Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam zaległości alimentacyjne, była żona złożyła sprawę do komornika i wszczął on egzekucje długu na dziecko. Dwa lata temu dzecko osiągnęło już pełnoletność, ale komornik nadal egzekwuje dług na podstawie sprawy założonej przez była żonę jako przedstawiciela dziecka i przelewa pieniądze na konto byłej zony. Co i czy w ogóle można coś zrobić, żeby komornik wstrzymał (umorzył) egzekucję na podstawie wniosku byłej żony i żeby to dziecko złożyło ponownie sprawę o egzekucję?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekucja alimentów przez komornika po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko

Alimenty zaległe i bieżące

Na wstępie napiszę, czemu pytałam o zaległości. Gdyby były to tylko bieżące alimenty – wstrzymanie egzekucji jest dość proste. Wystarczyłoby wpłacenie 6-miesięcznego zabezpieczenia do depozytu sądowego i spłacanie bieżących alimentów na konto dziecka.

Jednak tu pozostaje jeszcze zaległość.

Zobacz też: Wycofanie alimentów od komornika

Osiągnięcie pełnoletniości przez dziecko

W przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji, wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie jemu bezpośrednio. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczenia sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

W orzeczeniu Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt. III CZP 14/77) stwierdzono, że w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie jemu bezpośrednio.

Z dniem ukończenia 18 lat przez dziecko ustała władza rodzicielska matki. W postępowaniu egzekucyjnym ojciec jest dłużnikiem, a dziecko wierzycielem z tytułu alimentów. Niepełnoletnie dziecko działało poprzez matkę jako swego ustawowego przedstawiciela i pełnomocnika.

Przeczytaj też: Depozyt komornik

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek matki o egzekucję alimentów

Obecnie powinien Pan złożyć do komornika informację pisemną, że dziecko nie jest już małoletnie, a egzekucja prowadzona jest na wniosek osoby nieuprawnionej. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności przez dziecko opiekujący się nim rodzić traci prawo do pobierania należnych dziecku alimentów.

Ale wystarczy, aby dziecko udzieliło matce pełnomocnictwa – i sytuacja się dla Pana nie zmieni. Albo dziecko samo złoży wniosek. Ani w kwestii zadłużenia, ani odsetek.

Z chwilą uzyskania przez wierzyciela pełnoletniości z mocy prawa ustało prawo ustawowej jego reprezentacji przez przedstawiciela ustawowego, natomiast uzyskanie pełnoletniości nie niweczy wcześniejszych podstaw egzekucji zainicjowanej przez przedstawiciela ustawowego w takim znaczeniu, że egzekucja umarza się i że postępowanie nie jest w ogóle kontynuowane i że nie ma wniosku od tej daty do prowadzenia egzekucji.

Skutek uzyskania pełnoletniości dotyczy sfery procesowej, uzyskania samodzielności procesowej przez taką osobę, natomiast nie odnosi się do strony materialnoprawnej utraty mocy tytułu wykonawczego i nie ustają skutki wcześniejszego postępowania egzekucyjnego i skutki dotychczasowych czynności przedstawiciela ustawowego. Po uzyskaniu pełnoletniości przez dotychczasowego małoletniego wierzyciela egzekucja i postępowanie toczą się dalej, z tym że już z w pełni samodzielnym pod względem zdolności do czynności procesowych uprawnionym z tytułu alimentów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »