Rozliczenie komornika z dłużnikiem i zakończenie egzekucji

• Data: 2023-12-31 Autor: Wioletta Dyl

Artykuł omawia procedury związane z egzekucją komorniczą, od momentu wszczęcia egzekucji przez komornika aż po umorzenie postępowania po spłacie długu. Szczegółowo wyjaśnia role i obowiązki komornika, proces powiadamiania dłużnika o egzekucji oraz kroki podejmowane w przypadku spłaty zadłużenia. Porusza również kwestie związane z komunikacją między wierzycielem, dłużnikiem a komornikiem, podkreślając ważność odpowiedniej dokumentacji i procedur w przypadku całkowitej spłaty długu. Artykuł ten stanowi istotny przewodnik dla osób zaangażowanych w procesy egzekucyjne. Powyższe zagadnienia przedstawia na przykładzie sprawy pana Lucjana.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie komornika z dłużnikiem i zakończenie egzekucji

Pan Lucjan zwrócił się do nas z prośbą o pomoc, gdyż komornik zajął część emerytury jego mamy na poczet spłaty długu. Z wyliczeń pana Lucjana wynika, że po 5 latach spłacania pobrana kwota przekracza już znacząco kwotę zasądzoną w postępowaniu cywilnym wraz z kosztami sądowymi i kosztami egzekucji. Według pana Lucjana całe zadłużenie zostało już spłacone. Pan Lucjan zapytał nas, co można zrobić, aby zakończyć egzekucję i rozliczyć się z komornikiem.

Wszczęcie egzekucji przez komornika

Jak wiadomo, zadaniem komornika jest ściągnięcie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

Trzeba pamiętać, że komornik jest związany treścią wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji i nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. To podstawowa zasada. Wierzyciel kieruje sprawę do komornika sądowego i tylko wierzyciel może ją od niego wycofać.

Z chwilą przystąpienia do pracy, czyli wszczęcia egzekucji, komornik zawiadamia dłużnika o tym fakcie. Informuje, z jakiego tytułu i na rzecz kogo prowadzone jest postępowanie oraz jakich kwot dotyczy. Jeżeli wierzyciel wskazał zajęcie rachunku bankowego jako jeden ze sposobów prowadzenia egzekucji, to komornik nie może bez jego wniosku odstąpić od tej egzekucji. Podobnie wygląda egzekucja z wynagrodzenia, emerytury, renty, wierzytelności etc.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Spłata zadłużenia i umorzenie postępowania komorniczego

Komornik w pierwszej kolejności musi zaksięgować otrzymane wpłaty. Zazwyczaj zajmuje mu to kilka dni. Jeżeli faktycznie wszystko zostało opłacone (należność główna, wszystkie odsetki i koszty egzekucji), wtedy komornikowi przedkładane są akta do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Razem z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego komornik powinien uchylić wszystkie czynności egzekucyjne w sprawie, czyli w tym przypadku – zawiadomić wierzyciela, aby zwolnił rachunek bankowy spod zajęcia. Pan Lucjan powinien się jednak upewnić, czy faktycznie doszło do całkowitej spłaty. Czasami wystarczy nie naliczyć odsetek za jeden dzień (kilka groszy) i egzekucja jest prowadzona dalej.

W normalnym trybie matka pana Lucjana powinna otrzymać pokwitowanie od wierzyciela, że swój dług zapłaciła. Jeżeli takie pokwitowanie posiadałaby, to mogłaby wezwać wierzyciela do umorzenia egzekucji, wskazując, że dług został zapłacony (nastąpiło rozliczenie komornika z dłużnikiem).

Natomiast sytuacja jest bardziej złożona, jeżeli matka pana Lucjana nie dysponuje żadnym dokumentem potwierdzającym spłatę długu. W takiej sytuacji, moim zdaniem, należałoby zwrócić się do komornika ze stosownym pismem (np. z wnioskiem do komornika o rozliczenie egzekucji komorniczej wzór), wzywającym do wykazania szczegółowego rozliczenia, i przesłania go w określonym w piśmie terminie (7 dni).

Jeżeli komornik nie odpowie na takie pismo – np. na wniosek do komornika o rozliczenie wpłat – to należy złożyć skargę na bezczynność. Z praktyki wiem, że jeżeli zadłużenie zostanie spłacone, należy jak najszybciej postępowanie zakończyć.

Po umorzeniu sprawy z powodu ściągnięcia długu (czy też jego dobrowolnej spłaty komornikowi) – komornik doręcza komplet pism.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Zajęcie konta bankowego

Pan Kowalski nie spłacał terminowo swojego kredytu. Komornik, na wniosek banku, zajął jego rachunek bankowy. Pan Kowalski nie był świadomy, że saldo jego konta zostanie zamrożone, co spowodowało problemy z codziennymi transakcjami. Dopiero po spłaceniu zaległości bankowej, po kilku tygodniach, komornik umorzył postępowanie i konto pana Kowalskiego zostało odblokowane.

 

Egzekucja z wynagrodzenia

Pani Nowak zalegała z opłatami czynszu. Wierzyciel, po wysłaniu kilku monitów, zwrócił się do komornika, który wszczął egzekucję z jej wynagrodzenia. Każdego miesiąca pewna część pensji pani Nowak była automatycznie przekazywana wierzycielowi. Po kilku miesiącach, kiedy zadłużenie zostało uregulowane i nastąpiło rozliczenie komornika z wierzycielem, pani Nowak otrzymała od komornika pismo o zakończeniu egzekucji, a jej pensja wróciła do pełnej wysokości.

 

Spłata długu i komplikacje z umorzeniem postępowania

Pan Józef spłacił swoje zadłużenie, jednak nie otrzymał od wierzyciela formalnego potwierdzenia spłaty. Egzekucja komornicza trwała, ponieważ brakowało dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązania. Dopiero po wysłaniu pisma do komornika o rozliczenie wpłat oraz naciskach na wierzyciela pan Józef otrzymał wymagane dokumenty, co umożliwiło umorzenie postępowania egzekucyjnego. 

Podsumowanie

Podsumowując, egzekucja komornicza jest skomplikowanym i często stresującym procesem zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli. Ważne jest zrozumienie roli komornika, który działa w granicach prawa i na podstawie wniosku wierzyciela. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i skuteczna komunikacja z pozostałymi uczestnikami postępowania to kluczowe elementy, które mogą zapobiec przyszłym nieporozumieniom i przyspieszyć rozwiązanie sprawy. Artykuł ten podkreśla znaczenie świadomości prawnej i odpowiedzialności finansowej w kontekście egzekucji komorniczej. 

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej egzekucji komorniczej? Skontaktuj się z nami! Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism i wniosków, aby ułatwić Ci przejście przez ten skomplikowany proces. Już dziś opisz nam swój problem w formularzu znajdującym się pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »