Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy najemcy muszą przekazywać czynsz komornikowi przy egzekucji komorniczej?

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2020-10-30

Posiadam mieszkanie, które zostało przeze mnie kupione na kredyt hipoteczny Hipoteka jest wpisana w księdze wieczystej i przekracza wartość nieruchomości. Obecnie znalazłam się w trudnej sytuacji finansowej, straciłam pracę i mam problem ze znalezieniem innego zajęcia. Z tych względów zdecydowałam się wynająć moje mieszkanie, a sama przeniosłam się do rodziców. Uznałam, że najem będzie najlepszym sposobem na wyjście z kłopotów finansowych. Z tytułu niespłacania rat kredytu gotówkowego zgłosił się jednak komornik i nakazał moim najemcom przelewać cały czynsz na konto spłaty zadłużenia. Czy komornik ma prawo zabrać mi w całości jedyny dochód? Czy rzeczywiście najemcy mają obowiązek przelewać środki komornikowi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy najemcy muszą przekazywać czynsz komornikowi przy egzekucji komorniczej?

Zajęcie czynszu najmu w egzekucji z wierzytelności

W opisanej sprawie, należy uporządkować związki zobowiązaniowe pomiędzy Panią, najemcami i wierzycielem. A przedstawiają się one następująco: najemcy są Pani dłużnikami z tytułu umowy najmu. Czynsz z najmu, jaki Pani otrzymuje, jest Pani wierzytelnością. Jest to należność z tytułu umowy cywilnoprawnej. Nie jest to należność z tytułu umowy o pracę, zlecenia, renty, emerytury lub innych tytułów, jakie są wolne od egzekucji sądowej. Komornik na wniosek wierzyciela dokonał zajęcia tej wierzytelności.

Stosownie do Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„Art. 896. § 1. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik:

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;

11) zawiadomi dłużnika wierzytelności o charakterze egzekwowanych świadczeń, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21;

2) wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów; (…),

§ 2. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:

1) czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny;

2) czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.”

Brak kwot wolnych od zajęcia przy zajęciu czynszu najmu

Zajęcie jest czynnością komornika w toku egzekucji z wierzytelności i innych praw majątkowych; obejmuje ono trzy zakazy wobec Pani jako dłużnika, a mianowicie:

  1. zakaz odbierania świadczenia,
  2. zakaz rozporządzania wierzytelnością lub prawem,
  3. zakaz rozporządzania zabezpieczeniem.

Zajęcie ma ten skutek, że w stosunku do wierzyciela egzekwującego nieważne są rozporządzenia przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po jego zajęciu, a także przed zajęciem, jeżeli wymagalność wynagrodzenia następuje po zajęciu. A przy zajęciu czynszu najmu nie ma kwot wolnych od zajęcia.

Najemca jest w tym wypadku tzw. trzeciodłużnkiem. Najemcy z dniem zajęcia nie mają prawa przekazywać Pani czynszu. Muszą go przekazywać komornikowi – inaczej narażają się na odpowiedzialność karną oraz cywilną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zapłaciłem a nie otrzymałem towaru - kontrahent z trudnościami finansowymi

Miesiąc temu zamówiłem na firmę sprzęt komputerowy o wartości ok. 14 tys. zł, płacąc za niego przelewem na podstawie faktury proforma, z terminem...

 

Roszczenie o zwrot książki do biblioteki

Przed prawie 3 laty wypożyczyłem z biblioteki książkę, której nie oddałem. Dzisiaj na Facebooku napisał do mnie „miły pan”...

 

Uznanie długu przerywające przedawnienie

Uznanie długu przerywające przedawnienie

Przez kilka lat, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, świadczyłam usługi prowadzenia sklepu na rzecz pewnej firmy. Od 4 lat otrzymuję od...

Usunięcie lokatora z mieszkania po licytacji

Usunięcie lokatora z mieszkania po licytacji

Chcę nabyć mieszkanie na licytacji. Jak usunąć potem z niego lokatora (dotychczasową właścicielkę)? Czy mogę jej nie wpuść do mieszkania?...

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Mam tytuł wykonawczy na alimenty. Przekazałam to pracodawcy byłego męża, a on potrącał z pensji byłego męża alimenty na moje konto. W tym...

Zajęcie komornicze spadkobiercy

Zajęcie komornicze spadkobiercy

Mama dostała w testamencie spadek po dziadkach i jest jednym z kilku spadkobierców. Babcia już zmarła, dziadek dalej żyje, czyli jest współwłaścicielem....

Wezwanie do zapłaty od komornika za odpady komunalne

Wezwanie do zapłaty od komornika za odpady komunalne

Otrzymałem wezwanie do zapłaty od komornika. Sprawa dotyczy odpadów komunalnych*: w 2015 r. otrzymałem fakturę za usługę odbioru odpadów, niestety jej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »