Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mimo że obowiązek alimentacyjny wygasł, komornik nadal ściąga alimenty, co robić?

Autor: Janusz Polanowski

Zgodnie z wyrokiem sądu mój obowiązek alimentacyjny wygasł, ale komornik go nie respektuje i nadal potrąca pieniądze. Co robić? Jestem rencistą. Przeszło pół roku temu przesłałem do komornika wyrok sądu, z którego wynika, że mój obowiązek alimentacyjny płacenia po 300 zł miesięcznie na dorosłą, pracującą córkę ustał 2 lata temu. Tymczasem on nadal potrąca alimenty. Miesiąc temu przesłał mi zawiadomienie, że zaległe alimenty wynoszą ponad 20 tys. zł + koszty egzekucyjne (bez słowa wyjaśnienia, o jakie miesiące chodzi). Taka wysoka kwota zaległości jest niemożliwa! Jak doprowadzić do zakończenia tej sprawy? Czego się domagać, jakie wnioski złożyć i gdzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mimo że obowiązek alimentacyjny wygasł, komornik nadal ściąga alimenty, co robić?

Egzekucja należności mimo wyroku o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego

Rozwiązanie przedstawionego problemu należałoby zacząć od sprawdzenia szczegółów oraz wykonania odpowiednio dokładnych obliczeń. W określonym czasie (a szczegóły warto sprawdzić w dokumentach) wygasł bieżący obowiązek płacenia alimentów (czyli obowiązek płacenia kolejnych świadczeń miesięcznych). Natomiast wciąż może Pana obciążać dług alimentacyjny z okresów wcześniejszych – niestety, kumulować mogą się odsetki za zwłokę (i to coraz bardziej, ponieważ regułą jest zaliczanie wpłat na poczet świadczeń najbardziej zaległych). Zasądzone świadczenia przedawniają się po 10 latach – art. 125 Kodeksu cywilnego (K.c.).

Postępowania egzekucyjne prowadzone są między innymi na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Dlatego proszę pamiętać o uprawnieniu do zapoznawania się z aktami własnych spraw cywilnych (art. 9 K.p.c.) – w tym akt postępowań egzekucyjnych. Proponuję zażądać umożliwienia przejrzenia przez Pana akt postępowania egzekucyjnego (najprawdopodobniej w kancelarii komorniczej). Być może w tych aktach znajdzie Pan dokumenty lub treści, które umożliwiłyby (a przynajmniej ułatwiłyby) dokładne poznanie sytuacji oraz wsparłyby Pańskie stanowisko (szczególnie w przypadku występowania na drogę prawną).

Daleki jestem od kwestionowania wskazanych przez Pana szacunków, ale proszę pamiętać o dużym znaczeniu dowodów – w sprawach dotyczących czynności formalnych szczególnie duże znaczenie mają dowody z dokumentu. Dotyczy to różnego rodzaju postępowań, w tym spraw cywilnych, w których ważne jest wywiązanie się z prawnego obowiązku udowodnienia faktów (okoliczności), z których wywodzi się skutki prawne – art. 6 Kodeksu cywilnego (K.c.), art. 232 K.p.c. Jednocześnie warto pamiętać o możliwości udowodnienia czynności przez Pana dokonywanych. Dlatego proponuję sprawdzić, czy Pan tylko wysłał odpis wyroku, czy też Pan zawnioskował o umorzenie postępowania egzekucyjnego (co do kolejnych, nowych „alimentów miesięcznych”). Pisma (np. wnioski, żądania) dobrze jest składać za pokwitowaniem przyjęcia (np. przez kancelarię komorniczą lub w biurze podawczym sądu) albo wysyłać listami poleconymi (i to z opcją „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Niektórzy ludzie piszą skargi bez wskazywania konkretów (w tym dowodów), ale często takie skargi mają malutkie szanse na pozytywne załatwienie. Także z uwagi na to przyda się Panu wiedza oraz dowody – a przynajmniej kopie (np. wykonane aparatem fotograficznym). Dowody (nie tylko z akt komorniczych, ale być może z akt organu rentowego), konkretne problemy można przedstawiać w różnego rodzaju pismach.

Zobacz też: Płacenie alimentów przez komornika

Złożenie skargi na czynności komornika

W samej procedurze cywilnej przewidziano możność kierowania (do sądu rejonowego skarg na czynności komornika (art. 767 i następne K.p.c.) taka skarga może dotyczyć różnych okoliczności, np.: odmowy udostępnienia akt przez komornika, bałaganu w aktach komorniczych, odmowy pokwitowania przyjęcia pisma przez kancelarię komorniczą. Niekiedy (choć wyłącznie na wniosek skarżącego) może dojść do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w związku ze skargą na czynności komornika (art. 821 K.p.c.). Przeciwdziałaniu samej egzekucji (w określonych okolicznościach) może służyć wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 844 i następne K.p.c.).

Problemy (zwłaszcza poważne) związane z działalnością komorniczą mogą być zgłaszane Ministrowi Sprawiedliwości i samorządowi komorniczemu; doświadczenia, szczególnie ostatnich lat, wskazują na zajmowanie się problemami, szczególnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Niekiedy problemy są tak bardzo poważne, że wchodzi w grę odpowiedzialność karna – np. na podstawie art. 231 Kodeksu karnego (K.k.), czyli za przekroczenie uprawnień lub za niedopełnienie obowiązków. Jeżeli w jakiejś działalności (np. komorniczej) dochodzi do wyłudzeń, to nie można wykluczyć odpowiedzialności na podstawie art. 286 Kodeksu karnego. Tak poważne zagadnienia można teraz rozważać jedynie w ramach ostrożnych hipotez – co podkreślam i proponuję sprawdzić szczegóły.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »