Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak odzyskać zaległości od najemcy?

Kamil Kiecana • Opublikowane: 2022-02-28

Sprawa dotyczy odzyskania zaległości czynszowych od najemcy. Mam umowę najmu okazjonalnego. Najemca zalega z płatnością od 3 miesięcy. Kobieta pod koniec zeszłego miesiąca prosiła (kontakt tylko SMS lub przez maila), aby dać jej czas do dziesiątego danego miesiąca na uregulowanie zaległości, bo ma dostać przypływ gotówki. Dziś w nocy z 10 na 11 informuje w mailu, że nie otrzymała gotówki i nie jest wstanie uregulować zaległości. Informuje, że z końcem miesiąca opuści lokal, proponując ugodę na spłacenie zaległości w ratach. Straciłam zaufanie do tej osoby i absolutnie nie dam jej się wodzić dalej za nos. Proszę powiedzieć, jakie mam możliwości odzyskania zaległości od najemcy? Zakładam, że opuszczenie lokalu nie stanowi aż tak wielkiego kłopotu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak odzyskać zaległości od najemcy?

Opróżnienie lokalu

Co do opróżnienia lokalu, to dysponuje Pani oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez najemcę, zatem eksmisja będzie przyspieszona. Mimo to jednak może mieć zastosowanie zimowy okres ochronny oraz trwający stan epidemiczny.

Wypowiedzenie umowy najmu

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

„Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Postanowienia umowne ww. przepisów nie mogą zmienić. Jeśli zatem nie dojdzie do porozumienia o rozwiązaniu umowy, to będziecie Państwo mogli rozważyć rozwiązanie umowy zgodnie z ww. przepisami.

Odzyskanie należności – kaucja i zastaw

Co do odzyskania należności, to przede wszystkim można skorzystać z wpłaconej przez najemcę kaucji.

Pozostałą kwotę należności trzeba będzie dochodzić od najemcy zwykłym trybem sądowym, gdyż nie pozyskano od najemcy gwarancji bankowej, weksla, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie spłaty czynszu itp.

Zgodnie natomiast z przepisami Kodeksu cywilnego:

„Art. 670. [Ustawowe prawo zastawu]

§ 1. Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.

§ 2. (uchylony).

Art. 671. [Wygaśnięcie zastawu]

§ 1. Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte.

§ 2. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony.

§ 3. W wypadku gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną usunięte na mocy zarządzenia organu państwowego, wynajmujący zachowuje ustawowe prawo zastawu, jeżeli przed upływem trzech dni zgłosi je organowi, który zarządził usunięcie”.

Jeśli zatem najemca posiada w lokalu ww. ruchomości, to można byłoby skorzystać także z ww. zastawu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »