd odroczył przybicie do 2 maja.
Potrzebuję informacji, jak będzie dalej wyglądał ten proces i jakie czynności muszę wykonać do sfinalizowania transakcji. Kiedy należy uiścić opłatę u komornika? W jaki sposób wygląda przysądzenie i czy muszę w nim uczestniczyć ja lub pełnomocnik? Czy muszę składać jakieś deklaracje pisma w sądzie? Co należy wykonać po przysądzeniu, aby wykreślić wierzycieli z hipoteki? Kiedy mogę odebrać klucze do mieszkania od komornika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co dalej po odroczeniu przybicia nieruchomości?

Z opisanej przez Pana sytuacji nie wynika, by lokal był wciąż zamieszkiwany przez mieszkańców. To najprostsza sytuacja przy kupowaniu mieszkania na licytacjach komorniczych.

Odroczenie przybicia

Ogłoszenie przybicia można odroczyć, jeżeli zgłoszono skargę, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, jak również z innych ważnych przyczyn. Jeśli nie wniesiono zażalenia na postanowienie, to sąd stwierdza jego prawomocność. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wezwie Pana, aby w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania złożył Pan na rachunek depozytowy sądu cenę nabycia z potrąceniem rękojmi. Na Pana wniosek sąd może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia jednak nie dłuższy niż jeden miesiąc. Po udzieleniu przybicia na Pana musi Pan poczekać na jego uprawomocnienie się. Warto po przybiciu kontaktować się z sekretariatem sądu i pytać o to uprawomocnienie. Po uprawomocnieniu postanowienia uzyskuje Pan prawo do przysądzenia na swoją rzecz własności nieruchomości.

Zobacz też: Przybicie licytacji komorniczej

Dalsze postępowanie po przysądzeniu

Sąd z urzędu wydaje postanowienie o przysądzeniu własności i doręczy je Panu bez konieczności składania przez Pana jakiegokolwiek wniosku.

Następnie musi Pan poczekać na uprawomocnienie się tego postanowienia, gdyż tylko prawomocne postanowienie o przysądzeniu przenosi własność na Pana i jest tytułem do ujawnienia na Pana rzecz prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów.

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest również tytułem wykonawczym do wprowadzenia Pana w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Sprawa się komplikuje, gdy są tam lokatorzy, ale to już oddzielny wątek.

Co do wykreślenia hipoteki, to zgodnie z art. 1003 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreślenia w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów wszelkich praw, które według planu podziału wygasły. Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono złożenie całej ceny nabycia na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Czyli prawomocne postanowienie o przysądzeniu uprawnia Pana do wykreślenia wszelkich wpisów w KW. W tym celu wierzyciel musi złożyć stosowny wniosek do sądu prowadzącego księgę wieczystą.

Pan osobiście czy przez pełnomocnika nie musi uczestniczyć w „procesie” przysądzenia. Zazwyczaj odbywa się to na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Pan już niczego nie musi składać w sądzie, a klucze może Pan odebrać, mając prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. To komplet wiedzy, jaką musi Pan posiadać, by zakończyć proces zakupu mieszkania na licytacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »