Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie pieniędzy po licytacji mieszkania

Autor: Wioletta Dyl

Chciałem zapytać, jak wygląda kwestia rozliczania pieniędzy z licytacji komorniczej. Załóżmy, że w dniu dzisiejszym odbywa się licytacja komornicza mojego mieszkania, dług egzekwowany przez komornika wynosi 200 tys. złotych. Mieszkanie zostało sprzedane za 300 tys. Należy mi się 100 tys. złotych w dniu zakończenia licytacji. Czy dług będzie rósł do zakończenia planu podziału? Czy ewentualną eksmisją będzie obarczony dłużnik? Czy dłużnik otrzyma resztę pieniędzy ( 100 tys.) przed eksmisją, czy po jej dokonaniu? Jakie są średnie odsetki roczne w takich sprawach? Czy można założyć przy długu rzędu 200 tys. złotych, że odsetki w skali roku wynoszą średnio 10%? Kto robi plan podziału? Sędzia czy komornik?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie pieniędzy po licytacji mieszkania

Plan podziału

Niezależnie od sposobu prowadzenia przez komornika egzekucji (np. egzekucja z wynagrodzenia za pracę czy z nieruchomości) podstawą podziału przez komornika środków na rzecz wierzycieli jest plan podziału, który sporządzany jest na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. Plan podziału sporządzany jest w sytuacji, gdy przedmiotem podziału jest suma uzyskana z egzekucji np. z nieruchomości i po wpłaceniu uzyskanej z licytacji kwoty do depozytu sądowego. Przepisy art.1023 i następne Kodeksu postępowania cywilnego zawierają ustawowe obowiązki komornika w zakresie sporządzenia planu podziału. Wydzielona wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

W planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości wymienia się jako sumę ulegającą podziałowi (art. 1024 § 1 pkt 1) cenę nabycia nieruchomości oraz odsetki od tej ceny za okres od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności do sporządzenia planu podziału.

Stosownie do treści art. 1023 to organ egzekucyjny (komornik) sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Zatwierdza go sąd.

Zobacz też: Co po licytacji komorniczej

Wszczęcie eksmisji po licytacji mieszkania

Podstawą do złożenia wniosku o wszczęcie eksmisji jest prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wydane przez sąd na rzecz osoby, która wygrała licytację i opłaciła zadeklarowaną podczas niej kwotę. Reguluje to art. 999 Kodeksu postępowania cywilnego. Nowy nabywca mieszkania składa wniosek o eksmisję do komornika na podstawie ww. postanowienia. Obecne przepisy przewidują, że wierzyciel i dłużnik płacą za eksmisję. Wierzyciel wpłaca komornikowi zaliczkę – 100% przewidywanych jej kosztów. Potem z dłużnika ściąga się te koszty i opłatę egzekucyjną. Jeżeli dłużnik na wezwanie komornika nie opuści mieszkania, dochodzi do eksmisji, którą komornik przeprowadza z udziałem funkcjonariuszy policji, pracowników firmy przeprowadzkowej, a często także ślusarza umożliwiającego wejście do mieszkania. Dłużnik zostaje obciążony także kosztami wynikającymi z obecności wspomnianych policjantów, pracowników firmy przeprowadzkowej czy ślusarza.

Przeczytaj też: Eksmisja po licytacji komorniczej

Wypłata dłużnikowi pozostałej kwoty

Wypłata należnych uczestnikom podziału sum następuje na podstawie prawomocnego planu podziału, który podlega wykonaniu z urzędu (art. 1027, 1028) . Natomiast zgodnie z art. 22 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać uprawnionemu wyegzekwowane należności, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie. W takim wypadku czterodniowy termin do przekazania wyegzekwowanych należności trzeba liczyć od dnia uprawomocnienia się planu podziału. Eksmisja jest postępowaniem odrębnym i nie może mieć wpływu na obowiązek wypłaty ww. środków.

Zobacz również: Rozliczenie komornika z wierzycielem

Odsetki od długu

Liczy się odsetki ustawowe, odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie w 2020 r. Stawka odsetek ustawowych: 3,6% w stosunku rocznym. Stawka odsetek za opóźnienie: 5,6% w stosunku rocznym.

Przeczytaj również: Jak odebrać pieniądze z depozytu sądowego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »