Przywrócenie prawa do lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia

• Data: 2023-05-12 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Teść zmarł miesiąc temu. Wtedy okazało się, że rodzice mają zadłużone mieszkanie spółdzielcze na ok. 72 tys. zł, z czego połowa to odsetki sądowe i komornicze, a drugie pół to zadłużenia za czynsz itp. Teściowej Zadłużone mieszkanie w spadku. W chwili obecnej otrzymała pismo od gminy o przyznaniu lokalu socjalnego. Nie bardzo mamy możliwość wykupu za kwotę ok. 8 tys. zł i spłaty tak dużego zadłużenia. Czy teściowa powinna przyjąć lokal socjalny? W międzyczasie wpadliśmy na pewien pomysł i prowadzimy rozmowy z agencją nieruchomości, aby to oni spłacili zadłużenie, a teściowa sprzeda im mieszkanie, kwotę zadłużenia zabiorą dla siebie, a resztę pieniędzy dostanie mama i to mieszkanie dalej sprzedadzą oni. Ale pytanie teraz, czy mimo tego, że już jest wyrok egzekucji komorniczej, spółdzielnia pozwoli dokonać spłaty zadłużeń bez żadnych informacji? Czy jeśli została uruchomiona procedura komornicza, nie można dokonać takiego manewru? Boimy się, że spółdzielnia zleci komornikowi wystawić mieszkanie na sprzedaż za grosze.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przywrócenie prawa do lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia

Lokatorskie prawo do lokalu

Zacznijmy od tego, że mama nie ma już prawa do lokalu. Od spółdzielni zależy, czy przyzna jej na nowo lokatorskie prawo do lokalu. Sama spłata zadłużenia i przyjęcie w poczet członków spółdzielni nie jest jednoznaczne z przydziałem lokalu – tego lokalu.

Lokatorskie prawo do lokalu powstaje poprzez zawarcie w formie pisemnej przez członka ze spółdzielnią mieszkaniową umowy, w której spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Osoba ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy odpowiadający różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal, a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu (art. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych).

Zajęcie wkładu na poczet zadłużenia

Wkład zapewne został zajęty na poczet zadłużenia. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Z wartości rynkowej lokalu spółdzielnia potrąca przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową lokalu, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy.

Mama obecnie ma obowiązek opuszczenia lokalu. Sprawa skierowana jest do komornika. Jednak to spółdzielnia jest dysponentem wyroku eksmisyjnego Może go wyegzekwować, może, nie musi. Może mamę przyjąć w poczet członków po spłacie zadłużenia i ponownie zawrzeć z mamą umowę o przydziale lokalu.

Nawet jeśli mama zawrze umowę z biurem pośrednictwa w sprzedaży, to nie jest ona właścicielem lokalu, nie może przenieść na nikogo lokatorskiego prawa do lokalu.

Pozostaje więc kwestia przydziału lokalu, wpłaty wkładu, a potem przekształcenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa przeniesienia własności lokalu

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową,

spłaty zadłużenia z tytułu opłat (związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ten lokal).

Po spełnieniu powyższych wymagań spółdzielnia mieszkaniowa w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, powinna zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, tj. ze względu na brak księgi wieczystej nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe (art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

Decyzję należy rozpocząć od uzyskania od spółdzielni promesy – przyrzeczenia – przywrócenia w poczet członków po spłacie zadłużenia, przywrócenia prawa do lokalu. Potem ustalić szczegóły z biurem pośrednictwa. Proszę pamiętać, że sprzedając mieszkanie przed upływem 5 lat od nabycia – mama może być zobowiązana zapłacić podatek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »