Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie konta spółki przez komornika za prywatne długi właściciela

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-08-14

Od kilku lat prowadzę firmę. Niestety popadłem w długi – podatkowe, ZUS, komornik. Prywatne konta są zajęte. Rok temu założyłem spółkę z o.o., by dalej nie popadać w długi, stanąć na nogi i sprawnie wszystko spłacić. Niestety komornik zajął to konto, mimo że jest firmowe, a nie moje osobiste. Czy to zgodne z prawem i czy komornik może zająć konto spółki za długi właściciela? Co mogę teraz zrobić? Niebezpiecznie tracę płynność finansową…

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie konta spółki przez komornika za prywatne długi właściciela

Postępowanie komornicze i uprawnienia komornika

Na samym wstępie należy wskazać, iż komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu / nakaz zapłaty / nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego jakim jest komornik. Komornik otrzymuje od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i tylko na tej podstawie może wszcząć i prowadzić egzekucję. Zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie jest organem uprawnionym do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik jest jedynie organem wykonawczym, który został wyposażony w narzędzia za pomocą których egzekwuje należności na rzecz wierzyciela.

Jednakże komornik jest zobligowany do działania w graniach prawa, a więc również w granicach wyznaczanych przez tytuł wykonawczy oraz precyzyjny wniosek wierzyciela. Zgodnie z treścią art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535”.

Zajęcie konta spółki

Wskazać należy, że w opisanej przez Pana sytuacji mamy do czynienia z egzekucją z rachunku bankowego. Komornik do egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego przystępuję przez jej zajęcie, a więc poinformowanie dłużników zajętych wierzytelności czyli tzw. trzeciodłużników, w tej sytuacji banków, że od teraz należności z danego tytułu muszą być przekazywane na jego konto pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej względem wierzyciela i rygorem ukarania grzywną przez komornika sądowego. Wskazać należy, że brak jest w zasadzie ograniczeń w egzekucji z rachunku bankowego w przypadku egzekucji wobec osób prawnych, a do takich należy spółka. Faktem jest, że komornik wysyła do banku jedynie komunikat, który wskazuje na osobę dłużnika i tak na pewno jest w tym przypadku, dlatego mogły zdarzyć się dwie rzeczy – komornik może prowadzić egzekucję zarówno przeciwko Państwa spółce, jak i jej prezesowi, na co zapewne musi posiadać tytuł wykonawczy wystawiony przez sąd wobec obu podmiotów – i tak najpewniej w tej sytuacji jest.

Majątek spółki a długi prywatne

Zatem w tym miejscu należy wskazać, że jeśli są to konta spółki – a jest to odrębny podmiot prawny – to komornik musi dysponować tytułem wykonawczym wystawionym również przeciwko spółce, a to może Pan sprawdzić u komornika bądź zawnioskować u niego o wydanie odpisów tytułów wykonawczych, a następnie przesłać je do mnie. To samo dotyczy ZUS i US, z tym, że one mogą same wystawić takie tytuły wykonawcze ale tylko w przypadku gdy Pańska spółka popadła w długi –  czy tak było?

Niemożliwe bowiem jest to aby spółka na bieżąco regulowała swoje zobowiązania, a długi miał Pan, czyli jej prezes, i bez zajęcia udziałów w spółce można było zająć konta spółki – to niedopuszczalne.

Porozumienia dotyczące spłaty długów

Co do porozumienia – dziś z uwagi na COVID–19 należy wskazać, że warto aby do ZUS i US udać się w celu zawarcia układu ratalnego – bowiem organy te mają dziś wytyczne, aby takie układy zawierać. Na stronach internetowych ZUS i US są wnioski, które należy wypełnić. Jeśli wcześniej nie miał Pan takich układów zawartych, to oba te organy powinny się bez problemu zgodzić i np. odblokować Pańskie konto, oczywiście układ raz zerwany – oznacza praktycznie niemożność jego ponownego zawarcia.

Co do komornika sądowego – z nim także możliwe zawarcie jest porozumienia, choć tutaj zależy, na jakiego człowieka Pan trafi. Ja polecam porozumieć się z wierzycielem lub wierzycielami i zawrzeć ugodę na piśmie, zawieszając postępowanie egzekucyjne i zwalniające konto za Pańskie wpłaty. Bardzo warto się o to postarać i to Panu doradzam.

Co do kwoty zajęcia – nie ma sensu składać skargi na komornika, bowiem to wierzyciel nie poinformował go o wpłatach Pana dokonywanych bezpośrednio. Proszę skontaktować się z wierzycielem, aby ten poinformował komornika o otrzymanych wpłatach i zawiesił Pańskie postępowanie – wtedy komornik uchyli zajęcie, a także zmieni kwotę zobowiązania. Proszę pamiętać o konieczności spłaty komornikowi kosztów postępowania, w wysokości 10%. Składanie skargi na czynności w tej sytuacji nic Panu nie da. W przypadku utrudnionego kontaktu z wierzycielem będzie trzeba wezwać go pisemnie do dokonania tychże czynności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy komornik może zająć rzeczy konkubiny w wynajmowanym mieszkaniu?

Mam dług wynikający z niespłaconego kredytu. Komornik próbował wejść na rachunek bankowy, jednak moje zatrudnienie na 1/4 etatu utrudniło mu...

 

Niesłuszne zajęcie konta bankowego przez komornika

Komornik niesłusznie zajął mi konto bankowe z powodu długu innej osoby. Zgadzały się wszystkie dane oprócz adresu zamieszkania. Wierzycielem okazała...

 

Umorzenie i ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

W 2013 roku otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Sprawa dotyczy mojej byłej spółki. Nakaz zapłaty został do mnie wysłany na adres, pod...

 

Zajęcie komornicze samochodu za długi współwłaściciela

Na początku 2016 roku komornik dokonał zajęcia komorniczego na moim samochodzie ze względu na długi alimentacyjne współwłaściciela samochodu (posiada on...

 

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Mam tytuł wykonawczy na alimenty. Przekazałam to pracodawcy byłego męża, a on potrącał z pensji byłego męża alimenty na moje konto. W tym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »