Ponowne wszczęcie egzekucji po umorzeniu a przedawnienie

• Data: 2024-01-29 Autor: Michał Berliński

Artykuł ten skupia się na kluczowych zmianach w prawie dotyczących terminów przedawnienia roszczeń, które weszły w życie 9 lipca 2018 roku. Przed tą datą większość roszczeń przedawniała się po 10 latach, a w przypadku roszczeń okresowych oraz związanych z działalnością gospodarczą – po 3 latach. Pytanie w tym temacie zadała nam pani Maria, której firma w 2010 r. uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec byłego pracownika, który dokonał przywłaszczenia mienia. W 2012 r. nastąpiło zajęcie wierzytelności, natomiast w listopadzie 2012 r. egzekucja została umorzona. Mając na uwadze, że mają 10 lat na ponowne wszczęcie egzekucji, aby nie nastąpiło przedawnienie, zaczęto przygotowywać dokumentację. Nasza klientka pyta, czy obowiązują w jej firmie stare zasady, czy już nowe i sprawa się przedawniła?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponowne wszczęcie egzekucji po umorzeniu a przedawnienie

Terminy przedawnienia roszczeń do egzekucji

Nasza czytelniczka ma rację, przepisy się zmieniły, bowiem począwszy od dnia 9 lipca 2018 r., uległy zmianie terminy przedawnienia roszczeń. Do dnia 9 lipca 2018 r., o ile przepisy szczególne dotyczące danego rodzaju zobowiązań nie stanowiły inaczej, termin przedawnienia wynosił lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. W opisanym przypadku termin ten wynosił lat 10. Po zmianach, od dnia 9 lipca 2018 r., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (do których zaliczają się również odsetki za opóźnienie w zapłacie) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Zobacz też: Przedawnione długi w egzekucji komorniczej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czas na ponowne wszczęcie egzekucji

W tym miejscu należy sięgnąć do przepisów, które tę ustawę wprowadzają, czyli przepisów przejściowych. Możemy znaleźć informację, że jeśli chodzi o roszczenia, które powstały przed dniem 9 lipca 2018 r. i w tej dacie nie były jeszcze przedawnione – obowiązuje zasada, iż stosuje się nowe terminy przedawnienia. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem 9 lipca 2018 r. – jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem 9 lipca 2018 r., nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Zatem do Pani przypadku stosujemy stary termin przedawnienia, czyli roszczenie na dzień dzisiejszy nie jest przedawnione.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przerwanie biegu przedawnienia

Proszę pamiętać, że bieg przedawnienia przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia np. złożenie pozwu w sądzie, wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje np. zawarcie z wierzycielem ugody co do terminu spłaty długu czy też rozłożenie długu na raty, wniosek do wierzyciela o rozłożeniu długu na raty;
  • przez wszczęcie mediacji.

Zatem ponowne skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia głównego.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przedsiębiorca i zaległe faktury

Jan Kowalski prowadzi małą firmę budowlaną i wystawił fakturę za wykonane usługi na rzecz dużej korporacji. Niestety, mimo wielokrotnych monitów, korporacja nie uregulowała płatności w terminie. Przed zmianą przepisów Jan miał 10 lat na dochodzenie swoich roszczeń. Jednak z uwagi na zmiany prawne, które weszły w życie 9 lipca 2018 roku, okres ten został skrócony do 3 lat. Jan musi teraz szybko podjąć kroki prawne, aby nie dopuścić do przedawnienia swojego roszczenia.

 

Właściciel mieszkania i zaległy czynsz

Pani Ewa jest właścicielką mieszkania, które wynajmuje studentom. Jeden z najemców przestał płacić czynsz, lecz wyjechał za granicę, uniemożliwiając szybkie podjęcie działań egzekucyjnych. Sprawa ciągnęła się przez kilka lat. Na szczęście dla pani Ewy roszczenie powstało przed zmianą przepisów, więc korzysta ona z dłuższego, 10-letniego terminu przedawnienia. Gdyby roszczenie powstało po 9 lipca 2018, miałaby tylko 6 lat na dochodzenie swoich praw.

 

Konsument i niesłuszny dług

Pan Adam otrzymał wezwanie do zapłaty za usługę telekomunikacyjną, której nigdy nie zamawiał. Mimo że sprawa wydawała się oczywista, firma telekomunikacyjna uparcie dochodziła swoich roszczeń. Pan Adam zdecydował się na mediację, aby uniknąć sądowej batalii. Ta decyzja przerwała bieg przedawnienia roszczenia. 

Podsumowanie

Jak widać to, po ilu latach można ponownie wszcząć egzekucję po umorzeniu, zależy od konkretnych przepisów prawnych. Istotne są terminy przedawnienia oraz oczekiwania wierzyciela. 

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zrozumieniu terminów przedawnienia roszczeń lub pomocy w przygotowaniu dokumentacji prawnej, skorzystaj z naszych porad prawnych on-line. Odezwij się do nas przez formularz kontaktowy umieszczony pod tekstem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »