Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mandat na skradzioną legitymację - jak nie płacić mandatu?

Autor: Katarzyna Bereda

Kilka lat temu skradziono mi legitymację. Później wystawiono na nią mandat w komunikacji miejskiej. Mam problem z firmą windykacyjną, która odkupiła dług, choć przecież takie roszczenie przedawnia się po roku (?). Co mogę zrobić, żeby przestała mnie nękać i żeby nie płacić mandatu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mandat na skradzioną legitymację - jak nie płacić mandatu?

Przedawnienie mandatu

Zgodnie z treścią art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie jest to zachowanie się (lub zespół zachowań) dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesowi wierzyciela. Celem świadczenia jest zapewnienie wierzycielowi określonej korzyści wskazanej w treści zobowiązania, co określane jest jako zaspokojenie „słusznego” interesu wierzyciela. Cel świadczenia zostaje zrealizowany, gdy interes wierzyciela, jaki ten ma w wykonaniu zobowiązania zgodnie z jego treścią, zostaje zaspokojony. Wówczas zobowiązanie wygasa.

Z uwagi na powyższe jeżeli świadczenie zostało spełnione lub jest przedawnione, powinien to Pan wierzycielowi wykazać poprzez wysłanie pisma w sprawie ze wskazaniem terminów przedawnienia.

Nękanie dłużnika

Należy bowiem podnieść, iż jeżeli firma windykacyjna nęka Pana i nakłania do spełnienia świadczenia przedawnionego – a więc istniejącego, którego nie musi Pan spełnić, może ponieść za to odpowiedzialność. Zgodnie bowiem z najnowszym orzecznictwem firma windykacyjna nie może nękać dłużnika, a także straszyć dłużnika wpisami do rejestru dłużników za dług, który nie istnieje lub jest przedawniony.

Tak wskazał chociażby Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 84/11. Marginalnie bowiem także należy podnieść, iż zgodnie z treścią art. 190a Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Pismo do wierzyciela

Z uwagi na powyższe proponuję skierować do wierzyciela pismo ze wskazaniem okoliczności przedawnienia roszczenia i wezwaniem do zakończenia podejmowanych czynności pod ewentualnym rygorem podjęcia kroków prawnych. Należy bowiem podnieść, iż spraw związanych z nękaniem firm windykacyjnych jest bardzo wiele i sądy najczęściej – jak wskazałam powyżej – stają po stronie dłużników, oceniając zachowanie firm windykacyjnych jako nadmierne i bezprawne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »