Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie egzekucji komorniczej alimentów

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-02 • Aktualizacja: 2021-02-28

Jak można wycofać egzekucję komorniczą alimentów na dzieci i opłat z tym związanych? Spóźniłem się z pierwszą ratą o kilka dni, a matka dzieci oddała w tym czasie sprawę do komornika. Niemal natychmiast uregulowałem zaległość i aktualnie opłacam wszystkie należności w terminie, więc jak mam wycofać to od komornika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycofanie egzekucji komorniczej alimentów

Wierzyciel, który kieruje wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Przeciwko Panu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne o alimenty. W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż „panem” postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel, który kieruje wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Obecnie powinien Pan porozumieć się z matką i prosić ją o wycofanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub o zawieszenie postępowania. Matka dziecka sama bowiem decyduje o tym, czy wniosek wycofać, czy też postępowanie zawiesić. Jeżeli nie ma do Pana wystarczającego zaufania, może na jakiś okres zawiesić postępowanie egzekucyjne. Jeżeli natomiast przekona Pan matkę dziecka, najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie wniosku od komornika.

Z żądaniem zawieszenia postępowania jak też z umorzeniem postępowania w związku z wycofaniem wniosku nie wiążą się żadne koszty. Wniosek o zawieszenie lub wniosek z wycofaniem wniosku winna złożyć matka dziecka do komornika, powołując się na sygnaturę akt sprawy egzekucyjnej.

Kiedy dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego?

W zakresie tego, co już Pan spełnił, a co pomimo wszczęcia postępowania zostało ściągnięte od Pana z rachunku, zasadne jest wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Z opisu wynika, że zobowiązanie wygasło w części, albowiem część należności wpłacił Pan matce. Powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W pozwie Pan jako powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógłby Pan zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »