Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie domu z obciążoną hipoteką

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-02-09

Mój ojciec jest właścicielem domu jednorodzinnego, który chcemy przepisać na mnie. Problem w tym, że dom ma obciążoną hipotekę długiem w wysokości około 15 tys. (wartość domu ok. 320 tys.). Dług ten jest wobec urzędu skarbowego i jest on systematycznie spłacany. Czy w takiej sytuacji możliwe jest przepisanie domu na mnie bądź inne działania, dzięki którym stanę się właścicielem?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat
Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy

Istnienie hipoteki w żadnym razie nie uniemożliwia sprzedaży, darowizny itd. tej nieruchomości. Można z nią zrobić wszystko w zasadzie, bo Pana tata nadal jest jej właścicielem, a skoro tak, to może swoją nieruchomością rozporządzać. Istota hipoteki jest bowiem inna, jest to zabezpieczenie długu na tej nieruchomości.

Art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że „w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka)”.

Hipoteka daje wierzycielowi hipotecznemu tylko możliwość dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości czy po prostu skierowania egzekucji do tej nieruchomości.

Wyżej cytowany przepis przesądza, że wierzyciel hipoteczny – czyli w tym przypadku urząd – nie uzyskuje żadnego innego prawa do nieruchomości niż w tym przepisie wskazane, czyli prawa do dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości w drodze egzekucji. Nie uzyskuje prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel, tj. do zbywania jej, obciążania i pobierania z niej pożytków nawet w celu zaspokojenia swoich wierzytelności. Pomimo obciążenia nieruchomości hipoteką prawo to przysługuje w dalszym ciągu właścicielowi i poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie wierzyciel hipoteczny nie może się temu sprzeciwiać.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli jednak nieruchomość zostanie na Pana przeniesiona przez tatę, np. w formie darowizny, to ten dług przejdzie w raz z nieruchomością, i jeśli Pana tata go nie, spłaci to będzie musiał to zrobić Pan jako dłużnik hipoteczny.

Teoretycznie też poinformuję, iż w takiej sytuacji urząd miałby prawo wystąpić z tzw. skargą pauliańską. Powództwo takie przewiduje art. 527 Kodeksu cywilnego, który poniżej Panu przytoczę:

„§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

Gdyby wierzyciel wystąpił z taką skargą, to wówczas wobec niego czynność darowizny uznana byłaby z niebyłą i mógłby prowadzić egzekucję z tej nieruchomości. Ponieważ jednak jest ustanowiona hipoteka, to urząd nie będzie miał interesu prawnego do takich powództw, więc napisałam o tej skardze tak na wyrost.

Jeśli tylko tata będzie nadal spłacał dług, to urzędu skarbowego w ogóle nie będzie interesowało zbycie nieruchomości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »