Czy najemcy muszą przekazywać czynsz komornikowi przy egzekucji komorniczej?

Autor: Adam Dąbrowski

Posiadam mieszkanie, które zostało przeze mnie kupione na kredyt hipoteczny Hipoteka jest wpisana w księdze wieczystej i przekracza wartość nieruchomości. Obecnie znalazłam się w trudnej sytuacji finansowej, straciłam pracę i mam problem ze znalezieniem innego zajęcia. Z tych względów zdecydowałam się wynająć moje mieszkanie, a sama przeniosłam się do rodziców. Uznałam, że najem będzie najlepszym sposobem na wyjście z kłopotów finansowych. Z tytułu niespłacania rat kredytu gotówkowego zgłosił się jednak komornik i nakazał moim najemcom przelewać cały czynsz na konto spłaty zadłużenia. Czy komornik ma prawo zabrać mi w całości jedyny dochód? Czy rzeczywiście najemcy mają obowiązek przelewać środki komornikowi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy najemcy muszą przekazywać czynsz komornikowi przy egzekucji komorniczej?

Zajęcie czynszu najmu w egzekucji z wierzytelności

W opisanej sprawie, należy uporządkować związki zobowiązaniowe pomiędzy Panią, najemcami i wierzycielem. A przedstawiają się one następująco: najemcy są Pani dłużnikami z tytułu umowy najmu. Czynsz z najmu, jaki Pani otrzymuje, jest Pani wierzytelnością. Jest to należność z tytułu umowy cywilnoprawnej. Nie jest to należność z tytułu umowy o pracę, zlecenia, renty, emerytury lub innych tytułów, jakie są wolne od egzekucji sądowej. Komornik na wniosek wierzyciela dokonał zajęcia tej wierzytelności.

Stosownie do Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„Art. 896. § 1. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik:

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;

11) zawiadomi dłużnika wierzytelności o charakterze egzekwowanych świadczeń, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21;

2) wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów; (…),

§ 2. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:

1) czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny;

2) czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.”

Zobacz też: Rachunek depozytowy Ministra Finansów komornik

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak kwot wolnych od zajęcia przy zajęciu czynszu najmu

Zajęcie jest czynnością komornika w toku egzekucji z wierzytelności i innych praw majątkowych; obejmuje ono trzy zakazy wobec Pani jako dłużnika, a mianowicie:

  1. zakaz odbierania świadczenia,
  2. zakaz rozporządzania wierzytelnością lub prawem,
  3. zakaz rozporządzania zabezpieczeniem.

Zajęcie ma ten skutek, że w stosunku do wierzyciela egzekwującego nieważne są rozporządzenia przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po jego zajęciu, a także przed zajęciem, jeżeli wymagalność wynagrodzenia następuje po zajęciu. A przy zajęciu czynszu najmu nie ma kwot wolnych od zajęcia.

Najemca jest w tym wypadku tzw. trzeciodłużnkiem. Najemcy z dniem zajęcia nie mają prawa przekazywać Pani czynszu. Muszą go przekazywać komornikowi – inaczej narażają się na odpowiedzialność karną oraz cywilną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »