Spłacony dług i dalsza egzekucja komornicza

• Data: 2024-06-10 Autor: Marek Gola

Mam problem z komornikiem, który bezzasadnie prowadzi przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne. Wpłaciłam w całości bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela dochodzoną kwotę, czyli należność główną wraz z odsetkami i kosztami. Mimo to komornik zajął mój rachunek bankowy, a wierzyciel nie wycofał egzekucji. Czy w tej sytuacji pozostaje mi wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłacony dług i dalsza egzekucja komornicza

Wierzyciel nie wycofał wniosku o egzekucję mimo spłaty zadłużenia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności winna Pani skierować pismo do wierzyciela z prośbą o wycofanie wniosku o egzekucję lub ograniczenie takiej egzekucji jedynie do kosztów powstałych w związku z prowadzoną egzekucją pod rygorem skierowania sprawy do sądu z powództwa przeciwegzekucyjnego.

Zobacz też: Egzekucja komornicza

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Powództwo przeciwegzekucyjne

Opłata sądowa od powództwa przeciwegzekucyjnego wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Przeczytaj też: Egzekucja długu przez komornika

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wezwanie wierzyciela do wycofania egzekucji

Powyższe jest o tyle istotne, albowiem zgodnie z treścią art. 101 K.p.c. zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Innymi słowy, jeżeli teraz wytoczy Pani powództwo przeciwegzekucyjne bez wezwania wierzyciela do wycofania egzekucji, a ten wycofa egzekucję, to jeszcze będzie Pani musiała zapłacić jego koszta, a Pani koszta nie zostaną Pani zwrócone.

Reasumując, powództwo przeciwegzekucyjne jest jak najbardziej zasadne, ale w pierwszej kolejności winna Pani skierować wezwanie do wierzyciela celem wycofania egzekucji lub jej ograniczenia.

Przykłady

 

Spłata zadłużenia przed wszczęciem egzekucji

Pani Anna spłaciła całe swoje zadłużenie wobec firmy pożyczkowej, wpłacając należność bezpośrednio na konto bankowe wierzyciela. Pomimo tego, że kwota obejmowała wszystkie odsetki i koszty, komornik wszczął postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel nie wycofał wniosku o egzekucję, co doprowadziło do zablokowania rachunku bankowego Pani Anny. W tej sytuacji, skierowała ona pismo do wierzyciela z prośbą o wycofanie wniosku, grożąc jednocześnie skierowaniem sprawy do sądu z powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

Egzekucja po częściowej spłacie długu

Pan Marek miał zadłużenie wobec swojego dostawcy towarów. Spłacił on 90% należności, pozostawiając jedynie niewielką kwotę do uregulowania. Mimo to, dostawca złożył wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Komornik zajął rachunek bankowy Pana Marka, co utrudniło mu prowadzenie działalności gospodarczej. Pan Marek napisał do wierzyciela pismo z prośbą o wycofanie egzekucji, argumentując, że pozostała kwota może zostać uregulowana bezpośrednio. Wierzyciel zgodził się i wycofał wniosek.

 

Nieuzasadniona kontynuacja egzekucji po pełnej spłacie

Pani Katarzyna miała zadłużenie z tytułu niezapłaconych rachunków za media. Spłaciła ona całą należność wraz z odsetkami i kosztami na konto bankowe wierzyciela. Mimo to, komornik kontynuował postępowanie egzekucyjne, zajmując jej wynagrodzenie. Pani Katarzyna napisała do wierzyciela, prosząc o natychmiastowe wycofanie wniosku o egzekucję, wskazując, że dług został w pełni spłacony. Wierzyciel, po otrzymaniu pisma, wycofał wniosek i egzekucja została zakończona.

Podsumowanie

 

W sytuacji, gdy dług został spłacony, a egzekucja komornicza jest kontynuowana, kluczowe jest skierowanie pisma do wierzyciela z prośbą o wycofanie wniosku egzekucyjnego. Jeżeli wierzyciel nie wycofa wniosku, konieczne może być wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego, aby chronić swoje prawa i uniknąć nieuzasadnionych kosztów.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism procesowych, aby skutecznie bronić Twoje prawa w sytuacjach związanych z egzekucją komorniczą. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybką i fachową pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »