Czy komornik może zająć spadek po rodzicach?

• Data: 2024-05-15 Autor: Katarzyna Siwiec

Ojciec zmarł w zeszłym tygodniu. Miał majątek wspólny z żoną – dom i kawałek pola. Ojciec w testamencie przekazał swój majątek mojemu bratu. Jest jeszcze siostra. Czy musimy od razu zakładać sprawę spadkową? Brat i tak na razie nie będzie z tego majątku korzystał. Chcemy z tym poczekać, ale jest problem – ja mam komornika z urzędu skarbowego. Na razie nie mogę spłacić swoich długów. Czy komornik może się domagać uporządkowania spraw spadkowych? Czy komornik może coś zająć z majątku po ojcu, skoro sprawy spadkowe nie są uregulowane? Ustawowo chyba należy mi się jakiś zachowek, a komornik nic nie wie o testamencie. Co zrobić, aby komornik nic nie zajął?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik może zająć spadek po rodzicach?

Sprawa spadkowa może być założona w każdym czasie, od śmierci spadkodawcy

Sprawa spadkowa może być założona w każdym czasie, nawet po 30 latach od śmierci spadkodawcy. Natomiast, co do zasady jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, jest możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, np. gdy jest on poważnie zadłużony. W opisie nic nie wskazuje, aby tak było, a więc wydaje się, że Państwo nie musicie się śpieszyć.

Na potwierdzenie powyższego cytuję Panu obecnie obowiązujący przepis art. 1015 Kodeksu cywilnego (K.c.):

§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Urząd Skarbowy, jako Pana wierzyciel, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku do sądu, ponieważ w myśl art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego – sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę.

Jak się przyjmuje w orzecznictwie, osobami zainteresowanymi są w szczególności: spadkobiercy ustawowi i testamentowi oraz ich spadkobiercy, zapisobiercy zwykli oraz dalsi zapisobiercy, zapisobiercy windykacyjni, uprawnieni do zachowku, nabywcy spadku oraz udziału spadkowego, wierzyciele spadkodawcy, wierzyciele spadkobiercy i zapisobiercy, współwłaściciele nieruchomości w wypadku śmierci jednego z nich (zob. orzeczenie Sąd Najwyższy z 11.2.1958 r., III CO 29/57).

Zobacz też: Odrzucenie spadku a komornik

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Złożenie przez wierzyciela wniosku o zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału majątku spadkowego

Z tym tylko, że nawet jeśli urząd wystąpi z takim wnioskiem, nie na wiele mu się to zda, ponieważ Pana brat ujawni testament, zgodnie z którym to on dziedziczy cały spadek, a nie Pan, więc de facto Pan nie nabędzie z tytułu dziedziczenia żadnego majątku.

Oczywiście urząd skarbowy musi powziąć wiadomość najpierw o śmierci Pana ojca. Komornik może zająć coś, co należy do Pana w całości lub części, Pan nie oddziedziczy spadku, więc nie będzie możliwe zajęcie Pana prawa do podziału. Gdyby Pan był spadkobiercą, możliwe byłoby złożenie przez wierzyciela wniosku o zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału majątku spadkowego i po zajęciu tego prawa mógłby żądać podziału majątku spadkowego, przyznania Panu na własność jakiegoś przedmiotu i następnie egzekwować dług w drodze jego licytacji, ale w tym przypadku nie ma takiego zagrożenia, bo jest testament i Pan nie dziedziczy.

Panu natomiast będzie się należał zachowek w wysokości 1/2 Pana udziału spadkowego. Pański udział spadkowy to 1/3, bo poza Panem dziedziczyłaby z ustawy dwójka rodzeństwa, a więc ma Pan prawo do wartości 1/6 majątku spadkowego, którą powinien wypłacić Panu brat, oczywiście na Pana żądanie.

Przeczytaj też: Mam komornika i dostałem spadek

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wytoczenie powództwa o zachowek przeciwko bratu

Teoretycznie, zgodnie z treścią art. 887 Kodeksu postępowania cywilnego, z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika. Tym samym urząd skarbowy może w Pana imieniu wytoczyć powództwo o zachowek przeciwko bratu. Roszczenie o zachowek jest w swej istocie wierzytelnością, która może zostać przez uprawnionego do zachowku przeniesiona na inną osobę (tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1975 roku – III CZP 91/74), aczkolwiek w praktyce nigdy jeszcze nie spotkałam się z sytuacją, kiedy to urząd sięgał po tak skomplikowane środki prawne, więc ryzyko, że zrobi to w Pana przypadku, wydaje mi się niewielkie.

Zobacz również: Książeczka mieszkaniowa po śmierci właściciela

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1 - Sprawa spadkowa w przypadku braku oświadczeń

Jan po śmierci swojego ojca dowiedział się, że został współspadkobiercą domu i pola. Choć ojciec zmarł kilka miesięcy temu, Jan wraz z rodzeństwem nie spieszył się z uregulowaniem spraw spadkowych. W Polsce można złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy, lecz nawet po upływie tego terminu, brak oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jan i jego rodzeństwo postanowili poczekać, aż wszyscy będą mogli zebrać się i wspólnie podjąć decyzje dotyczące dziedzictwa.

 

Przykład 2 - Działania komornika przy nieuregulowanym spadku

Ewa miała długi u komornika, który próbował zająć jej majątek. Kiedy zmarł jej ojciec, zostawił dom, w którym Ewa mieszkała z matką. Komornik próbował zakwestionować prawa Ewy do domu, jednak nie mogła ona odziedziczyć go bezpośrednio, ponieważ ojciec przekazał wszystko swojej żonie. Dopóki sprawy spadkowe nie zostały formalnie uregulowane, Ewa nie była formalnie spadkobiercą, co utrudniało komornikowi podjęcie jakichkolwiek działań.

 

Przykład 3 - Roszczenie o zachowek

Tomasz, który nie otrzymał nic z testamentu swojego ojca, ponieważ cały majątek został przekazany jego siostrze, mógł wystąpić o tzw. zachowek. Jako że Tomasz był ustawowym spadkobiercą, przysługiwała mu połowa tego, co by otrzymał, gdyby spadek był dzielony według ustawy. Pomimo że jego siostra była już formalnie właścicielką majątku, Tomasz miał prawo zażądać od niej wypłaty odpowiedniej części wartości spadku w formie zachowku, aby zapewnić sobie sprawiedliwy udział w dziedzictwie rodzinnym.

Podsumowanie

Podsumowując, w przypadku śmierci spadkodawcy i pozostawienia testamentu, spadkobiercy mogą podejmować decyzje o stwierdzeniu nabycia spadku w dowolnym czasie, nawet po wielu latach. Istotne jest jednak, że brak oświadczenia w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy jest traktowany jako przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Komornik może podjąć próbę zajęcia spadku, jeśli dłużnik formalnie zostanie uznany za spadkobiercę, co stwarza ryzyko dla osób z długami. Warto też pamiętać o możliwości roszczenia zachowku w przypadku wyłączenia z testamentu, co może stanowić istotne zabezpieczenie finansowe dla pominiętych spadkobierców.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach spadkowych? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby uregulować wszystkie kwestie spadkowe szybko i bezproblemowo. Kontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie doświadczonych specjalistów. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1958 r., sygn. akt III CO 29/57
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1975 r., sygn. akt III CZP 91/74)

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »