Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

• Data: 2024-06-10 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam zaległości alimentacyjne, była żona złożyła sprawę do komornika i wszczął on egzekucje długu na dziecko. Dwa lata temu dzecko osiągnęło już pełnoletność, ale komornik nadal egzekwuje dług na podstawie sprawy założonej przez była żonę jako przedstawiciela dziecka i przelewa pieniądze na konto byłej zony. Co i czy w ogóle można coś zrobić, żeby komornik wstrzymał (umorzył) egzekucję na podstawie wniosku byłej żony i żeby to dziecko złożyło ponownie sprawę o egzekucję?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Alimenty zaległe i bieżące

Na wstępie napiszę, czemu pytałam o zaległości. Gdyby były to tylko bieżące alimenty – wstrzymanie egzekucji jest dość proste. Wystarczyłoby wpłacenie 6-miesięcznego zabezpieczenia do depozytu sądowego i spłacanie bieżących alimentów na konto dziecka.

Jednak tu pozostaje jeszcze zaległość.

Zobacz też: Wycofanie alimentów od komornika

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Osiągnięcie pełnoletniości przez dziecko

W przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji, wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie jemu bezpośrednio. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczenia sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

W orzeczeniu Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt. III CZP 14/77) stwierdzono, że w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie jemu bezpośrednio.

Z dniem ukończenia 18 lat przez dziecko ustała władza rodzicielska matki. W postępowaniu egzekucyjnym ojciec jest dłużnikiem, a dziecko wierzycielem z tytułu alimentów. Niepełnoletnie dziecko działało poprzez matkę jako swego ustawowego przedstawiciela i pełnomocnika.

Przeczytaj też: Depozyt komornik

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wniosek matki o egzekucję alimentów

Obecnie powinien Pan złożyć do komornika informację pisemną, że dziecko nie jest już małoletnie, a egzekucja prowadzona jest na wniosek osoby nieuprawnionej. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności przez dziecko opiekujący się nim rodzić traci prawo do pobierania należnych dziecku alimentów.

Ale wystarczy, aby dziecko udzieliło matce pełnomocnictwa – i sytuacja się dla Pana nie zmieni. Albo dziecko samo złoży wniosek. Ani w kwestii zadłużenia, ani odsetek.

Z chwilą uzyskania przez wierzyciela pełnoletniości z mocy prawa ustało prawo ustawowej jego reprezentacji przez przedstawiciela ustawowego, natomiast uzyskanie pełnoletniości nie niweczy wcześniejszych podstaw egzekucji zainicjowanej przez przedstawiciela ustawowego w takim znaczeniu, że egzekucja umarza się i że postępowanie nie jest w ogóle kontynuowane i że nie ma wniosku od tej daty do prowadzenia egzekucji.

Skutek uzyskania pełnoletniości dotyczy sfery procesowej, uzyskania samodzielności procesowej przez taką osobę, natomiast nie odnosi się do strony materialnoprawnej utraty mocy tytułu wykonawczego i nie ustają skutki wcześniejszego postępowania egzekucyjnego i skutki dotychczasowych czynności przedstawiciela ustawowego. Po uzyskaniu pełnoletniości przez dotychczasowego małoletniego wierzyciela egzekucja i postępowanie toczą się dalej, z tym że już z w pełni samodzielnym pod względem zdolności do czynności procesowych uprawnionym z tytułu alimentów.

Przykłady

 
Sprawa Agaty

Agata miała 17 lat, gdy jej ojciec przestał regularnie płacić alimenty. Jej matka złożyła sprawę do komornika, który wszczął egzekucję. Dwa lata później, gdy Agata osiągnęła pełnoletność, komornik nadal przelewał pieniądze na konto matki. Agata, chcąc uniezależnić się finansowo, napisała do komornika, informując, że jest już pełnoletnia i poprosiła o przekazywanie alimentów bezpośrednio na jej konto. Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów stanu cywilnego, komornik zmienił dane odbiorcy i od tej pory alimenty trafiały bezpośrednio do Agaty.

 
Przypadek Michała

Michał skończył 18 lat, ale nadal uczył się w szkole średniej. Jego ojciec miał zaległości alimentacyjne, które komornik egzekwował na wniosek matki Michała. Gdy Michał osiągnął pełnoletność, matka nadal otrzymywała pieniądze. Michał chciał, aby to on sam otrzymywał alimenty, więc napisał do komornika, że jest pełnoletni i załączył kopię swojego dowodu osobistego. Komornik zmienił odbiorcę płatności, jednakże matka Michała, za jego zgodą, nadal mogła odbierać pieniądze w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa, które Michał jej udzielił.

 
Historia Anny

Anna była studentką, gdy jej ojciec przestał płacić alimenty. Jej matka złożyła sprawę do komornika, który rozpoczął egzekucję. Po osiągnięciu pełnoletności Anna zauważyła, że komornik nadal przelewa pieniądze na konto jej matki. Anna chciała przejąć kontrolę nad swoimi finansami, więc złożyła wniosek do komornika o zmianę odbiorcy alimentów na siebie, dostarczając dokumenty potwierdzające jej pełnoletność. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, komornik zaczął przelewać alimenty bezpośrednio na konto Anny. Dzięki temu Anna mogła samodzielnie zarządzać swoimi środkami.

Podsumowanie

 

W artykule omówiono sytuacje, w których komornik kontynuuje egzekucję alimentów po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko, oraz jakie kroki należy podjąć, aby zmienić odbiorcę płatności z rodzica na pełnoletnie dziecko. Kluczowym działaniem jest złożenie przez dziecko wniosku do komornika wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi pełnoletność, co pozwoli na bezpośrednie przekazywanie środków finansowych uprawnionemu.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, które pomogą Ci skutecznie rozwiązać problemy związane z egzekucją alimentów po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową i szybką pomoc prawną. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
3. Orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt. III CZP 14/77

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »