Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak zapłaty przez firmę za wykonaną usługę - jak odzyskać pieniądze?

Michał Soćko • Opublikowane: 2020-11-27

Wykonałem usługę dla firmy, naprawiłem 2 urządzenia grzewcze i wystawiłem fakturę na kwotę 8000 zł brutto, klient zapłacił w lutym tego roku 5000 zł i poinformował mnie e-mailem, że pozostałą kwotę ureguluje w następnym miesiącu, ale tego nie zrobił. Potem jeszcze pisał, że już reguluje dług, ale w końcu nie zapłacił za wykonaną usługę. Jak odzyskać od firmy pozostałą kwotę długu za wykonaną usługę ?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zapłaty przez firmę za wykonaną usługę - jak odzyskać pieniądze?

W przypadku nieterminowego regulowania należności w grę wchodzą w zasadzie dwa podstawowe sposoby działania. Po pierwsze, może Pan wysłać do klienta oficjalne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Po drugie zaś, może Pan wystąpić od razu z pozwem o zapłatę do sądu.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Moim zdaniem lepiej zacząć od wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty jest pismem kierowanym najczęściej przez jedną stronę umowy (wierzyciela) w stosunku do drugiej strony (dłużnika) z żądaniem spełniania świadczenia pieniężnego.

Przesłanie wezwania do zapłaty jest próbą polubownego załatwienia sporu, bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego oraz w dalszej kolejności postępowania egzekucyjnego, które są czasochłonne i kosztowne.

Stanowi ono informację dla dłużnika, że jeżeli nie uiści należności, to będzie musiał liczyć się z wniesieniem sprawy do sądu, a tym samym z dodatkowymi kosztami (opłata sądowa, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne itd.).

Wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Zaletą takiego rozwiązania jest otrzymanie oficjalnego potwierdzenia odbioru listu poleconego. Uzyskujemy w ten sposób dowód, że przed wszczęciem postępowania sądowego przesłaliśmy wezwanie do zapłaty, a tym samym – w świetle art. 187 § 1 pkt 4 Kodeksu cywilnego – możemy wykazać, że dążyliśmy do polubownego załatwienia sprawy. Jest to istotne zwłaszcza wówczas, gdy nie dojdzie do uiszczenia długu i trzeba będzie skierować sprawę na grunt sądowy. Wówczas trzeba będzie wykazać, że próbowało się sprawę rozwiązać polubownie.

W przypadku wysłania wezwania do zapłaty w inny sposób, np. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, najczęściej nie uzyskamy potwierdzenia doręczenia, a możemy jedynie wykazać okoliczność nadania (wysłania) takiego wezwania.

Złożenie pozwu o zapłatę

Natomiast, jeżeli dłużnik nie uiści należności w określonym na wezwaniu do zapłaty terminie, to wówczas pozostaje już tylko skierowanie sprawy na grunt postępowania sądowego, tj. złożenie pozwu o zapłatę.

W takiej sytuacji trzeba się liczyć z tym, że postępowanie sądowe trochę potrwa, a do tego będzie musiał Pan tymczasowo ponieść pewne koszty (np. sporządzenia pozwu, opłatę sądową, ewentualnie koszty przeprowadzania dowodów). Niemniej jednak, jeżeli wygra Pan sprawę przed sądem, to koszty te dłużnik będzie musiał zwrócić.

Podsumowując, pierwsza opcja jest prostsza i szybsza. Jest bowiem szansa, że po otrzymaniu takiego pisma dłużnika zapłaci należność, żeby uniknąć dalszych kosztów.

Jeżeli jednak po otrzymaniu takiego pisma dłużnik nie uiści należności, to pozostanie Panu skierowanie sprawy do sądu. Będzie to jednak bardziej pracochłonne (konieczność sporządzenia pozwu, zgromadzenia dowodów, popierania pozwu przed sądem) i długotrwałe. Niemniej jednak po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego zasądzającego przedmiotową kwotę będzie mógł Pan przymusowo ją wyegzekwować z majątku dłużnika przy pomocy komornika (egzekucja sądowa).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »