Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wstrzymać egzekucję z nieruchomości?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-22

Jestem dłużnikiem wobec trzech różnych wierzycieli. Jeden z nich (bank) złożył wniosek, by egzekucję prowadzić z nieruchomości. Obecnie czynię starania, by porozumieć się z wierzycielami. Równocześnie stopniowo od dłuższego czasu spłacam zadłużenie. W jaki sposób mogę wstrzymać egzekucję komorniczą z nieruchomości?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż to wierzyciel, który wskazał we wniosku o egzekucję, aby egzekucję prowadzić z nieruchomości, powinien taki wniosek albo wycofać, albo zmodyfikować w taki sposób, żeby zawiesić postępowanie egzekucyjne.

Dysponując takimi danymi, może Pani podjąć działania zamierzające do zawarcia z wierzycielem ugody, na mocy której zobowiąże się Pani spłacać zadłużenie w określonych przez siebie i zaakceptowanych przez wierzyciela kwotach.

Dysponując podpisaną przez Panią z wierzycielem ugodą, zasadnym będzie wywarcie na wierzycielu presji, aby wystosował do komornika pismo, w którym wniesie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Praktyka taka jest stosowana powszechnie. Podstawowym problemem jest ustalenie wysokości rat spłaty. Nie ulega jednak wątpliwości, że to Pani jedyna szansa. Z wnioskiem zawarcia ugody powinna Pani wystąpić jak najszybciej, albowiem każdy dzień będzie miał dla Pani istotne znaczenie. Im szybciej wniosek o zawieszenie postępowania będzie przez wierzyciela złożony u komornika, tym większe prawdopodobieństwo zaoszczędzenia kosztów związanych ze sporządzeniem operatu szacunkowego nieruchomości.

Pragnę zauważyć, iż ugoda z wierzycielem powinna wskazywać: kiedy została zawarta, pomiędzy kim oraz wskazywać na dwa paragrafy. Pierwszy odnoszący się do toczącego się postępowania egzekucyjnego, wskazujący wysokość należności głównych, wysokość odsetek, a także kwestię wysokości rat i dnia do którego będą płatne, ze wskazaniem od kiedy oraz drugi „§” – wskazujący, iż wierzyciel zobowiązuje się do złożenia wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Ugoda powinna zostać sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach dla każdego po jednym. Proszę nie zapomnieć się podpisać.

Podkreślam, że komornik może przeprowadzić licytację, ale jedynie wówczas, gdy wierzyciel wniosku o jej przeprowadzenie nie wycofa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »