Procedura po licytacji komorniczej mieszkania

Autor: Marcin Sądej

Jak wygląda procedura po licytacji komorniczej mieszkania? Pięć dni temu na licytacji zostało sprzedane moje mieszkanie na wniosek banku, którego jestem dłużnikiem. Jest też drugi dłużnik, który, jak rozumiem, powinien otrzymać proporcjonalnie pewną część ponad dług. W kancelarii komorniczej powiedzieli mi, że spłata może potrwać nawet pół roku. Dlaczego? Zależy mi, aby ten drugi dłużnik otrzymał jak najszybciej część wpłaty. Do kiedy osoba, która wylicytowała mieszkanie, musi wpłacić całą kwotę? Kiedy staje się właścicielem? I jak wygląda moja sytuacja? Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i zaplanowany zabieg operacyjny. Czy obowiązuje mnie okres ochronny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Procedura po licytacji komorniczej mieszkania

Jak wygląda procedura po zakończonej licytacji komorniczej?

Kwestia, jak wygląda procedura po zakończonej licytacji komorniczej, została uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego (K.p.c.). Po zakończeniu licytacji sąd potwierdza wygraną licytanta poprzez tzw. przybicie. Przybicie następuje poprzez wydanie postanowienia na posiedzeniu jawnym. Przepis wskazuje, że postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po ukończeniu przetargu; ogłoszenie można jednak odroczyć najdalej na tydzień, jeżeli zgłoszono skargę, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, jak również z innych ważnych przyczyn. Jak zatem z powyższego przepisu wynika, postanowienie o przybiciu powinno zostać wydane zaraz po zakończeniu licytacji. Jeżeli na postanowienie o przybiciu nie wniesiono zażalenia, uprawomocnia się ono po 7 dniach.

Zobacz też: Kupiłem samochód co dalej

Postępowanie o przybiciu

W postanowieniu o przybiciu wymienia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę przetargu i cenę nabycia. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jeżeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości.

Po uprawomocnieniu się postanowienia nowy nabywca nieruchomości musi w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania uregulować wylicytowaną kwotę.

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przybiciu i wpłaceniu należnej kwoty przez nabywcę sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Od tego momentu własność nieruchomości przechodzi na inną osobę. Nowy właściciel zyskuje prawo do wyegzekwowania opuszczenia mieszkania lub domu i opróżnienia go z rzeczy. Również to postanowienie uprawomocnia się po upływie 7 dni od dnia wydania (chyba że wniesiono zażalenie).

Gdy postanowienie o przysadzeniu własności uprawomocni się, dochodzi także do sporządzenia przez komornika projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, który podlega zatwierdzeniu przez sąd. Zgodnie z art. 1035 K.p.c. – niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności komornik sporządza plan podziału.

Podsumowując, procedura wygląda w sposób następujący:

  1. Zakończenie licytacji.
  2. Sąd wydaje postanowienie o przybiciu, które uprawomocnia się po 7 dniach.
  3. W ciągu 14 dni od dnia wezwania nabywca musi uregulować cenę za nieruchomość.
  4. Sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, które uprawomocnia się po 7 dniach.
  5. Komornik sporządza plan podziału niezwłocznie po przysądzeniu własności.

Kwestia, jak długo będzie trwał podział z nieruchomości, niestety nie jest uregulowana w ustawie. Przepisy nie przewidują, w jakim czasie ma zostać przeprowadzony plan podziału. Jedynie art. 1028 K.p.c. stanowi, że jeżeli zarzutów nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzekucyjny przystąpi do wykonania planu. Faktycznie zatem może ona trwać 6 miesięcy, ale może również być to krótszy okres. Za każdym razem jest to kwestia indywidualna.

Przeczytaj też: Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji

Jak już mówiłam, nowy nabywca staje się właścicielem w momencie uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności. Jako że w polskim systemie prawnym nie można niechcianego lokatora eksmitować na bruk, należy takiej osobie zapewnić pomieszczenie tymczasowe, które wskaże odpowiednio sam lokator, wnioskodawca lub gmina. Komornik jest zobowiązany do zweryfikowania sytuacji majątkowej i rodzinnej osoby eksmitowanej w celu ustalenia, czy nie przysługuje jej prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego, czy też do innego pomieszczenia, w którym mógłby zamieszkać. W przypadku jego braku komornik zgłasza się do gminy, aby ta wskazała pomieszczenie tymczasowe dla dłużnika, która ma termin 6 miesięcy na odpowiedź.

Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Zakaz przeprowadzania eksmisji w okresie ochronnym nie dotyczy jednak przypadków, gdy powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego.

W świetle powyższego uważam, że przysługuje Pani okres ochronny.

Zobacz również: Termin wypłaty pieniędzy po licytacji komorniczej

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »