Komornik zajął wynagrodzenie z faktury, co zrobić?

• Data: 2024-01-28 Autor: Katarzyna Siwiec

Egzekucja z wierzytelności umożliwia komornikowi ściągnięcie długu. Proces ten dotyczy również wynagrodzenia za pracę wynikającego z wystawionych faktur. Co warto wiedzieć i jakie kroki można podjąć, aby uchronić swoje środki przed zajęciem? W niniejszym artykule wyjaśniamy tę kwestię. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Sławomira.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komornik zajął wynagrodzenie z faktury, co zrobić?

Komornik zajął wynagrodzenie z faktury, którą pan Sławomir wystawił za usługę dla ZDW. Pan Sławomir zapytał nas, czy istnieje możliwość zwolnienia z zajęcia komorniczego.

Czy komornik może zająć wynagrodzenie za wykonaną pracę z faktury wystawionej przez dłużnika swojemu kontrahentowi?

Pytanie pana Sławomira jest dość ogólne, więc przepraszam, ale tylko w podobny sposób mogę odpowiedzieć. Generalnie niestety nie będę mieć dobrych wieści, a to z tego względu, że co do zasady egzekucja z wierzytelności jest dozwolona w polskim systemie prawnym. Dokonując takiego zajęcia wierzytelności, komornik wzywa dłużnika wierzytelności, czyli osobę, która winna panu Sławomirowi zapłacić, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał panu Sławomirowi, ale komornikowi.

Jednocześnie komornik wzywa, aby wskazać, czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny, i czy ewentualnie co do tej wierzytelności toczy się jakieś postępowanie egzekucyjne.

Tu jest pewna droga, bo czasem można się porozumieć ze swoim dłużnikiem w ten sposób, że odpisze on, iż np. wierzytelność już została zapłacona gotówką do rąk dłużnika, oczywiście w dacie sprzed zajęcia. Albo stanowi gwarancję należnego wykonania robót i nie podlega zwrotowi na rzecz pana Sławomira do upływu okresu gwarancji i rękojmi. Aczkolwiek w instytucji takiej jak Zarząd Dróg Wojewódzkich raczej to nie będzie możliwe.

Jeśli w jakikolwiek sposób ZDW robiłoby problemy w przekazaniu kwoty komornikowi, wierzyciel pana Sławomira będzie mógł złożyć przeciwko niemu powództwo o zapłatę. Takie powództwa nie są niestety rzadkością. 

Aby uchylić zajęcie, trzeba albo doprowadzić do umorzenia egzekucji, albo w jakiś sposób wpłynąć na wierzyciela, aby zawnioskował o umorzenie egzekucji z tej wierzytelności, co oczywiście spowoduje, że zajęcie zostanie uchylone.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przykłady

Przedsiębiorca Jan Kowalski

Jan prowadzi własną działalność gospodarczą i regularnie wystawia faktury za usługi konsultingowe. Niestety, z powodu zaległości kredytowej komornik wszczął postępowanie egzekucyjne wobec Jana. W efekcie komornik skierował pismo do głównego kontrahenta Jana z żądaniem, aby przyszłe płatności za faktury były przekazywane bezpośrednio na rachunek komornika, co znacznie ograniczyło płynność finansową przedsiębiorcy.

 

Firma „Budomax”

Spółka „Budomax” zalegała z zapłatą za materiały budowlane. Dostawca, nie mogąc dochodzić należności, skierował sprawę do komornika. Komornik zajął wierzytelności „Budomax” z faktur wystawionych na rzecz ich stałych klientów. W efekcie klienci – zamiast spłacać zobowiązania wobec firmy „Budomax” – wpłacali należności bezpośrednio na konto komornika, co dodatkowo skomplikowało sytuację finansową przedsiębiorstwa.

 

Freelancer Agnieszka Nowak

Agnieszka, jako freelancer, regularnie wykonuje zlecenia graficzne dla różnych klientów. Po jednym niefortunnym zobowiązaniu komornik zajął jej należności z faktur za wykonane projekty. Agnieszka musiała szybko wynegocjować z klientami nowe warunki płatności i szukać sposobów na uniknięcie dalszych zajęć, aby zapewnić sobie środki do życia. 

Podsumowanie

Komornik może zająć wynagrodzenie z faktur wystawionych przez dłużnika, wpływając znacząco na jego sytuację finansową. To ważne, aby znać swoje prawa i możliwości obrony przed takim zajęciem. Współpraca z komornikiem lub wierzycielem może zminimalizować negatywne skutki egzekucji. Każda sytuacja jest indywidualna, dlatego przed podjęciem konkretnych działań warto skonsultować się z prawnikiem.

Oferta porad prawnych

Obawiasz się zajęcia komorniczego swoich należności? Skontaktuj się z nami! Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu pism. Napisz do nas – formularz kontaktowy znajdziesz pod tekstem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »