Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy komornik może zająć świadczenie pielęgnacyjne?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-09-10 • Aktualizacja: 2021-07-11

Opiekuję się niepełnosprawnym synem. Syn jest na wózku inwalidzkim z niedowładem prawostronnym. Pobiera tylko zasiłek socjalny, nie ma uprawnień do renty. Ja obecnie pracuję i mam zajęcie komornicze na 30 tys. zł. Za kilka miesięcy zostanę jednak bez pracy i przejdę na świadczenie pielęgnacyjne na syna. Czy komornik może zająć również te pieniądze – wypłacane z pomocy społecznej? Jeśli nie, to czy może mi zabrać dom lub meble bądź inne potrzebne sprzęty? Obecnie z synem mieszkamy w domu, który jest moją i byłego męża współwłasnością. Były mąż również jest kaleką na wózku i przebywa w domu opieki społecznej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik może zająć świadczenie pielęgnacyjne?

Jakie świadczenia nie podlegają egzekucji?

Jeszcze parę lat temu kwestia zajmowania zasiłków przez komorników sądowych nie była do końca uregulowana i zdecydowanie częściej dochodziło do ich zajęć. Jednakże 2010 r. weszły w życie przepisy, które chronią w większym stopniu dłużników otrzymujących zasiłki. Nie wszystkie rodzaje zasiłków podlegają ochronie i z niektórych komornik może ściągać dług (np. alimenty).

W znowelizowanym w listopadzie 2010 r. art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) znajdują się świadczenia, które nie podlegają egzekucji i są to:

  • świadczenia alimentacyjne,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • świadczenia rodzinne,
  • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
  • oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Czy zasiłek z pomocy społecznej podlega zajęciu przez komornika?

Jak z powyższego wynika, zasiłek z pomocy społecznej nie podlega zajęciu, a zatem komornik nie może zabrać zasiłku, ale w przypadku zajęcia konta przez komornika trzeba udowodnić, że pieniądze na koncie bankowym są z MOPS-u. Niestety trzeba pamiętać, że konto bankowe to miejsce, w którym zajęcie komornicze świadczeń socjalnych staje się możliwe. Ponieważ świadczenie z MOPS „miesza się” z innymi przelewami przychodzącymi, tym samym tracąc swój immunitet jako środki niedostępne dla komornika. W takiej sytuacji komornik bezwiednie zajmie pieniądze z konta (oczywiście powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym), nie mając pojęcia, że zajął świadczenie z MOPS-u.

Aby zatem nie dopuścić do takiej sytuacji, dobrze byłoby, aby Pani założyła tzw. konto socjalne. Rachunek socjalny to specjalne konto, na które wpływają tylko i wyłącznie środki pochodzące ze świadczeń rodzinnych czy socjalnych, a tym samym stają się one niedostępne dla komornika. Po założeniu takiego konta w dowolnym banku należy zgłosić je do komornika, ponieważ musi mieć on świadomość, iż jest to konto socjalne, gdzie znajdują się środki niepodlegające zajęciu komorniczemu. Takie pismo pozwoli komornikowi uniknąć omyłkowego zajęcia rachunku, którego zająć nie może. Należy pilnować, aby na konto socjalne nie przyjmować żadnych innych wpłat niż pochodzące z zasiłku.

 

Natomiast co do reszty Pani majątku.

Zadaniem komornika jest ściągnięcie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

Trzeba pamiętać, że komornik jest związany treścią wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji i nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. To wierzyciel kieruje sprawę do komornika sądowego i tylko on może ją od niego wycofać.

 Zajęcia w ramach egzekucji komorniczej

Jeżeli zatem wierzyciel wskaże na zajęcie ruchomości czy domu, to komornik to zrobi. Komornik może bowiem dokonywać w ramach egzekucji zajęcia wszystkiego, co posiada dłużnik – nieruchomości (domy, mieszkania, działki); ruchomości (samochody, sprzęt RTV i AGD, meble itp.). Przy dokonywaniu egzekucji z ruchomości komornik nie może zająć „niezbędnych przedmiotów domowych”, czyli pościeli, bielizny, codziennego ubrania, zapasów żywności i opału potrzebnych na okres jednego miesiąca. Nie może również zająć narzędzi i innych przedmiotów, które są niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej (może jednak zająć samochód) oraz przedmiotów niezbędnych do nauki, dokumentów osobistych, odznaczeń i przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową. Spod egzekucji wyłączone zostały także przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny, np. samochód dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub wózek inwalidzki, a także komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do komunikacji osoby niepełnosprawnej. Niestety, komornik może zająć posiadane przez Panią pozostałe ruchomości, np. telewizor, meble, komputer. Przy zajęciu musi sporządzić protokół zajęcia, a na zajętych przedmiotach umieścić informację o zajęciu. Przedmioty te mogą być następnie sprzedane na licytacji publicznej.

W przypadku nieruchomości komornik jednocześnie z wysłaniem wezwania do spłaty zadłużenia składa wniosek o wpis do księgi wieczystej informacji o wszczęciu egzekucji. W stosunku do osoby zadłużonej nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia jej wezwania. Jeżeli dłużnikowi wezwania nie doręczono, nieruchomość jest zajęta wobec niego z chwilą dokonania wpisu do księgi wieczystej. Następnie komornik dokonuje opisu i oszacowania nieruchomości, a wreszcie przeprowadza licytację. Niemniej wątpię, aby w Pani przypadku doszło do zajęcia nieruchomości, bo ani kwota nie taka, a poza tym jednak jest to współwłasność, zatem ewentualne działania komornika w tej mierze musiałaby poprzedzić postępowanie o zniesienie wspólności. Chociaż życie pisze równe scenariusze. Zatem może byłoby lepiej spróbować się porozumieć z komornikiem i spłacać dobrowolnie określone kwoty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »