Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpis do BIK za brak na rachunku bankowym niewielkiej kwoty na opłatę za prowadzenie konta

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2019-06-12

Dzisiaj otrzymałem informację z BIK (alert) o nowym zobowiązaniu kredytowym. Okazało się, że na jednym z kilku rachunków bankowych, jakie posiadam w pewnym banku, zabrakło 15 zł na opłatę za prowadzenie rachunku. Podkreślam, że na pozostałych pomocniczych kontach pieniądze były. To jednak wystarczyło, żeby ten bank wpisał mnie jako dłużnika do BIK, uznając, że jest to nowe zobowiązanie kredytowe niespłacone w terminie. Czy to jest właściwe postępowanie? Co mogę w tej sprawie zrobić? Chciałbym usunąć konta w tym banku oraz wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

zdjęcie prawnika
Joanna Korzeniewska

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat
Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy

Rzeczywiście czasem z małych spraw powstają duże kłopoty, chociażby takie jak wpisanie do BIK, czyli do Biura Informacji Kredytowej. BIK często jest mylone z Biurami Informacji Gospodarczej, których funkcjonuje kilka, a BIK jest tylko jedno. Różne są również podstawy prawne. Nie ma osobnej ustawy regulującej działalność BIK, zapisy te są rozsiane chociażby po takich ustawach jak Prawo bankowe czy ustawa o ochronie danych osobowych.

Niestety jeśli chodzi o BIK, to nie ma określonej minimalnej kwoty, od jakiej można zgłosić dłużnika do Biura Informacji Kredytowej (przy BIG dla konsumentów jest to 200 zł). Można tam wpisywać zobowiązania zaległe, przy których opóźnienie przekracza 60 dni. Nie wiem, jakie były zapisy w regulaminie banku, czy było możliwe ściągnięcie opłat z innych rachunków, czy też konieczne było posiadanie odpowiednich środków na danym rachunku. Jeśli tak brzmiały zapisy, wówczas wpisanie do BIK było zgodne z prawem, ale powinien Pan zostać o tym uprzedzony z wyprzedzeniem, a nie po fakcie. W BIK zapisane są nie tylko zobowiązania w trakcie spłaty, np. kredyty, ale również właśnie zaległe należności, chociażby sama umowa była już zamknięta. Tak więc zamknięcie rachunku bankowego tutaj nie wpłynie na fakt istnienia lub wygaśnięcie zobowiązania, ono nadal będzie Pana obciążać.

Przetwarzanie danych przez banki następuje wprost na podstawie przepisów. Zgodnie z art. 105a Prawa bankowego – banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów i instytucje pożyczkowe mogą przetwarzać dane osobowe w celu oceny zdolności kredytowej lub analizy ryzyka kredytowego – informacja o niespłaconych zobowiązaniach należy do takich właśnie kategorii informacji i może być właśnie przekazywana takiemu podmiotowi jak BIK.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z cofnięciem zgody niestety sytuacja wcale nie będzie łatwa. Jak wspominałam, podstawą są przepisy Prawa bankowego, gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonywania czynności bankowych oraz prowadzenia konta. Nie wiem, czy wobec istnienia długu możliwe będzie zamknięcie rachunku (zwykle nie jest to możliwe). Wówczas nie będzie można cofnąć takiej zgody, gdyż i tak podstawą do ich przetwarzania będą przepisy Prawa bankowego wspomniane wyżej.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe. Należy wysłać stosowne oświadczenie do banku z zaznaczeniem, że nie wyraża Pan zgody na przetwarzanie Pana danych osobowych, w tym również przetwarzania ich i wysyłania do BIK, jednakże po wygaśnięciu zobowiązania. Wówczas dane zostaną przeniesione do tak zwanego działu danych statystycznych, które nie są udostępniane bankom. Na chwilę obecną zobowiązanie nadal istnieje i będzie stanowiło przeszkodę do wycofania zgody, gdyż bank ma prawo, a pod pewnymi względami obowiązek wykonywania czynności bankowych.

Należy również zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Zgodnie z art. 105a ust. 3 Prawa bankowego bank może przetwarzać dane osoby również bez jej zgody w sytuacji, gdy osoba nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem. Nie wiem, jaki jest termin opóźnienia i czy przekroczyło ono już te 60 dni.

Powyższe okoliczności sprawiają, że póki istnieje zobowiązanie, nie można skutecznie wnosić o wykreślenie danych i wycofać zgody na ich przetwarzanie. Po dokonaniu zapłaty nie będzie już z tym problemu, jako że bank powinien zgłosić to do BIK i Pana dane o zadłużeniu zostaną wykreślone. Wówczas może Pan również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wniosek należy skierować do banku, gdyż to on przekazuje do BIK informacje. Po zamknięciu konta i spłaceniu zobowiązania bank będzie obowiązany Pański wniosek uwzględnić. Tak więc do spłaty tej niewielkie sumy nie będzie to możliwe, a jedynie po zapłaceniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »