Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV

• Data: 2024-03-18 Autor: Katarzyna Siwiec

Czy faktycznie wystarczy wysłać do Poczty Polskiej jako odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV pismo z następującej treści: „W związku z otrzymanym pismem z UP nr (tu numer pisma) z dnia (data), na podstawie art. 73 K.p.a. wnoszę o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec mojej osoby roszczenia zawarte w w/w piśmie. Uwierzytelnione kopie proszę wysłać na mój adres pocztowy”? Czy lepiej zapłacić zaległe płatności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV

Prowadzenie egzekucji przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie tytułu wykonawczego

Ja sugerowałabym zapłacić. Wyjaśnię może, że jeżeli Pani nie zapłaci, najprawdopodobniej dojdzie do tego naczelnik urzędu skarbowego i będzie prowadził egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską, chyba że Pani dysponuje dowodem wyrejestrowania odbiornika, a poczta z jakichkolwiek powodów nie dysponuje dowodem jego zarejestrowania.

Z ustawy o opłatach abonamentowych, konkretniej z art. 2 ust  1 i 2 ustawy, wynika bowiem, że za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Pani miała go zarejestrowanego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opłaty abonamentowe ponoszone przez posiadaczy odbiorników telewizyjnych są świadczeniem przymusowym

Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2007 roku, sygn. akt III SA/Wa 2437/06 – w nieco innym kontekście, ale odzwierciedlającym ideę tych opłat – opłaty abonamentowe ponoszone przez posiadaczy odbiorników telewizyjnych w całej Polsce wiążą się ściśle z posiadaniem odbiorników telewizyjnych, a nie z korzystaniem z usług konkretnej telewizji. Są świadczeniem przymusowym i bezzwrotnym o charakterze publicznoprawnym, z góry nakierowanym na realizację określonych przez ustawodawcę celów. Stanowią pozabudżetowy dochód celowy o charakterze publicznoprawnym. Pogląd, że ww. opłaty nie stanowią wynagrodzenia za świadczone usługi, jest dopuszczalny.

Niezależnie zatem od tego, czy Pani z odbiornika w ogóle korzysta, czy nie, jeżeli jest on zarejestrowany, należy w zasadzie założyć, że opłata abonamentowa jest należna.

Niestety art. 5 ust 1 ustawy stanowi, że odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. I na tej podstawie Poczta uważa, że skoro odbiornik jest zarejestrowany to należy się abonament. Jeżeli zatem poczta dysponuje dowodem zarejestrowania abonament jest bezwarunkowo należny. Jedyne, co poczta winna posiadać, to dowód zarejestrowania odbiornika, może Pani napisać do poczty o wydanie kserokopii dowodu zarejestrowania, ale jeżeli poczta go ma – a tak jest w zdecydowanej większości przypadków – to nie wstrzyma to z jej strony działań zmierzających do przymusowej egzekucji zaległych opłat, więc to jest ryzyko, które musi Pani ponieść.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Brak dokumentu stanowiącego o wyrejestrowaniu odbiornika telewizyjnego

Pani może się obronić dowodem jego wyrejestrowania, ale to Pani musi wykazać, że taki fakt miał miejsce. Aby nie być gołosłowną, powołam się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 kwietnia 2016 r., wydany w sprawie I SA/Gl 985/15, gdzie sąd podkreślił, iż brak dokumentu stanowiącego o wyrejestrowaniu odbiornika telewizyjnego uzasadnia wszczęcie egzekucji administracyjnej opłaty abonamentowej.

Przykłady

Przypadek pana Jana Kowalskiego

Pan Jan otrzymał wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV. Zdecydował się wysłać do Poczty Polskiej pismo z prośbą o przedstawienie dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec niego roszczenia. Po kilku tygodniach otrzymał odpowiedź wraz z kopiami dokumentów potwierdzających, że jego telewizor był zarejestrowany. Jednak, ponieważ pan Jan mógł udowodnić, że sprzedał swój telewizor rok wcześniej, udało mu się uniknąć płatności, przedstawiając odpowiedni dokument sprzedaży.

 

Historia pani Anny Nowak

Pani Anna, przekonana o niekorzystaniu z telewizji ani radia, zignorowała wezwania do płacenia abonamentu RTV. Kiedy otrzymała tytuł wykonawczy, zdecydowała się jednak zapłacić zaległe płatności, aby uniknąć dalszych konsekwencji. Po zapłaceniu skontaktowała się z Pocztą Polską, aby dowiedzieć się, jak może wyrejestrować swoje urządzenia i uniknąć przyszłych opłat. Otrzymała szczegółowe instrukcje i od tego czasu nie otrzymuje już wezwań do płacenia abonamentu.

 

Doświadczenie Tomasza

Tomasz, nie posiadając ani telewizora, ani radia, został niespodziewanie wezwany do zapłaty abonamentu RTV. Zdeterminowany, by nie płacić za coś, z czego nie korzysta, wysłał odwołanie do Poczty Polskiej, domagając się dowodów na posiadanie przez niego zarejestrowanego odbiornika. W międzyczasie, zgłosił również sprawę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, aby uzyskać wsparcie w swojej sprawie. Po kilku miesiącach uciążliwych procedur, Tomasz uzyskał potwierdzenie braku podstaw do naliczania mu opłat abonamentowych, co zakończyło sprawę na jego korzyść.

Podsumowanie

W artykule omówiono kwestię odwołań od wezwań do zapłaty abonamentu RTV, podkreślając, że zapłata zaległości lub przedstawienie dowodów niekorzystania z odbiorników może uchronić przed konsekwencjami prawnymi. Przedstawione przykłady z życia wzięte ilustrują różne podejścia do rozwiązania problemu, od odwołań i udowodnienia braku posiadania odbiornika po zapłacenie zaległych opłat, co pokazuje złożoność i indywidualny charakter każdej sytuacji.

Oferta porad prawnych

Czy masz problem z wezwaniem do zapłaty abonamentu RTV? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i pomocy w przygotowaniu skutecznych pism odwoławczych. Nasz zespół doświadczonych prawników pomoże Ci obronić swoje prawa i uniknąć niepotrzebnych kosztów. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych - Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2007 roku, sygn. akt III SA/Wa 2437/06
4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Gl 985/15

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »