Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie egzekucji komorniczej alimentów

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-02

Jak można wycofać egzekucję komorniczą alimentów na dzieci i opłat z tym związanych? Spóźniłem się z pierwszą ratą o kilka dni, a matka dzieci oddała w tym czasie sprawę do komornika. Niemal natychmiast uregulowałem zaległość i aktualnie opłacam wszystkie należności w terminie, więc jak mam wycofać to od komornika?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Przeciwko Panu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne o alimenty. W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż „panem” postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel, który kieruje wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Obecnie powinien Pan porozumieć się z matką i prosić ją o wycofanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub o zawieszenie postępowania. Matka dziecka sama bowiem decyduje o tym, czy wniosek wycofać, czy też postępowanie zawiesić. Jeżeli nie ma do Pana wystarczającego zaufania, może na jakiś okres zawiesić postępowanie egzekucyjne. Jeżeli natomiast przekona Pan matkę dziecka, najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie wniosku od komornika.

Z żądaniem zawieszenia postępowania jak też z umorzeniem postępowania w związku z wycofaniem wniosku nie wiążą się żadne koszty. Wniosek o zawieszenie lub wniosek z wycofaniem wniosku winna złożyć matka dziecka do komornika, powołując się na sygnaturę akt sprawy egzekucyjnej.

W zakresie tego, co już Pan spełnił, a co pomimo wszczęcia postępowania zostało ściągnięte od Pana z rachunku, zasadne jest wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Z opisu wynika, że zobowiązanie wygasło w części, albowiem część należności wpłacił Pan matce. Powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W pozwie Pan jako powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógłby Pan zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »