Czy komornik może wejść do domu rodziców?

• Data: 2024-01-22 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Kiedy dług pozostaje niespłacony pomimo uzyskania wyroku sądowego wierzyciel staje przed koniecznością podjęcia radykalnych kroków – wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi. Jest to jednak trudna i stresująca sytuacja. Podobnej doświadczył pan Piotr, który prowadzi działalność gospodarczą (firma jednoosobowa) w Warszawie, ale zarejestrowaną ma ją w Katowicach, bo tam jest zameldowany (dom jego rodziców, do którego nie posiada żadnych praw majątkowych). Niestety nie posiada własnej nieruchomości. W 2012 r. powstał z jego winy dług, który wraz z kosztami sądowymi i komorniczymi wynosi kilkanaście tysięcy złotych. Ostatnio pojawił się u jego rodziców komornik w asyście. Nasz klient pyta, czy komornik ma prawo powadzić w tym miejscu czynności. Fizycznie nie mieszka u rodziców 10 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik może wejść do domu rodziców?

Wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi i wizyta komornika w domu rodziców dłużnika

Jeżeli po uzyskaniu wyroku sądowego (w którym zasądzono określoną należność pieniężną) dłużnik nadal nie reguluje swojego długu – wierzyciel może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności po to, aby stał się tytułem wykonawczym.

Posiadając już wyrok z klauzulą wykonalności, wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Wniosek składa się do komornika, który jest organem egzekucyjnym. Zgodnie z art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego we wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione przez dłużnika, czyli zapłatę określonej kwoty pieniężnej. Oprócz należności przysługującej wierzycielowi od dłużnika, we wniosku należy podać również zasądzone przez sąd koszty procesu, ponieważ dłużnik zobowiązany jest również do ich zwrotu. Ponadto we wniosku wierzyciel musi wskazać sposób egzekucji, czyli sposób, w jaki komornik ma doprowadzić do zaspokojenia wierzyciela. Przepisy postępowania egzekucyjnego wymieniają kilka sposobów egzekucji. W przypadku egzekwowania należności pieniężnych są to:

  • egzekucja z ruchomości,
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
  • egzekucja z rachunków bankowych,
  • egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych,
  • egzekucja z nieruchomości,
  • egzekucja ze statków morskich.

Zobacz też: Czy komornik może zająć wynagrodzenie dziecka za długi rodziców

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z ruchomości jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów egzekucji, jednak wierzyciele nie wykorzystują wszystkich przyznanych im ustawą uprawnień. Ten etap postępowania rozpoczyna się złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji. Podkreśla się, że nie jest konieczne opisanie ruchomości jakie mają być zajęte (E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze 1972, s. 321; podobnie w komentarzu pod kierunkiem Z. Szczurka, Sopot 1994, s. 234). W dobrze rozumianym interesie wierzyciela jednak jest wskazanie konkretnych ruchomości oraz miejsca, gdzie przypuszczalnie się znajdują. Powinien to z pewnością uczynić wierzyciel na rzecz którego rzecz jest obciążona prawem zastawu oraz każdy posiadający odnośną wiedzę We wniosku wierzyciel powinien wskazać dane pozwalające na określenie właściwości miejscowej komornika, a więc bezspornie opisać komornikowi miejsce gdzie rzecz się znajduje Przedmiotem tego typu egzekucji mogą być wyłącznie ruchomości, a więc wszystkie rzeczy, które nie są nieruchomościami ani ich częściami składowymi.

Komornik może odwiedzić rodziców, jednak na ich oświadczenie, że w domu nie znajduje się żaden majątek syna, komornik miałby odstąpić od zajęcia ruchomości.

Jeśli jednak nadgorliwy komornik zajmie cokolwiek, rodzicom przysługuje prawo powództwa przeciwegzekucyjnego co do danego zajętego przedmiotu. To czysta formalność, jeśli rodzice wykażą własność ruchomości. Nieruchomości w żadnym wypadku zająć komornik nie może.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Młody przedsiębiorca zalega z opłatami

Karol, właściciel niewielkiej firmy IT, zmagając się z przeciwnościami losu, zaniedbał swoje zobowiązania finansowe wobec dostawcy oprogramowania. Wierzyciel, nie mogąc dłużej czekać na regulację długu, wszczął procedurę egzekucyjną. Komornik, po nadaniu wyrokowi klauzuli wykonalności, odwiedził dom rodziców Karola, gdzie przetrzymywał on część firmowego sprzętu, aby zająć majątek ruchomy.

 

Emerytka poręczyła kredyt wnuczce

Pani Helena, emerytka, poręczyła kredyt wnuczce, która następnie nie była w stanie spłacić zobowiązania. Bank wszczął procedurę egzekucyjną, która doprowadziła do wizyty komornika u Pani Heleny. Choć wnuczka nie mieszkała z babcią, część jej rzeczy osobistych znajdowała się w domu poręczycielki. Komornik, działając zgodnie z prawem, zajął wartościowe przedmioty, pomimo protestów zrozpaczonej kobiety.

 

Rodzice spłacają długi syna

Po latach nieudanych prób odzyskania pieniędzy od Jakuba, notorycznego dłużnika, wierzyciel zdecydował się na egzekucję komorniczą. Komornik w asyście udał się do rodzinnego domu Jakuba, gdzie mieszkał z rodzicami. Rodzice, nieświadomi sytuacji finansowej syna, zostali zaskoczeni wizytą komornika. W trakcie egzekucji, na podstawie oświadczenia rodziców o braku majątku syna w ich domu, uniknęli zajęcia majątku, ale całe zdarzenie stało się dla nich dużym zaskoczeniem i źródłem stresu. 

Podsumowanie

Proces egzekucyjny jest skomplikowany i często stresujący zarówno dla dłużnika, jak i osób trzecich, takich jak rodzice. Niestety ostatecznością jest pojawienie się komornika w asyście w domu rodziców, co jest dużym stresem dla wszystkich obecnych.

Oferta porad prawnych

Masz problemy z egzekucją komorniczą lub chcesz odzyskać należności? Skorzystaj z naszej oferty kompleksowej pomocy prawnej. Już teraz wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się pod artykułem.

Akty prawne i przepisy:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »