Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zameldowanie osoby z długami komorniczymi

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-01 • Aktualizacja: 2021-07-13

Chcę zameldować mamę u siebie na pobyt tymczasowy. Mama posiada długi komornicze. Czy nie będę miał problemów z tego powodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zameldowanie osoby z długami komorniczymi

Czy właściciela mieszania obciążają długi lokatora?

Za zadłużenia odpowiada jedynie mama. Fakt zameldowania jej u siebie w domu może spowodować tylko lawinę korespondencji komorniczej na Pana adres, być może wizytę komornika, jeśli w toku postępowania wyjdzie taka potrzeba, ale nie ma możliwości, aby w jakikolwiek sposób odpowiadał Pan czy to osobiście, czy materialnie za zobowiązania mamy albo czy byłby Pan pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Największe zagrożenie dla Pana to to, gdy komornik będzie miał obowiązek – na wniosek wierzyciela – wszcząć egzekucję z ruchomości będących w posiadaniu dłużnika. Może się okazać, że będzie trzeba wykazać przed komornikiem, że coś należy do Pana, a nie do mamy. Ale na tym kończy się jakakolwiek obawa związana z Pana pytaniem.

Zgodnie z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych”.

Powództwo o zwolnienie od egzekucji

Powództwo o zwolnienie od egzekucji dopuszczalne jest po dokonaniu wszczęcia egzekucji przez zajęcie przedmiotu, którego wyłączenia spod egzekucji domaga się powód. Powództwo wniesione wcześniej podlega oddaleniu jako przedwczesne. Przed wniesieniem pozwu o zwolnienie od egzekucji osoba trzecia powinna zwrócić się do wierzyciela o wyłączenie zajętego przedmiotu spod egzekucji po to, by nie narazić się na obowiązek zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi na wypadek, gdyby uznał on przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu i wniósł o przyznanie kosztów procesu, ponieważ nie dał powodu do wytoczenia sprawy (art. 101).

Gdyby nawet więc nadgorliwy komornik zajął cokolwiek będącego Pana własnością, ma Pan prawne środki do obrony, więc nie ma się Pan czego obawiać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »