Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak przesunąć termin drugiej licytacji nieruchomości?

Autor: Wioletta Dyl

Za 3 dni mam wyznaczony drugi termin licytacji nieruchomości. Czy jest jakiś sposób, żeby ją przesunąć w czasie? Kilka dni temu zapukał do mnie jakiś prawnik, mówiąc, że on ją przesunie w czasie, jeśli z nim podpiszę umowę na ochronę prawną na pół roku za 3 tys. zł. Jeśli jest taka możliwość, czy nie mogę sama złożyć takiego wniosku? Nie dość, że mam trudną sytuację, to dodatkowo muszę się obarczyć jakąś umową i dodatkowo płacić… Jeśli jakaś kancelaria może złożyć w moim imieniu wniosek o przesunięcie egzekucji, to czy ja sama nie mogę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak przesunąć termin drugiej licytacji nieruchomości?

Zasady licytacji komorniczej nieruchomości

Trzeba mieć na uwadze, że sama procedura licytacji jest procesem bardzo sformalizowanym. Informacje na temat zasad licytacji nieruchomości znajdziemy w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.). Wspomniany akt prawny w szczegółowy sposób reguluje zasady egzekucji z nieruchomości w artykułach 921-1013 K.p.c. Zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania egzekucyjnego, zajęcie nieruchomości jest dokonywane na wniosek wierzyciela, który uzyskał odpowiedni tytuł wykonawczy. Co prawda, przed zajęciem nieruchomości komornik wzywa dłużnika do spłaty zobowiązania i powiadamia, że w przeciwnym razie przystąpi do opisu oraz oszacowania wartości lokum, niemniej jednak jest to jedynie formalność, jeżeli niespłacany dług (np. kredyt hipoteczny) ma dużą wartość.

Przystąpienie komornika do opisu i oszacowania wartości lokalu czy domu

Zgodnie z przepisami K.p.c. nieruchomość formalnie staje się zajęta, gdy dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty. Brak uregulowania długu powoduje przystąpienie komornika do opisu i oszacowania wartości lokalu czy domu. Komornik, dokonując opisu i oszacowania, ocenia, czy wobec danej nieruchomości może być prowadzona egzekucja w trybie uproszczonym. a co za tym idzie, możliwa staje się sprzedaż z tzw. wolnej ręki. Na gruncie bowiem obecnych przepisów istnieje możliwość odwołania prowadzonej licytacji i sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości, ale jedynie w ściśle w określonych warunkach. Wymaga to odpowiednich działań, zgody komornika lub wniosku wierzycieli.

Z opisu wynikałoby jednak, że odbywa się normalna licytacja, a zatem komornik najwyraźniej uznał, że prowadzi egzekucję w trybie zwykłym, co oznacza, że nie ma możliwości sprzedaży z wolnej ręki.

W dalszym więc trybie działania przedmiotem przetargu staje się nieruchomość według stanu objętego opisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości przez komornika na terminie licytacyjnym. W przypadku nieruchomości sprzedaż zawsze przebiega w drodze publicznej licytacji.

Licytacja publiczna nieruchomości

Licytacja publiczna powinna odbyć się nie wcześniej niż 2 tygodnie po uprawomocnieniu się opisu oraz oszacowania nieruchomości lub wyroku będącego podstawą do wszczęcia egzekucji (decyduje data późniejszego uprawomocnienia). Komornik przynajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem licytacji powinien opublikować stosowne obwieszczenie. W pierwszej licytacji cena sprzedaży nieruchomości musi wynosić przynajmniej 3/4 jej oszacowanej wartości. Jeżeli pierwsza licytacja okaże się bezskuteczna, to wyznaczany jest drugi termin, a minimalna cena sprzedaży spada do 2/3 oszacowania. Brak chętnych podczas drugiej licytacji sprawia, że wierzyciel lub współwłaściciel może przejąć nieruchomość za 2/3 oszacowanej wartości. Jeśli nie dojdzie do przejęcia, to postępowanie egzekucyjne umarza się w stosunku do tej nieruchomości, a ponowna licytacja może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach.

Jak wynika z podanych informacji, Pani nieruchomość jest przed wyznaczeniem drugiej licytacji i pytanie brzmi: czy jest możliwość jej opóźnienia, przesunięcia w czasie.

Odwołanie terminu licytacji

Co do zasady, komornik nie może sam z siebie odwołać terminu licytacji. Mogą to zrobić jedynie wierzyciele (jeżeli jest ich kilku). Przy czym, jeśli jeden wierzyciel odstąpi od egzekucji, a drugi tego nie uczyni, to termin licytacji w dalszym ciągu będzie aktualny.

Trzeba zatem pamiętać, że egzekucja za każdym razem prowadzona jest na wniosek wierzyciela i to z wierzycielem należy rozmawiać. Jeżeli ma Pani środki na rozpoczęcie spłaty chociaż części długu, pozostaje Pani taka możliwość również co do komornika. Wynika to z tego, że o ile nie zaskarżyła Pani oszacowania dokonanego przez komornika, to przynajmniej teoretycznie mogłaby Pani wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na quasi-zbycie z wolnej ręki, pod warunkiem wpłaty pieniędzy komornikowi na poczet zadłużenia. Przepisy prawa nie znają takiego rozwiązania, ale jak zaznaczam, że teoretycznie być może byłoby to możliwe, o ile oczywiście dysponowałaby Pani „żelazną” kandydaturą nabywcy na zadłużoną nieruchomość (stąd środki na pokrycie długu). Być może sąd mógłby się zdecydować na postanowienie o zbyciu z wolnej ręki na rzecz wskazanej osoby nabywcy. Nie ukrywam, że w Pani sytuacji nie byłabym jednak optymistą. Licytacja (druga) wyznaczona jest za 3 dni, zatem biorąc pod uwagę ten termin, dokonanie wskazanego manewru może okazać się niemożliwe do realizacji. Proszę zauważyć, że została już przeprowadzona w zasadzie cała procedura związana z przeprowadzeniem licytacji, zatem jeżeli nie ma Pani pewnego kandydata, to raczej nie uda się powyższej koncepcji zrealizować. Niemniej przypuszczam, że właśnie w takim kierunku mogłaby próbować prowadzić działania firma, która oferowała Pani swoje usługi.

Hipotetycznie możliwa byłaby i taka sytuacja, że Pani jako dłużnik jeszcze przed licytacją zbywa nieruchomość i uiszcza dług u komornika (łącznie z jego wynagrodzeniem), o czym w dniu licytacji powiadamia sąd. To też byłoby możliwe, o ile nie pytałaby Pani o zgodę sądu, komornika czy wierzyciela, ponieważ tuż przed licytacją uzyskanie takiej zgody byłoby mało realne.

Wniosek do komornika o przesunięcie terminu licytacji nieruchomości

Pozostaje ostatnia możliwość, w postaci złożenia do komornika wniosku o przesunięcie terminu licytacji – oczywiście należałoby go wiarygodnie uzasadnić, na przykład tym, że w najbliższych dniach oczekuje Pani znacznego spadku, z którego spłaci Pani dług, albo że (j.w.) ma Pani nabywcę, gdzie po przeniesieniu własności nieruchomości na niego, spłaci Pani dług. Jeżeli ma Pani takie argumenty i przekona komornika, to być może komornik odwoła licytację, ale jest to ryzyko, które komornicy bardzo niechętnie na siebie biorą. Niemniej wykluczyć takiej możliwości nie mogę.

Jakie działania podjęłaby firma, trudno mi określić. Znam osoby, które z usług takich kancelarii były zadowolone, ale znam osoby będące wręcz przeciwnego zdania. Zatem decyzja należy do Pani, wziąwszy pod uwagę i to, czy kiedykolwiek ma Pani szansę spłaty długu i czy w związku z tym, czy na odroczeniu licytacji coś Pani zyskuje. Poza tym owa firma przynajmniej w zarysie powinna Pani przedstawić wstępny plan działania, a nie tylko zapewniać o swojej skuteczności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »