Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odsetki po śmierci dłużnika

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-06-03 • Aktualizacja: 2021-07-11

Odziedziczyłam 4 lata temu dług po zmarłej osobie. Bank żąda spłaty długu wraz z odsetkami do dnia dzisiejszego, a nie do dnia śmierci zmarłego. Kiedyś czytałam, że bank nie nalicza odsetek już po śmierci zmarłego. Jak to jest według prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odsetki po śmierci dłużnika

Odziedziczenie długu po zmarłej osobie

Skutkiem złożenia oświadczeń o przyjęciu spadku jest, zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, przejście praw i obowiązków zmarłego z chwilą jego śmierci na spadkobierców, czego potwierdzeniem jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Od tej chwili spadkobiercy, którzy przyjęli spadek, odpowiadają także za zaciągnięte przez zmarłego zobowiązania.

Tak więc zobowiązania zmarłego, np. kredyt bankowy, są dziedziczone przez spadkobierców, co więcej – to oni ponoszą za nie odpowiedzialność – za spłatę kapitału, odsetek itp.

W zależności od rodzaju oświadczenia dotyczącego przyjęcia spadku inny jest zakres odpowiedzialności za długi spadkowe. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Natomiast w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Oznacza to, że spadek zostanie nabyty tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Spadkobierca może sporządzić wykaz inwentarza majątku spadkowego i złożyć go sądzie albo przed notariuszem albo skorzystać z usług komornika. Kodeks cywilny nie wskazuje terminu dla sporządzenia takiego spisu. Należy wpisać tam wszystko, co wchodziło w skład spadku, czyli także zobowiązania. Wtedy spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe tylko do wysokości aktywów nabytego spadku. To ostatnie oznacza, że odpowiedzialność ograniczona byłaby do wartości spadku bez względu na wysokość długu. Bank nie miałby wtedy prawa domagać się większej kwoty niż wartość spadku.  

Tak więc umowa po śmierci kredytobiorcy trwa nada, nie przerywa jej śmierć. Wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego nie zmienia ani treści, ani zakresu obowiązków, jakie ciążyły na zmarłym. Z mocy prawa nie umarzają się ani kredyt ani odsetki, chyba że bank wydał decyzję o umorzeniu części bądź całości odsetek lub nie podjął wobec spadkobierców działań mających na celu odzyskanie długu. W przypadku kredytu spłacanego w ratach przedawnienie wynosi 3 lata dla każdej raty kredytu i odsetek z nią związanych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »