Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekwowanie długów po śmierci wierzyciela

Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-04 • Aktualizacja: 2021-07-14

Rok temu zmarła moja mama, pozostawiając po sobie długi. Niestety wraz z tatą i rodzeństwem nie mogliśmy odrzucić spadku, w związku z czym długi odziedziczyliśmy. Po uprawomocnieniu przejęcia spadku, jakie miało miejsce w maju, zaczęli odzywać się wierzyciele. Są to też prywatne osoby z serwisów internetowych. Osoby te przesyłają wezwania do zapłaty, niejednokrotnie do długu, doliczając koszty. Czy jest to zgodne z prawem? Czy wierzyciel może doliczać tego typu koszty? Napisałam do tego wierzyciela prośbę o przesłanie dokumentacji związanej z umową zawarcia pożyczki, ale nie jestem przekonana, czy wskazane koszty mogą być egzekwowane.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekwowanie długów po śmierci wierzyciela

Pozew o zapłatę wierzytelności przeciwko spadkobiercom dłużnika

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, iż dopóty nie zostanie po Pani ojcu przeprowadzone postępowanie spadkowe, dopóty żaden z wierzycieli nie jest uprawniony do wystąpienia przeciwko Pani i pozostałym spadkobiercom z pozwem o zapłatę. Przestrzegam także przed przesyłaniem jakichkolwiek dokumentów, tj. odpisu aktu zgonu, aktu urodzenia, wskazania, kto dziedziczy po ojcu i gdzie mieszka. Firmy windykacyjne nie są sądami i nie mogą żądać przedstawienia jakichkolwiek dokumentów. Co najwyżej mogą prosić, jednakże niezrealizowanie tego wezwania nie skutkuje dla Pani i rodziny jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami. Ja osobiście dopuszczam możliwość korespondowania z firmą windykacyjną jedynie w jednym celu, tj. wezwanie do przedłożenia umowy, z której rzekomo ma wynikać odpowiedzialność cywilna. Innymi słowy może Pani prosić o przesłanie umowy, która jest podstawą powstania zadłużenia. Co istotne, przestrzegam przed podpisaniem porozumienia, względnie kierowaniem próśb o umorzenie/rozłożenie na raty, bowiem takie oświadczenie będzie powodowało przerwanie biegu przedawnienia.

Przedawnienie roszczeń z tytułu kredytu i pożyczki

Domniemywać należy bowiem, że roszczenia, którymi dysponują firmy windykacyjne, są roszczeniami przedawnionymi. Pragnę bowiem zauważyć, iż roszczenia z kredytu, pożyczki przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, kiedy stały się wymagalne. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Mniemam, że kredyt miał być spłacany ratalnie. Skoro tak, to okres 3 lat (przedawnienie) następuje osobno dla każdej z rat. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Istotne jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

W sytuacji kredytu spłacanego ratalnie (raty miesięczne) wymagalność każdej z rat następuje w innym terminie. Zachodzi zatem pytanie, czy ma Pani wiedzę (mniemam, że nie), jakoby kredyt został wypowiedziany i tym samym stałe się wymagalny od razu? Jeżeli tak, wówczas 3 lata liczymy od tej daty. Jeżeli nie, wówczas mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przedawnienie, jak wskazano to powyżej, biegnie osobno dla każdej raty.

Procedura przedawnienia roszczeń

Podkreślenie wymaga, iż przedawnienie nie jest brane przez sąd z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym.

Z chwilą złożenia sprawy o zapłatę nastąpi przerwanie biegu przedawnienia. Wskazać należy nadto na treść art. 123 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Dopiero bowiem wówczas nastąpi skierowanie sprawy względem Pani i brata o zapłatę (nastąpi konkretyzacja roszczenia względem danego podmiotu).

Reasumując, pierwszy krok winien dążyć do ustalenia, z kiedy pochodzi umowa i na jaki okres została zawarta. Krokiem do uzyskania takiej informacji będzie skierowanie do banku pisma z prośbą o wskazanie podstawy roszczenia. Domaganie się przez firmy kosztów sądowych na tym etapie jest możliwe, ale wówczas konieczne jest wskazanie na jakiej podstawie prawnej takie żądanie jest kierowane, tj. regulamin firmy, względnie wyrok sądowy na mocy którego firma jako wierzyciel ma zasądzone na swoją rzecz koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »