Sprzedaż mieszkania częściowo zajętego przez komornika

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Na mocy testamentu odziedziczyłam udział (3/4) w mieszkaniu własnościowym. Rodzeństwo wystąpiło do mnie o wypłatę zachowku. Chciałabym sprzedać mieszkanie, by zaspokoić roszczenia rodzeństwa z uwagi na to, że nie mam możliwości gotówkowej spłaty zachowku. Jednak współwłaściciel jest nieznany z miejsca pobytu, a jego cześć spadku jest zajęta przez komornika. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jak sprzedać mieszkanie częściowo zajęte przez komornika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania częściowo zajętego przez komornika

Sprzedaż udziału w mieszkaniu – części spadku

Przed Panią niełatwe zadanie. Może Pani sprzedać wyłącznie swój udział – o ile ktoś go zechce kupić. Nic nie stoi na przeszkodzie.

Z opisu nie wynika, aby minął okres 30 lat do zasiedzenia nieruchomości, czyli udziału współwłaściciela, z którym nie ma kontaktu. A może jednak… Nie ma możliwości wywłaszczenia go.

Zobacz też: Czy komornik może zająć mieszkanie, którego jestem współwłaścicielem

Zniesienie współwłasności przez sąd

Pozostaje jedynie wniosek do sądu o zniesienie współwłasności. Zniesienie współwłasności może polegać na przyznaniu własności jednemu ze współwłaścicieli i ustaleniu spłaty na rzecz pozostałych. Tu jeden jest zgodny co do tego, aby przekazać swoje udziały, problemem pozostaje nieznany z miejsca pobytu współwłaściciel.

Fakt, że miejsce zamieszkania jednego ze współwłaścicieli nie jest znane, nie stanowi przeszkody do zakończenia postępowania w sądzie.

Przeczytaj też: Kupno mieszkania z wpisem komorniczym

Nieznane miejsce pobytu drugiego współwłaściciela

Zgodnie z art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający”.

Zgodnie z art. 144 § 1 powyższego Kodeksu sąd „ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego”.

Jeśli uprawdopodobni Pani, że miejsce zamieszkania współwłaściciela nie jest znane, sąd na Pani wniosek ustanowi kuratora.

Sąd powoła potem biegłego, biegły oszacuje nieruchomość, a udział współwłaściciela, którego adresu nie można ustalić, spłatę, jaką sąd mu przyzna, wystarczy wpłacić do depozytu sądowego.

W ten sposób stanie się Pani jedyną właścicielką nieruchomości.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykreślenie wpisu komornika na części mieszkania

Tu pojawi się jeszcze problem wpisu na hipotekę przez komornika. Nie znam treści wpisu ani akt sprawy komorniczej, ani wysokości zadłużenia. Może egzekucja już dawno została umorzona, a tylko komornik nie wykreślił z KW wpisu.

Może kwota nie jest znaczna, wówczas z kwoty wpłaconej do depozytu komornik pobierze sobie należność i zwolni KW od wpisu hipoteki. Jeśli jest szansa na uwolnienie wpisu z KW poprzez spłatę zobowiązania w całości,= albo z uwagi na umorzenie postępowania, to warto sprawę zaczynać.

W innym wypadku nie sądzę, że ktokolwiek kupi mieszkanie z wpisem do KW.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »