Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Po ilu latach można ponownie wszcząć egzekucję po umorzeniu?

Michał Berliński • Opublikowane: 2021-05-17

W 2010 r. moja firma uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec byłego pracownika, który dokonał przywłaszczenia mienia. W 2012 r. nastąpiło zajęcie wierzytelności, natomiast w listopadzie 2012 r. egzekucja została umorzona. Mając na uwadze, że mamy 10 lat na ponowne wszczęcie egzekucji, aby nie nastąpiło przedawnienie, zaczęłam przygotowywać dokumentację i natknęłam się w Internecie na informację, że zmieniły się zasady i teraz jest 6 lat na podjęcie działań. Czy obowiązują nas stare zasady, czy już nowe i sprawa się przedawniła?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po ilu latach można ponownie wszcząć egzekucję po umorzeniu?

Terminy przedawnienia roszczeń do egzekucji

Ma Pani rację, przepisy się zmieniły, bowiem począwszy od dnia 9 lipca 2018 r., uległy zmianie terminy przedawnienia roszczeń. Do dnia 9 lipca 2018 r., o ile przepisy szczególne dotyczące danego rodzaju zobowiązań nie stanowiły inaczej, termin przedawnienia wynosił lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. W Pani przypadku termin ten wynosił lat 10. Po zmianach, od dnia 9 lipca 2018 r., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (do których zaliczają się również odsetki za opóźnienie w zapłacie) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Czas na ponowne wszczęcie egzekucji

W tym miejscu należy sięgnąć do przepisów, które tę ustawę wprowadzają, czyli przepisów przejściowych. Możemy znaleźć informację, że jeśli chodzi o roszczenia, które powstały przed dniem 9 lipca 2018 r. i w tej dacie nie były jeszcze przedawnione – obowiązuje zasada, iż stosuje się nowe terminy przedawnienia. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem 9 lipca 2018 r. – jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem 9 lipca 2018 r., nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Zatem do Pani przypadku stosujemy stary termin przedawnienia, czyli roszczenie na dzień dzisiejszy nie jest przedawnione.

Przerwanie biegu przedawnienia

Proszę pamiętać, że bieg przedawnienia przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia np. złożenie pozwu w sądzie, wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje np. zawarcie z wierzycielem ugody co do terminu spłaty długu czy też rozłożenie długu na raty, wniosek do wierzyciela o rozłożeniu długu na raty;
  • przez wszczęcie mediacji.

Zatem ponowne skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia głównego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »