Sprzedający nie chce wysłać towaru po wygranej licytacji

Autor: Marek Gola

Wylicytowałem w korzystnej cenie przedmiot za pośrednictwem Allegro. Forma zapłaty to pobranie przy odbiorze. Sprzedający uchyla się od nadania przesyłki, ponieważ na zagranicznym portalu prowadzi licytację tego przedmiotu, która osiąga wyższa cenę. Czy jest prawna możliwość wymuszenia na sprzedającym wydania przedmiotu lub roszczenia odszkodowania za niedopełnienie warunków umowy kupna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedający nie chce wysłać towaru po wygranej licytacji

Zakup przez Allegro – moment zawarcia umowy

Art. 3 ust. 2 Regulaminu Allegro wskazuje na cztery rodzaje aukcji, za pomocą których może być zawarta umowa w ramach portalu. Umowa zostaje zawarta wówczas, kiedy wszystkie jej warunki dojdą do skutku. Moment zawarcia umowy uzależniony jest od trybu, w jakim sprzedający zamierza sprzedać produkt. W przypadku wystawienia produktu na sprzedaż w trybie licytacji umowa zostaje zawarta w chwili przybicia. W trybie ofertowym (określanym mianem „Kup teraz”) umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z opcji „Kup teraz”, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Jak wynika z art. 7 ust. 2 zd. 2 Regulaminu Allegro, po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży jest umową wzajemną, odpłatną, konsensualną, a także zobowiązującą, przy czym jednocześnie może wywołać skutki rozporządzające. Co do zasady umowę sprzedaży zawiera się w formie dowolnej, ale niekiedy przepisy wymagają formy szczególnej np. aktu notarialnego (dotyczy nieruchomości).

Zobacz też: Zapłaciłem a nie dostałem towaru

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Żądanie wydania towaru

Z treści Pana pytania nie wynika, by sprzedawca powołał się na jakikolwiek błąd w aukcji, ofercie, lecz podniósł, że nie jest zadowolony z ceny, którą uzyskał.

Z uwagi na powyższe, w mojej ocenie, jeżeli wszystkie przesłanki zostały spełnione, tj. doszło do zawarcia umowy, a Pan wykazywał chęć zapłaty, to uważam, że ma Pan prawo wystąpić do sprzedawcy z żądaniem wydania towaru z jednoczesnym zapewnieniem chęci zapłaty.

Powoływanie się przez sprzedającego na błąd

Kupujący ma jednak prawo powoływać się na błąd. Podkreślenia wymaga fakt, iż nie każdy błąd upoważnia do skutecznego uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia. Przesłanki takiego uchylenia określa art. 84 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 84 § 1 w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

Pierwszą przesłanką jest, iż błąd musi dotyczyć treści umowy sprzedaży. Mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny, powyższe budzi wątpliwości. Elementem umowy sprzedaży jest bowiem cena i jako taka stanowi treść umowy sprzedaży. Mając na uwadze powyższe, iż błąd dotyczył ceny sprzedawanej rzeczy bezspornym jest, iż błąd dotyczy treści umowy. Druga przesłanka wskazuje, że błąd musi być istotny. Cena podana na aukcji internetowej jest elementem istotnym każdej umowy sprzedaży, a zatem powyższe także nie budzi wątpliwości. Nie jest bowiem możliwe wystawienie przedmiotu na aukcję bez wskazania kwoty początkowej, a w przypadku wyboru opcji „Kup teraz” bez wskazania ceny minimalnej. Trzecia przesłanka wskazuje, iż uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. W treści pytania wskazuje Pan, że aktualna cena na portalu zagranicznym jest znacznie wyższa.

Cena niższa niż oczekiwana

Ustalenie ceny w wymiarze odpowiednio niższym, w porównaniu do rzeczywistej wartości stanowi w mojej ocenie błąd, który kupujący, tj. Pan mógł z łatwością dostrzec (pod warunkiem, że kwota podana na Allegro jest rzeczywiście zaniżona). Ustawodawca określił to mianem kupujący „mógł z łatwością błąd zauważyć”. Przesłanka ta odnosi się do wiedzy kupującego i obejmuje możliwość łatwego zauważania błędu. W powyższych sytuacjach należy zastanowić się, czy Pan jako kupujący nie dotrzymał należytej staranności przy wyborze oferty. Jeżeli bowiem z zasad współżycia społecznego jak i dotychczasowej wiedzy wynikało, iż podana cena nie może odpowiadać rzeczywistej cenie ramy, uzasadniona jest próba wykazania, że kupujący wiedział lub winien domyślić się, iż błąd został popełniony.

Konieczne jest zatem skierowanie do sprzedawcy pisma z żądaniem wydania rzeczy pod rygorem skierowania sprawy do sądu. List powinien być wysłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Musi Pan jednak mieć świadomość, iż sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego, co z kolei powoduje, że próba dochodzenia sprawiedliwości może być jednak kosztowna i czasochłonna. Proszę zastanowić się nadto nad złożeniem reklamacji w Allegro.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »