Czy komornik może zająć rzeczy konkubiny w wynajmowanym mieszkaniu?

• Data: 2024-06-10 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam dług wynikający z niespłaconego kredytu. Komornik próbował wejść na rachunek bankowy, jednak moje zatrudnienie na 1/4 etatu utrudniło mu wyegzekwowanie długu. Obecnie jestem z nim umówiony na oględziny w mieszkaniu, które wynajmuję wraz z konkubiną. W mieszkaniu, poza kilkoma rzeczami, które należą do właścicieli mieszkania, jest telewizor, który nabyła partnerka na raty około 1 rok temu. Jakie są szanse, że w zasadzie jedyna wartościowa rzecz zostanie w posiadaniu partnerki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik może zająć rzeczy konkubiny w wynajmowanym mieszkaniu?

Zajęcie ruchomości w mieszkaniu dłużnika

Zasadniczo komornik nie może zająć przedmiotu należącego do osoby trzeciej. Wystarczy aby Pana partnerka dysponowała jakimkolwiek dowodem zakupu telewizora – paragon, faktura dowód spłaty kredytu. Cokolwiek co świadczy o tym, że telewizor jest jej.

W innym przypadku, gdy komornik mimo wszystko to zajmie – nie: zabierze fizycznie, tylko zajmie przez czynność faktyczną, która wyraża się w naklejeniu nalepki z informacją o egzekucji, należy złożyć powództwo.

Zgodnie z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych”.

Zobacz też: Czy komornik może wejść do wynajmowanego mieszkania

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naruszenie praw osoby trzeciej w postępowaniu egzekucyjnym.Żądanie zwolnienia od egzekucji

Osoba trzecią jest w rozumieniu art. 841 K.p.c. każda osoba (poza dłużnikiem egzekwowanym), której prawa zostały naruszone w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego.

Pozew powinien zawierać żądanie zwolnienia od egzekucji, natomiast okolicznością uzasadniającą je, a więc podstawą powództwa, jest naruszenie prawa osoby trzeciej przez to, że skierowano egzekucję do zajętego przedmiotu. Skierowanie egzekucji do zajętego przedmiotu może naruszać takie prawa podmiotowe osoby trzeciej, jak:

  • własność,
  • współwłasność,
  • użytkowanie wieczyste,
  • użytkowanie ruchomości lub praw,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • prawa wynikające z zasad współżycia społecznego.

W orzecznictwie najczęściej występującą podstawą omawianego powództwa jest twierdzenie, że osoba trzecia jest właścicielem lub współwłaścicielem zajętego przedmiotu, jeżeli egzekucję wszczęto na wniosek wierzyciela innego współwłaściciela rzeczy (orzeczenie SN z dnia 31 grudnia 1948 r., sygn. akt Lu C 476/48, PN 1949, nr 5–6, s. 484).

Na tej podstawie przedmiot zostanie wykluczony z egzekucji.

Przykłady

 

Telewizor partnerki

Anna i Piotr wynajmują razem mieszkanie. Piotr ma długi, a komornik planuje przeprowadzić oględziny. Anna niedawno kupiła nowy telewizor na raty, który jest jedyną wartościową rzeczą w mieszkaniu. Komornik przyszedł, oznaczył telewizor naklejką zajęcia. Anna przedstawiła fakturę zakupu i dowody spłaty rat, co pozwoliło jej na złożenie powództwa o zwolnienie telewizora z egzekucji. W sądzie udowodniła, że telewizor jest jej własnością, co spowodowało wykluczenie go z egzekucji.

 

Laptop współlokatorki

Kasia mieszka z Wojtkiem, który ma długi. Komornik przyszedł na oględziny do wynajmowanego mieszkania i zobaczył laptop, który był prezentem od rodziców Kasi na urodziny. Komornik oznaczył laptop jako zajęty. Kasia nie miała faktury, ale miała wiadomość e-mail od rodziców z informacją o zakupie i potwierdzenie płatności. Złożyła powództwo o zwolnienie laptopa z egzekucji i sąd uwzględnił jej argumenty, wykluczając laptop z zajęcia.

 

Sprzęt AGD od współlokatorki

Joanna i Marcin wynajmują razem mieszkanie. Marcin jest zadłużony i komornik przyszedł na oględziny. W mieszkaniu znajdują się nowoczesne urządzenia AGD, które należą do Joanny, kupione na jej nazwisko. Komornik oznaczył te urządzenia. Joanna przedstawiła faktury zakupu na swoje nazwisko i złożyła powództwo. Sąd uznał, że urządzenia AGD należą do Joanny, więc zostały zwolnione z egzekucji.

Podsumowanie

 

Komornik nie może zająć przedmiotów należących do osoby trzeciej, takich jak partnerka dłużnika, jeśli ta osoba przedstawi odpowiednie dowody własności. W przypadku zajęcia mienia osoby trzeciej, możliwe jest złożenie powództwa o zwolnienie przedmiotu od egzekucji, co zazwyczaj kończy się pozytywnie, jeśli właściciel przedmiotu udowodni swoje prawa.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, aby skutecznie chronić Twoje prawa przed komornikiem. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc i wsparcie w każdej sytuacji prawnej. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »