Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odsetki po śmierci dłużnika

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-06-03

Odziedziczyłam 4 lata temu dług po zmarłej osobie. Bank żąda spłaty długu wraz z odsetkami do dnia dzisiejszego, a nie do dnia śmierci zmarłego. Kiedyś czytałam, że bank nie nalicza odsetek już po śmierci zmarłego. Jak to jest według prawa?

zdjęcie prawnika
Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Skutkiem złożenia oświadczeń o przyjęciu spadku jest, zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, przejście praw i obowiązków zmarłego z chwilą jego śmierci na spadkobierców, czego potwierdzeniem jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Od tej chwili spadkobiercy, którzy przyjęli spadek, odpowiadają także za zaciągnięte przez zmarłego zobowiązania.

Tak więc zobowiązania zmarłego, np. kredyt bankowy, są dziedziczone przez spadkobierców, co więcej – to oni ponoszą za nie odpowiedzialność – za spłatę kapitału, odsetek itp.

W zależności od rodzaju oświadczenia dotyczącego przyjęcia spadku inny jest zakres odpowiedzialności za długi spadkowe. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. Natomiast w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Oznacza to, że spadek zostanie nabyty tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Spadkobierca może sporządzić wykaz inwentarza majątku spadkowego i złożyć go sądzie albo przed notariuszem albo skorzystać z usług komornika. Kodeks cywilny nie wskazuje terminu dla sporządzenia takiego spisu. Należy wpisać tam wszystko, co wchodziło w skład spadku, czyli także zobowiązania. Wtedy spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe tylko do wysokości aktywów nabytego spadku. To ostatnie oznacza, że odpowiedzialność ograniczona byłaby do wartości spadku bez względu na wysokość długu. Bank nie miałby wtedy prawa domagać się większej kwoty niż wartość spadku.  

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tak więc umowa po śmierci kredytobiorcy trwa nada, nie przerywa jej śmierć. Wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego nie zmienia ani treści, ani zakresu obowiązków, jakie ciążyły na zmarłym. Z mocy prawa nie umarzają się ani kredyt ani odsetki, chyba że bank wydał decyzję o umorzeniu części bądź całości odsetek lub nie podjął wobec spadkobierców działań mających na celu odzyskanie długu. W przypadku kredytu spłacanego w ratach przedawnienie wynosi 3 lata dla każdej raty kredytu i odsetek z nią związanych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Objęcie niechcianej schedy spadkowej w postaci długów

Wierzyciele grożą, że zostanę wpisana do rejestrów dłużników jako osoba, na której ciąży odpowiedzialność za niespłacany kredyt. Ten kredyt wzięli...

Problemy z pożyczkobiorcą

Mam problem z odzyskaniem pożyczki, której udzieliłem znajomemu. Dostał pieniądze do ręki u mnie w domu w obecności żony i miał...

Pożyczki dla osoby poznanej w internecie

Pewnej osobie poznanej w internecie pożyczałam pieniądze na lokaty. Spłaty miały być co miesiąc, powiększone o mój zysk. Niestety osoba ta...

Zabezpieczenie długu między osobami prywatnymi

Jestem osobą prywatną. Inna osoba prywatna jest mi dłużna kwotę X zł. Jest wola obydwu stron na sformalizowanie i zabezpieczenie tego długu. Jaki...

Roszczenie o zwrot wydatków od byłego chłopaka

Do niedawna mieszkałam z chłopakiem, mieliśmy osobne konta, ale wszystko kupowałam ja. Zapisywałam mu, ile ma do oddania. Dług wynosi ok. 7000 zł....

Należności wobec ZUS zabezpieczone hipoteką a przedawnienie

Problem dotyczy hipoteki na nieruchomości z powodu należności wobec ZUS. Zadłużenie na hipotece to wpis przymusowy ZUS za nieopłacone składki...

Czy dług na rzecz funduszu alimentacyjnego się przedawni?

W pewnym okresie miałem problemy finansowe. Wtedy nie płaciłem alimentów na dziecko i jego matka pobierała je z funduszu alimentacyjnego. Miałem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »