Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czynności komornika wobec obciążonego mieszkania

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-05-03

Otrzymałem 5 dni temu od komornika „zawiadomienie dłużnika o terminie oględzin nieruchomości” z powodu niepłaconej pożyczki. Czy komornik może zlicytować mieszkanie już obciążone wcześniej wziętym kredytem? Ten kredyt jest regularnie spłacany. Jakie komornik może podjąć czynności wobec obciążonego mieszkania? Egzekucja prowadzona jest z mojej wypłaty (niewielkie kwoty). Uważam, że komornik postępuje w ramach szkodliwości społecznej.

zdjęcie prawnika

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat

W postępowaniu egzekucyjnym gospodarzem postępowania jest wierzyciel. Komornik zasadniczo wykonuje jego polecenia. Opis i oszacowanie nieruchomości odbywa się tylko na wniosek wierzyciela. Bez takiego wniosku komornik nie dokona opisu i oszacowania. Według Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

 

„Art. 942. Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości”.

 

Pisze Pan, że egzekucja jest z tytułu niespłaconej pożyczki. Niezależnie od egzekucji z nieruchomości prowadzona jest egzekucja z Pana wynagrodzenia, ale nie są to zbyt duże kwoty.

 

Bank jako wierzyciel chce odzyskać swoja należność jak najprędzej i w tym celu wskazuje dostępne środki egzekucyjne. Wobec tego, że realna jest tylko egzekucja z wynagrodzenia, wskazał zajęcie i sprzedaż nieruchomości. Obciążenie danej nieruchomości hipoteką lub innymi prawami nie stanowi żadnej przeszkody w tym, aby z takiej nieruchomości prowadzić egzekucję. Wierzyciel wskazuje, komornik wykonuje.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Wyceny nieruchomości dokona biegły, a komornik na tej podstawie dokona oszacowania. Wierzyciel teoretycznie powinien stosować środki jak najmniej uciążliwe dla dłużnika. Ale jeżeli zastosowane środki nie rokują opluskania (w miarę szybko) długu, wierzyciel ma prawo wnioskować o zastosowanie innych środków. W zasadzie wierzyciel kieruje egzekucję do majątku, jaki ma dłużnik – a skoro ma tylko pracę i nieruchomość, to w te składniki celuje wierzyciel. I nie ma w tym nic dziwnego, nadzwyczajnego. Nie ma w takiej sytuacji szkodliwości społecznej. Pojęcie to jest właściwe dla prawa karnego, a nie cywilnego.

 

W prawie cywilnym mówimy o naruszeniu zasad współżycia społecznego. Ale w takiej sytuacji jak Pana wierzycielowi nie można zarzucić naruszenia zasad współżycia społecznego; tak samo nie można tego zarzucić komornikowi. Komornikowi można zarzucić ewentualnie nieprawidłowe oszacowanie po jego dokonaniu.

 

Wycena mieszkania dla potrzeb uzyskania pożyczki nie stanowi dla komornika podstawy dokonania opisu i oszacowania nieruchomości, o ile dokonane było nie dawniej niż 6 miesięcy przed zajęciem nieruchomości.

 

Na obecnym etapie może Pan złożyć skargę na czynności komornika – byłaby to jednak skarga na czynność w postaci zarządzenia wyceny przez biegłego. A komornik ma prawo i obowiązek skorzystać z biegłego w takim przypadku. Robiąc to, nie narusza przepisów co do wyceny. Zgodnie z K.p.c.:

 

„Art. 948. § 1. Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się”.

 

Gdy oszacowanie dla potrzeb rynkowych było ponad pół roku przed zajęciem, takie działanie komornika jak w opisanej sytuacji jest ze wszech miar konieczne i celowe.

 

Dodatkowo wskażę, że egzekucja nie jest karą dla dłużnika. Jest to konsekwencja niewywiązywania się dłużnika ze swojego obowiązku.

Gdyby dług był spłacany, nie doszłoby do egzekucji oraz powstania dodatkowych kosztów z tego tytułu. Sądy uznają, że nie można kosztów egzekucyjnych traktować jako zwiększenia się długu zobowiązanego. Są to koszty, do których powstania przyczynił się sam dłużnik. np. nie spłacając pożyczki, w czego wyniku wierzyciel skierował sprawę na drogę egzekucyjną. Dłużnik powinie zdawać sobie z tego sprawę i działać tak, by nie dopuścić do tego. A skoro już dojdzie do egzekucji, to dłużnika nie należy nagradzać z tego powodu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podwójne zajęcie komornicze emerytury

Mam zajęcie komornicze na emeryturze. Pozostała część świadczenia przesyłana jest na moje konto bankowe. Tymczasem inny komornik zblokował mi to konto, na...

Potrącanie innych długów z pobieranych alimentów

Płacę alimenty potrącane przez komornika wraz z jego kosztami egzekucji. Od jakiegoś czasu komornik zaczął potrącać dodatkowe koszty z pobieranych...

Niesłuszne zajęcie konta bankowego przez komornika

Komornik niesłusznie zajął mi konto bankowe z powodu długu innej osoby. Zgadzały się wszystkie dane oprócz adresu zamieszkania. Wierzycielem okazała...

Ponowne postępowanie i zawiadomienie w sprawie licytacji

Dzisiaj dowiedziałem się nieoficjalnie, że ponoć komornik ma licytować moją łąkę (ok. 2,9 ha). Mieszkam 100 km od nieruchomości i jestem na...

Czy komornik może zająć ruchomości z pomocą ślusarza?

Ciągnie się za mną dług sprzed kilku lat, mam komornika. W toku postępowania egzekucyjnego komornik ustalił moje miejsce zamieszkania – mieszkanie...

Co komornik może zająć w mieszkaniu?

Jestem właścicielem mieszkania wspólnie z żoną. W mieszkaniu zameldowany jest nasz syn nigdzie niepracujący, posiadający długi w wysokości...

Komornik w asyście w domu rodziców

Prowadzę działalność gospodarczą (firma jednoosobowa) w Warszawie, ale zarejestrowaną mam w Katowicach, bo tam jestem zameldowany (dom moich...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »