Co dalej po licytacji komorniczej mieszkania?

• Data: 2023-12-07 Autor: Marcin Sądej

Proces postępowania po zakończonej licytacji komorniczej w Polsce jest skomplikowany i wieloetapowy, zgodny z Kodeksem postępowania cywilnego. Od potwierdzenia wygranej licytanta przez sąd, poprzez uregulowanie wylicytowanej kwoty, aż do formalnego przekazania własności nieruchomości – każdy krok procedury ma kluczowe znaczenie. Tym razem o pomoc zwróciła się do nas pani Aleksandra, która znalazła się w trudnej sytuacji – jej mieszkanie zostało sprzedane na licytacji. Powodem jest dług, który posiada wobec banku. Pyta nas, kiedy wpłaty zostaną podzielone między wierzycieli. Do kiedy osoba, która wylicytowała mieszkanie, musi wpłacić całą kwotę? Kiedy staje się właścicielem? Dodatkowo pani Ola martwi się, jak wygląda jej sytuacja, zwłaszcza, że samotnie wychowuje dziecko i ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Przedstawiamy po kolei wszystkie formalności oraz wskazujemy możliwości ochrony dla naszej klientki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co dalej po licytacji komorniczej mieszkania?

Jak wygląda procedura po zakończonej licytacji komorniczej?

Kwestia, jak wygląda procedura po zakończonej licytacji komorniczej, została uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego (K.p.c.). Po zakończeniu licytacji sąd potwierdza wygraną licytanta poprzez tzw. przybicie. Przybicie licytacji komorniczej następuje poprzez wydanie postanowienia na posiedzeniu jawnym. Przepis wskazuje, że postanowienie o przybiciu licytacji ogłasza się niezwłocznie po ukończeniu przetargu; ogłoszenie można jednak odroczyć najdalej na tydzień, jeżeli zgłoszono skargę, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, jak również z innych ważnych przyczyn. Jak zatem z powyższego przepisu wynika, postanowienie o przybiciu powinno zostać wydane zaraz po zakończeniu licytacji. Jeżeli na postanowienie o przybiciu nie wniesiono zażalenia, uprawomocnia się ono po 7 dniach.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Postępowanie o przybiciu

W postanowieniu o przybiciu wymienia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę przetargu i cenę nabycia. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jeżeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości.

Po uprawomocnieniu się postanowienia nowy nabywca nieruchomości musi w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania uregulować wylicytowaną kwotę.

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przybiciu i wpłaceniu należnej kwoty przez nabywcę sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Od tego momentu własność nieruchomości przechodzi na inną osobę. Nowy właściciel zyskuje prawo do wyegzekwowania opuszczenia mieszkania lub domu i opróżnienia go z rzeczy. Również to postanowienie uprawomocnia się po upływie 7 dni od dnia wydania (chyba że wniesiono zażalenie).

Gdy postanowienie o przysadzeniu własności uprawomocni się, dochodzi także do sporządzenia przez komornika projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, który podlega zatwierdzeniu przez sąd. Zgodnie z art. 1035 K.p.c. – niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności komornik sporządza plan podziału.

Podsumowując, procedura wygląda w sposób następujący:

  1. Zakończenie licytacji.
  2. Sąd wydaje postanowienie o przybiciu licytacji komorniczej, które uprawomocnia się po 7 dniach.
  3. W ciągu 14 dni od dnia wezwania nabywca musi uregulować cenę za nieruchomość.
  4. Sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, które uprawomocnia się po 7 dniach.
  5. Komornik sporządza plan podziału niezwłocznie po przysądzeniu własności.

Kwestia, jak długo będzie trwał podział z nieruchomości, niestety nie jest uregulowana w ustawie. Przepisy nie przewidują, w jakim czasie ma zostać przeprowadzony plan podziału. Jedynie art. 1028 K.p.c. stanowi, że jeżeli zarzutów nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzekucyjny przystąpi do wykonania planu. Faktycznie zatem może ona trwać 6 miesięcy, ale może również być to krótszy okres. Za każdym razem jest to kwestia indywidualna.

Przeczytaj też: Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji

Jak już mówiłam, nowy nabywca staje się właścicielem w momencie uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności. Co dalej po licytacji? Jako że w polskim systemie prawnym nie można niechcianego lokatora eksmitować na bruk, należy takiej osobie zapewnić pomieszczenie tymczasowe, które wskaże odpowiednio sam lokator, wnioskodawca lub gmina. Komornik jest zobowiązany do zweryfikowania sytuacji majątkowej i rodzinnej osoby eksmitowanej w celu ustalenia, czy nie przysługuje jej prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego, czy też do innego pomieszczenia, w którym mógłby zamieszkać. W przypadku jego braku komornik zgłasza się do gminy, aby ta wskazała pomieszczenie tymczasowe dla dłużnika, która ma termin 6 miesięcy na odpowiedź.

Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Zakaz przeprowadzania eksmisji w okresie ochronnym nie dotyczy jednak przypadków, gdy powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego.

W świetle powyższego uważam, że przysługuje naszej klientce przysługuje okres ochronny.

Zobacz również: Termin wypłaty pieniędzy po licytacji komorniczej

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek pana Jana

Pan Jan wygrał licytację komorniczą mieszkania w Warszawie. Po potwierdzeniu przybicia przez sąd, Jan miał 14 dni na uregulowanie pełnej kwoty. Po wpłaceniu środków przez Jana sąd wydał postanowienie o przysądzeniu własności, które uprawomocniło się po tygodniu. Następnie Jan musiał zająć się kwestią eksmisji dotychczasowych lokatorów, którzy nie mieli innego lokalu mieszkalnego. Sprawa ciągnęła się kilka miesięcy, gdyż musiał współpracować z gminą w celu znalezienia lokalu tymczasowego dla eksmitowanych.

 

Historia Pani Katarzyny

Pani Katarzyna zakupiła na licytacji komorniczej dom na przedmieściach Krakowa. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu natychmiast uregulowała należną kwotę. Jednakże okazało się, że w domu nadal mieszka poprzedni właściciel. Pani Katarzyna musiała wówczas zainicjować procedurę eksmisji, która została odroczona ze względu na okres zimowy. W międzyczasie pani Katarzyna wynajmowała inną nieruchomość, czekając na możliwość wprowadzenia się do nowo nabytego domu.

 

Sytuacja Pana Michała

Pan Michał nabył na licytacji komorniczej apartament w centrum Gdańska. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności, okazało się, że nieruchomość była obciążona hipoteką. Pan Michał musiał skorzystać z pomocy prawnika, aby upewnić się, że jego prawa jako nowego właściciela zostaną należycie chronione. Ostatecznie, po długich negocjacjach z bankiem, udało się wyjaśnić sytuację i Michał mógł cieszyć się z zakupu bez dodatkowych obciążeń. 

Podsumowanie

Procedura po zakończonej licytacji komorniczej w Polsce jest procesem złożonym i wieloetapowym, który wymaga ścisłego przestrzegania przepisów prawa. Ważne jest zrozumienie prawnych aspektów tego procesu, zwłaszcza w kontekście praw lokatorów i możliwych komplikacji, takich jak eksmisje czy kwestie hipoteczne. 

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej dotyczącej licytacji komorniczych? A może zastanawiasz się, co po licytacji komorniczej? Nasi prawnicy są gotowi udzielić pomocy w tej tematyce.

Napisz do nas przez formularz kontaktowy – znajdziesz go pod tym tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »