Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie konta spółki przez komornika za prywatne długi właściciela

Autor: Michał Berliński

Od kilku lat prowadzę firmę. Niestety popadłem w długi – podatkowe, ZUS, komornik. Prywatne konta są zajęte. Rok temu założyłem spółkę z o.o., by dalej nie popadać w długi, stanąć na nogi i sprawnie wszystko spłacić. Niestety komornik zajął to konto, mimo że jest firmowe, a nie moje osobiste. Czy to zgodne z prawem i czy komornik może zająć konto spółki za długi właściciela? Co mogę teraz zrobić? Niebezpiecznie tracę płynność finansową…

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie konta spółki przez komornika za prywatne długi właściciela

Postępowanie komornicze i uprawnienia komornika

Na samym wstępie należy wskazać, iż komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu / nakaz zapłaty / nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego jakim jest komornik. Komornik otrzymuje od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i tylko na tej podstawie może wszcząć i prowadzić egzekucję. Zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie jest organem uprawnionym do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik jest jedynie organem wykonawczym, który został wyposażony w narzędzia za pomocą których egzekwuje należności na rzecz wierzyciela.

Jednakże komornik jest zobligowany do działania w graniach prawa, a więc również w granicach wyznaczanych przez tytuł wykonawczy oraz precyzyjny wniosek wierzyciela. Zgodnie z treścią art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535”.

Zobacz też: Zajęcia konta przez komornika

Zajęcie konta spółki

Wskazać należy, że w opisanej przez Pana sytuacji mamy do czynienia z egzekucją z rachunku bankowego. Komornik do egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego przystępuję przez jej zajęcie, a więc poinformowanie dłużników zajętych wierzytelności czyli tzw. trzeciodłużników, w tej sytuacji banków, że od teraz należności z danego tytułu muszą być przekazywane na jego konto pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej względem wierzyciela i rygorem ukarania grzywną przez komornika sądowego. Wskazać należy, że brak jest w zasadzie ograniczeń w egzekucji z rachunku bankowego w przypadku egzekucji wobec osób prawnych, a do takich należy spółka. Faktem jest, że komornik wysyła do banku jedynie komunikat, który wskazuje na osobę dłużnika i tak na pewno jest w tym przypadku, dlatego mogły zdarzyć się dwie rzeczy – komornik może prowadzić egzekucję zarówno przeciwko Państwa spółce, jak i jej prezesowi, na co zapewne musi posiadać tytuł wykonawczy wystawiony przez sąd wobec obu podmiotów – i tak najpewniej w tej sytuacji jest.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć konto

Majątek spółki a długi prywatne

Zatem w tym miejscu należy wskazać, że jeśli są to konta spółki – a jest to odrębny podmiot prawny – to komornik musi dysponować tytułem wykonawczym wystawionym również przeciwko spółce, a to może Pan sprawdzić u komornika bądź zawnioskować u niego o wydanie odpisów tytułów wykonawczych, a następnie przesłać je do mnie. To samo dotyczy ZUS i US, z tym, że one mogą same wystawić takie tytuły wykonawcze ale tylko w przypadku gdy Pańska spółka popadła w długi –  czy tak było?

Niemożliwe bowiem jest to aby spółka na bieżąco regulowała swoje zobowiązania, a długi miał Pan, czyli jej prezes, i bez zajęcia udziałów w spółce można było zająć konta spółki – to niedopuszczalne.

Zobacz również: Czy komornik może zająć majątek konkubiny

Porozumienia dotyczące spłaty długów

Co do porozumienia – dziś z uwagi na COVID–19 należy wskazać, że warto aby do ZUS i US udać się w celu zawarcia układu ratalnego – bowiem organy te mają dziś wytyczne, aby takie układy zawierać. Na stronach internetowych ZUS i US są wnioski, które należy wypełnić. Jeśli wcześniej nie miał Pan takich układów zawartych, to oba te organy powinny się bez problemu zgodzić i np. odblokować Pańskie konto, oczywiście układ raz zerwany – oznacza praktycznie niemożność jego ponownego zawarcia.

Co do komornika sądowego – z nim także możliwe zawarcie jest porozumienia, choć tutaj zależy, na jakiego człowieka Pan trafi. Ja polecam porozumieć się z wierzycielem lub wierzycielami i zawrzeć ugodę na piśmie, zawieszając postępowanie egzekucyjne i zwalniające konto za Pańskie wpłaty. Bardzo warto się o to postarać i to Panu doradzam.

Co do kwoty zajęcia – nie ma sensu składać skargi na komornika, bowiem to wierzyciel nie poinformował go o wpłatach Pana dokonywanych bezpośrednio. Proszę skontaktować się z wierzycielem, aby ten poinformował komornika o otrzymanych wpłatach i zawiesił Pańskie postępowanie – wtedy komornik uchyli zajęcie, a także zmieni kwotę zobowiązania. Proszę pamiętać o konieczności spłaty komornikowi kosztów postępowania, w wysokości 10%. Składanie skargi na czynności w tej sytuacji nic Panu nie da. W przypadku utrudnionego kontaktu z wierzycielem będzie trzeba wezwać go pisemnie do dokonania tychże czynności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info