Blokada na koncie za przedawniony dług, co zrobić?

• Data: 2023-11-20 Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Sprawa dotyczy nieopłaconego bilety MZK z 2005 roku. Komornik zablokował kwotę spłaty na koncie. Zmieniłam adres zamieszkania, wszelkie wezwania przychodziły na stary adres. Nie miałam pojęcia o niezapłaconym bilecie. Nie posiadam żadnego papieru na to, że jestem winna, że była jakaś sprawa itp. Czy komornik miał prawo tak postąpić i czy nie jest to już przedawniony dług? Czy mogę się odwoływać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Blokada na koncie za przedawniony dług, co zrobić?

Ustalenie danych komornika

W pierwszej kolejności należy ustalić, na podstawie jakiego tytułu działa komornik (dane komornika i sygn. akt znajdzie Pani choćby w dokumencie o zajęciu rachunku bankowego). Jeśli nie wynika to żadnych informacji, które Pani posiada, należy ustalić te kwestie niezwłocznie telefonicznie z kancelarią komornika zajmującego się sprawą. Powinien on Pani podać informacje o tytule wykonawczym, m.in. czy jest to nakaz zapłaty, kiedy został wydany, przez jaki sąd i pod jaką sygnaturą oraz kiedy zostało wydane postanowienie o nadaniu temu tytułowi klauzuli wykonalności. Powinna też Pani ustalić, na jaki adres został przesłany Pani pozew i jaki adres funkcjonuje w obrocie sądowym.

Ustalenie powyższych informacji jest istotne z uwagi na terminy. W momencie, gdy dojdzie Pani do przekonania, że roszczenie wierzyciela nie jest zasadne lub gdy np. okaże się, że jest przedawnione – należy zaskarżyć ww. orzeczenie w terminie 7 dni od powzięcia informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym (czyli faktycznie powinna Pani z ostrożności liczyć 7-dniowy termin od dnia, kiedy dowiedziała się Pani o zajęciu rachunku bankowego).

Zażalenie na postanowienie sądu

W takiej sytuacji powinna Pani złożyć zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty. Zażalenie składa się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, wskazuje się postanowienie, które chce Pani zaskarżyć, oraz sygnaturę sprawy, w której nakaz został wydany.

W uzasadnieniu musi Pani podać okoliczności i dowody potwierdzające to, że mieszkała Pani gdzie indziej (zaświadczenie o zameldowaniu, umowa najmu, rachunki za media) oraz to, że dochowała Pani 7-dniowego terminu na złożenie zażalenia. W zażaleniu należy zwrócić się z wnioskiem o ponowne doręczenie nakazu zapłaty, ale już na właściwy, aktualny adres.

Należy pamiętać, że złożenie zażalenia nie wstrzymuje toku egzekucji komorniczej, co w praktyce oznacza, że komornik dalej egzekwuje wynikające z tytułu wykonawczego należności. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy w zażaleniu zawrzeć wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania przez sąd przedmiotowego zażalenia.

Gdy sąd uwzględni Pani zażalenie, to powinien uchylić postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i ponownie wysłać pozew, a po jego otrzymaniu będzie miała Pani 14 dni na ustosunkowanie się do treści pozwu.

W ostatniej już kolejności, jeśli sąd uwzględni Pani argumentację, to ostatecznie nakaz zapłaty utraci moc i należy zwrócić się do komornika z wnioskiem i umorzenie egzekucji i obciążenie jej kosztami wierzyciela.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »