Przedawnienie rachunku za gaz

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam pytanie odnośnie starego długu za gaz. Po 13 latach odezwała się do mnie firma, która wykupiła go w 2017 r. i żąda zapłaty, strasząc mnie wysokimi odsetkami i sądem. Czy mają prawo dochodzić tego długu, czy nie jest on przedawniony? Nękają mnie telefonicznie i pismami.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie rachunku za gaz

Przedawnienie należności za zużycie gazu

Sprawę należy zacząć od żądania wyjaśnienia, z czego wynika zobowiązanie, przedstawienia dokumentów albo dowodu na nabycie wierzytelności. Dlaczego? Aby dowiedzieć się:

  1. Kiedy należność stała się wymagalna? Czyli kiedy wierzyciel postawił w wymagalność należność – wypowiedział umowę, mówiąc prosto.
  2. Czy sprawa została skierowana do sądu, czy był wyrok?
  3. Czy prowadzona była egzekucja?

Z uwagi na upływ czas – jeśli ww. pkt 2 i 3 nie miały miejsca, a od dnia wypowiedzenia umowy, postawienia w stan wymagalności minął okres 3 lat, należność jest przedawniona.

Zgodnie z brzmieniem art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.) podstawowym terminem przedawnienia jest termin 10-letni. Od powyższego terminu istnieje szereg wyjątków. Wyjątki te zostały określone już w art. 118 K.c., jak również w szeregu przepisów szczególnych.

Kiedy roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu?

Tak więc zasadą jest, iż roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu w okresie 10 lat, chyba że przepisy prawa ustalają odmienny termin przedawnienia danego roszczenia majątkowego. Artykuł 118 K.c. ustanawia 3-letni termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe.

Stosownie do treści art. 120 § 1 K.c. – bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Przedawnienie ma ten skutek, że gdyby został wniesiony pozew do sądu o zapłatę – może Pan podnieść zarzut przedawnienia, a wówczas sąd oddali pozew.

Jednak przedawnione roszczenie nie wygasa. Staje się tylko niemożliwe do egzekwowania przez sąd i komornika (o ile podniesie się w toku sprawy sądowej lub w sprzeciwie od nakazu zapłaty zarzut przedawnienia), ale jest zobowiązaniem naturalnym.

Wierzyciel może wpisać Pana do KRD, czy innego rejestru dłużników, ale zasadniczo nic więcej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »