Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania częściowo zajętego przez komornika

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-09-04

Na mocy testamentu odziedziczyłam udział (3/4) w mieszkaniu własnościowym. Rodzeństwo wystąpiło do mnie o wypłatę zachowku. Chciałabym sprzedać mieszkanie, by zaspokoić roszczenia rodzeństwa z uwagi na to, że nie mam możliwości gotówkowej spłaty zachowku. Jednak współwłaściciel jest nieznany z miejsca pobytu, a jego cześć spadku jest zajęta przez komornika. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jak sprzedać mieszkanie częściowo zajęte przez komornika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania częściowo zajętego przez komornika

Sprzedaż udziału w mieszkaniu – części spadku

Przed Panią niełatwe zadanie. Może Pani sprzedać wyłącznie swój udział – o ile ktoś go zechce kupić. Nic nie stoi na przeszkodzie.

Z opisu nie wynika, aby minął okres 30 lat do zasiedzenia nieruchomości, czyli udziału współwłaściciela, z którym nie ma kontaktu. A może jednak… Nie ma możliwości wywłaszczenia go.

Zniesienie współwłasności przez sąd

Pozostaje jedynie wniosek do sądu o zniesienie współwłasności. Zniesienie współwłasności może polegać na przyznaniu własności jednemu ze współwłaścicieli i ustaleniu spłaty na rzecz pozostałych. Tu jeden jest zgodny co do tego, aby przekazać swoje udziały, problemem pozostaje nieznany z miejsca pobytu współwłaściciel.

Fakt, że miejsce zamieszkania jednego ze współwłaścicieli nie jest znane, nie stanowi przeszkody do zakończenia postępowania w sądzie.

Nieznane miejsce pobytu drugiego współwłaściciela

Zgodnie z art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający”.

Zgodnie z art. 144 § 1 powyższego Kodeksu sąd „ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego”.

Jeśli uprawdopodobni Pani, że miejsce zamieszkania współwłaściciela nie jest znane, sąd na Pani wniosek ustanowi kuratora.

Sąd powoła potem biegłego, biegły oszacuje nieruchomość, a udział współwłaściciela, którego adresu nie można ustalić, spłatę, jaką sąd mu przyzna, wystarczy wpłacić do depozytu sądowego.

W ten sposób stanie się Pani jedyną właścicielką nieruchomości.

Wykreślenie wpisu komornika na części mieszkania

Tu pojawi się jeszcze problem wpisu na hipotekę przez komornika. Nie znam treści wpisu ani akt sprawy komorniczej, ani wysokości zadłużenia. Może egzekucja już dawno została umorzona, a tylko komornik nie wykreślił z KW wpisu.

Może kwota nie jest znaczna, wówczas z kwoty wpłaconej do depozytu komornik pobierze sobie należność i zwolni KW od wpisu hipoteki. Jeśli jest szansa na uwolnienie wpisu z KW poprzez spłatę zobowiązania w całości,= albo z uwagi na umorzenie postępowania, to warto sprawę zaczynać.

W innym wypadku nie sądzę, że ktokolwiek kupi mieszkanie z wpisem do KW.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zajęcie komornicze samochodu za długi współwłaściciela

Na początku 2016 roku komornik dokonał zajęcia komorniczego na moim samochodzie ze względu na długi alimentacyjne współwłaściciela samochodu (posiada on...

 

Jak odzyskać należności od najemcy za najem mieszkania?

Jak odzyskać należności od najemcy za najem mieszkania – od 2003 r., tj. od śmierci mojej mamy, która była właścicielem mieszkania (ja jestem...

 

Roszczenie o zwrot książki do biblioteki

Przed prawie 3 laty wypożyczyłem z biblioteki książkę, której nie oddałem. Dzisiaj na Facebooku napisał do mnie „miły pan”...

 

Jak komornik powinien rozliczyć pieniądze od dłużnika alimentacyjnego?

Moja siostra otrzymuje pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Ostatnio komornikowi udało się ściągnąć pieniądze za zaległe alimenty jeszcze sprzed...

 

Bezumowne korzystanie z lokalu - zapłata czynszu i odsetek

W wyniku podziału majątku sąd przyznał mi mieszkanie. Miałem spłacić byłą żonę, jednak nie miałem pieniędzy. Żona natomiast miała opuścić lokal,...

 

Ochrona dziedziczonego majątku przed komornikiem

Mam obecnie 45 lat, żonę i dwie córki oraz jednego brata. W testamencie po rodzicach, zmarli w 2011 r. i 2013 r. mam dziedziczony cały...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »