Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi, pożyczki, kredyty - Porady prawne

Zaciąganie długów, a następnie ich niespłacanie naraża osobę zobowiązaną na dodatkowe konsekwencje finansowe w postaci odsetek ustawowych i karnych, a także kosztów postępowania egzekucyjnego. Ostatecznie może to prowadzić do zajęcia mienia i jego sprzedaży w licytacji. Pożyczki czy kredyty zaciągane w instytucjach finansowych, gdy nie są spłacane i gdy nie ma z czego ich wyegzekwować, często zostają sprzedane firmom windykacyjnym, które przez wiele lat mogą podejmować próby ściągnięcia wierzytelności, tym samym nie dopuszczając do ich przedawnienia.

Strona: 1 2


Opublikowane: 2024-06-21

Czy stracę mieszkanie z powodu niespłaconego długu w banku?

Czy stracę mieszkanie z powodu niespłaconego długu w banku?

Mam egzekucję komornika z powodu niespłacanego w terminie kredytu w banku na kwotę ok. 100 tys. zł. Czy komornik może zabrać mi mieszkanie, które jest warte ok. 200 tys., ale jest na nim hipoteka urzędu miasta, bo było wykupione od miasta? Hipoteka na...

Opublikowane: 2024-06-18

Odrzucenie spadku po wuju

Odrzucenie spadku po wuju

Właśnie się dowiedziałem, że mogę odziedziczyć długi po moim zmarłym wujku (zmarł rok temu). Miał dwóch synów i troje wnuków – wszyscy zrzekli się spadku. Jego rodzice i rodzeństwo dawno nie żyją. Jestem synem brata wuja. Czy również muszę się zrzec spadku...

Opublikowane: 2024-06-18

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Chciałbym się dowiedzieć, co mam zrobić, gdzie i jak, aby uniknąć sytuacji, że ojciec pociągnie mnie do odpowiedzialności za jego długi lub inne sprawy, roszczenia finansowe. Ojciec opuścił nas, gdy miałem 2 lata, teraz mam 30 i nie widziałem ojca i nie widzę do...

Opublikowane: 2024-06-12

Zaciąganie pożyczek przez osobę chorą psychicznie

Zaciąganie pożyczek przez osobę chorą psychicznie

Mieszkam za granicą. W Polce mam mamę, która mieszka ze swoimi dwoma braćmi. Cała trójka leczy się w zakładzie psychiatrycznym. Pobierają renty chorobowe. Każde z nich ma poważne zadłużenie w różnych bankach. Komornik sądowy ściąga część należności...

Opublikowane: 2024-06-12

Jak zabezpieczyć rodzinę przed długami alkoholika?

Jak zabezpieczyć rodzinę przed długami alkoholika?

Mój teść jest alkoholikiem, nie wyraża zgody na leczenie, więc mamy w planach zgłoszenie go do komisji alkoholowej w MOPS-ie. Jego choroba trwa od kliku lat, jednak ostatnio dowiedzieliśmy się, że zaciągnął kredyt w banku. Nie wiadomo, na jaką kwotę, ale obawiam...

Opublikowane: 2024-03-27

Jak zabezpieczyć się przed długami dorosłych dzieci?

Jak zabezpieczyć się przed długami dorosłych dzieci?

W obliczu rosnących długów dorosłych dzieci, wiele rodzin staje przed wyzwaniem ochrony własnego majątku. Prawo oferuje jednak szereg rozwiązań, które mogą skutecznie zabezpieczyć rodziców przed niechcianym dziedziczeniem finansowych problemów ich potomków. W niniejszym artykule...

Opublikowane: 2024-03-14

Czy komornik może zająć majątek rodziców za długi syna?

Czy komornik może zająć majątek rodziców za długi syna?

Mieszkam z żoną i synem w mieszkaniu, które jest naszą małżeńską współwłasnością. Syn jest osobą pełnoletnią. Niestety jest zadłużony w wielu bankach i nie jest w stanie spłacić wszystkich zobowiązań. Od miesiąca pracuje. Co zrobić, jakie...

Opublikowane: 2024-03-13

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej? 5 kroków

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej? 5 kroków

Opóźnienia w płatnościach to powszechny problem. Kiedy trwają zbyt długo, mogą wzbudzać uzasadniony niepokój. Dlatego nic dziwnego, że w sieci znajdziemy setki artykułów o odzyskiwaniu należności od kontrahentów. Jednak co zrobić, gdy...

Opublikowane: 2024-02-22

Odpowiedzialność małżonka za długi zaciągnięte przed ślubem

Odpowiedzialność małżonka za długi zaciągnięte przed ślubem

W zawieraniu małżeństwa, poza aspektami emocjonalnymi, istotne są również kwestie finansowe. Pary często zastanawiają się, czy ponoszą odpowiedzialność za długi partnera zaciągnięte przed ślubem. W niniejszym artykule omawiamy tę kwestię. Wyjaśniamy również,...

Opublikowane: 2024-02-06

Wykreślenie przedawnionego długu z BIG

Wykreślenie przedawnionego długu z BIG

W dzisiejszych czasach, kiedy zadłużenie staje się coraz częstszym problemem wielu przedsiębiorców i osób prywatnych, niezwykle ważną kwestią jest zrozumienie zasad przedawnienia roszczeń majątkowych. Dodatkowo warto wiedzieć, kiedy można znaleźć się na liście BIG...

Opublikowane: 2024-01-21

Wezwanie do zapłaty przedawnionego długu

Wezwanie do zapłaty przedawnionego długu

Przedawnienie roszczenia o zapłatę to istotny aspekt prawniczy mający na celu ochronę dłużników przed nadmiernie długim dochodzeniem wierzytelności przez wierzycieli. Takie wezwania do zapłaty przedawnionego długu ...

Opublikowane: 2024-01-16

Jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją?

Jak zabezpieczyć nieruchomość przed egzekucją?

Zadłużenie może stać się problemem nie tylko z własnej winy, ale również z różnych nieprzewidzianych sytuacji życiowych. Ostatecznością jest egzekucja nieruchomości. Jak się przed nią zabezpieczyć? Taki właśnie problem opisała nam pani Maja,...

Opublikowane: 2024-01-13

Przedawnienie należności z tytułu składek ZUS

Przedawnienie należności z tytułu składek ZUS

Przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jest zagadnieniem istotnym dla wielu osób. W Polsce, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, składki społeczne przedawniały się po upływie 10 lat od dnia ich...

Opublikowane: 2024-01-11

Przedawnienie pożyczki prywatnej bez umówionego terminu spłaty

Przedawnienie pożyczki prywatnej bez umówionego terminu spłaty

Dłużnik, który unika spłaty prywatnej pożyczki , stawia wierzyciela w niepewnej sytuacji. W polskim prawie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu po dziesięciu latach, liczonych od momentu, gdy stają się wymagalne. W przypadku pożyczek, jeśli termin...

Opublikowane: 2024-01-07

Wezwanie do zapłaty czesnego za studia a przedawnienie

Wezwanie do zapłaty czesnego za studia a przedawnienie

Kwestia terminu przedawnienia czesnego za studia jest zagadnieniem skomplikowanym, budzącym liczne kontrowersje. Przez lata w Polsce trwał spór dotyczący tego, czy w przypadku roszczeń związanych z czesnym za studia należy stosować trzyletni, czy może dziesięcioletni...

Opublikowane: 2024-01-07

Mąż wziął kredyt bez zgody żony, co zrobić?

Mąż wziął kredyt bez zgody żony, co zrobić?

W artykule omawiamy, jakie są konsekwencje zaciągania zobowiązań finansowych bez zgody współmałżonka w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Analizowana sytuacja dotyczy przypadku pani Marty, gdy jej mąż zaciągnął...

Opublikowane: 2023-12-31

Jak odzyskać nadpłatę u komornika?

Jak odzyskać nadpłatę u komornika?

W artykule omówione zostaną zasady wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika, proces ten inicjowany jest na podstawie wniosku wierzyciela i dołączonego do niego tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności. Skupimy się na rolach i obowiązkach komornika,...

Opublikowane: 2023-12-30

Niespłacony kredyt a zarzut wyłudzenia

Niespłacony kredyt a zarzut wyłudzenia

Współczesne systemy prawne często wprowadzają różne ramy czasowe dla przedawnienia roszczeń cywilnych i karalności przestępstw. W artykule szczegółowo omawiamy te kwestie w kontekście polskiego prawa, skupiając się na przypadku zaciągnięcia i niespłacania kredytu. Z...

Opublikowane: 2023-12-30

Odsetki od długu po śmierci dłużnika

Odsetki od długu po śmierci dłużnika

Gdy ktoś bliski odchodzi, pozostawiając nie tylko majątek, ale i zobowiązania finansowe, istotne staje się zrozumienie prawnych aspektów dziedziczenia długu. Proces ten reguluje Kodeks cywilny, który określa zasady przejścia praw i obowiązków zmarłego na spadkobierców,...

Opublikowane: 2023-12-24

Darowizna a długi darczyńcy

Darowizna a długi darczyńcy

W artykule tym omówimy, jak darowizna majątku od teściów może oddziaływać na sytuację prawną córki i zięcia, zwłaszcza w kontekście długów teściów. Skupimy się na analizie skargi pauliańskiej – instrumentu prawnego, który ma na celu ochronę wierzycieli i...

Opublikowane: 2023-12-11

Kredyt zaciągnięty na siebie dla innej osoby

Kredyt zaciągnięty na siebie dla innej osoby

Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na rzecz innej osoby bywa ryzykowne. Przed podjęciem takiej decyzji należy dobrze się zastanowić. Niniejszy artykuł szczegółowo wyjaśnia, jakie mogą być konsekwencje prawne wzięcia kredytu na rzecz kogoś innego, oraz przedstawia...

Opublikowane: 2023-12-07

List gończy za długi, kredyty i pożyczki

List gończy za długi, kredyty i pożyczki

W obliczu globalnej mobilności wiele osób zastanawia się nad konsekwencjami niespłaconych zobowiązań finansowych przy przekraczaniu granic. Pani Ilona napisała do nas, że kilka lat temu opuściła Polskę, niestety w kraju pozostawiła po sobie liczne długi. Teraz...

Opublikowane: 2023-11-12

Problem ze spłatą kredytu na samochód

Problem ze spłatą kredytu na samochód

Na zakup samochodu potrzebowałem więcej gotówki, więc wziąłem kredyt gotówkowy. W dowodzie rejestracyjnym jestem jedynym właścicielem pojazdu (nie ma wpisanego baku). Jednak w umowie kredytowej jest zapis o zabezpieczeniu kredytu (załączam). Mam problem ze spłatą...

Opublikowane: 2023-09-29

Pogorszenie sytuacji finansowej a niedawno zaciągnięty kredyt na mieszkanie

Pogorszenie sytuacji finansowej a niedawno zaciągnięty kredyt na mieszkanie

Koleżanka ma kredyt hipoteczny na mieszkanie i wiele innych zobowiązań. Kredyt spłaca od kilku miesięcy, nie było jeszcze przeniesienia własności u notariusza (akt notarialny). Koleżanka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, zamierza złożyć wniosek...

Opublikowane: 2023-09-15

Czy będę musiała spłacać długi syna alkoholika?

Czy będę musiała spłacać długi syna alkoholika?

Mój syn jest alkoholikiem, nie pracuje, leczył się, ale wrócił do alkoholu. Pod moją nieobecność wyprzedał z domu różne przedmioty. Ma długi, kredyty, które ja spłacałam, ale jestem emerytką i nie mogę dalej płacić. Ponadto rozwiódł się z żoną i starałam się płacić...

Opublikowane: 2023-09-13

Hipoteka ustanowiona na udziale dłużnika w nieruchomości

Hipoteka ustanowiona na udziale dłużnika w nieruchomości

Nieruchomość posiada trzech współwłaścicieli. Otrzymaliśmy wypis z ksiąg wieczystych, z którego wynika, że jeden ze współwłaścicieli narobił długów i ustanowiono hipotekę (przymusową) na kwotę prawie 80 tys. zł. Jak to rzutuje na pozostałych...

Opublikowane: 2023-09-08

Zwrot pożyczki na konto osoby trzeciej

Zwrot pożyczki na konto osoby trzeciej

Pożyczyłem od żony 80 tys. zł i złożyłem odpowiednie oświadczenie PCC-3 w urzędzie skarbowym. Z żoną mamy rozdzielność majątkową. Czy mogę dokonywać zwrotu tych środków na konto osoby trzeciej, co wiąże się z realizacją ugody sądowej żony z tą...

Opublikowane: 2023-09-06

Jak odzyskać dług od nierzetelnego kontrahenta?

Jak odzyskać dług od nierzetelnego kontrahenta?

Odzyskanie długu od nierzetelnego kontrahenta to wyzwanie, z którym wielu przedsiębiorców musi się zmierzyć w trakcie prowadzenia swojej działalności. Jest to poważne zagrożenie dla stabilności firmy, a każdy dzień zwłoki może prowadzić do coraz większych strat. Z tym...

Opublikowane: 2023-09-01

Przedawnienie należności głównej i odsetek - stary dług a zmiany w przepisach

Przedawnienie należności głównej i odsetek - stary dług a zmiany w przepisach

Mam nakaz zapłaty z maja 2004 r., który dotyczy niespłaconego przeze mnie kredytu bankowego. Ten mój dług następnie zakupiła firma windykacyjna i teraz ona jest wierzycielem. Dług obejmuje kwotę główną wraz z odsetkami do dnia zapłaty, opłatę sądową oraz...

Opublikowane: 2023-08-25

Jak uzyskać zwrot pożyczki udzielonej bez zachowania formy pisemnej?

Jak uzyskać zwrot pożyczki udzielonej bez zachowania formy pisemnej?

Mam dłużnika, który pożyczył ode mnie pieniądze w kwocie 4000 zł (umowa ustna) w 2018 roku i miał oddać całość wraz z prowizją od pożyczki w wysokości 1000 zł do końca 2019 roku. Zastrzegłem, że jeżeli nie zwróci pożyczki w terminie, to...

Opublikowane: 2023-08-11

Postępowanie spadkowe zainicjowane przez wierzyciela spadkobiercy

Postępowanie spadkowe zainicjowane przez wierzyciela spadkobiercy

Dłużnik wraz z żoną byli właścicielami kilku nieruchomości w ramach małżeńskiej wspólnoty majątkowej, czyli w udziałach po połowie. Żona dłużnika zmarła, nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Czy wierzyciel może zainicjować postępowanie...

Opublikowane: 2023-08-02

Dług spółki lata po jej zamknięciu

Dług spółki lata po jej zamknięciu

Byłem kiedyś wspólnikiem w spółce cywilnej (zawieszenie działalności w 2013 r., wykreślenie 2015 r.). Przed 2013 r. mieliśmy zaległość za usługi telekomunikacyjne – jakieś 500 zł (abonament). Jak to bywa w życiu, ja o tym zapomniałem (większość...

Opublikowane: 2023-07-28

Zatajenie zastawu rejestrowego na samochodzie w celu uzyskania pożyczki

Zatajenie zastawu rejestrowego na samochodzie w celu uzyskania pożyczki

Wpadłam w spiralę długów. Chciałabym ogłosić upadłość konsumencką, ale mam obawy, co może wyniknąć z faktu, że podałam w oświadczeniu nieprawdę. Chodzi o to, że wzięłam pożyczkę pod zastaw rejestrowy mojego auta. Po jakimś czasie zgłosił się do...

Opublikowane: 2023-07-19

Wprowadzenie się zadłużonego syna do domu rodziców

Wprowadzenie się zadłużonego syna do domu rodziców

Syn z dziećmi zamierza zamieszkać w domu rodziców. Syn posiada długi. Jaką zawrzeć umowę z synem, aby mógł być zameldowany i małoletnie dzieci również i jednocześnie nie narażać rodziców i ich majątku na egzekucję komorniczą za długi syna? Dom...

Opublikowane: 2023-07-14

Wezwania do zapłaty po wielu latach

Wezwania do zapłaty po wielu latach

W dniu wczorajszym wyjęłam ze skrzynki na listy korespondencję. List ekonomiczny (absolutnie nie polecony) z ZTM. Moje pytanie jest takie, jak walczyć z instytucją, która po 10 latach występuje o klauzulę wykonalności. Jest jeszcze kilka nakazów bez klauzuli. Czy to...

Opublikowane: 2023-06-07

Jak zmusić znajomego do zwrotu pożyczki?

Jak zmusić znajomego do zwrotu pożyczki?

Pożyczyłem znajomemu z pracy pieniądze – 800 zł, otrzymał je przelewem bankowym z mojego konta. Omawialiśmy warunki pożyczki na Messengerze – zachowałem korespondencję. Znajomy miał mi zwrócić pieniądze po miesiącu, gdy otrzyma wypłatę. Tymczasem minęło...

Opublikowane: 2023-05-24

Zrzeczenie się spadku w imieniu dzieci po terminie

Zrzeczenie się spadku w imieniu dzieci po terminie

W 2016 zmarł mój wujek. Wierzyciele za pośrednictwem sądu poszukują kogoś, kto spłaci długi zmarłego. Ja zrzekłem się spadku po wujku w terminie, niestety, nie zdążyłem tej sprawy załatwić wobec moich nieletnich dzieci. Teraz sąd włączył je do postępowania. Co mogę...

Opublikowane: 2023-05-12

Przywrócenie prawa do lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia

Przywrócenie prawa do lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia

Teść zmarł miesiąc temu. Wtedy okazało się, że rodzice mają zadłużone mieszkanie spółdzielcze na ok. 72 tys. zł, z czego połowa to odsetki sądowe i komornicze, a drugie pół to zadłużenia za czynsz itp. Teściowej Zadłużone mieszkanie w spadku....

Opublikowane: 2023-05-03

Czy rodzice odpowiadają za długi pełnoletniego dziecka?

Czy rodzice odpowiadają za długi pełnoletniego dziecka?

Czy za długi 35-letniego syna my, rodzice i jego rodzeństwo odpowiadamy? Czy musimy spłacać jego długi? Co zrobić, żeby jego długi nie przechodziły na rodzinę? Nie jesteśmy zamożni i nie stać nas na to.

Opublikowane: 2023-04-26

Konsekwencje ucieczki przed długami za granicę

Konsekwencje ucieczki przed długami za granicę

Moja siostra zaciągnęła kredyty w bankach, straciła pracę i musiała wyjechać za granicę. Ma problem ze spłatą rat, bo jest tego bardzo dużo. Co jej grozi, jeśli wyprowadzi się za granicę, nie wróci do Polski i nie będzie spłacać kredytów? Dodam, że nie ma...

Opublikowane: 2023-04-21

Wspólny kredyt hipoteczny, jak się zabezpieczyć?

Wspólny kredyt hipoteczny, jak się zabezpieczyć?

Mam kredyt hipoteczny na mieszkanie wraz z żoną (1/2) oraz obcą osobą (1/2). Do spłaty jest około 175 tysięcy złotych. Chciałbym spłacić wcześniej swoją część ze względu na odsetki. Wiem, że po spłaceniu swojej części dla banku będę dalej współudziałowcem (wraz...

Opublikowane: 2023-01-02

Dochodzenie zapłaty od spadkobierców zmarłego dłużnika

Dochodzenie zapłaty od spadkobierców zmarłego dłużnika

Prowadzona jest egzekucja, w trakcie której zmarł dłużnik. Komornik zawiesił postępowanie egzekucyjne. Złożyłem informację do komornika, że będę dochodził należności od spadkobierców dłużnika. Komornik umorzył postępowanie z rzekomego wniosku od wierzyciela, że...

Opublikowane: 2022-12-19

Mandat na skradzioną legitymację - jak nie płacić mandatu?

Mandat na skradzioną legitymację - jak nie płacić mandatu?

Kilka lat temu skradziono mi legitymację. Później wystawiono na nią mandat w komunikacji miejskiej. Mam problem z firmą windykacyjną, która odkupiła dług, choć przecież takie roszczenie przedawnia się po roku (?). Co mogę zrobić, żeby przestała mnie nękać...

Opublikowane: 2022-09-30

Odpowiedzialność małżonka za długi w urzędzie skarbowym

Odpowiedzialność małżonka za długi w urzędzie skarbowym

Mąż 10 lat temu otworzył bez mojej zgody działalność gospodarczą, w tej chwili jego dług w urzędzie skarbowym wynosi 500 tys. zł. W jaki sposób mogę być obciążona, jeżeli małżonek nie spłaca zadłużenia? Czy mój majątek osobisty (1/2 domu otrzymana...

Opublikowane: 2022-03-07

Pisma w sprawie długów od firmy windykacyjnej - co zrobić?

Pisma w sprawie długów od firmy windykacyjnej - co zrobić?

W grudniu firma windykacyjna przysłała matce pismo w sprawie długów (na ten moment na ponad 7 tys. zł) – o stanie zadłużenia i terminie płatności lub kontakcie z firmą w celu zawarcia ugody. Tydzień temu przyszło kolejne pismo, w którym...

Stary dług a przepisy przejściowe o przedawnieniu?

Stary dług a przepisy przejściowe o przedawnieniu?

Otrzymałem od komornika wezwanie w sprawie postępowania egzekucyjnego*, które toczyło się przeciwko mnie w latach 2010-2013. O ile się orientuję, obecnie roszczenia potwierdzone sądowym nakazem zapłaty przedawniają się po 6 latach. Czy w moim przypadku ten stary...

Wezwanie do spłaty zadłużenia osoby zmarłej

Wezwanie do spłaty zadłużenia osoby zmarłej

Dostałam pismo nadane na nazwisko mojego zmarłego ponad 3 lata temu męża z wezwaniem do spłaty zadłużenia. Nie jestem dokładnie zorientowana, o co chodzi, być może odsetki z banku po spłacie pożyczki (sprawa miała miejsce ok. 10 lat temu). Spadek po mężu nie...

Zabezpieczenie umowy pożyczki po jej udzieleniu

Zabezpieczenie umowy pożyczki po jej udzieleniu

Rok temu udzieliłem pożyczki i zawarłem umowę na 14 tys. zł. Umowy nie zabezpieczyłem deklaracją ani wekslem. Obawiam się, że dłużnik (członek rodziny) nie spłaci tego długu. Czy obecnie, czyli po udzieleniu pożyczki, możliwe jest jakieś zabezpieczenie tej umowy...

Odpowiedzialność za zagraniczne długi

Odpowiedzialność za zagraniczne długi

Mam pokaźne długi na kartach kredytowych za granicą, w Kandzie. W związku z pogorszeniem się mojego stanu zdrowia rozważam powrót do Polski. Czy w konsekwencji niespłacenia kart kredytowych Kanada będzie mnie szukać w Polsce i jakie czekają mnie...

Jak ściągnąć dług od członka rodziny?

Jak ściągnąć dług od członka rodziny?

Jak ściągnąć dług od członka rodziny? Jedyne kwity to zapis na messengerze i dowody przelewów.

Strona: 1 2

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »