Wyrok w sprawie upadłości konsumenckiej i umorzenie długów

Autor: Katarzyna Siwiec

Dostałam już wersję dokumentu – wyroku sądowego w sprawie upadłości konsumenckiej, a dokładnie w sprawie zmiany planu spłat i umorzenia moich zobowiązań w związku z tym, że straciłam pracę i nowa, którą dostałam (przesłałam sądowi umowę o pracę i regulamin pracy w zakładzie) nie pozwala na zadośćuczynienie wierzycielom. Sąd zmienił plan spłaty i umorzył moje długi. Czy to kończy sprawę, czy też może wierzyciele będą mogli wzruszyć wyrok i w jakim czasie od prawomocnego doręczenia do mnie tego wyroku/postanowienia? Czy mogę w tym czasie zmienić pracę na lepiej płatną, czy też muszę czekać, aż upłynie czas (2 lata), jaki był ustanowiony w pierwszym wyroku (tym, w którym ustalono plan spłaty)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrok w sprawie upadłości konsumenckiej i umorzenie długów

Zażalenie na wyrok w sprawie upadłości

Wyjaśniam, że na postanowienie w sprawie upadłości przysługuje zażalenie, więc teoretycznie jest możliwość jego zaskarżenia przez wierzycieli. Oczywiście z tego prawa mogą, ale nie muszą skorzystać. Wynika to wprost z art. 49119 ust. 2 zdanie trzecie ustawy Prawo upadłościowe, który to przepis stanowi, że „jeżeli brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego, o których mowa w art. 49115 ust. 1–3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna”.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia wierzycielowi (nie ma znaczenia data doręczenia Pani, tylko data doręczenia wierzycielowi) postanowienia z uzasadnieniem stosowanie do treści art. 394 Kodeksu postępowania cywilnego, który ma w tym przypadku zastosowanie.

Prawomocne postanowienie pewnością wyroku

Jeżeli wierzyciele zaskarżą postanowienie, sugeruję poczekać do czasu rozpoznania go przez sąd w II instancji – w wyniku zażalenia, przynajmniej teoretycznie może zostać ono uchylone bądź zmienione. Dopiero prawomocne postanowienie spowoduje, że będzie Pani mogła uznać, że zobowiązania zostały definitywnie umorzone.

Natomiast w sytuacji, gdy zażalenie albo nie zostanie wniesione, albo zostanie wydane postanowienie w wyniku tego zażalenia, które utrzyma w mocy postanowienie, w mojej ocenie postępowanie się zakończy i nie będą mogły być stosowane do Pani żadne restrykcje wynikające z ustawy Prawo upadłościowe.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakończenie postępowania upadłościowego

Co prawda art. 49119 nic na ten temat nie mówi, ale z drugiej strony wydane w postanowienie uchyla plan spłaty i, co najważniejsze, umarza Pani zobowiązania, a art. 49118 mówi z kolei, że wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania – i tą analogią bym się kierowała. Skoro sąd uchyla plan spłaty, to oznacza, że pozostaje jedynie rozstrzygnięcie z pkt 2 postanowienie, czyli umorzenie zobowiązań. Traktowałabym zatem tę sytuację jako definitywne zakończenie Pani postępowania upadłościowego z chwilą uprawomocnienia się tego postępowania, a nie z chwilą upływu pierwotnego okresu spłaty. W mojej ocenie nie ma potrzeby wstrzymywania się z poszukiwaniem lepszej pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »