Wezwanie do zapłaty i obciążenie kosztami sądowymi

Autor: Katarzyna Nosal

Otrzymałam sądowy nakaz zapłaty, w którym wezwano mnie do zapłaty długu i obciążono kosztami sądowymi. Przed wszczęciem postępowania sądowego nie otrzymałam wezwania do zapłaty długu (dotyczy czesnego za studia). Przeczytałam, że jeśli wierzyciel nie wezwie dłużnika do zapłaty, a ten uzna roszczenie bez wdawania się w spór, to koszty sądowe obciążają dochodzącego zapłaty niezależnie od tego, że jest stroną wygraną w sprawie. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy rzeczywiście mogę domagać się zwrotu kosztów sądowych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do zapłaty i obciążenie kosztami sądowymi

Poszkodowany przed wytoczeniem powództwa nie zwrócił się do osoby odpowiedzialnej za szkodę o dobrowolne zaspokojenie roszczenia - koszty sądowe

Rzeczywiście przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stanowią, że zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu (art. 101 K.p.c.). Oznacza to, że jeśli przeciwnik procesowy nie dał powodu do wytoczenia powództwa lub chciał zapłacić należną wierzytelność od razu, wówczas nie dość, że sam nie powinien ponosić kosztów drugiej strony (jako nieuzasadnionych), ale też sam może liczyć na zwrot jego własnych poniesionych kosztów związanych z procesem.

Tutaj jednak należy sięgnąć do orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach związanych z takimi sytuacjami. Myślę, że jako znaczący w tej sprawie można przytoczyć wyrok SN z dnia 22 stycznia 1979 roku (sygn. akt II CZ 150/78), w którym wyjaśnił on: „Okoliczność, iż poszkodowany przed wytoczeniem powództwa nie zwrócił się do osoby odpowiedzialnej za szkodę o dobrowolne zaspokojenie roszczenia odszkodowawczego, nie może uzasadniać zasądzenia od niego na rzecz pozwanego kosztów procesu na mocy art. 101 KPC, jeżeli pozwany przy pierwszej czynności procesowej uznał powództwo tylko częściowo, kwestionując niektóre przesłanki odpowiedzialności i wysokość poszczególnych roszczeń”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak wezwania dłużnika do zapłaty a koszty sądowe postępowania cywilnego

A contrario (wnioskując przeciwnie) należy uznać, że jeśli nie było kwestionowania wysokości roszczenia to wówczas brak zawiadomienia (wezwania do zapłaty) uzasadnia zastosowanie art. 101 K.p.c.

W sytuacji wydania nakazu zapłaty i wadliwego naliczenia zwrotu kosztów zastosowanie ma art. 394 ust. 1 pkt 9 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz wynagrodzenie biegłego, mediatora i należności świadka.

Zatem w tym przypadku, o który Pani pyta, należy złożyć do sądu II instancji zażalenie na postanowienie o kosztach zawarte w przekazanym Pani nakazie zapłaty, w którym powoła się Pani na art. 98 i 101 K.p.c.

Zażalenie takie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty.

Przeczytaj też: Nakaz zapłaty na stare nazwisko

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »