Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik może zająć majątek ze spadku?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-05-30

Ojciec zmarł w zeszłym tygodniu. Miał majątek wspólny z żoną – dom i kawałek pola. Ojciec w testamencie przekazał swój majątek mojemu bratu. Jest jeszcze siostra. Czy musimy od razu zakładać sprawę spadkową? Brat i tak na razie nie będzie z tego majątku korzystał. Chcemy z tym poczekać, ale jest problem – ja mam komornika z urzędu skarbowego. Na razie nie mogę spłacić swoich długów. Czy komornik może się domagać uporządkowania spraw spadkowych? Czy komornik może coś zająć z majątku po ojcu, skoro sprawy spadkowe nie są uregulowane? Ustawowo chyba należy mi się jakiś zachowek, a komornik nic nie wie o testamencie. Co zrobić, aby komornik nic nie zajął?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik może zająć majątek ze spadku?

Sprawa spadkowa może być założona w każdym czasie, od śmierci spadkodawcy

Sprawa spadkowa może być założona w każdym czasie, nawet po 30 latach od śmierci spadkodawcy. Natomiast, co do zasady jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, jest możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, np. gdy jest on poważnie zadłużony. W opisie nic nie wskazuje, aby tak było, a więc wydaje się, że Państwo nie musicie się śpieszyć.

Na potwierdzenie powyższego cytuję Panu obecnie obowiązujący przepis art. 1015 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

Urząd Skarbowy, jako Pana wierzyciel, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku do sądu, ponieważ w myśl art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego – sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę.

Jak się przyjmuje w orzecznictwie, osobami zainteresowanymi są w szczególności: spadkobiercy ustawowi i testamentowi oraz ich spadkobiercy, zapisobiercy zwykli oraz dalsi zapisobiercy, zapisobiercy windykacyjni, uprawnieni do zachowku, nabywcy spadku oraz udziału spadkowego, wierzyciele spadkodawcy, wierzyciele spadkobiercy i zapisobiercy, współwłaściciele nieruchomości w wypadku śmierci jednego z nich (zob. orzeczenie Sąd Najwyższy z 11.2.1958 r., III CO 29/57).

Złożenie przez wierzyciela wniosku o zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału majątku spadkowego

Z tym tylko, że nawet jeśli urząd wystąpi z takim wnioskiem, nie na wiele mu się to zda, ponieważ Pana brat ujawni testament, zgodnie z którym to on dziedziczy cały spadek, a nie Pan, więc de facto Pan nie nabędzie z tytułu dziedziczenia żadnego majątku.

Oczywiście urząd skarbowy musi powziąć wiadomość najpierw o śmierci Pana ojca. Komornik może zająć coś, co należy do Pana w całości lub części, Pan nie oddziedziczy spadku, więc nie będzie możliwe zajęcie Pana prawa do podziału. Gdyby Pan był spadkobiercą, możliwe byłoby złożenie przez wierzyciela wniosku o zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału majątku spadkowego i po zajęciu tego prawa mógłby żądać podziału majątku spadkowego, przyznania Panu na własność jakiegoś przedmiotu i następnie egzekwować dług w drodze jego licytacji, ale w tym przypadku nie ma takiego zagrożenia, bo jest testament i Pan nie dziedziczy.

Panu natomiast będzie się należał zachowek w wysokości 1/2 Pana udziału spadkowego. Pański udział spadkowy to 1/3, bo poza Panem dziedziczyłaby z ustawy dwójka rodzeństwa, a więc ma Pan prawo do wartości 1/6 majątku spadkowego, którą powinien wypłacić Panu brat, oczywiście na Pana żądanie.

Wytoczenie powództwa o zachowek przeciwko bratu

Teoretycznie, zgodnie z treścią art. 887 Kodeksu postępowania cywilnego, z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika. Tym samym urząd skarbowy może w Pana imieniu wytoczyć powództwo o zachowek przeciwko bratu. Roszczenie o zachowek jest w swej istocie wierzytelnością, która może zostać przez uprawnionego do zachowku przeniesiona na inną osobę (tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1975 roku – III CZP 91/74), aczkolwiek w praktyce nigdy jeszcze nie spotkałam się z sytuacją, kiedy to urząd sięgał po tak skomplikowane środki prawne, więc ryzyko, że zrobi to w Pana przypadku, wydaje mi się niewielkie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Pozew o zapłatę należności z faktur

Przed 3 miesiącami wystawiłam fakturę za wykonanie usług budowlanych. Pomimo mailowych zapewnień, że niedługo będę miała zapłacone, do dnia dzisiejszego...

 

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Co robić, gdy komornik prowadzi egzekucję na podstawie nakazu zapłaty, którego nigdy nie otrzymałam? Dzisiaj przyszło zawiadomienie od komornika...

 

Zajęcie komornicze rachunku bankowego a spłata kredytu

Komornik zajął mój rachunek bankowy. Czy bank mógł nie pobrać raty kredytu, którą wpłaciłam na to konto? Dodam, że jest to zlecenie stałe, konto...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »