Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Autor: Michał Berliński

Mam tytuł wykonawczy na alimenty. Przekazałam to pracodawcy byłego męża, a on potrącał z pensji byłego męża alimenty na moje konto. W tym miesiącu okazało się, że jest jakiś komornik, który jest ważniejszy od alimentów i nakazał pracodawcy wypłacać pieniądze do niego, przymuszając mnie, abym złożyła u niego wniosek o egzekucje alimentacyjna. Tak też zrobiłam. W dniu dzisiejszym komornik przekazał alimenty, ale o 300 zł niższe – pewnie ze względu na swoje koszty. Czy musi tak być, skoro były mąż przelewał mi pełna kwotę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Prowadzenie postępowania przez komornika

Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik, otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem, dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Wskazać należy, że istnieje możliwość złożenia wyroku zasądzającego alimenty bezpośrednio u pracodawcy, wtedy ten dokonuje realizacji potrąceń bezpośrednio do wierzyciela alimentacyjnego. Jednakże w sytuacji, gdy nastąpił zbieg egzekucji – to znaczy inny uprawniony organ dysponujący wyrokiem sądowym skieruję egzekucję do tego samego składnika majątku, tj. pensji – wtedy taka dalsza sytuacja nie jest możliwa. To komornik sądowy jako organ egzekucyjny dokonuje realizacji wyroków, dokonując również podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

Zobacz też: Jak wycofać alimenty od komornika

Dzielenie sumy uzyskanej z egzekucji

Sumę uzyskaną z egzekucji dzieli się na wszystkich wierzycieli zgodnie z kolejnością wskazaną w przepisach prawa. Kolejność zamieszczam poniżej:

„Art. 1025. [Kolejność zaspokojenia]

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym;

2) należności alimentacyjne;

3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;

4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;

5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;

6) należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej;

7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;

8) (uchylony);

9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;

10) inne należności”.

Zatem należy wskazać, że alimenty korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi wierzycielami. Nie korzystają z pierwszeństwa tylko przed kosztami postępowania egzekucyjnego, które to stanowi opłata egzekucyjna w wysokości 10% sumy przekazanej Pani oraz wydatkami w postępowaniu takimi jak listy polecone, koszty przelewów itp.

Przeczytaj też: Jak komornik przelewa alimenty

Pomniejszenie kwoty egzekwowanych alimentów przez komornika

Dlatego też otrzymała Pani zapewne kwotę pomniejszoną o te należności. Sytuacja ta nie zmieni się do czasu zakończenia postępowania u komornika bądź zakończenia spraw innych wierzycieli, kiedy to będzie Pani mogła sprawę wycofać od komornika i ponownie złożyć ją bezpośrednio u pracodawcy dłużnika.

Koszty pracy komornika powinny kształtować się na poziomie 10% sumy przekazanej Pani, więc powinna być to kwota około 150 zł przy alimentach na poziomie 1500 zł. Nie wiem, na co przeznaczył te środki komornik, ale może Pani napisać mail lub pismo o rozliczenie tej kwoty i komornik ma na to 7 dni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »