Kategoria: Postępowanie komornicze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik jest uprawniony wejść do mieszkania, które należy wyłącznie do męża?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-11-29

Prowadząc działalność gospodarczą, wzięłam kredyt, którego nie jestem w stanie spłacać. Jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku. Działalność prowadziłam w mieszkaniu, które jest wyłączną własnością męża, firmę zamknęłam miesiąc temu. Wczoraj przyszedł komornik do tego mieszkania, czy miał do tego prawo? Dodam, że mamy z mężem rozdzielność majątkową i ten kredyt wzięłam już w trakcie rozdzielności. Ja przebywam poza mieszkaniem męża, jestem u niego tylko zameldowana. Czy mam obowiązek wpuścić komornika? Czy wymeldowanie się uniemożliwi wejście komornika do mieszkania męża?

zdjęcie prawnika

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Jest Pani zameldowana pod określonym adresem. Pod tym samym adresem prowadzona była Pani działalność, ale faktycznie przebywa Pani w innym miejscu. Wynika z tego, że faktycznie mieszka Pani gdzie indziej niż jest zameldowana na stałe. Jednak komornik nie ma o tym pojęcia, tak samo zapewne jak i wierzyciel. Dla wierzyciela (oraz dla komornika) ma Pani miejsce zamieszkania pod adresem stałego zameldowania (tym bardziej, że było to miejsce prowadzenia działalności).

Stosownie do Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) wierzyciel kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji według miejsca zamieszkania dłużnika lub miejsca siedziby jego firmy. A w Pani przypadku jest to mieszkanie małżonka.

Komornika nie interesuje, czy rzeczy znajdujące się w danym mieszkaniu wskazanym jako miejsce zamieszkania (lub siedziby) dłużnika należą do niego.

Gdyby komornik znalazł się w domu męża pod jego nieobecność, dokonałby zajęcia rzeczy ruchomych, Pani wskazałaby, że te rzeczy należą do osoby trzeciej. A Pani małżonek musiałby w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, ponieważ skierowanie do niego egzekucji narusza jego prawa. Według Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 845. § 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2a. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.

§ 3. Nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych.”

Formalnie, jeżeli będzie Pani obecna w domu, to powinna Pani wpuścić komornika. Aczkolwiek, gdyby komornik był sam, można go zlekceważyć i udać, że nikogo nie ma w domu. Gdyby był z policją i ślusarzem – wtedy zapewne chciałby wchodzić nawet siłą i pod nieobecność dłużnika.

Jeżeli się Pani wymelduje, to utrudni wejście do mieszkania. Wymeldowanie będzie stanowiło dowód tego, że przestała Pani mieszkać pod tym adresem i komornik nie ma podstaw do tego, by zjawiać się po raz kolejny pod tym adresem i traktować to jako miejsce Pani zamieszkania.

Jednocześnie jednak Pani małżonek powinien już teraz (nie czekając na nic) napisać do komornika, że pod tym adresem już Pani nie prowadzi swojej działalności, nie mieszka Pani i nie ma w tym domu żadnych Pani rzeczy. Pozwoliłoby to na uniknięcie wizyt komornika pod tym adresem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »