Zablokowane konto za dług z przeszłości - sprzeciw od nakazu zapłaty

• Data: 2024-07-02 Autor: Katarzyna Bereda

Ku mojemu zaskoczeniu 2 godziny temu otrzymałam informację, że moje konto bankowe zostało zablokowane. Ze strony internetowej banku dowiedziałam się, o którego komornika chodzi i natychmiast tam zadzwoniłam. Poinformowano mnie, że jest przeciwko mnie nakaz zapłaty, ale co do samej sprawy mam się kontaktować z radcą z miasta X. Dodzwoniłam się do wskazanej kancelarii i okazało się, że jest to jakiś tytuł wykonawczy z 2016 r. wystawiony za wierzytelność dla operatora telekomunikacyjnego, a aktualnie ma ją jakiś fundusz. Przypisywany mi dług dotyczy firmy, którą prowadziłam do sierpnia 2014 r. Dowiedziałam się jeszcze, że wysyłano do mnie korespondencję, ale na adres nieaktualny od 2015 r. Nie mam pojęcia, co to za dług, czy rzeczywiście jest mój. Co powinnam zrobić, zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zablokowane konto za dług z przeszłości - sprzeciw od nakazu zapłaty

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym po terminie

Na podstawie przedstawionego opisu, jeżeli nie miała Pani wiedzy o istnieniu nakazu zapłaty, albowiem został on doręczony na adres, pod którym Pani nie zamieszkiwała, powinna Pani złożyć wniosek o przywrócenie terminu wraz ze sprzeciwem, a także wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, do sądu rejonowego, który wydał sporny nakaz zapłaty. Jeżeli do Pani nie dochodziły pisma w zakresie wszczęcia postępowania sądowego i wydania nakazu zapłaty, to powinna Pani w ciągu 7 dni od dnia powzięcia informacji o postępowaniu złożyć do sądu, który wydał niniejszy nakaz, wniosek o przywrócenie terminu wraz ze sprzeciwem. Zachowanie terminu 7 dni jest bardzo ważne, albowiem gwarantuje brak przedawnienia czynności.

Zgodnie z treścią art. 168 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.): Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Przepis art. 168 § 1 K.p.c. nie może być interpretowany w sposób rozszerzający, gdyż jest zasadą, że czynności procesowe powinny być dokonywane w terminie. O braku winy strony można zatem mówić tylko wtedy, gdy istniała jakaś przyczyna, która spowodowała uchybienie terminowi. Przyczyna taka zachodzi wówczas, gdy dokonanie czynności w ogóle (w sensie obiektywnym) było wykluczone, jak również w takich przypadkach, w których w danych okolicznościach nie można było oczekiwać od strony, by zachowała dany termin procesowy (post. SN z 9.1.2012 r., II UZ 46/11, Legalis).

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że brak zachowania terminu do wniesienie przez Panią sprzeciwu od przedmiotowego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, uznać należy za niezawiniony, albowiem korespondencja dochodziła na nieprawidłowy adres i nikt Pani nie przekazywał informacji. „Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, w tym wniesienia środka zaskarżenia, uzasadnia także nieprawidłowość w doręczeniu stronie pisma sądowego” (orz. SN z 25.11.1958 r., 1 CZ 172/58, RPiE 1959, Nr 4).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu

Zgodnie natomiast z treścią art. 169 § 2 K.p.c.: W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Warunkiem zasadności przywrócenia uchybionego terminu jest brak winy w niedokonaniu czynności podmiotu składającego wniosek o jego przywrócenie. Wnioskodawca we wniosku o przywrócenie uchybionego terminu powinien uprawdopodobnić, a nie udowodnić brak winy w uchybieniu terminu.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 12.5.2006 r. (V CZ 29/06, Legalis) – brak winy jako przesłanka przywrócenia terminu (art. 168 § 1 K.p.c.) nie może być oceniany w oderwaniu od ustawowego wymagania odnośnie do treści wniosku (art. 169 § 2 K.p.c.) wymagającego tylko uprawdopodobnienia, tj. przytoczenia twierdzeń i wskazania okoliczności uzasadniających przywrócenie terminu, z których wynika przekonanie o prawdziwości tych twierdzeń. Uprawdopodobnienie oznacza również złagodzenie rygorów dowodowych odnośnie do okoliczności usprawiedliwiających niedopełnienie czynności procesowej w terminie (por. także M. Sorysz, Terminy, s. 162 i cyt. tam literatura).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty

Z uwagi na powyższe, we wniosku o przywrócenie terminu powinna Pani wskazać na brak swojego zawinienia i niniejsze uzasadnić, wskazując, iż nigdy nie otrzymała Pani nakazu zapłaty, albowiem w dacie doręczenia nie mieszkała Pani pod tym adresem. Jednocześnie, wraz z wnioskiem należy dokonać uchybionej czynności, a więc załączyć także sprzeciw.

Na początek należy dowiedzieć się u komornika o sygnaturę akt sprawy sądowej, a następnie zrobić wgląd w akta sprawy w sądzie – tam pozna Pani pozew i nakaz zapłaty, i będzie mogła Pani złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Przykłady

Zablokowane konto bankowe

Pani Anna, właścicielka małej firmy, dowiedziała się o zablokowaniu swojego konta bankowego. Po skontaktowaniu się z komornikiem, odkryła, że przyczyną jest nakaz zapłaty wydany kilka lat temu za dług wobec operatora telekomunikacyjnego. Problem polegał na tym, że korespondencja była wysyłana na nieaktualny adres firmy, co sprawiło, że Anna nigdy nie była świadoma istnienia długu. Składając wniosek o przywrócenie terminu wraz ze sprzeciwem, Anna argumentowała, że brak korespondencji był niezawiniony, co pozwoliło jej na zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

 
Sporny dług

Pan Marek, który zakończył działalność gospodarczą w 2014 roku, był zaskoczony, gdy otrzymał informację o zadłużeniu wobec funduszu windykacyjnego. Dowiedział się, że dług dotyczy faktury za usługi telekomunikacyjne sprzed kilku lat. Marek twierdził, że nigdy nie otrzymał żadnej korespondencji dotyczącej tego długu, ponieważ była wysyłana na stary adres firmy. Z pomocą prawnika złożył wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu, argumentując, że nie miał wiedzy o sprawie z powodu nieaktualnych danych adresowych.

 
Brak korespondencji

Pani Katarzyna, pracownica korporacji, została poinformowana o blokadzie jej konta bankowego przez komornika. Okazało się, że istnieje przeciwko niej nakaz zapłaty za niezapłaconą fakturę sprzed kilku lat, gdy prowadziła działalność gospodarczą. Katarzyna nigdy nie otrzymała korespondencji dotyczącej nakazu, ponieważ zmieniła adres zamieszkania. Złożyła więc wniosek o przywrócenie terminu oraz sprzeciw, wyjaśniając, że brak korespondencji był niezawiniony. Dzięki temu udało jej się zawiesić postępowanie egzekucyjne do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Podsumowanie

W sytuacjach, gdy otrzymujemy informację o zablokowaniu konta bankowego z powodu spornego długu, który został wysłany na nieaktualny adres, kluczowe jest szybkie działanie. Składając wniosek o przywrócenie terminu oraz sprzeciw od nakazu zapłaty, możemy zawiesić postępowanie egzekucyjne i skutecznie bronić swoich praw. Ważne jest, aby w takich przypadkach dokładnie sprawdzić dokumenty i uzasadnić brak winy w nieodebraniu korespondencji.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism procesowych, aby skutecznie bronić Państwa praw w przypadku niesłusznych nakazów zapłaty i innych problemów prawnych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachowe wsparcie i szybkie rozwiązanie swojej sprawy. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r., sygn. akt II UZ 46/11
3. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1958 r., sygn. akt 1 CZ 172/58
4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2006 r., sygn. akt V CZ 29/06

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »