Czy komornik może zająć emeryturę rodzica za długi syna?

• Data: 2024-01-12 Autor: Marek Gola

W artykule omówimy kwestię odpowiedzialności rodziców za zadłużenie pełnoletniego dziecka. Często pojawiają się pytania dotyczące tego, czy rodzice mogą być obciążeni długami dorosłego dziecka, zwłaszcza gdy mieszka ono z nimi. Pragniemy wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującym prawem rodzice nie ponoszą odpowiedzialności za długi swojego pełnoletniego dziecka, chociaż mieszkają razem. Jednak sytuacja ta może się zmienić po śmierci syna, dlatego omówimy również, jak można uchronić się przed dziedziczeniem długów. Warto wiedzieć, że istnieją odpowiednie kroki prawne, które pozwalają rodzicom ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi dorosłego dziecka w przypadku dziedziczenia. Dodatkowo, dowiemy się, że komornik może dokonać oględzin miejsca zamieszkania dłużnika, ale istnieją sposoby na zabezpieczenie swojego majątku przed ewentualną egzekucją. Jako przykład do omówienia tych zagadnień posłuży nam sprawa, z jaką zwrócił się do nas pan Ryszard.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik może zająć emeryturę rodzica za długi syna?

Pełnoletni syn pana Ryszarda podpisał umowy z różnymi sieciami telefonii komórkowej na kwotę kilku tysięcy złotych (pobrał nowe telefony). Faktur jednak nie opłacił. Co bardzo dziwiło pana Ryszarda, podpisywano z nim umowy nawet bez zaświadczenia o zatrudnieniu, którego syn nie miał. Obawy pana Ryszarda dotyczą przede wszystkim świadczeń, które pobiera on i małżonka. Syn jest wprawdzie żonaty, ale nadal mieszka z nimi, a jego żona w innej miejscowości. Czy on i żona, jako rodzice dłużnika odpowiadają za jego długi? Czy taki stan rzeczy upoważnia komornika do zajęcia ich emerytur, bo są właścicielami mieszkania, w którym syn zamieszkuje i jest zameldowany?

Zadłużanie się przez pełnoletniego syna a odpowiedzialność rodziców

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że dłużnikiem wobec sieci telefonii komórkowej będzie syn pana Ryszarda, a nie jego rodzice bądź też małżonka. Dopóki syn żyje, pan Ryszard i jego żona nie mogą być obciążeni obowiązkiem spłaty zadłużenia ich syna, a już na pewno nie można uzyskać przeciwko nim tytułu wykonawczego, który by pozwalał na skierowanie przeciwko nim egzekucji.

Zobacz też: Czy komornik może zająć majątek rodziców za długi syna

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak uchronić się przed dziedziczeniem długów po synu?

Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby syn pana Ryszarda zmarł. Wówczas on i jego małżonka jako rodzice musieliby spadek odrzucić albo przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Innymi słowy, jeżeli do 6 miesięcy od ewentualnej śmierci syna jego rodzice nie złożyliby oświadczenia o odrzuceniu spadku, wówczas dziedziczyliby po nim spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji ich odpowiedzialność ograniczyłaby się do wysokości aktywów spadku. Na przykład jeżeli syn posiada majątek w kwocie 10 tys. zł, a długi wynoszą 30 tys. zł, to pan Ryszard wraz z żoną odpowiadaliby jedynie do 10 tys. zł. Osobiście jednak uważam, że dla takiej kwoty warto odrzucić spadek, albowiem sam spis inwentarza jest dosyć kosztowny, długotrwały, a i tak, jak pokazuje praktyka, zawsze wierzyciele uważają, że są traktowani nierówno i wówczas sprawy ich spłaty ciągną się latami. Wierzyciele bowiem często próbują wymusić spłatę całego zadłużenia, nie bacząc na postanowienie sądu w tym zakresie.

Powołanie do spadku pana Ryszarda i jego żony jako rodziców wynika z treści art. 932 § 1 K.c., zgodnie z którym w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Jeżeli syn pana Ryszarda nie ma dzieci, wówczas razem z jego żoną do spadku z mocy ustawy powołani są jego rodzice.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć konto matki za długi syna

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Oględziny miejsca zamieszkania dłużnika przez komornika

Skoro syn pana Ryszarda zamieszkuje w domu rodziców, to komornik może owszem dokonać oględzin miejsca jego zamieszkania i zająć przedmioty stanowiące jego własność, ale mniemam, że syn takowych nie posiada, a jeżeli posiada, to znajdują się w jednym miejscu. Nadto, jeżeli pan Ryszard i jego żona posiadają dokumenty potwierdzające zakup wyposażenia mieszkania, należy je zachować i zabezpieczyć na wypadek, gdyby komornik za jakiś czas, dysponując tytułem wykonawczym prowadził egzekucję przeciwko synowi. Wtedy rodzice dłużnika będą mogli wykazać w prosty sposób, że są właścicielami znajdujących się w mieszkaniu ruchomości.

Zobacz również: Czy rodzice muszą spłacać długi dorosłego syna

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1

Katarzyna, matka dwudziestoletniego syna Marcina, dowiaduje się, że jej syn podpisał umowy z różnymi firmami telekomunikacyjnymi, zadłużając się na kilka tysięcy złotych. Mimo że Marcin mieszka z matką, on jest jedynym dłużnikiem, a Katarzyna nie musi ponosić odpowiedzialności za długi syna.

 

Przykład 2

Po śmierci swojego pełnoletniego syna Piotra, Elżbieta i Jan odkrywają, że dziedziczą po nim spadek. Otrzymują radę, że mogą przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co ograniczy ich odpowiedzialność za długi syna do wartości aktywów spadku. Postanawiają skorzystać z tej możliwości, aby uniknąć spłaty jego zadłużeń.

 

Przykład 3

Komornik po otrzymaniu tytułu wykonawczego podejmuje próbę egzekucji długów syna Michała, który mieszka z rodzicami. Jednak rodzice Michała starannie zachowali dokumenty potwierdzające zakup wyposażenia mieszkania, co pozwala im zabezpieczyć swoje mienie przed ewentualną egzekucją komorniczą.

 

Podsumowanie

Artykuł ten wyjaśnił, że pełnoletni syn nie obciąża odpowiedzialnością finansową swoich rodziców za własne długi, nawet jeśli z nimi mieszka. Jednak po jego ewentualnej śmierci rodzice mogą dziedziczyć jego długi, chyba że zdecydują się przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Ponadto omówiono również możliwość działań komornika w przypadku zadłużenia syna zamieszkującego z rodzicami oraz sposoby na zabezpieczenie majątku przed ewentualną egzekucją. Warto mieć świadomość swoich praw i obowiązków w takich sytuacjach, aby skutecznie chronić swoje finanse i mienie.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych porad prawnych online w zakresie odpowiedzialności rodziców za długi dorosłych dzieci lub pomocy w sporządzeniu odpowiednich pism prawnych, skorzystaj z naszych usług. Nasi doświadczeni prawnicy są gotowi udzielić Ci wsparcia i rozwiązać Twoje problemy prawne. Skontaktuj się z nami poprzez formularz umieszczony pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »