Czy stracę mieszkanie z powodu niespłaconego długu w banku?

• Data: 2023-11-26 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam egzekucję komornika z powodu niespłacanego w terminie kredytu w banku na kwotę ok. 100 tys. zł. Czy komornik może zabrać mi mieszkanie, które jest warte ok. 200 tys., ale jest na nim hipoteka urzędu miasta, bo było wykupione od miasta? Hipoteka na 150 tys. Jeszcze próbuję się dogadać z bankiem, ale chcą, abym wpłaciła jednorazowo 23 tys., a na razie tyle nie mam. Co mogę zrobić, aby nie stracić mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy stracę mieszkanie z powodu niespłaconego długu w banku?

Zajęcie komornicze

Niestety, dopóki mieszkanie jest Pani własnością, komornik może prowadzić z niego egzekucję. Nie ma znaczenia, że na mieszkaniu ustanowiona jest hipoteka z tytułu bonifikaty.

Zgodnie z art. 929 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co według przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką. Zgodnie z art. 84-86, 88 i 93 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej: KWU) zajęcie obejmuje więc także: 1) przynależności nieruchomości, 2) odłączone części składowe nieruchomości, 3) zbyte przynależności nieruchomości, 4) roszczenie właściciela o czynsz najmu lub dzierżawy, 5) roszczenie odszkodowawcze określone w art. 93 KWU. Do zajęcia tych rzeczy i praw dochodzi z mocy samego prawa, w chwili zajęcia nieruchomości. Nie są zatem w tym przedmiocie konieczne dodatkowe czynności komornika. Nie jest możliwe skierowanie egzekucji do rzeczy lub praw podlegających zajęciu razem z nieruchomością po zajęciu nieruchomości. W tym momencie te rzeczy i prawa tracą samodzielny byt prawny i w dalszym toku postępowania dzielą los nieruchomości. Nie stanowią więc odrębnych składników majątku dłużnika, do których dopuszczalne byłoby skierowanie egzekucji. Egzekucja wszczęta z tych rzeczy lub praw przed zajęciem nieruchomości podlega umorzeniu po zajęciu nieruchomości. Jednak nie na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 K.p.c., jako egzekucja niedopuszczalna ze względu na przedmiot (tak J. Świeczkowski, Zakres, s. 122), ale ze względu na następczą bezprzedmiotowość – utratę bytu przez rzecz lub prawo, do których została skierowana egzekucja. Egzekucja w takiej sytuacji nie może być więc skuteczna (art. 824 § 1 pkt 3 K.p.c.). Po zakończeniu egzekucji z nieruchomości możliwe jest ponowne skierowanie egzekucji do rzeczy lub praw podlegających zajęciu razem z nieruchomością. Te składniki majątku dłużnika odzyskują bowiem wówczas samodzielny byt prawny.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Hipoteka na nieruchomości

Według art. 84 KWU hipoteka na nieruchomości obciąża także jej przynależności. Zgodnie z art. 51 § 1 K.c. – przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi, z tym że stosownie do art. 51 § 2 K.c. właścicielem rzeczy głównej i przynależności musi być ta sama osoba. Wydaje się przy tym, że w wypadku, gdy współwłaściciel nieruchomości jest wyłącznym właścicielem rzeczy potrzebnej do korzystania z nieruchomości, nie odbiera to tej rzeczy statusu przynależności (por. Tomasz Szanciło: Komentarz do Kodeksu cywilnego, tom. II, art. 729 kpc, Legalis).

Jeśli wierzyciel złoży wniosek o egzekucję z nieruchomości – komornik zobowiązany jest do jej zajęcia.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »