Jak odzyskać pieniądze od dłużnika po wygranej sprawie?

• Data: 2023-04-28 Autor: Joanna Korzeniewska

Sąd cywilny orzekł, że pozwana przeze mnie firma ma zwrócić 10 700 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 12 października 2020 r. do dnia zapłaty. Do dzisiaj nie wpłynęła żadna kwota od tej firmy. Jak mogę odzyskać swoje pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika po wygranej sprawie?

Wezwanie do zapłaty

Wygranie sprawy w sądzie to niezwykle ważny krok do odzyskania należności, ale to nie zawsze ostatni krok, jak w tym wypadku. Musi Pan podjąć dalsze działania. Może Pan najpierw wysłać im wezwanie do zapłaty, przypomnieć o sprawie. Może Pan do nich napisać, że wzywa ich Pan do zapłaty w terminie 7 dni, a w przypadku braku zapłaty kieruje Pan sprawę do komornika. Nie jest to niezbędne, ale zawsze jest szansa, że może zapłacą, gdy zobaczą, że Pan traktuje sprawę poważnie.

Skierowanie sprawy do komornika

Zgodnie z art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej K.p.c.) prawomocne orzeczenie sądu stanowi tytuł egzekucyjny, a opatrzone klauzulą wykonalności – tytuł wykonawczy. Oznacza to, że można skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, innymi słowy – do komornika. Jeśli zdecyduje się Pan na wezwanie do zapłaty, które pozostanie bez odpowiedzi (lub pominie Pan ten krok), należy skierować wniosek do komornika. Najpierw jednak musi Pan dysponować prawomocnym orzeczeniem sądu. Aby nadawało się ono do egzekucji, powinno mieć również klauzulę wykonalności. Tak więc powinien Pan wysłać lub zanieść do sądu, który wydał wyrok, wniosek o wydanie odpisu wyroku i nadanie mu klauzuli wykonalności. Należy również uiścić opłatę na konto sądu w wysokości 20 zł. Jeśli ma Pan taki wyrok, można pominąć ten krok i zwrócić się od razu do komornika.

We wniosku powinien Pan podać swoje dane oraz dane dłużnika, które Pan zna. Warto również zawrzeć następujące zastrzeżenie:

„Wnoszę o prowadzenie egzekucji z majątku ruchomego, konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, nieruchomości oraz oświadczam, że wierzyciel korzysta z prawa wyboru komornika”.

Należy się liczyć z koniecznością zapłaty pewnych kosztów (np. około 100 zł na koszty prowadzenia korespondencji), ewentualnie później również z kosztami poszukiwania majątku, o ile będzie to niezbędne, ale komornik każdorazowo będzie wzywał do ich opłacenia. Istnieje także możliwość sprzedania długu np. firmie windykacyjnej, ale wiadomo, że otrzyma Pan jedynie część kwoty, która jest przedmiotem zadłużenia, a firma taka uczyni to samo, czyli zwróci się do komornika. Plusem jest jednak to, że pieniądze otrzymałby Pan prawdopodobnie od razu, bez konieczności czekania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »