Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawdzenie ksiąg wieczystych przez zakupem nieruchomości z licytacji komorniczej

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-09-11

Chciałbym zakupić nieruchomość poprzez licytację komorniczą. Chciałbym zweryfikować przed podjęciem dalszych kroków zapisy w księdze wieczystej. Czy są zapisy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, np. roszczenia? Czy wraz z zakupem nieruchomości poprzez licytację komorniczą przechodzi na mnie obowiązek spłaty hipoteki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawdzenie ksiąg wieczystych przez zakupem nieruchomości z licytacji komorniczej

Ograniczenia i inne zapisy w księdze wieczystej

Ogólną zasadą jest fakt, iż wszelkie obciążenia nieruchomości powinny zostać ujawnione w księdze wieczystej zgodnie z rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Jednak czasem dzieje się tak, że roszczenia i inne zobowiązania zostają ujawnione dopiero przy sporządzaniu opisu i oszacowania. W tym przypadku poza treścią księgi wieczystej zawsze należy zapoznać się z treścią opisu i oszacowania zajętej nieruchomości – może to Pan zrobić w kancelarii komornika.

Jeśli chodzi o wszystkie te zapisy, które znajdują się w treści księgi wieczystej, to należy wskazać, że są one w porządku i nie stanowią dla Pana jako nabywcy żadnych zagrożeń.

Wykreślenie ograniczeń z KW po licytacji

Co do zasady prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności stanowi podstawę do wykreślenia w KW ograniczeń. Prawomocne postanowienie uzyskuje Pan po wygraniu licytacji, udzielenia Panu przybicia i wpłaceniu pozostałej sumy, czyli po prostu pozostałego długu.

Zgodnie bowiem z art. 1000 kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

§ 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;

2) (uchylony);

3) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;

4) służebność przesyłu.

§ 3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na nieruchomości spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność domu jednorodzinnego”.

Wobec tego po skutecznej licytacji otrzymuje Pan prawomocne postanowienie, które upoważnia Pana do wykreślenia z księgi wieczystej wszystkich zobowiązań wpisanych w dziale III oraz IV czyli hipotekach. Jednym słowem kupuje Pan czystą nieruchomość bez długów i innych obciążeń. Teraz również po zajęciu nieruchomości przez komornika wszelkie jej obciążenia, jak np. prawo dożywocia, nie mogą zostać wpisane, bowiem takie wpisy są nie ważne. Dlatego też może Pan bez obaw nabyć tę nieruchomość, gdyż nie grożą Panu żadne zobowiązania finansowe jej poprzedników, które to są wpisane na dzień dzisiejszy do księgi wieczystej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy dłużnik ma szanse na unieważnienie wyroku za nieprawidłowe doręczenie pozwu?

W 2014 r. wygrałem sprawę sądową przeciwko nieuczciwemu najemcy, który nie płacił czynszu. Kwota zadłużenia wynosiła ok. 10 tys. zł. Po roku...

 

Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza

W 2015 r. zmarła moja ciotka, o śmierci i zadłużeniu dowiedzieliśmy się przypadkiem po 5 miesiącach, zaraz ojciec (brat zmarłej) przyjął spadek...

 

Dom ze wspólną hipoteką a licytacja udziału z tytułu innego zadłużenia współwłaściciela

Jesteśmy z mamą właścicielkami domu po połowie bez fizycznego podziału. Mamy wspólnie kredyt hipoteczny. Jej udział w tej nieruchomości jest...

 

Jak komornik powinien rozliczyć pieniądze od dłużnika alimentacyjnego?

Moja siostra otrzymuje pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Ostatnio komornikowi udało się ściągnąć pieniądze za zaległe alimenty jeszcze sprzed...

 

Zajęcie świadczenia integracyjnego przez komornika

W naszym Centrum Integracji Społecznej jest uczestniczka realizująca program reintegracji społecznej i zawodowej, która z tego tytułu otrzymuje, na...

 

Bezumowne korzystanie z lokalu - zapłata czynszu i odsetek

W wyniku podziału majątku sąd przyznał mi mieszkanie. Miałem spłacić byłą żonę, jednak nie miałem pieniędzy. Żona natomiast miała opuścić lokal,...

 

Przeznaczenie kredytu hipotecznego na inny cel - jakie mogą być konsekwencje?

Przeznaczenie kredytu hipotecznego na inny cel - jakie mogą być konsekwencje?

Jakie są konsekwencje w przypadku, gdy osoba prywatna zaciągnie bankowy kredyt hipoteczny na budowę domu i środki z kredytu przeznaczy na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »