Komornik pobrał więcej niż wynosi zobowiązanie, co robić?

• Data: 2023-05-09 Autor: Marek Gola

Mam zajęcie komornicze za zaległości czynszowe sprzed lat. Gmina z związku z zadłużeniem mieszkania skierowała wniosek do sądu o nakaz zapłaty, a następnie sprawę oddała do komornika w celu egzekucji zadłużenia. Nie mieszkam tam od 6 lat, zostali moi bracia, którzy nadal nie regulują opłat. Ostatnio okazało się, że kwota zadłużenia u komornika jest trzykrotnie wyższa niż w gminie. Według urzędnika, z którym wyjaśniałem tę sprawę, prawdopodobnie dług, na który został wydany nakaz, został w gminie spłacony (u komornika wciąż widnieje zadłużenie z nakazu), a przelewami od komornika spłacany jest dług, który aktualnie narasta w związku z niepłaceniem przez moich braci czynszu. Nikt jednak w gminie nie był w stanie wyjaśnić, jak to możliwe, że dług, na który nie został wydany nakaz zapłaty, jest spłacany przez komornika z zajętych mi pieniędzy, mimo że do powstałego zadłużenia już nie należę? W jaki sposób mogę odzyskać pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komornik pobrał więcej niż wynosi zobowiązanie, co robić?

Zaległości czynszowe za mieszkanie gminne

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności należy wezwać zarządcę – gminny zarząd mienia komunalnego – do przedłożenia pełnego i kompletnego zestawienia zaległości wraz z rozbiciem na miesiące oraz kwoty. To z kolei pozwoli ustalić, jakiej wysokości zadłużenie występuje, a następnie porównać je z nakazem zapłaty, który został wobec Pana wydany. Dysponując wymienionymi danymi, będzie Pan mógł ustalić, kto i na jakiej podstawie dokonuje potrąceń. Ma to istotne znaczenie, gdyż komornik – o ile prowadzi egzekucję z nakazu zapłaty, przekazując wyegzekwowane od Pana środki na rzecz zarządcy nieruchomości – nie może wskazywać, jakoby dotyczyły one innego okresu.

W tytule przelewu powinna się znajdować sygnatura akt komorniczych. Sygnatura z kolei powoduje, że zarządca zgodnie z przepisami nie ma prawa zakwalifikować wpłaty na inne należności aniżeli te, które wynikają z nakazu zapłaty.

Kilka długów u tego samego wierzyciela — kolejność spłaty

Istotne znaczenie ma tu art. 451 K.c., zgodnie z którym dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego. Nie można jednak mówić o braku oświadczenia co do tego, który dług ma być spełniony, albowiem to komornik prowadzi egzekucję z danego tytułu wykonawczego. Stąd tak ważne jest ustalenie powyższego, a także jakie tytuły przelewu komornik wpisuje, przekazując środki zarządcy nieruchomości – wierzycielowi.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwrot nienależnie pobranych środków

Zatem w tej sprawie kluczowe jest dokonanie zestawienia rozliczenia administracji z komornikiem. Jeśli okaże się, że spłacił Pan więcej, niż to wynosiło z nakazu zapłaty, to oczywiście przysługiwać będzie Panu roszczenie o zwrot nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami. Podkreślam – administracja nie ma prawa przyjmować środków, które jej się nie należą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »